Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současný stav a vnímání korupce v České republice širokou veřejností.

Současný stav a vnímání korupce v České republice širokou veřejností.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Petlach
Šetření:18. 03. 2014 - 30. 03. 2014
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:85,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení kolegové, přátelé, dámy a pánové,

obracím se na Vás s žádostí o spolupráci. Předkládaný dotazník je určen k výzkumným účelům, jež budou součástí mé bakalářské práce. Cílem tohoto výzkumu je zjistit současný stav a vnímání korupce v České republice širokou veřejností. Celý dotazník je anonymní. U každé otázky zvolte prosím jednu variantu. Předem děkuji za Váš čas.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2851,85 %51,85 %  
muž2648,15 %48,15 %  

Graf

2. Věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 30 let3768,52 %68,52 %  
30 - 60 let1324,07 %24,07 %  
nad 60 let47,41 %7,41 %  

Graf

3. Nejvyšší ukončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské2444,44 %44,44 %  
vysokoškolské2240,74 %40,74 %  
vyučen(a)47,41 %7,41 %  
základní47,41 %7,41 %  

Graf

4. Vaše aktuální bydliště?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velké město2342,59 %42,59 %  
menší město1527,78 %27,78 %  
vesnice916,67 %16,67 %  
střídavě712,96 %12,96 %  

Graf

5. Vaše zaměstnání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student2444,44 %44,44 %  
zaměstnanec1833,33 %33,33 %  
podnikatel59,26 %9,26 %  
důchodce47,41 %7,41 %  
v domácnosti11,85 %1,85 %  
nezaměstnaný - státní podpora11,85 %1,85 %  
student a zaměstnanec11,85 %1,85 %  

Graf

6. Máte osobní zkušenost s korupcí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3666,67 %66,67 %  
ano1833,33 %33,33 %  

Graf

7. Přijali jste někdy úplatek (finanční, naturální)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4787,04 %87,04 %  
ano712,96 %12,96 %  

Graf

8. Nabídli jste někdy úplatek (finanční, naturální)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4379,63 %79,63 %  
ano1120,37 %20,37 %  

Graf

9. Účastníte se všech voleb v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2953,7 %53,7 %  
nepravidelně1527,78 %27,78 %  
ne712,96 %12,96 %  
jen celostátní11,85 %1,85 %  
tak z 90%11,85 %1,85 %  
nemůžu11,85 %1,85 %  

Graf

10. Sledujete korupční kauzy v České republice?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2648,15 %48,15 %  
spíše ne1833,33 %33,33 %  
ano611,11 %11,11 %  
nezajímají mě47,41 %7,41 %  

Graf

11. Považujete za úplatek i něco jiného než peníze?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, uplácet se dá i jinak než penězi54100 %100 %  

Graf

12. Jak závažný je podle Vás problém korupce v ČR?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velmi vážný3157,41 %57,41 %  
kritický1629,63 %29,63 %  
málo vážný611,11 %11,11 %  
nedůležitý11,85 %1,85 %  

Graf

13. Myslíte si, že je obecně možné korupci podchytit a zamezit takovému jednání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2342,59 %42,59 %  
spíše ne1425,93 %25,93 %  
ano1120,37 %20,37 %  
ne611,11 %11,11 %  

Graf

14. Myslíte si, že by korupce byla výrazně nižší, pokud by mzda v ČR byla srovnatelná se západními zeměmi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano2037,04 %37,04 %  
spíše ne1731,48 %31,48 %  
ne1018,52 %18,52 %  
ano712,96 %12,96 %  

Graf

15. Myslíte si, že stav korupce v ČR je horší než před rokem 1989?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2546,3 %46,3 %  
na stejné úrovni1833,33 %33,33 %  
ne1120,37 %20,37 %  

Graf

16. Kde vidíte Vy, hlavní příčinu korupce v ČR ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ztráta morálních hodnot ve společnosti2240,74 %40,74 %  
vše dohromady1527,78 %27,78 %  
vláda916,67 %16,67 %  
nízké příjmy 35,56 %5,56 %  
protože je vnímána jako něco normálního. Ne sice dobrého, ale přesto normálního.11,85 %1,85 %  
hlavní příčinou jsou úředníci s mocí rozhodovat o penězích uloupených občanům prostřednictvím daní. Každá koruna, kterou si od státu nenechám vzít a utratím si ji rovnou sama, přispěje ke snížení korupce.11,85 %1,85 %  
kromě všech předchozích faktorů také nemožnost získat některé věci legálně, jejich obecně nízká úroveň, nízká angažovanost pracovníků - např. ve zdravotnictví11,85 %1,85 %  
Čím vyšší přerozdělování, tím větší míra korupce11,85 %1,85 %  
dotace11,85 %1,85 %  

Graf

17. Ve které z těchto níže vyjmenovaných oblastí, se podle Vás, daří korupci nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
politika3361,11 %61,11 %  
veřejná správa1731,48 %31,48 %  
justice35,56 %5,56 %  
média  11,85 %1,85 %  

Graf

18. Myslíte si, že má vláda skutečný zájem korupci potírat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2750 %50 %  
ne1324,07 %24,07 %  
spíše ano1018,52 %18,52 %  
ano47,41 %7,41 %  

Graf

19. Myslíte si, že má policie všechny potřebné prostředky k tomu, aby mohla korupci potírat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne2240,74 %40,74 %  
spíše ano1222,22 %22,22 %  
ne1120,37 %20,37 %  
ano916,67 %16,67 %  

Graf

20. V případě, že máte někoho známého v řadách lékařů, policistů, soudců, ředitelů, manažerů aj., využili jste někdy jejich pravomocí a požádali jste je o pomoc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nikdy jsem ničeho takového nevyužil(a)2953,7 %53,7 %  
ano1527,78 %27,78 %  
ano, víckrát 59,26 %9,26 %  
ano, jen jednou35,56 %5,56 %  
ano, ale ne ve svůj vlastní prospěch23,7 %3,7 %  

Graf

21. Co by podle Vás přispělo ke snížení korupce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zpřísněné tresty1425,93 %25,93 %  
důslednější kontrola1425,93 %25,93 %  
nic nepomůže1324,07 %24,07 %  
lepší součinnost soudů, policie916,67 %16,67 %  
opravdu nevím47,41 %7,41 %  

Graf

22. Víte, na kolikátém místě se nachází ČR v hodnocení korupce mezi 176 zeměmi? Pokud nevíte, tipněte si, prosím.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pořadí okolo 50. místa2750 %50 %  
mezi státy s nejnvyšší korupcí1833,33 %33,33 %  
pořadí okolo 100. místa814,81 %14,81 %  
mezi státy s nejnižší korupcí  11,85 %1,85 %  

Graf

23. Víte kam nahlásit korupci? Případně na koho se obrátit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3768,52 %68,52 %  
policie59,26 %9,26 %  
policie ČR47,41 %7,41 %  
Na nikoho. Korupce je metodou jak lze zmírnit útlak ze strany státu.11,85 %1,85 %  
15811,85 %1,85 %  
PČR11,85 %1,85 %  
protikorupční policie11,85 %1,85 %  
Policie, Nadační fond proti korupci11,85 %1,85 %  
na PČR11,85 %1,85 %  
na policii11,85 %1,85 %  
Police Č11,85 %1,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Vaše aktuální bydliště?

5. Vaše zaměstnání?

6. Máte osobní zkušenost s korupcí?

7. Přijali jste někdy úplatek (finanční, naturální)?

8. Nabídli jste někdy úplatek (finanční, naturální)?

9. Účastníte se všech voleb v České republice?

10. Sledujete korupční kauzy v České republice?

11. Považujete za úplatek i něco jiného než peníze?

12. Jak závažný je podle Vás problém korupce v ČR?

13. Myslíte si, že je obecně možné korupci podchytit a zamezit takovému jednání?

14. Myslíte si, že by korupce byla výrazně nižší, pokud by mzda v ČR byla srovnatelná se západními zeměmi?

15. Myslíte si, že stav korupce v ČR je horší než před rokem 1989?

16. Kde vidíte Vy, hlavní příčinu korupce v ČR ?

17. Ve které z těchto níže vyjmenovaných oblastí, se podle Vás, daří korupci nejvíce?

18. Myslíte si, že má vláda skutečný zájem korupci potírat?

19. Myslíte si, že má policie všechny potřebné prostředky k tomu, aby mohla korupci potírat?

20. V případě, že máte někoho známého v řadách lékařů, policistů, soudců, ředitelů, manažerů aj., využili jste někdy jejich pravomocí a požádali jste je o pomoc?

21. Co by podle Vás přispělo ke snížení korupce?

22. Víte, na kolikátém místě se nachází ČR v hodnocení korupce mezi 176 zeměmi? Pokud nevíte, tipněte si, prosím.

23. Víte kam nahlásit korupci? Případně na koho se obrátit?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví?

2. Věk?

3. Nejvyšší ukončené vzdělání?

4. Vaše aktuální bydliště?

5. Vaše zaměstnání?

6. Máte osobní zkušenost s korupcí?

7. Přijali jste někdy úplatek (finanční, naturální)?

8. Nabídli jste někdy úplatek (finanční, naturální)?

9. Účastníte se všech voleb v České republice?

10. Sledujete korupční kauzy v České republice?

11. Považujete za úplatek i něco jiného než peníze?

12. Jak závažný je podle Vás problém korupce v ČR?

13. Myslíte si, že je obecně možné korupci podchytit a zamezit takovému jednání?

14. Myslíte si, že by korupce byla výrazně nižší, pokud by mzda v ČR byla srovnatelná se západními zeměmi?

15. Myslíte si, že stav korupce v ČR je horší než před rokem 1989?

16. Kde vidíte Vy, hlavní příčinu korupce v ČR ?

17. Ve které z těchto níže vyjmenovaných oblastí, se podle Vás, daří korupci nejvíce?

18. Myslíte si, že má vláda skutečný zájem korupci potírat?

19. Myslíte si, že má policie všechny potřebné prostředky k tomu, aby mohla korupci potírat?

20. V případě, že máte někoho známého v řadách lékařů, policistů, soudců, ředitelů, manažerů aj., využili jste někdy jejich pravomocí a požádali jste je o pomoc?

21. Co by podle Vás přispělo ke snížení korupce?

22. Víte, na kolikátém místě se nachází ČR v hodnocení korupce mezi 176 zeměmi? Pokud nevíte, tipněte si, prosím.

23. Víte kam nahlásit korupci? Případně na koho se obrátit?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Petlach, M.Současný stav a vnímání korupce v České republice širokou veřejností. (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://soucasny-stav-a-vnimani-koru.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.