Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Současný učitel z pohledu veřejnosti

Současný učitel z pohledu veřejnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Karin Palusová
Šetření:27. 01. 2016 - 10. 02. 2016
Počet respondentů:740
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:58,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.07:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-6 PDF-7 PDF-8 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit, jaký je současný pohled veřejnosti na profesi učitele.

Odpovědi respondentů

1. Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena55975,54 %75,54 %  
Muž18124,46 %24,46 %  

Graf

2. Napište 6 slov, které Vás napadnou jako první, když se řekne "UČITEL"

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

škola, prázdniny, přísný, neosobní, hodný, vyhořelý,

-

- vzdělanost, hodně volna, slušný plat, zajímavá práce, respekt, nervová zátěž

- zápalenost pro svůj předmět - autorita pro studenty - rádce - člověk, kterému se můžeme svěřit - odborník - zaujatost

*

afektovaná ženská, bez autority, nic neumí, nuda,

autorita prázdniny základní škola katedra červená propiska třída dětí

autorita silné nervy neustále se musí vzdělávat chytrý zábavný dlouhá dovolená

Autorita Vzdělanost Asertivita Přísnost Člověk Moudrost

autorita zodpovědnost vliv potenciál výchova kvalita učitele=kvalita vyučování

autorita

autorita

Autorita vzdelani vedomosti zkusenosti legrace trida

autorita, vědomostní přehled, vzdělanost, děti, inteligence, výchova

autorita, brýle, testy, křik, neupřímnost, otrávenost

autorita, budoucnost, investice, škola, podhodnocení, výchova

autorita, důslednost, příklad, pohodovost, přímost, spravedlnost

autorita, chudý, vzdělaný, nedoceněný, sečtělý, sociální inteligence

autorita, chytrost, moudrost, vědomosti, kázeň, škola

autorita, chytrý, vzdělaný, zapálený, cílevědomý, spravedlivý

autorita, moje třídní, škola, ruština, šatny, plynová maska

Autorita, motivace, zábava, individuální přítup, zájem, vzdělanot

autorita, moudrý, důstojný, obětavý, poslání, morálka

autorita, nedoceněný, náročnost, proměnlivost, vliv, poslání

autorita, nucení, despekt, povýšenost, kritika

Autorita, obětavost, nedoceněnost, úsilí, marnost, nevděk

Autorita, odpovědnost, škola, vzdělání, spravedlnost, znalosti

autorita, opora, vzdělanec, naslouchá, řeší, pomáhá

autorita, pedant, důslednost, úcta, vzdělání, odvaha

Autorita, pochvaly, tresty, známkování, vědění, péče o svěřené žáky či studenty.

autorita, práce, děti, škola, podpora, zájem

autorita, přínos, komunikace, vědomosti, přístup, člověk

autorita, přísnost, humor, vstřícnost, spravedlnost, znalost

autorita, přísnost, spravedlnost, moudrost, ochota, mravouk

Autorita, respekt, vzdělanost, náročnost, snaha, úkoly

autorita, respekt, znalosti, dovednosti, škola, spolužáci

autorita, rozhled, děti, prázdniny, vzdělání, nápady

autorita, slibotechna, uřvanec, zodpovědnost, nedůslednost, nadřazenost

autorita, spravedlnost, vědomosti, trpělivost,

autorita, systém, náročné, nedoceněné, předsudek, zklamání

autorita, škola, nedocenění, vysvědčení, dobrý, třídní

autorita, škola, studium, pravítko, žena, povinnosti

Autorita, Tabule, Škola, Nuda, Staří lidé, stres

autorita, tabule, škola, učení, lavice, zvonění

autorita, trpělivost, přátelské chování, předávaní vědomostí, komunikace, snaha

Autorita, trpelivost, skola, vychova, ...

Autorita, třída, lavice, tabule, učení, úkoly

autorita, učitel, kamarád, zábava, nuda, utrpení..

autorita, vědomost, dětství, vzdělanost, důležitost, nedoceněnost

autorita, vědomosti, dovednosti, zaměstnání, kolektiv, děti

autorita, vědomosti, škola, povinnosti, úkoly, zkoušení

autorita, vědomosti, vystupování, charakter, laskavost, spravedlnost

autorita, vědomosti, vzdělání, paměť, spolehlivost

Autorita, vědomosti, vztah k dětem a mladým studentům, odbornost, psychická odolnost, člověk. který může ovlivnit budoucí generaci.

autorita, výchova, vzdělání, sociální status, motivace, známkování

autorita, vysokoškolák, škola, výuka, člověk, Komenský

autorita, vyučování, škola, třídnice, respekt, učební pomůcky

autorita, výuka, legrace, stres, nespravedlnost, opovržení společnosti

autorita, vzdělání, ovlivňování, vzory, sociální vazby, inspirace

autorita, vzdělání, pedagog, škola, poslání, učebnice

autorita, vzdělání, plnění cílů výuky, vysvědčení, chytrý člověk

autorita, vzdělání, přísnost, škola, známky

Autorita, vzdělání, rovnoprávnost

autorita, vzdělanost, kamarád, to hlavně z osobních zkušeností. Ale dle zkušenosti z poslední doby taky kráva nebo osel, hlavně se jedná o učitelky angličtiny a netechnických předmětů a učitele odborářského zaměření - mluvím na základě zkušeností bratra, zast. ředitele střední školy.

autorita, vzdělanost, náročnost, nuda, nezájem, zasednutí

autorita, vzdělanost, příklad, chytrost, moudrost, empatie

Autorita, vzdělanost, trpělivost, starostlivost, moudrost, pochopení

autorita, vzdělanost, vědomosti, stálý plat, nadšení, komunikace

autorita, vzdělanost, zájem o veřejné věci, stres, výchova, učení

autorita, vzdělaný, čestný, umí se vyjadřovat, dobrý psycholog, s pevnými nervy

autorita, vzdělávání, vzor, nespravedlivost, sebevědomí lidé, labilita

autorita, vzdělávání, zábava, kontrola, umění, zodpovědnost

autorita, zkušenosti, vědomosti, příklad, vstřícnost, pohoda

Autorita, znalosti, nadšení, trpělivost, únava, pomůcky

Autorita, známky, škola, vstávání, otrava, tělocvik

Autorita,člověk s "božskou" trpělivostí,psychicky odolný, chytrý,vzdělaný.

Autorita,loutka,nuda,nadřazenost,zaslepenost,pomluvy

autorita,potřeba někomu předávat své subjektivní myšlenky, potřeba vybít energii, někdo zlý ze základní školy, člověk, který se na tuto profesi musí hodit, vždyť s nimi tráví člověk většinu života (jako dítě a pak jako rodič)

autorita,učení,vzdělání,informace,ženy,pevné nervy

autorita,vědomosti,přísnost,zabavování věcí,testy,nervozita

ba ba ba ba ba ba ba

Baba, brýle, křik, škola, strach, výsměch

bez metodiky ani ránu, žena, ustrašenost, neautorita, ufňukanost, malá stavovská čest

bláznivá učitelka, brýle, ruce od křídy

blbec, odborník, autorita, namyšlenec, pedagog, srandista

brýle, mentor, žena, vzdělání, přednáška, trpělivost

brýle, moudrost, děti, třída, tabule, přísný výraz

brýle, tabule, pero, škola, matematika, manžel

Brýle, učebnice, křída, tabule, třída, žáci

cigarety, zákaz, škola, knihy, lavice, křída

čas, škola, respekt, porozumění, vzhled, přístup

čeština, děják, třídní, písemka, lavice, tabule

člověk, který hodně ví; zkušený; s nadhledem; soucitný; otravný; vychovatel

člověk, matikář, češtinář, dozor, příprava, písemka

Člověk,chudák,stálej student,kouzelník,blbec,blázen.

Dávající lidem vzdělání a má formovat člověka.

debil, debil, debil, debil, debil, debil

Debil, Kreten, Blbec, Magor, Idiot

děti odpovědnost rozum legrace hrůza škola

Deti, nadseni, poslani, malo penez, prazdniny, stres

děti, seberealizace, minulost, nátlak, rodiče, nadřízení

děti, škola, písemky, tabule, práce

děti, škola, zaměstnání, dětství, vzpomínky, současnost

děti, vědomosti, publicita, ředitel, šikana, režim

děti, známky, disciplina, nezájem, rodiče, poslání

děti,trpělivost,prázdniny,příprava,znalosti,vztah

diagnóza škola rodina pomoc učitelka soucit

Diktat, poznamka, tabule, profesor, vyborne, matematika

dílny, tělocvik, mistr, jazzman, bílá vrána, málo

dlouhá dovolená, protekce, nuda, učej kraviny, neustálý stížnosti na plat

dlouhé prázdniny, nekvalitné výuka,stále nespokojeni s platem

dobitej, arogantní, poplatný hloupému školskému zákonu, obětavý, rodiči vláčený

dobrák chudák nedoceněná profese kamarád dobrosrdečný člověk drsňák

docházka žáci vzdělávání tabule třídní kniha trpělivost

donucení demagogie statní_zaměstnanec zkostnatělý politika nekompetence

dozor, přísnost, morálka, strach, spravedlnost, zaujetí prací

dril,učitel národa, klika na lidi, naslouchač, sokolka

drzí žáci, nedocenění, malý plat, malé pravomoci, nic nesmí

dřina, „blázen“, pracuje pro ostatní než pro sebe,

dřina, nervy, papírování, prázdniny, rodiče, legrace

důležité povolání, nízký plat, autorita, vychovatel,

důležitost, panovačnost, zkušenost, zlomenost, už nevím

frustrovaný, špatně placený, hysterický, bezmocný, zmanipulovaný

Hajzl, sráč, zmrd, nespravedlnost, mindrák, nepraktičnost

hloupý, neschopný, lenivý, nespokojený,

hlupák, chudák, trpitel, agrese, škola, nemůže

hodně volna, dětí, Jan Ámos Komenský, stávka, škola

Hodně volna, kterého si necení, za nejméně 20 000 Kč mzdy

chudak, autorita, posmech, studium, ochota, obetovani, zkostnatelost

chudák, chytrý, vzdělaný, ukřičený, unavený, bez práv

Chudák, nerespektovaná a nedoceněná osoba, nevděčné povolání, někdy přepracovaný člověk se syndromem vyhoření, někdy osoba jenž nemá ve školství co dělat (v případě některých konkrétních jedinců)

chudák, nervy, málo peněz, hloupí rodiče, nevychované děti

chudák, nervy, trpělivost, ostražitost, profesionalita, vlídnost

chudak, rodice, prazdniny, zajimava prace, malo penez, poslani

chudák, silné nervy, nedostatek, nezájem,

chudák, snaživec, předměty, málo času, stěžuje si + myslí si, že má autoritu

chudák,nervy, parchanti,dřina,budoucí život, ovlivnitelnost

chudší, starší, nudný, brýle, nedoceněný, náladový

chudý (málo placený), skromný, spravedlivý, vzdělaný, přísný, neoblíbený

chudý, obětavý, trpělivý, zajímavá práce, obdivuhodný

chytrost, důstojnost, vytrvalost, nápady, prázdniny, šediny

chytrost,vzdělání,děti,škola,respekt,minulost

Chytrý, laskavý, nešťastný, vzdělaný, unavený, vlídný

chytrý, pracovitý, přemýšlivý, hovorný, přísný, vzdělaný

Chytrý, přístupný, usměvavý, chápající, vzdělaný.

chytrý, slušný, příjemný, inteligentni, sportovní typ, mladý

chytrý, vzdělaný, vychovává, má přehled, prestiž

chytrý, vzdělaný,chudák, autorita,nedoceněný,morálka

chytrý, vzor, přísný, vzdělaný, autorita, škola

idiot, bude buzerovat, nuda, blbý plat, ženská po přechodu, spánek

inspirace, motivace, důvěra, gymnázium, křída, autorita

inspirace, zkušenost, moudrost, principy, řád, disciplína

inspirátor, tvůrce, všestranná osobnost s chutí do stálého sebevzdělávání, přítel, empatie, trpělivost

inspirujici, inteligentni, uprimny poradi, nenecha ve stychu podpora

inteligentní konzervativní zaujatý zodpovědný frustrovaný ignorant

Inteligentní, nudný, schopny, přátelsky, oddaný, chapajici

inteligentní, těžká práce, málo peněz, trpělivý

J. A. Komenský, vzdělávání, rozvoj, autorita, hodnocení, poznávání

J.A.Komenský, nekoncepčnost, nízké ohodnocení, dobrý, neschopný...

Já, gymnázium, peníze, škola, znalosti, zodpovednost

já, děti, práce, zábava, spravedlivost, empatie

já, škola, studenti, práce, příprava, opravy

Jan Amos Komenský , prázdniny, volno

Jan Amos Komenský, poslání, respekt, autorita, podceňované zaměstnání,

JO´,UŽ TO NENÍ CO BÝVALO

kamarád, rádce, autorita, respekt, vzdělání, škola

kantor škola dětství vzdělání třída

kantor

kantor

kantor, clovek, prisny, chytry, respektuhodny, moudry

kantor, respekt, křída, tabule, katedra, žáci

kantor, škola, čeština, chlap, biologie, fyzika

kantor, učivo, režim vyučování, známkování, výchova, přestávky

kantor, ukazovátko, tabule, židle, sešit, třídnice

kantor, vzdělaný, autorita, žáci, studenti, škola

katedra, kantor, škola, malé platy, školství, třída

katedra, tabule, znalost, plat, pozérství, tyranie

kázání, nuda, frustrace, respekt, vědomosti, vztah

kázeň, pořádek, sedět, ukazovátko, starší žena, ticho

kázeň, škola, psychické vydírání, povinnost, vysvětlení, státní zaměstnanec

kázeň,vzdělání,přázelství,autorita

kdo neumi, ten uci malo penez spoustu volna

Kdo neumí, učí Zapšklí, protivní lidi kteří si své problémy vybíjí na žácích

kdo to neumí učí; zkrachovanec; uživatel prázdnin

kokos

Komenský-kniha-vzdělanost-pracovitost-objevy-láska k dětem

Komenský, Gympl s (r)učením omezeným, rákoska, guru, zodpovědnost, vliv

Komenský, poslání, autorita, řehole, já, škola

Komenský, škola, autorita, vzdělání a vzdělávání, děti

Komenský, škola, radost z výsledků, výchova, autorita, studium

Komenský,vzdělání,škola,povinnosti,prázdniny,zkoušení

Kompetence,prestiž,nedocenění učitele veřejností, syndrom vyhoření,neustálý strach o děti, špatná výchova dětí

kontrola, vědomosti, autorita, kamarád, vzdělání, škola

Krásná práce, ale současně náročná makačka

krátká pracovní doba, nemám rád, špatné vzpomínky, třídní schůzky, pro život nic nenaučily, nemohl bych to dělat, děti

kreativita, trpělivost, sebevzdělávání, pochopení, snaha naučit, usměvavý

Krida diktat respekt uceni poslani

krotitel, nízký plat, stress, papírování, malé pravomoci

křída, tabule, zápis chybějících, úsměv, test

křída, tabule, žákovská knížka, známky, domácí úkol, třídní

kultura, důstojnost, číst, počítat, cestovat, slušnost

laskavost, moudrost, pedagogické umění, důslednost, hranice, znalosti

laskavost, moudrost, úcta, respekt, vzdělanost, škola, mládí

lechoch, pajdák, vzdělání, technologie, zlepšit, rvp

lenoch lhář budižkničemu ,ale neplatí to pro všechny,jsou i dobří učitelé

Loutka, která si ani nesmí zjednat respekt před těmi dnešními degenerovanými spratky.

malý plat despekt pevné nervy poslání nervové zhroucení nutnost

malý plat, nervy, otrok, nebezpečí, odpovědnost

maminka škola náročnost povolání nervy málo peněz buzerace

manžel,práce po večerech, opravování písemek,charita,šiřitel vzdělanosti,nedoceněná profese

manželka, škola, lavice, učení, děti, známky

matematika , čtení , psaní

mel by mit respekt pred zaky

mentor, profesionál, člověk, otec, chudák, zaměstnanec

mentor, respekt, autorita, znalosti, škola, učení

mentor, škola, dohled, přestávka, neumětel, praxe

Mentor, vědec, vzor, mučitel, škola, úkoly

mentor, vychovatel, průvodce

mimo realitu, diagnoza, fales, snaha, deti

mindrák, ženská, tlustá, zlá, diktát, známky

Montessori - kolega, spolupráce Klasické vzdělávání - lektor, autorita

morálka, škola, úcta, pedagog, vzdělávání, výchova

motýlek (vázanka) sako, rákoska, tabule, křída, třídnice

Moudrost Nabubřelost Inteligence Pomstichtivost Neférovost.

Moudrost, informace, obětavý člověk, silné nervy

moudrost, laskavost, kázeň, věda, četba, škola

moudrost, naučí něco nového, naučí mé děti, vzdělaný člověk, málo zaplacen

moudrost, ochota, výchova, kapacita, odborník, chudák ve smyslu jak je vnímán širokou veřejností (spíše negativně)

Moudrost, respekt, trpělivost, oblek, pravítko, škola

moudrost, shovívavost, přísnost, znalosti, empatie, schopnost poradit

moudrost, vědění, respekt, slušnost, elegance, přísnost

Moudrost, vzdělání, šlechetnost, nuda, školství, učení

moudrost, zkusenost, kreativita, veda, pratelstvi, humor

moudrý přísný tabule známka test brýle

Moudry chytry vymluvny dochvilny soustredeny citlivy

moudrý, chytrý, přívětivý, trpělivý, snaživý, empatický

moudrý, slušný, přísný, motivující, pravdomluvný, nápomocný

moudrý,respekt,oblíbený,chudák,obalen nervy,uznávaný

Múdrosť Výchova Nedocenenie Poslanie Láskavosť Dobrota

mudrost, ochota, prisnost, trpezlivost, pomoc, usmernenie

mudry, spravodlivy, kreativny, panovacny, neferovy, kriticky

Muset Nenávist Mucitel Horan Matematika Poslouchat

muž, autorita, vzdělanost, škola, povolání, společenské postavení

muž, starší, s mnoha zkušenostmi, mnohdy žáky nezvládá, nemusí mít autoritu ale může (jelikož mladý ji určitě nebude mít vůbec)

muž, vědomosti, škola, moje mládí, hudba a zpěv

n

N/a

Nadani. Vule. Trpelivost. Nezodpovednost. Vyhody. Nervy.

nadhled, rádce, autorita, výchova, úsměv, člověk

náročné na psychiku, nezbytné osobnostní předpoklady

náročnost, trpělivost, ochota, vzdělanost, přísnost, komunikativnost

naučit, vysvětlit, kreativnost, rychlá reakce, objektivnost

nedoceněný, důležitý, kvalitní, zapálený, moderní, aktivní

nedostatečné ohodnocení ze strany státu a společnosti, učitel je pro všechny "onuce", která nemá nikde zastání

nechci odpovědět

Nejdůležitější člověk pro každého z nás.

Někdejší neotřesitelná autorita, současný chudák skoroodpad.

Nenapadá mě ani jedno

Neobjektivita, nesmysl pro humor, přísnost, usedlost, vysoká škola, škola

neochotný,protivný, v některých případech hodný a ochotný věnovat se dětem víc než by musel,

neposlušné děti, vysokoškolské studium, byrokracie, indoktrinace, stres, beznaděje

Neprubojny, trpělivý,

nepříjemný neochotný špatný netolerující sobecký zlý

Nervák, neklid, známky, křik, učení, omluvný list

Nervy Prázdniny Přípravy Třída Zákon Prestiž

nesoudnost, nepruznost, odloucenost od skutecneho zivota, pohodlnost,

Nespravedlnost, lpění na hloupostech, nepochopení, malá snaha něco žáky naučit, žádný smysl pro humor, arogance

nespravedlost, prisnost, neduvera, vysranost, zastaralost

neurotik, pedagog, pedant, pohodář, prospěchář,odborník

nízký plat, prázdniny, domácí příprava, nedoceněnost, vzdělávání a výchova studentů

nizky plat, zodpovednost, nizka prestiz, stiznosti, rodice, vzdelani

Nositel vzdělanosti, průvodce, přítel, škola, knihy, tabule

nuda, šprtání, buzerace, přednáška,autorita, úkoly

Nuda, Výklad, žena, komunismus, vzdělání, povýšenost

OBĚTAVEC, DŘÍČ, VZOR, POMOCNÍK,

obětní beránek výchovný poradce dozorce odborník

objektivní, přísný, sebevědomý, respekt, lidský, ochotný

odbornost, trpělivost, nízký plat, chytrost, důslednost, nedostatečný elán pro práci

odpovědnost autorita vzdělání náročný důležitý patron

odpovědnost, náročnost, stres, plat, zkušenosti, vzdělání

odvážný člověk

Osoba, která je odpovědná za to, co vím

osobnost, autorita, poznání, respekt, příklad, hodnocení

osobnost, vychovatel a zároveň kamarád, státní zaměstnanec, prázdniny

osobnost, vzdělanost, empatie, vzor, přítel, správný směr

Otec, kamarád, škola, úkoly, písemky, zkoušení

pakárna, hlupáci, buzerace, bordel, beznaděj, průser

pedagog, autorita, profesionalita, porozumění, spolupráce,vzdělávání

pedagog, matematika, telocvik, skola, kamaradi, vzdelavani

pedagog, otrávený, hysterický,neochotný se vzdělávat, věčně si stěžující,neschopný aplikovat svá práva

pedagog, pan,osobnost,autorita,škola,učení

pedagog, průvodce, škola, žák, učení, vzdělání

pedagog, psycholog, pediatr, diagnostik, opravář, uklízečka

pedagog, škola, třída, vysvětlení, výklad učiva, autorita

Pedagog, zodpovědnost, vztah k dětem, nenávist vůči dětem, inteligence, vzělanost

pedagog,učivo,přednáška,zvládnutí,látka,prázdniny

pedant, autorita, moudrý člověk, nudný člověk

píle, vědomosti, škola, autorita, zkoušení, povinnosti

plat, nevděčnost, inspirace, zodpovědnost, vědomosti, kvalita

podceněný, pofinancovaný, zastaralý, jednostranně zaměřený, podivín

podhodnocení, trpělivost, obětavost, tolerance, nedoceněnost, poslání

podpora, um, hra, vřelost, opakování, respekt

pohoda, nervozita, nuda, zkouseni, mokra houba, prednasky

pomocník, vzor, empatie, přehled, přítel, kreativita

pondělí, škola, tabule, lavice, sešit. test

poslání děti prázdniny zodpovědnost učení komunikace

Poslání, formování člověka, náročná práce, dobrý pocit z povedené práce, degradace povolání.

Poslání, kreativita, radost, uceni, deti, vzpominky

poslání, málo peněz, rozdílnost úrovně, nedostatek výchovných prostředků, nedostatek autority, vzdělávání

poslání, odpovědnost, nadhled, úcta, trpělivost, péče

poslání, trpělivost, rada, katedra, škola

poslání, učitel-muž, nervy ze železa, svatou trpělivost, získání autority, schopnosti zaujmout celou třídu,

pošuk, úkoly, poslušnost, nesvoboda, musí se - nesmí se

poučuje řídí organizuje

povinnost, nepřítel, sranda, odboj, nesouhlas, bojkot

povolání, budoucnost, respekt, vědomosti, motivace, vzdělávání

práce na dopoledne, více volného času

práce s dětmi, které se vzdělávají

Práce, děti, stres, poslání, moudrost, nadřazenost

práce, zodpovědnost, radost, žáci, učivo, prázdniny

prázdniny, hluk, hlídač, kafíčko, trest, zkoušení

prázdniny, loutka, dobře placená práce, ženské zaměstnání, úroveň, komunikace

prázdniny, moudrost, mládí, rodiče, škola, Igor Hnízdo

prázdniny, škola, děti, přestávka,učení, vysvědčení

prázdniny, škola, žáci, křída, víno, inteligence

prázdniny, výchova, děti, škola, doučování, malý plat

Prazdniny, zodpovednost, volny cas, vychova, respekt, malo penez

predavani znalosti, zodpovednost, vychova, vztah k detem/mladezi, autorita, dalsi generace

problém, dětství, známky, škola, chudák,

Profese, respekt, nauka, úkoly, zábava, škola

prudič, autoritářský, moudrý, nepraktický, autoritativní, vzdělaný

Pruvodce informacemi, respekt, zkusenost, vzpominka, motivator, vyuka

průvodce učivem, "vztah", předávání zkušeností, trpělivost, motivace a improvizace

průvodce vzděláváním, motivátor, nadšenec, vzdělaný, moudrý, trpělivý.

Předávání znalostí

Přepracovaný Nedoceněný Nedoplacený "Don Quijot" Otrlý Papiňák

příprava, stres, zodpovědnost, trpělivost, seberealizace, důslednost

Příroda, pomoc, možnost učit se, zbytečnosti, škola, smutek

přísnost, brýle, nuda, pedant, zasedlost, vzdělání

Přísnost, odtažitost, náladovost, nervozita, nuda, učení

Přísnost, zkušenost, únava, vyhořelost, upravenost, i legrace

přísnost, známkování, zkoušení

přísnost, známost, autorita, týmový hráč, znalec, odvážlivec

přísný, autorita, snaha, zájem, nuda, zábava

přísný, mladý, temperamentní,výrazná osobnost, chytrý, vzdělaný

přísný, protivný, pomoc, práce

přísný, testy, dozorce ve vězení/ZOO

přísný,hodný, vtipný,kamarádský,schopný,znalý,

psychicky náročná práce, málo oceněná společností

psycholog, motivátor, průvodce, autorita, trpělivost, organizace

psycholog, vychovatel, vzor,vrba, empatik, důslednost, pochvala

rádce, inspirace, moudrost, vzdělání, vyhoření, strach

rebelant, omezenost, moc robotizace, málo myšlení

respekt učit autorita testy zkoušení škola

respekt, autorita, rákoska, vysloužilec, malotřídka, spratci

respekt, autorita, škola, stáří, iniciativa, zaměstnání

respekt, autorita, škola, znalosti, nízký plat, Igor Hnízdo

respekt, kamarádství, učení, škola, vzpomínky, klíče

respekt, nadřazenost, upjatost, ...

Respekt, náročnost, nevděčnost, odpovědnost, kamarád, nutnost

respekt, rozvrh, znalost, učení, tabule, přednáška

respekt, škola, vzdělání, magistr, děti, vedoucí

respekt, úcta, osobnost, zkušenosti, učení, mládí

respekt, úcta, výchova, znechucení, neschopnost, pohrdání

respekt, učení, povinnost, projev, sukně, autorita

respekt, vědomosti, osobní příklad, čestnost, spravedlivost, sebevědomí, ochota, trpělivost, důslednost

respekt, vzdělání, zájem, pedagogika, děti, žák

Respekt,vědomosti,výchova,autorita,pevne nervy,trpelivost

Respekt,vlava,litost,uceni,ukoly,poznamka

respekt; autorita; kázeň; špatně vychovaná současná mládež; celoživotní povolání; škola

řehole,

Sako, brýle, rozcuch, kafe, tabule, křída

Sex, škola, výuka, prezentace, ukazovátko, košile

Skola, dějepis, gymnázium, Liberec, křída, lavice

Skola, nizky plat, ziaci, nervy, tabula

skola, nuda, pisemka, bryle, duchodce, vysvedceni

skoloa, studium, autorita, znamky, znalosti, tridni

snaha, učit, zábava, forma, novinky, vědomosti

snaživý, nedůvěřivý, šťouravý, srandista, rozčilený, ustrašený

sova, škola, prázdniny, mučitel, málo peněz, vědomosti

spravedlivý,chytrý,umět učit a vysvětlovat látku,komunikativní,upravený

starý, přísný, hodný, cílevědomý, žena, vděk

státní zaměstnanec, plat, škola, třída, vyučování, prázdniny

stávka, peníze, státní zaměstnanci, prázdniny, škola

strach,úzkost,neochota,arogance,nadřazenost,nevlídnost

Strašné vzpomínky na učitelku na ZŠ

Stres, Chemie, základní škola, výlety,moje třídní učitelka,zamilovanost,

Stres, nedoceneny, bezradnost, pedantstvi, prazdniny, alkohol

Stres, nervy, sebevědomí, schazování, msty, opovržení

stres, úkol, nespravedlnost, písemka, škola

studium, autorita, praxe, vzor, katastrofa, žáci

studovaný,obdivuhodný,trpělivý,kázeň,malá výplata,prázdniny

suchar, nuda, drbna, kamarád, ?, ?

svázaný morálkou rodičů a dětí

Svině Pomocník nespravedlivost vzor oblíbenec malý plat

šikana, nucení, smeták, který nic neumí, nepochopení, otravný, důležitý "jak prdel"

škoda učení známky prospěch výklad chudák

škola třída výlet školka učení vzdělání

škola učebnice 45 minut test matematika děti

Škola Vzdělání Zklamání Nuda Třída Spolužáci

škola děti IgorHnízdo dogmata ŠpatnýPlat

škola kriminál nevýchova rvačky hrdina rodiče

škola škola škola škola škola škola

škola třída učit vychovávat vědomosti respekt

škola třída vzdělání autorita zodpovědnost výuka

škola třída žáci autorita tabule

škola učení studium knížky zkoušení prověrka

Škola učení úkoly autorita prázdniny mládí

škola ve Staré Boleslavi, hodná paní učitelka

škola žáci knihy profesor učení tabule

Škola, šikana, nelukrativní, autorita, láska, obětování se

škola, autorita, přísnost, vědomosti, zkoušení, maturita

škola, autorita, tabule, kabinet, výklad, důvěra

škola, autorita, vědomosti, vzdělání, sranda, člověk

Škola, autorita, vzdělání, český jazyk, tělocvik, sborovna

škola, autorita, vzdělání, výchova, peďák, známky

škola, autorita, zkoušení, nové znalosti, nespravedlnost, inteligence

škola, autorita, znalosti, základka, spolužáci, učení, známky

škola, autorita, žák, studim, výchova, vzdělání

Škola, brýle, muž, nuda, studenti, třída

škola, buzerace, pedagogická fakulta, známkování, nespravedlivost, pravidla

škola, čeština, lavice, tabule, křída, poznámka

škola, děti, budoucnost, odpovědnost, stres, učebnice

škola, děti, kázeň, studium, zkoušky, známky

škola, děti, prázdniny, kázeň, afektovaný učitel

Škola, děti, stres, dozory, kázeň, projekty

škola, domácí úkoly, kamarád, výchova, výuka, šestý smysl

Škola, gymnázium, vzdělání, Afrika, učitelka, tabule

škola, jídelna, čeština, matematika, musím, Kroužková

škola, kantor, katedra, akademie, přednášky, lektor

škola, katedra, známky, testy, zkoušení, tabule

Škola, kázeň, práce, žáci, známky, vědomosti

Škola, každý den, tabule, člověk, jména konkrétních učitelů, žáci

Škola, matematika, český jazyk, písemka, učení, vysvědčení

škola, moudrost, igor hnízdo, hravost, žák, předávání dovedností

škola, nehodné i hodné děti,trpělivost, prázdniny, vysvědčení, rodičovské schůzky

škola, nespokojenost, rodiče, žáci, šikana, nespokojenost

Škola, nízký plat, těžká práce, autorita, osoba, na kterou se mohu obrátit, důvěra

škola, nuda, definice, učebnice, osnovy, zvonení

škola, nuda, docházka, školní řád, učení, klasická hudba

škola, nuda, vzor, šikana, knihy, gympl

škola, nuda, zbytečné předměty,

škola, odpovědnost, školáci, letargie, nezájem, opovržení

škola, pedagog, přísnost, vzdělání, učení, školství

škola, písemka, vzdělání, diplom, učení, spolužáci

škola, povinnost, příliš nízký plat, chudák, ministerstvo

škola, povinnosti, buzerace ze strany učitelů, prázdniny, tajné kouření, kamarádi

škola, povinnosti,známky, úkoly, muž, budova

škola, poznání, autorita, vzor, radost, učení

škola, práce, nevděk, malý plat, dlouhé volno, učení

škola, práce, povinnosti, spolehlivost, odpovědnost, kefír

škola, práce, žáci, kolegové, ředitel, školní jídelna

škola, prázdniny, znalosti, písemka, zkoušení, přestávka

škola, předmět, respekt, přísnost, zkušenosti, vzdělání

Škola, předmět, třída, žáci, sestra, písemka

škola, přísnost, učení, tabule, ukazovátko

Škola, respekt, děti, učebny, učivo, tabule.

škola, starost, písemky, přísnost, obdiv, kabinet

škola, stres, poslání, rozporuplnost, zastaralost, vzdělání

škola, stres, žáci, učení, známky, aprobace

škola, student, matika, třídnice, sešit, ukazovátko

škola, studium, zábava, respekt, hodnocení, důvěra

škola, tabule, domácí úkol, křída, brýle, červená

Škola, tabule, kniha, předmět, brýle

škola, tabule, respekt, učebnice, zkouškové, povinnosti

škola, tabule, sešity, známky, křídy, lavice

škola, tabule, test, křída, třídnice, učit se

škola, tabule, učit, vykládat, test, křik

škola, tatínek, opravy, radost, nové informace, matematika

škola, testy, známky, autorita, úkoly, stres

škola, trieda, biely plášť, tabula, prednáška, písomky

Škola, třída, Ježíš, respekt, známka, autorita

škola, třída, křída, třídnice, notýsek, výlet

škola, třída, žák, tabule, křída, stůl

Škola, učení se, domácí úkol, třídní učitel, učitelka, neúcta

škola, učení, ovlivňování, problém, děti, třída

škola, učení, prázdniny, vzdělání, autorita, úcta

škola, učení, předmět, zkoušení, přísnost, milost, ochota a neochota

škola, učení, přísnost, úkoly, ráno, autorita

škola, učení, teror, vzor, zaměstnání, kariera

škola, učení, úkoly, nervozita, žena, přísnost

škola, učení, známky, písemky, známky, zkoušení

Škola, učení, známky, předměty, žáci, prospěch

škola, učení, žáci, vzdělání, náročnost, zodpovědnost

škola, učenie, pedagogika, budúcnosť, plat, skúšanie

Škola, učit se, muž, mladý, třída, znalosti

Škola, učitelka, kráva, úchyl....

škola, učivo, tabule, katedra, žák, učebnice

škola, úkol, plat, stížnost, změna

škola, úkol, povinnost, zodpovědnost, práce, inteligence

škola, úkoly

škola, úkoly, discipína, kázeň, přísnost, známka

škola, úkoly, křída, učení, autorita, učebnice

škola, úkoly, práce, jména mých učitelů ze školy

škola, vědomosti, kolega, děti, kázeň, rodiče

škola, vědomosti, o trochu nižší plat, autoritativnost, vzor, studenti

škola, vědomosti, odpovědnost, žáci, výuka, hodnocení

škola, vědomosti, znalosti, vůdce, vzor, nátlak

škola, vysvědčení, známky, učení, úkoly, družina

škola, vyučování, autorita, přednášky, povolání, komunikace

škola, výuka, manšestrové sako, prázdniny, známkování, volný čas

škola, výuka, třída, katedra, kabinet, pedagog

škola, výuka, vzdělání, chytrý, magistr, málopeněz,

škola, vyúka, známkování, inspirace, kázeň, kabinet

škola, vzdělání, autorita, hodnocení, kázeň, znalosti

škola, vzdělání, autorita, školní výlet, třídní učitel

škola, vzdělání, autorita, tabule, zkoušení, člověk

škola, vzdělání, kamarádi, nové zkušenosti, respekt, změna

Škola, vzdělaní, nuda, otravne děti, chybí mi zkouška

škola, vzdělání, předměty, testy, úkoly, zkoušky

škola, vzdělání, přednáška, třída, školka, povolání

škola, vzdělání, univerzita, moudrost, respekt, mentor

škola, zaujatost, nadřazenost, neobjektivnost, neodbornost, sebestřednost

škola, zkoušení, nuda, povinnost, strach, přísnost

škola, známka, vysvědčení, lavice, úkoly, tabule

škola, známky, knihy, vzdělání, spolužáci, třídní ze základky

škola, známky, tabule, výklad, zkoušení, autorita

škola, známky, učení, spolužáci, učitelka, tělocvikářka

Škola, známky, učivo, brýle, zkoušení a písemky.

škola, známky, zamestnanie, profesia, poslanie, štrajk

Škola, žáci, Komenský, vzdělání, zodpovědnost, prázdniny, zvonění

škola, žáci, předměty, pedagogická fakulta, zlo, špatně

škola, žáci, studenti, učení, autorita, vzdělávání se

škola, žáci, vědomosti, pokrok, vzpomínky, výlety.

Škola, žáci, vysvědčení, tělocvik, výlet, exkurze

škola, žák, ráno, povolání, klišé, nespravedlnost

Škola, žák, respekt, výchova, krocení divé zvěře

škola, žák, třída, tabule, pravítko, lavice

škola, žák, třída, vzdělanost, tabule, třídní kniha

škola, žák, vyučování, čeština, náročný, pozdrav

škola, žák, známky, brýle, třída, křída

škola, život, učení, učebnice, smích, dějepis

Škola,povolání,úkoly,úcta,břemeno,neochota

škola,špatný přístup,arogance,domácí úkoly,zaměstnání,nízký plat

škola,vzdělání, rozum, přísnost, autorita, stres

škola,zábava,kabinet,zvonek,přestávka,oběd v jídelně

Škola,zábava,vztek,nej. Učitel,dozor,kdy končí hodina

špatný plat, nízká kvalifikovanost, neúspěch ve svém oboru, volno o prázdninách, nervy se studenty

Špatný plat, starý, stres, vyhoření, kouření, neadekvátní

Tabule Známky Učení Křída Test Hodina

tabule žena červená inteligence dětství škola

tabule, křída, lavice, třída, matematika, moudrost

tabule, prezentace, učení, prázdniny, stres, střední škola

Tabule, škola, katedra, přednáška, zkoušení, dozor

Tabule, ukazovátko, svetr, brýle, katedra, vykládá.

tabule, ukazovatko, zkouseni, vedomosti, autorita, zabava

teacher, Lehrer, Lehrerin, pédagogue, múinteoir, učiteľ

ten, který učí

teror, vyučování, diktatura, moudrost, škola,

test, chytáky, zkoušení, nudný předmět, nadržování, pozornost

test, stres, známka, zkoušení, vědomosti, škola

test, škola, tabule, známky, zkoušky, přednášky

tolerantni ,mily ,vzdelany,kamarad,nekteri arogantni povyseni

trapná úča co si léčí mindrák

trpělivost, inteligence, škola, vzdělání, vzor, inspirace

trpělivost, asertivita, zkostnatělost, povýšenost, malé sebevědomí, nepříjemný pocit

trpělivost, moudrost, zapálenost, prázdniny, poslání, příprava

trpělivost, nedoceněnost, laskavost, znalosti, autorita, bezbrannost

trpělivost, pochopení, zodpovědnost, nervy, nedocenění, obdiv

trpělivost, znalosti, nervozita, únava, prázdniny, rodiče

trpělivý, sympatický, se schopností organizovat, důvěryhodný, důsledný, spravedlivý

trpělivý, vytížený, špatně ohodnocený, občas málo vzdělaný, omezený rozhled

třdní, zkoušení, testy, pomsta, nemilý, nevyhovující

třída, tabule, děti, lavice, křída, zvonění

třída, tabule, křída, třídnice (třídní kniha), známky, testy

Tyran, nadrženec, svině, nuda, škola, znásilnění

Týrání dětí, nízký plat, nespokojenost vsech

ucitel naroda

Úcta, moudrost, předání znalostí, škola, informace, trpělivost

úcta, moudrost, vzdělání, inteligence, trpělivost, autorita

Úcta, škola, etika, učební předmět, housle, třída

Učebnice známky přednáška úkoly zkoušení pisemka

Učebnice, testy, vysvědčení, zkoušení, přísnost, výuka

Učení, moudrost, starostlivost, pilnost, zlobivý puberťáci, starosti

učení, nevděčná práce, nedocenění, papírování, škola, vzdělání

učení, povinnost, vzdělání, zkouška, autorita, odbornost

Učení, přísnost, mapa, katedra, škola, ochota.

učení, škola, stres, přísnost, známky, tabule

Učení,škola,češtína,matematika,výlety,vzpomínky

učí žáky ve škole

učit se, matikářka, učení, lidé, pomoc, zábava

učit, vychovávat, ráno vstávat, mluvit, psát, počítat

učitel = diagnóza, někdy autorita, jindy sebestřednost, neschopnost řešit věci jinak než jsou naučení = učí co se naučili, nepřemýšlí, že by něco mohlo být jinak

učitel, učitel, učitel, učitel, učitel, učitel

učitel,kantor,učitel,kantor,učitel,kantor

učitelka, diagnóza, deformace, neochota, teorie, nucení

učitelka, MŠMT, inkluze, málo peněz,

učitelka, rigidní, diagnóza, profesionální, odborně na výši, prázdniny

učivo, buzerace, Hnízdo, škola, nadřazenost, namyšlenost

Úkol, škola, prázdniny, tlak, žáci, moudrost

Úkol, škola, prázdniny, tlak, žáci, moudrost

ustaraný, nedoceněný, podřadný, potřebný, individuální, ukřivděný

uštvaný chudák šikana pětka nátlak povinnost

V dnešní době - zodpovědnost,předání zkušeností,vynalézavost,nedocenění ze strany okolí,flexibilita,prosazení ve třídě

vážená osoba, vzdělaný člověk,dnes ohrožený člověk

vědomost vzdělání nedostatečné ocenění náročné zaměstnání

vědomosti a dovednosti, škola, testy, známky, stres, prázdniny

vědomosti, děti, respekt, zkušenost, autorita, škola

vědomosti, poslušnost, pochopení, respekt, vzájemné, ego

vědomosti, rádce, zkušenosti, v pohodě člověk, přítel, informace

vědomosti, těžká práce, trpělivost, odpovědnost, úcta, laskavost

vědomosti, trpělivost, zkušenosti, těžká práce, nervy, hlučnost

vědomosti, vychování, reprezentace, brýle, zkoušení, písemky

vědomosti, zábava, inteligence, aktivita,... (ano, máme štěstí na učitele)

Velitel. pomocnik, kamarad.deti.odpovednost.skola

velmi těžké zaměstnání neúcta některých žáků

vyhoření, snaha, laxní, drzý, beznaděj

výchova, dětství, vzpomínky, stres, vzdělání, učebnice

výchova, moudrost, odbornost, hra, důslednost, motivace,spolehlivost

výchova, přirozená autorita, pomoc, učení, ...

Výchova, Vzdělání, Přísnost, Osobní přístup, Profesionalita, Nelehká práce

Výchova, Zkušenost, Příprava, Spravedlivost, Zapálení, Pokrok

vychovatel, chudák, blázen, součást části života nás všech, kamarád, předobraz

vychovatel, prudič, kritik, optimista, pesimista,

vysněná profese, poslání, vzdělanec, chudák, náročná profese, otrok

vysokoškolák, pocuchané nervy, prázdniny, není špatný žák, je jen špatný učitel (dle rodičů), smlouva na 10 měsíců, muž učitel je automaticky více ceněný než žena učitelka

vysvětlení, učivo, hodnocení, zkušenosti, znalosti, materiály

Vyučování Škola Test Propiska Sešit Lavice

výuka, kázeň, povinnosti, škola, žáci, zaměstnání

výuka, motivace, opravování, příprava, respekt, osobnost

výuka, nedoceněný, podhodnocený, stres, písemky, přesčasy

výuka, škola, přednáška, třída, hodina, formální vzdělávání

výuka, znalosti, povinnosti, strohost, autorita, nuda

vzdělanec, pedagog, učí, schopný, hlava študovaná, většinou žena

Vzdělání Diktát Známky Respekt Úcta Rákoska

vzdělání chudák vyčerpanost prázdniny

vzdělání jinak mě už nic nenapadá

vzdělání škola chytrý autorita žena sborovna

vzdělání škola naučit syn písmo důležité

vzdělání, autorita, oblíbený, poslání, žáci, ředitel

vzdělání, autorita, poslání, úkoly, kolektiv, odolnost

vzdělání, autorita, škola, křik, knihy, matematika

vzdělání, děti, těžká práce, syndrom vyhoření, neúcta veřejnosti, prázdniny

vzdělání, empatie, vedení, usměrňování, autorita, motivace

vzdělání, chytrost, autorita, škola, žena, špatně placená práce

vzdělání, kniha, lavice, třída, znalosti,tabule

vzdělání, poslušnost, neschopný systém školství, boj s rodiči, boj s větrnými mlýny

vzdělání, poznání, něco nového, muž, vzor, autorita

vzdělání, prezentace, zkušenost, profesor, vedení, odbornost

vzdělání, respekt, budoucnost, zkušenost, poselství, nevděk

vzdělání, respekt, úcta, dětství, různorodost, pokora

vzdělání, škola, budoucnost, přítel, zábava, kvalita

vzdělání, škola, pedagog, věda, pedagogická fakulta, Zelí

vzdělání, škola, pochopení, učebnice, známky

vzdělání, škola, prázdiny, povolání, lavice, knížka

vzdělání, škola, profesor, nervozita, psychika, učení

vzdělání, škola, respekt, přísnost, autorita, žák

vzdělání, škola, tabule, čeština, dějepis, Procházka

vzdělání, škola, třída, známky, vysvědčení, sešity, škola v přírodě

vzdělání, škola, učit, studenti, učebnice, znalosti

Vzdělání, škola, vysvědčení, výuka, nevděčnost, inspirace

vzdělání, škola, známkovaní, znalosti, autorita, vyučování

vzdělání, tolerance, smysl pro spravedlnost

vzdělání, trpělivost, autorita, škola, nervy, zkoušky

vzdělání, trpělivost, láska k dětem, škola, zájem, odbornost

Vzdělání, výchova, děti, zkušenosti, zodpovědnost, trpělivost

vzdělání, výchova, mentor, respekt, starost, prázdniny

vzdělání, výchova, nedostatek uznání a respektu, stres v práci, přemíra odpovědnosti, profesní deformace

vzdělání, výchova, škola, poznámky, známky

vzdělání, zkušenosti, respekt, vzor, praxe, přátelský vztah

vzdělání,přestávka,prázdniny,žáci,vysvědčení,úkoly.

vzdelanie, úsmev, kniha, žiak, múdrosť, sekírovanie

vzdělanost, empatie, láska k dětem, spravedlnost, přísnost ale laskavost, autorita

vzdělanost,persona, respekt, příklad,kamarád,dráb

vzdělaný člověk co zná více než Ti druzí

Vzdělaný, autorita, škola, nové informace, učení, diskuze

vzdělaný, inteligentní, spravedlivý, slušný, pracovitý, přátelský

vzdělaný, laskavý, starší, přísný, důsledný, pracovitý

Vzdělaný, morous, komplexy, nuda, nervy,

vzdělaný, odvážný, autorita, bezmocný, nedoceněný, náročnost

vzdělaný, rozhled, ve střehu,

vzdělaný, sečtělý, nestranný, respektující, ochotný, slušný

vzdělaný, zodpovědný, nízká prestiž povolání, nízké platové ohodnocení povolání

vzdělaný; dobrý; špatný; spravedlivý; blbec; osobnost

vzdělávání škola autorita chytrý člověk napětí výchova

vzdělávání, autorita, respekt, pomoc, kvalifikace, osobnost

vzdělávání, autorita, testy, křik, zasednutí, historky

vzdělávání, mentorování, soucit, biflování, zkušenost, neohodnocení

Vzdělávání, škola, katedra, nervy, jazyky, otrava

Vzdělávání, výchova, nezájem, nespravedlnost, neochota, absence zdravého rozumu,

vzdělávatel národa, mizerný plat, moje mamka, škola, dřina, děti

vzor, neúspěch, arogance, neodbornost, povrchní vzdělání, moralizování

vzor, předává informace, vychovatel, vzdělaný, inteligentní, autorita

vzor, vědomosti, přehled, psycholog, autorita, humor

vzor, výuka, výchova,

vzpomínka

x

za dveře, do ředitelny, po škole

základní škola, čeština, studium, známkování, testy, znalosti

základní škola, vzdělávání, děti, Sváťa, učení

zaneprázdněná, veledůležitá, smradi, nervy, přípravy, testy

ZASTARALÉ UČEBNÍ METODY, NEVYŠKOLENI PRO ODLIŠNOST V UČENÍ NEBO CHOVÁNÍ JEDINCŮ VE TŘÍDĚ (AUTISMUS, HYPERAKTIVITA U ŽÁKŮ, DYSLEXIE atd. Vyhoření, nevěnování se jednotlivým žákům, kteří potřebují více péče - vysvětlování, než ostatní žáci. Brzdí-li žák výuku raději hned posílají na psychologické poradny nebo k psychiatrovi děti, aby si ulevili při výuce. Dnešní učitelé nemají trpělivost, stále na děti křičí až po družinářky. Je zajímavé, že jak učitelé, tak družinářky si toto zaměstnání vybrali a nedělají ho z láskou.

Zdeformovaný svým povoláním, dva měsíce prázdnin

zdeněk svěrák, kantor, tabule, škola, moc

zena,muz,deti,tabule,vysvedceni,budova

zkostnatělost, nezajímavost, poslušnost, komenský, směšnost, klíče

zkoušení, písemky, nové znalosti, učebnice, známky, třídní knihy

zkušenost, škola, známky, zkoušení, škola, strach

Zkušenosti, autorita (její nedostatek), charisma, trpělivost, neschopnost, sebeovládání

Znalost, autorita, mamka, třída, škola, kniha

znalost, vstřícnost, empatie, respekt, zájem, schopnosti

Znalosti, poctivost, malý plat, otloukánek

Znalosti, profesionalita, autorita, zodpovědnost, motivace, vyčerpání.

znalosti, příklad pro děti, trpělivost, spolehlivost, vyčerpání, flexibilita

znalosti, tabule, odborník v oboru, spravedlivost, moudrost, přirozená autorita

Znalosti, zkušenosti, výuka, obor, hodina, jazyk

Známky, katedra, zkoušení, testy, přísnost, vědomosti

Známky, poslušnost, učebnice, hlášení se, žáci, vysvědčení

známky, respekt, zlost, odvaha, povolání, zkušenosti

zodpovědnost, autorita, stres, škola, práce, poslání

zodpovědnost, autorita, úkoly, známky, škola, spolehlivost

Zodpovednost, buducnost, ochota, znalosti, ohladuplnost, skusenosti

zodpovědnost, rozhled, stres, nízký plat

zodpovědnost, trpělivost, nervy, znalosti, asertivita, problémy

zodpovědnost, trpělivost, shovívavost, pevné nervy, ochota, vědomosti

zodpovědnost, vědomost, snaha, přátelství, schopnost, rezignace

zodpovědnost, vzor, neadekvátní plat, přípravy, prázdniny

zodpovědný, přátelský, málo zaplacený, odborník, svědomitý

žáci, nekázeň, šikana, vzdělání. obtížné, stres

žáci, prázdniny, nízký plat, moc ovlivnit, samovzdělávání, příprava

žáci,volno,odvaha,moudrost,autorita,trpělivost

žák, osnova, vzdělávací plán, muž, respekt

žákovská, prázdniny, poznámky, moudrý člověk, škola, spolužáci

žena - vyčerpaná - stará - uřvaná - nenávidící děti - šikana

žena (ve středním a vyšším věku), zastaralost, neschopnost efektivní výuky,

Žena, Buzerace, Vedení, Vědomosti, Písemky, Kabinet

žena, finančně podhodnocená, upovídaná, generál, pod tlakem, zodpovědná

žena, hysterka, neúspěšná, odtržená od reality

žena, inteligentní, starší, nerozumí legraci, poznámka, vyžaduje respekt

žena, muž, opovržený, chytrý/moudrý, škola, úcta

Žena, naivní, chudoba, bezmoc, zakomplexovaná, poslání.

žena, prázdniny, nervy, stres, vzdělání, nevychované děti

Žena, starší, trvalá jako účes, neběhej po chodbě, služba smazat tabuli

žena, stres, úsměv, vztek, děti, hra

žena, tvořivost, empatie, spolupráce, stres, osobnost

žena, vědomosti,vysoká škola, brýle, upovídanost, komunikace

žena, zapšklá, nervózní, antisexuální, komandující, tlustá

žena,nepraktický,bez pravomocí,znevažovaný,bídný plat,bez úcty

ŽŠ, SŠ, škola, přátele, respekt, autorita

3. Zdůvodněte 3 slova z předchozí otázky. Proč právě to Vás napadlo?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

aasi protože jsou příliš agresivní a vybíjí si to napadáním...

- každý kdo učí by měl být vzdělaný (vzdělanost ) - dlouhé prázdniny, různé volna v průběhu školního roku (hodně volna ) - práce s dětmi a mládeží ( nervová zátěž )

- škola - spojeno s tím, kde je - žáci- ti, které učí - tabule - je u tabule

- učitelé zkouší (vyvolávají stres u studentů) - učitelé jsou přísní (nic nedávají zadarmo) - učitelé hodnotí výkony studentů známkami

-poslání pedagoga -práce s žáky, přijímajícími zkušenosti

,,

...jednám - li jinak než žiji, děti to poznají...vzor ...bez důslednosti nelze dosáhnout úspěchu...důslednost ....bez pochvaly není motivace....pochvala (ocenění)

*trpělivý - nutná podmínka k vedení lidí (dětí) k nějakému cíli (kontinuální vzdělávání) *empatický - pokud se učitel nedovede vcítit do svého žáka, nemůže mu dobře předat informace *moudrý - nezáleží na věku, ale stupeň moudrosti musí být vysoký, učitel předává svým žákům tuto moudrost (alespoň ten dobrý)

akademie, přednášky, lektor - sám učím, přednáším na Justiční akademii

Asi asociace na vzhled učitele.

Asi mám jen velmi špatné zkušenosti.

asi s tím mám spojené různé asociace

asociace

asociace

Asociace na dnešní stav této profese

autorita - bez ní by těžko něco naučili, je důležitá k udržení pozornosti žáků ochota - často látku vysvětlují několikrát, pokud o to žáci požádají mravouk - jejich prací není jen učit, ale i zastupovat rodiče ve výchově

autorita - měl by být každý učitel z mého hlediska je tato profese nedoceněná třídní učitelka byla zlatá

autorita - měl by ji mít k tomu, aby jej brali vážně vyučování - od toho učitel je.. proto mě to napadlo učební pomůcky - bez nich by to taky nešlo; pro výuku je fajn udělat něco interaktivnější

autorita - mělo by se na ně tak nahlížet labilita - žáci dávají občas zabrat nespravedlivost - osobní zkušenost

autorita - myslím, že by měla být přirozená, ale někteří žáci tento pojem vůbec neznají a nerespektují znalosti - učitel předává svoje znalosti vyučování - proces, kdy učitel vyučuje

autorita - protože tu by měl učitel mít, aby ho děti i jejich rodiče brali, rozhled - protože musí znát nejen to, co děti učí, ale také souvislosti toho s ostatními problematikami děti - protože to jsou "adresáti" jeho práce

Autorita - protože tuto vlastnost učitele považuji za nejdůležitější Humor - protože učení musí být vyvážené a mělo by upoutat pozornost Vstřícnost - protože by učitel měl umět poradit

autorita - přirozená a nezávislá na systému, je nutná ale některým chybí bezmocný - zákony dávájí studentům neomezená práva narozdál od učitelů nedoceněný - nejde o peníze ale o docenění jeho práce třeba rodiči

autorita - přirozená, což nemá každý poslání - tuto profesi je třeba vykonávat s láskou a nějakým cílem, ne jako v továrně u pásu kolektiv - tmelení kolektivu a zařazování dětí do kolektivu, stírání sociálních a jiných rozdílů

autorita - těžko se buduje, těžko se získává a udržuje. Dnes ještě těžší umění, být autoritativní a zároveň lidský. člověk - učitel není stroj. I on dělá chyby. komunikace - snad nejkontaktnější povolání. Komunikace s žáky, dalšími učiteli, rodiči... Zároveň není jednoduché vyjít ve všech těchto případech dobře.

autorita - třídní učitelak byla sáječná, apravedlivá paní třídní učitelka - byla doba normalizace, respektu, něco nás naučili plynová maska - učitelka nás nutila si je nasazovat a šaškovat s nimi po škole

autorita - ucitel by ji mel mit; zodpovednost - na uciteli do jiste miry zalezi, jaka vyroste dalsi generace; vychova - spolu s rodici by mel ucitel vychovavat deti

autorita - učitel by měl být autoritou, aby ho žáci brali a respektovali, přirozená autorita je lepší než vynucená povolání - učitel to musí brát jako povolání, ne jen jako práci a mělo by ho to bavit nebo nějakým způsobem naplňovat komunikace - dle mého názoru je lepší, pokud je ve vyučování ponechán prostor i pro komunikaci, případně diskuzi mezi vyučujícím a vyučovanými

autorita - učitel by měl být pro žáky a částečně i pro rodiče autoritou kamarád - pro dítě důležité, aby byl učitel tak trochu i kamarád škola - nejdůležitější člověk ve škole je učitel

autorita - učitel by měl mít přirozenou autoritu zkoušky - mám je spojené s učitelem škola - představím si budovu kam jsem chodila na střední

autorita - vede děti k výsledkům příklad- pro děti v morálně volních vlastnostech pohoda-předává svěřencům

Autorita - vzpomínka z dětství, trpělivost, odolnost - vzhledem k povaze dnešních dětí nezbytnost, vzdělaný - podle mne synonymum pro učitel.

autorita- bez ní to ve výuce prostě nejde motivace- k danému učivu, tématu i budoucímu studiu či práci zájem - měl by mít zájem o to, co učí (např. sledovat aktuální dění a novinky o dané téma) a i o své žáky

autorita- měl by ji mít, jinak ho žáci nemohou brát vážně, ale neměl by to s ní přehánět, aby se ho nebáli vědomosti- měl by jich mít dost na to, aby je dále mohl předávat vzdělání- měl by být vzdělaný v tom, jak pracovat s dětmi a adolescenty a jak je zaujmout a naučit co nejvíce

Baba: Většina učitelek na naší škole jsou staré paní Brýle: A většinou mají brýle Křik: A neustále křičí

bez vzdělání nenajdou dnes lidé uplatnění, ve škole tráví děti valnou část aktivního dne - proto by se učitel měl podílet na výchově, učitel učí ve škole

bez vzdělání není budoucnost

Bez vzdělanosti by nebyl učitelem,drábem proto aby udržel disciplínu, kamarádovi se lépe sdělují pocity a potřeby pomoci

bez žáků není učitelů, muži jsou lepší učitelé, bez respektu žáků se jen těžko dá učit

blázen - každý učitel je postižen svoji profesí předobraz - děti s ním přicházejí do styku každý všední den a na základě jeho chování a slov si vytvářejí obrazy o živote vychovatel - vedle rodiče působí na dítě přímo při výchově

blázen – není myšleno špatně, jenom že já bych se učení nikdy neodvážil :-)

Být učitelem není povolání, ale poslání - dobrým učitelem se člověk musí narodit. Nedostatek autority nejen mezi studenty, ale i ve společnosti - učitel, byť jsou v jeho rukách děti, naše budoucnost, nemá dostatečnou prestiž. Vzdělávání - v současné době má učitel jen malý prostor k výchově, vše se točí jen kolem vzdělávání.

Celý život jsem učila (práce) a i v důchodu doučuji (krásná, vidím výsledky a děti neprudí)) V posledních letech jsou děti stále drzejší a nevychovanější (náročná makačka)

cigarety - strašně snadno si je s tím spojím, sami kouří opravdu hodně, nám pak kážou ať ne. Upřimně se jim ale moc nedivím. Zákaz - učitel vždy zakazuje, málo povoluje. Asi je to ale dobře škola - ta s učitelem asi moc nesouvisí, nevím jak mě to napadlo :)

čas-s učiteli zatím trávím většinu svého života škola-nemusím vysvětlovat porozumění/přístup-vždy jde o jeho přístup, je základ celé výuky

často učí látku nepotřebnou do života, které sami leckdy ani nerozumí rodiče bohatých choděj prudit vedení školy protože jejich miláček dostal špatnou známku nadstandardní dovolená - plat odpovídá tomu kolik toho odpracují

čeština-oblíbený předmět,matika-oblíbený předmět,vzpomínám ráda

Člověk - i pedagog je jen člověk Asertivita - každý pedagog musí být asertivní, zvlášť v dnešní době Přísnost - pedagog by měl být přísný

člověk - každý z nás je jen člověk, učitel taky matikář - manžel příprava - součást práce učitele

Člověk - prostě je.CHudák - s dnešní mládež to nemá lehké. Stálej student - musí se stále vzdělávat.

despekt - všichni koukají na učitele jako na lůzu nutnost - je to jedno z nejdůležitějších povolání poslání - pokud učitel nebere svoje povolání jako poslání, tak je velká šance, že se na to vykašle

děti - koho by učitel učil šikana - hodně často zmiňované téma ve sdělovacích prostředcích publicita - viz výše

děti - žáci učitele, ve většině případů škola - pracoviště vědomosti - aby mohl učitel učit, musí mít vědomosti, které předává dál

děti-naše budoucnost prázdniny-patří ke škole poslání-povolání, které se jinak dělat nedá

děti, škola, písemky - souvisejí s prací učitele

dětství - první setkání, stres - negativní zkušenosti, učebnice - učení

Dnešní studenti mají jiné vychování než kdysi mi. Budova, kde je koncentrace učitelů největší. Věčné lamentování učitelů na malé platy.

dobrák - učit za takové peníze, může jen člověk, který to dělá srdcem chudák - ve smyslu lítosti, učit dnešní mládež musí být dobrá masáž na nervy drsňák - většinou má životní zkušenost, drsní učitele ale přitom velmi příjemní

dobrý učitel by měl být inspirací pro své studenty každý učitel by měl být schopen udržet pořádek a řád v rámci své hodiny

Domácí úkol - naše školství má zvláštní systém přemíry domácích úkolů. Učitelka - nedostatek učitelů mužů. Neúcta - děti nemají úctu k učitelům.

don quijot - je nadšený z něčeho, co se mu sotva, nebo vrátí jen v malé míře Papiňák - z titulu funkce je permanentně zkoušen z nervů ... - špatně placený

donucení -- stát předepisuje jednotné vzdělávání se všemi chybami a problémy státní zaměstnanec -- placen z peněz vybraných pod pohrůžkou násilí nekompetence -- současné školy ani náznakem nepřipravují studenty na budoucí povolání

Dozor, přísnost, strach - vzpomínky z dětství.

drbna - moje spolužačka je učitelka, děti sedí v kruhu a ona se pak "vytahuje", že jí děti řeknou vše o rodině suchar - s většinou učitelů není legrace, odříká látku a tím to pro něj končí, někteří látku dokonce umí nazpaměť a nemusí to číst... kamarád - měl by být, ale mám pochybnost, že je...

DŘÍVE TO BYLO POVOLÁNÍ S POSLÁNÍM,DNES NENÍ

důležitý - je důležité narazit na takového učitele, který má pochopení; náročný - je to náročné povolání; náročný učitel je potřeba odpovědnost - učitelé mají velkou odpovědnost vůči společnosti, vůči svým žákům

empatie - měl by se uměv vcítit do situace a povahy žáka a přijít mu na kloub autorita - přirozená autorita vzdělanost - studovaný, kultivovaný člověk

feminizace školství,upnutý na ohraničený prostor školy\, žádná úcta

hodně se o nich mezi lidmi mluví; často na ně myslím

hodně volna-prázdniny, svátky, soboty a neděle, ředitelské volna, škola-učí v nějaké škole, stávka-stávkuji za lepší podmínky a platy

Charakteristika klasického školního dne.

charita-nízké mzdy ve srovnání s ostatními profesemi- celoživotně, časově náročná práce-přípravy, opravy apod.-administrativa společensky neoceněná profese-nízká prestiž

Chodím na vysokou školu a učitelé nám předávají své znalosti, přednáší nám a my k nim musíme chovat respekt.

chudak - hodne prace za malo muziky. I kdyz relativne hodne prazdnin, i tak to nekompenzuje zatez zajimava prace - na druhou stranu prace s detmi muze byt velmi ruznoroda a obohacujici. Nehrozi nuda. malo penez - dlouhodobe velmi nizko hodnocena profese, a podle toho to take vypada. Schopni ucitele musi jit do jineho zamestnani, aby uzivili rodinu.

chudák - nikdo je nedocení a přitom se významně podílí na tvorbě lidské osobnosti povinnost - žák má povinnosti vůči učiteli, byť jsou v dnešní době snížené ministerstvo - káže učiteli, co má učit, ačkoli spousta z těch věcí není vůbec důležitých

chudák - žáci a studenti si z něj dělají srandu// málo času - výklad je jako z pořádně rozjetého vlaku// učitelé autoritu nemají - u nikoho, vůbec u nikoho// pořád si stěžuje, že má moc práce, málo peněz, musí připravovat třídní schůzky a konzultace a hlavně má moc opravování a málo času

chudak : ucitel to nema lehke, plat nic moc, spolecenske postaveni nic moc obetovani : ucitel to musi delat pro vyssi dobro, jinak by tak hroznou praci nedelal zkostnatelost : staromodni hodnoty starsich ucitelu (spise ucitelek)

chudák- v dnešní době učitel není vnímán jako osobnost, která vychovává a učí odborník - vyzná se ve svém oboru výchova - vychovává své žáky k pravidlům

Chudák, je proto, že se musí snažit vyjít vstříc jak rodičům tak vedení. Silné nervy potřebuji na dnešní mládež. Nedostatek dobrých učitelů.

chudák: učitel/ka nemůže v dnešní době takřka nic, všude má svázané ruce (např. trestání žáků, osnovy, tvůrčí přístup k výuce) budoucí život: učitel také ovlivňuje budoucí život žáka (studenta), pokud učitel dokáže zaujmout a má respekt vůči většině třídy, tak je to dobře, ale pokud toto nedokáže (není pouze jeho chybou, i žáci musí mít zájem) , tak je možné, že studium danného oboru postrádá smysl. Potom zde máme mnoho neschopných mladých lidí, kteří nic neumí a ani nemají zájem se dál rozvíjet...(pouze můj názor) ovlivnitelnost: možnost nasměrovat žáka, studenta správným směrem. Mnoha kantorům je úplně jedno, vlastně bych napsal, že i rezignovali, na vývoj jednotlivce (samozřejmě, že to není reálné,aby každý učitel musel ovlivňovat jednotlivého žáka//studenta). Tento problém je způsoben s problémy uvedenými výše.

chudší - mají nízký plat starší - představím si typickou starší ženu kolem 60 let nudný - znuděný životem; ani látka, kterou vykládá, už ho nebaví

chytrost - každý má vysokoškolské vzdělání, učitel se často vyzná i v jiných oborech, než které vystudoval a podle mě má a měl by mít i široký rozhled vytrvalost - každý učitel musí být vytrvalý ve svém snažení něco naučit, taktéž mít dobré nápady a kreativně inspirativně vyučovat šediny - každý učitel, pokud zestárne, většinou učí, i když by měl jít do důchodu; z toho, že snědl moudrost celého světa a že dal za život přinejmenším tisíc poznámek, musí mít logicky šediny

chytrý, mladý, sportovní typ - právě dokončil vysokou školu

I toho největšího génia někdo musel naučit číst, psát a kousek násobilky :)

INVESTICE - Učitelé nejsou ničím jiným než investicí státu do lepší budoucnosti. To, že jsou PODHODNOCENÍ způsobuje, že se této práce lidé často neujímají elity, nýbrž lidé, kteří se jinde prosadit nedokázali. Samotná finanční kompenzace za práci však není jedinou věcí, která by mohla motivovat elity k danému oboru. Dříve býval učitel AUTORITOU, což i přes nízké finanční ohodnocení vytvářelo "iluzi" prestižního zaměstnání.

J. A. Komenský - učitel národů, poznávání - získávání nových informací, vzdělávání - učitelé vzdělávají

Já - vystudovaná učitelka Zodpovědnost - náročná práce Gymnázium - má školní praxe

Ja bych na to nemel ... nadani, trpelivost, nervy ... ucit

Jako učitel jsem vždy chtěla pracovat, několik let pracovala, neskutečně mě to bavilo, ale vzhledem k obrovské časové náročnosti jsem z vlastního pohodlí dala (dočasně) přednost něčemu jinému, abych lépe skloubila "kariéru" s rodinným životem

je kromě rodičů jednou z autorit v životě, podle něj formujeme své chování a upravujeme své znalosti, myslíme si, že když nás učí, všechno znají a proto nám to předávají, učitel rozhoduje o známkách na vysvědčení podle našich výkonů, podle RVP a SVP se stanovují cile vyuky a co si ma zak odnest do zivota krome znalosti a dovednosti i formovani postoju a hodnot

je pro legraci, nemůže být agresivní, nemá možnost situaci řešit

je to zažito v mém podvědomí, nevím proč, asi by to tak mělo být. Napsali- li byste "učitelka", bylo by mých 6 slov jiných. Samotnou mě to překvapilo.

Je více žen ve školství. Učitel v dnešní době má mít (by měl mít) dostatek vědomostí. Studium vysoké školy je nutným prvkem pro vykonávání této profese.

Je-li někdo hloupý a neschopný, založí si realitku, je-li někdo hloupý a neschopný a chce VŠ vzdělání, jde na pajdák. Kdyby byl schopný, jde podnikat nebo do do výdělečnějšího oboru. Jsou lenivý, stále se těší jen na prázdniny, můžou učit i moderně, ale jsou lenivý si sami připravit moderní postupy, čekají na dodání shora.

Ježíš - největší učitel, který kdy žil Škola - místo vyučování Autorita - tu by měl představovat - dnes to tak však již nebývá zvykem

jina nazev pro ucitele

Jsem bývalá učitelka, odešla jsem z důvodu nátlaku rodičů a nadřízených

Jsem pedagog. Učím a přednáším na střední škole.

jsem učitel

Jsem učitel ve výslužbě.

Jsem učitelka.

katedra - stojí za katedrou malé platy - mají malé platy třída - učí ve třídě

kázeň je asi spíše přežitek ze starých dob kdy byl učitel zobrazen s rákoskou, škola je jeho pracoviště, laskavost- znám několik velmi laskavých učitelů

Každý kdo chce učit by měl být osobnost a mít jisté morální zásady Přinášet vzdělání a stát vzorem svým studentům, neměl by být však pouze autoritou, ale též přítelem, který nás ale nevodí jen tak za ručičku spíše ukazuje správný směr, a nechá děti ale jít samostatně.

Když se řekne učitel, tak si představím autoritativního člověka, píšícího na tabuli, zatímco já sedím v lavici.

klíče svazkem jsme dostávali do hlavy, respekt jsme potom měli a vzpomínky na to jsou krásné

Komenský - Učitel národů Já - jsem učitelka škola - učitel učí ve škole

Komenský učitel národů,učení vzdělání,povinnost se učit

Komenský-učitel národůmto jasně mluvií za vše.Pochází z našeho národa,máme být na co pyšni.Kniha-učitel se musí neustále učit,vzdělávat,aby mohl vzdělávat další .Vzdělanost-tady to je jasné,ale bohužel naše vzdělanost upadá,národ hloupne,neustálým masírováním různých mdií.

Krida - to uz nejak k ucitelum patri Diktat - diktovani a zapisovani si uciva dn sesitu Poslani - ucitele chteli byt uciteli, touha predavat informace

kriminál - Jde o dosti nebezpečné povolání. Stačí se chvilku neudržet a může z toho být kriminál, v lepší případě výpověď. nevýchova - Stav výchovy dětí v posledních letech mi nepřipadá jako výchova hrdina - Učitelé jsou vlastně hrdinové. Tedy ti na ZŠ určitě.

kriticky a spravodlivy - moze casto jednat subjektivne panovacny - su situacie, kde je u niektorych ucitelov dolezitejsia jeho vola ako cokolvek ine a predovsetkym dobro jeho ziakov mudry - na vela ucitelov spominam s laskou, co vsetko ma naucili

křída, test - to snad nemusím vysvětlovat, to je v každé škole, učitel píše křídou na tabuli a zadává testy úsměv - máme dobrého dějepisáře, vykládá poutavě a tváří se mile :-)

Která tři slova?

kvůli současně nastavenému systému, kdy je vše regulováno neschopnými byrokraty, učitel nemůže řádně učit

laskavost - učitel musí mít dobrý vztah k žákům, aby se rádi učili důslednost - musí jim nastavit hranice a vést je k zodpovědnosti moudrost - měl by je učit i dobrému životu

legrace - kéž by to tak bylo děti - kam se podíváš hrůza - české školství

logicky

Loutka, protože jedou podle osnov jenom a bojí se ředitelky. Pomluvy, protože se mezi sebou rádi pomlouvají. Zaslepenost, protože nevidí,že máme i jiné předměty.

má poskytnou VZDĚLÁNÍ měl by mít určitý RESPEKT mezi svými studenty a měl by na oplátku respektovat je UNIVERZITA je nutná k tomuto povolání

mají důležitou roli někdy jsou zlomení

malá finanční podpora (výplata), neumí pracovat s odlišnými žáky (PAS, ADHD...), mnoho si jich stěžuje na systém a stále učí

málo pravomocí, nebezpečí od rodičů i žáků, za to všechno mizerné finanční ohodnocení

mám 3 děti a 30 bych jich nechtěla - ani na 6 hodin denně

Mám dvě děti, které jsou nyní na 1. stupni zš a přála jsem si, aby měly pohodovou učitelku, což se stalo pouze u staršího syna...

mám takové zkušenosti s učiteli

mám za to, že se to vysvětluje samo:)

manžel pracuje jako učitel, všichni moji třídní učitelé nosili brýle, milovala jsem pero třídní učitelky na základce

Matematika je muj oblibeny predmet, Tabule ohledne zkouseni, Profesor protoze mi jejich jednani pripadalo vice mirene na danou problematiku a diskuze kolem ni.

matematika-učím se na zkoušku autorita- je u učitelů strašně potřeba, zvlášť na zš/sš, bez ní by učitel neměl vůbec učit, obzvlášť na zš křk- tím si někteří méně schopní učitelé snaží zajistit autoritu a pořádek (ve většině případů neúspěšně)

matka - učitelka psychicky náročné povolání nekompetentnost některých učitelů

mě to nenapadlo, já nepíšu to co mě napadne, ale píšu to co znám, proto nesnáším lidi (nejen učitelky) nějakých humanitních pseudooborů, kteří se živí tím, že píšou co je napadne

Měla jsem před očima synovu paní učitelku, která byla stále usměvavá, vše řešila s klidem a nadhledem.

mentor - učitel by měl být pro své studenty spíše průvodcem než někým, kdo přesně určuje co a jak respakt - ten bohužel většina dětí dnes k učitelům nemá znalosti - ty měl mít učitel a měl by je umět předat dál dětem

mentor - vedoucí mé práce, rozšiřování znalostí, věděc - vlastní zaměření a výzkum, vzor - stále se vzdělávající člověk, kterému nikdy nestačí kolik toho ví

Moc - autorita, možnost zneužití své moci, nechovali se k nám správně Zdeněk svěrák - v mých očích zosobnění dobrého kantora + ta hra ztráta třídní knihy

moc ovlivnit - je důležitý element, vytvářejí budoucí generaci, proto by tato profese neměla být podhodnocována žáci - jedná se o myšlenku v pozitivním i negativním smysl. Žáci mohou dát učiteli zpětnou pozitivní vazbu, která ho motivuje dále a lépe pracovat, ale také negativní, kdy učitelé přemýšlejí o odchodu z této profese, neboť v současném světě mají větší pravomoc žáci než učitelé prázdniny - učitelé mají super prázdniny(tedy dovolenou) měsíc v kuse, což málo kdo v zaměstnání může. Ovšem zase nemají volno v průběhu roku

Moje děti chodí každý den do školy. Když mají moje děti prázdniny, já mám problém, protože nejsem učitelka. Když mi někdo někde představí učitelku, pozoruji, jestli je afektovaná.

moje skušenosti s kantory jako dítěte...

motivace: dobrý učitel umí zaujmout pro předmět a motivovat k získání znalostí a dobrým výsledkům důvěra: pro děti a dospívající jsou učitelé v mnohém zásadní či přímo určující autorita: stále ještě jsou učitelé, kteří se ji pro sebe snaží získat křikem či ponižováním studentů

motivující - za to může náš skvělý učitel matematiky, jiný učitel informatiky, prostě spousta učitelů, co šla s dobou a dokázala nás motivovat a odůvodnit proč se učíme zrovna to téma... nápomocný - protože učitelé umí i pomáhat! přísný - protože i přísný učitel nám může do života hodně dát

moudrost - jedině s ní by učitel měl učit přísný výraz - vzpomněla jsem si na učitelku z mé ZŠ děti - právě ty má učitel učit, že?

moudrost, kreativita, veda

moudrost: dobrý učitel by měl být moudrý (životní moudrost) igor hnízdo: charisma hravost - jako životní postoj

moudrý - aby měl co předávat a přitom zachoval nadhled autorita - musí být uznáván, jinak neobstojí morálka - musí být i morálním vzorem, jinak ho děti také nebudou brát vážně

Můj otec je učitel (v důchodu), kamarád studuje na učitele (není sice na pedáku, ale bude z něj učitel), škola = učitelé

musí dlouho studovat zabývá se učení i vychovává umí učit, předává dál své znalosti a zkušenosti

Musí jít dětem dobrým příkladem, protože je pro ně jistým vzorem. Musí být trpělivý aby naučil i méně chápavé žáky, spolehlivý aby měli rodiče jistotu, že se na děti "nevykašle". Flexibilní aby se přizpůsobil změnám jak v chování dětí, tak změnám ve způsobech vyučování (moderní technologie).

Musí umět zaujmout výkladem. Žáci a někdy i rodiče se povyšují.

Muž, brýle - k učiteli mi to prostě sedí Škola - učitel učí ve škole :D

myslím, že tak by to ideálně mělo fungovat

myšlenka na výbornou odb. profesorku ze střední školy

na základě vlastních zkušeností

naučit - předat zkušenosti a vytyčit možnosti uplatnění objektivnost - vzít v úvahu výsledky více kritérií při hodnocení = míru vlastního zapojení studenta kreativnost - způsob předávání zkušeností musí upoutat

Neb jsem taky učil.

Nebylo mi ve škole dobře, šikana a nedůvěra učitelů. A hlavně pokud jsem měla chuť učit se, oni to potlačili.. Mnohdy i nespravedlnost-když jste nemocní, opravdu do školy nemůžete a oni vás nepustí k maturitě..

nedoceněné- jsou z pohledu veřejnosti velice nedocenění zklamání- někdy ale bohužel učitelé nebaví práce a proto se nevěnují studentům zdaleka jak by měli systém- učitel je symbol zařazení do určitého systému, školského atd. vedoucí, co je přidělen, ne zvolen žáky

nedoceněnost - lidé si jich váží méně, než by si zasloužili podhodnocení - placení jsou v nepoměru ke svému vzdělání a náročnosti svého povolání poslání - věnují svému povolání i mnoho svého volného času

nedoceněnost- nyní nejsou děti ale banda nevychovanců důležitost- bez vzdělání člověk dosáhne pramálo čeho autorita- pro mě byli, byli to rodiče přes dopoledne :D

nedoceněný - myslím, že profese učitele by měla být mezi lidmi váženější i lépe platově hodnocena kvalitní - je důležité, aby učitelé měli kvalitní vzdělání, což bohužel u nás ti, kteří vycházejí z pedagogických fakult nemají moderní - učitel by se měl stále vzdělávat, měl by znát moderní metody výuky, měl by se orientovat v současném světě a umět to předat studentům

nedoceněný - všichni si myslí, že je to jednoduché a může to dělat každý podhodnocený - nedostatečné finanční ohodnocení za vykonanou práci písemky - nekonečný cyklus opravování písemných prací žáků (rada "Nedávejte je, nebudete je muset opravovat" je nedomyšlená)

nechci odpovědět

Nej. Učitel-protože mám nejoblíbenějšího učitele a teším se na jeho hodiny Vztek-když musím dělat něco co už znám a nebaví mě to Škola-učí tam

nejběžnější kolokace :-)

Nejde o lukrativní práci, ale učitel musí mít svoji práci v lásce. .bylo by fajn kdyby se zase vratily doby, kdy učitel prostě znamenal autoritu.

nejhůře placený vysokoškolák, raději se uskrovní, než by se vzdal práce (ti, co se nechtějí uskrovnit, neučí) měří všem žákům stejně

Někteří žáci jsou velmi neukáznění a učitelé se bojí zakročit, aby nebyli potrestíni sami. Vzdělání je obtížné, protože neukáznění žáci vyrušují. Učitelé žijí ve stresu z žáků i rodičů.

Neměla jsem ráda zkoušení ( asi jako každý ), obdivuji učitele pro jejich vědomosti, maturita - učitelé pomohli, poradili u maturity, když bylo potřeba

Neochota učit, předávat zkušenosti, chybi schopnost posoudit co je pro deti ve vzdelavani důležitější a co je nad rámec jejich chápání i přes zadane osnovy,nezájem o deti- styl odučím a odcházím domu

neskutečně dlouhá doba soustředěné práce se spoustou vyplňování různých povinných dokumentů

nesoudnost-mzsli si, ze prave jejich povolani je nejdulezitesji na svete nepruznost - cely zivot uci to same dokola a asi i stejne pohodlnost - stezuji si, jak jsou malo placeni a ohodnoceni,ale jinou praci nehledaji

nespravedlivost - učitelé často někoho upředňostují vzor - naši oblíbení učitelé

Nespravedlnost - Různé pohlížení na stejné výkony různých studentů Mindrák - Učitelé si léčí své komplexy n a studentech Nepraktičnost - Učitelé jsou v životě nepoužitelní

nesvoboda - když si člověk myslel něco jiného, bylo to špatně musí se - nesmí se prostě nám to pořád říkali, tohle se musí, tamto se nesmí poslušnost - poslušné děti jsou lepší...

neustálý požadavek na zvyšování platů

nevděčné, ale krásné povolání- mizerně zaplacené, děti čím dál drzejší a rozmazlenější, společnost učitelům moc nepřeje

nevím

nevím

nevím

nevím

nevychované děti, stále se měnící systém školství,zvýšené naroky na děti

Nízká prestiž tohoto povolání. Učitelé se musí hodně ovládat, mnozí říkají, že by tuto práci dělat nemohli = nervy. Věc, kterou jim všichni závidí = prázdniny.

nízké finanční ohodnocení, velká míra sebezapření, to musí dělat "srdcař"

nízký plat a nedoceněnost - platové podmínky neodpovídají důležitosti práce a z toho důvodu ne vždy je vdělávání na té úrovni, na jaké by mělo být domácí příprava - spousta práce , která není na první pohled vidět

Nositel vzdělanosti - snaží se o vzdělávání dětí pro budoucnost Tabule - bez té by to nešlo Knihy - hledání materiálů

nuda - někteří učitelé neumí předat látku a jenom vedou monolog, což je nudné vzdělanost - učitelé by měli být vzdělaní minimálně ve svém oboru a neustále se dovzdělávat autorita - kvalitní pedagog má přirozenou autoritu u svých studentů

nutná práce pro vzdělání našich dětí, odpovědnost za to co se děti naučí a jak je to naučit, kamarád - i učitel musí umět naslouchat a vidět co rodiče nechtějí, nebo neumí vidět

Obětavý - má zájem aby naše budoucí generace něco věděla a uměla Silné nervy - děti zlobí Informace - studnice informací o který se rádi podělí

Obětní beránek - učitel je dnes postaven do velmi obtížné role, kde žáci mají často špatnou nebo nedostatečnou výchovu, v učiteli ztrácí respekt a ten pak nejen že nemůže plnit svou hlavní úlohu, ale ještě je od něj očekáváno, že žáky vychová, a to navíc nenásilně. Pokud učitel na dítě sáhne, může mu to být přičteno jako profesní selhání, což si žáci velmi často uvedomují.

Objektivní protože nedělá rozdíly mezi jednotlivými studenty žáky, respekt protože je to autorita ke které se má vzhlížet sebevědomý budí dojem že něco umí a děti si k němu tolik nedovolí

odborník- vyučovanému předmětu rozumí- 1.stupeň ZŠ pohodář - má spoustu volného času na koníčku a pohodu neurotik - po dlouholeté praxi ve školství už ztrácí nervy s výukou

odpovědnost - následky špatného vztahu ke vzdělávání mohou provázet bývalého žáka celý život, nadhled - rozlišovat věci důležité a zanedbatelné, péče - osobní vztah

odvážlivec - protože vybrat si dnes roli učitele je odvážný tah, každý na koho narazíte vám to rozmlouvá autorita - měl by mít jistou přirozenou autoritu k výkonu profese známost - každý nějakého učitele zná, minimálně z dob svého studia

opovržení - učitelé nepožívají žádného uznání a vážnosti odpovědnost - velka odpovědnost, která je špatně ohodnocena letargie - mnoho učitelů ustrnulo ve svém vývoji, stále učí podle svých návyků, ačkoliv ty jsou již dávno překonány. Je jim to jedno.

Osobní příklad, čestnost a spravedlivost - tak si představuji správného učitele

osobní skušenost

Osobní zážitky

osobní zkušenost

osobní zkušenost

osobní zkušenost

osobní zkušenost

pajdák - úroveň vzdělání budoucích učitelů zlepšit - chtěl bych zlepšit úroven školství technologie - zajímám se využití tehnologie ve vzdělávacím procesu a učitelům to zatím moc nejde

pakárna - ve školství je hluboká krize hlupáci - děti jsou čím dál hloupější buzerace - ti co by měli řídit školství jsou diletanti a umí jen buzerovat

patří to ke škole

pedagog - synonymum autorita - měl by mít autoritu poslání - měl by to vnímat jako poslání

pedagog je sám vzděláván a zajišťuje vzdělávání musí spolupracovat s ostatními učiteli, žáky i rodiči musí mít porozumění pro každého žáka či studenta= objekt vzdělávání

peníze = protože si pořád stěžují, že mají málo peněz prázdniny = mají během roku mnohem více volného času než jiní zaměstnanci státní zaměstnanci = mají velkou jistotu, že o svou práci nepřijdou

plat - protože je většinou nízký znalost - protože máme tendenci očekávat, že učitel učí, protože něco ví pozérství a tyranie - pravda je, že tuto funkci vykonávají (ne většinou, ale zpravidla) psychicky vyšinutá individua, která si na studentech hojí vlastní ego

plat- velmi nízké platy v ČR, vzhledem k důležitosti práce zodpovědnost- za studenty, které vychovávají a něco jim předávají kvalita- velké rozdíly mezi jednotlivými učiteli

podceňované zaměstnání - málo finančně ohodnoceno, rodiče na straně žáka, žák vůbec nerespektuje učitele..

podpora - ideální stav um - učitel rozumí "své" věci hra - učitel si stále (i v dospělosti) umí hrát

PODPORA- dítě tráví s učitelem spoustu času a dobrý učitel je pro dítě oporou i při jeho problémech, důležitý je však ZÁJEM učitele, zda dělá práci srdcem, či z povinnosti. učitel by měl být rozhodně AUTORITOU- ta dnes bohužel stále upadá

pohoda - ve vetsine pripadu jsem mela bezva ucitele ( i kdyz prisne, dalo se s nimi vychazet) zkouseni, nervozita - stat pred tabuli a mluvit pred celou tridou pro me byl vzdycky problem mokra houba - hodila jsem ji na provokujiciho spoluzaka a schytala ji tehdy neoblibena cestinarka

poslání - být učitelem by mělo znamenat více než pracovní úvazek ( mělo by to být skoro obětování) učitel muž - respekt, autorita ( v dnešní době platí 2x, 30% dětí je nevychovaných, ba podporovaných rodiči obraz.řečeno-nic si nesmíš nechat líbit.

Poslání - nemůže to dělat každý - musí mít rád děti, tu práci, i když odměna není zrovna vysoká. Náročná práce - učitel je nejen učitelem, ale i vychovatelem, úředníkem (plno agendy)m účetní (neustále vybírá nějaké peníze), nahrazuje rodiče, ......... Degradace povolání - rodiče a žáci mají plno práv, učitel jich moc nemá,....

Poslani-radost-uceni: ucitelske povolani muze byt mimoradne obohacujici, kdyz nastane idealni kombinace tvurciho nastaveni nadaneho ucitele s prirozenou zvidavosti a ditete

Povolání - jsem učitel Budoucnost - studenti jsou naše budoucnost, je potřeba do nich investovat maximum vědomostí, výchovy, motivace a informací. Respekt - k předchozím věcem patří respekt, který učitel musí mít

povýšenost- učitelé často jednají se žáky z pozice moci autorita- vynucená nikoliv přirozená, učitel má prostředky aby žáky donutil poslouchat hp nucení- ke způsobům učení, které děti nezajímají

pozdrav-musíme je zdravit, vyučování-nejvíc je vídáme při něm, žák-učí žáky

Práce - je to jejich zaměstnání stres - je to stresové zaměstnání nadřazenost - častokrát se učitelé nechovájí jako rovnocení partneři ke svým studentům, což je špatně

práce - je to moje práce, zaměstnání radost - důvod, pro který to dělám, neb občas mi moje práce přinese uspokojení, radost, že se mi něco povedlo, např. něco žáky naučit, s nimi hezkého zažít učivo - každodenní řešení toho, co budu zítra učit, snaha neustále svoje hodiny oživovat, aktualizovat

práce i zábava, touha po tom, aby něco věděly, jsou zvídavé

pracuji v oboru, ale i tak pokud se řekne slovo učitel, vybaví se mi věci a témata z mého dětství, kdy měl učitel autoritu, nepopíranou rodiči a podporující rodiči, byl vzdělaný, inteligentní, většinou měli děti rádi a pomáhali jim...

pracuji ve školství a znám tuto problematiku

Pracuju v skole, kde pred tabulou za nizky plat neposlusnym ziakom vysvetluju nove ucivo. Aj ja by som z toho bola nanervy.

prázdniny - kvůli tomu to většina dělá, hluk - nedokážou zaujmout a žáci se nudí a baví, zkoušení - neučí, ale prozkouší spoustu času

Prázdniny jim závidím. Učitel by měl být moudrý, nejen chytrý. Moji rodiče byli oba učitelé.

Prazdniny proto ze jich maji opravdu dost oproti ostatnim pracujicim. Vychova v dnesnj dobe snad ani neni ve skolach mozna. Malo penez - sama se tomu musim smat, protoze si myslim ze delam zospovednejsi praci a mam daleko mene penez a nic s tim neudelam.

pretože sa jedná o priamu asociáciu s miestom pôsobenia učiteľov a spomienky z dectva

prima člověk, vzdělanost, někdy unavený až otrávený chováním řadou jedinců,

pro učitele je tato práce jistě velmi namáhavá, zároveň je zodpovědný za to, co si žáci do života odnesou

propastný rozdíl současného klasického a alternativního modelu vzdělávání

prostě proto

protoze je to nevdecne povolani. Sama ucim. Kde je hranice mezi poslanim a masochismem?

Protoze ucitel by mel byt moudry chytry atd

Protože dělají pouze 20-25 hod. úvazek, přicházejí do práce na 8 hodin a odcházejí po 13 hodině. Přesto jsou pořád nespokojené. Ať jdou dělat do soukromé firmy, když se jim to nelíbí.

Protože já sama jsem učitel a pracuji s postiženými i zdravými dětmi

Protože jsem sama učitelka, každý den předávám vědomosti, ale také řeším kázeňské problémy

protože jsem se s takovými učiteli potkal

Protože jsem také chodila do školy a takové učitele jsem měla na výuku.

Protože jsem učitelka - škola, práce, žáci...

Protože mám ideál učitele spojený s lidmi s bohatými zkušenostmi a jsem příznivkyní tělesných trestů. Proto vysloužilec, rákoska, malotřídka

protože můj tatínek byl učitel

Protože nás, žáky, mučí testy a my ho mučíme zpět.

protože nesnáším školu, vždy tam dělají lidi co nic neumí, mají talent mě nasrat

protože poslouchám všechny ty "chytré debaty" ještě "chytřejších politiků" atp.

protože s tím mám osobní zkušenost

protože s tím mám osobní zkušenost = se vším

protože sama jsem učitel a svojí práci beru jako způsob, jak ovlivnit budoucí sestřičky, aby se chovaly dobře k pacientům protože, když jsem něco potřebovala, učitelky na zdravotnické škole mi vždycky poradily protože k učiteli patří neodmyslitelně škola, katedra a měla by i trpělivost

protože se slovem "učitel" nejúžeji souvisí

Protože se to k tomu vztahuje. :) Učitel učí ve škole, cílem je vzdělání studentů, aby získali potřebné znalosti. No a mimo jiné se k tomu používají učebnice.

protože se většině nechce dělat tak učí ,lžou dětem o historii a o politice ,nic pořádného většina neumí,tak učí...

protože spojení učitel, škola a vzdělání k sobě patří. Provází nás podstatnou část života a ovlivní nás

Protože to byla pravda. Současný kantor je chudák, který musí řešit zhůvěřilosti toho či onoho ministra a chodit po špičkách kolem žáka, který díky podpoře rodičů je čím dál agresívnější. Rázný zákrok by ho mohl připravit o místo, nebo by mohl být i soudně potrestán.

protože to je smysl práce učitele

protože to tak je

Protože učitel je jedno z nejdůležitějších povolání, předává moudrost, zkušenosti, znalosti, a tak je škoda, že je u nás tak podhodnocen, protože z toho pak plyne velmi nízká úroveň tuzemského školství, která touhu po poznávání v dítěti spíš zabíjí.

Protože učitel musí být nejen vzdělavatelem ale hlavně vychovatelem, musí k tomu přistupovat profesionálně, ale přesto je to nedoceněná práce.

protože učitel obvykle učí ve škole?

Protože učitel učí ve škole žáky a dává jim známky :-)

Protože učitel úzce souvisí se školou a školním stresem.

Protože učitelé jsou zahořklý, bez nálady a chtějí nás schodit před třídou. Teda, alespoň většina. samozřejmě, že ne všichni.

Protože vím, jak práce učitele vypadá, není to nic jednoduchého.

protože všichni jsou

průvodce vzděláním - měl by to být ten, kdo nás kvalitně povede. Motivátor - nadchne pro učivo a ví jak jej podat, aby mě učení bavilo. Nadšenec - musí to být někdo, kdo miluje učit a chce to dělat.

první tři slova = vlastní zkušenost z dětství s většinou učitelů, poslední tři slova - pozitivní zkušenost z dětství s jedním nebo dvěma učiteli + současná(pozitivní) zkušenost s učiteli svých dětí

První tři slova představují atmosféru vzdělávání za mého mládí.

přátelský k žákům,svědomitě plní své úkoly,znalý svého oboru,

Představil jsem si učitele ve třídě.

přeměty - protože je učil chlap kantor - synonymum

Přestavuji si učitele (množné číslo) , kteří mě učili. Většinou byli snaživí, často zkoušeli, pořád něco vymýšleli a o všechno se zajímali. Byli jsme třída aktivních a divokých děcek, museli mít smysl pro humor, aby to ustáli. Že měli strach bylo pochopitelné.

převaha žen ve školství, proměnnost podmínek-každý školní rok jiné, stále se rozvíjí, spolupráce s dětmi+kolegy+rodiči je základ

příprava - učitel se musí na každou hodinu připravovat; opravování - vědomosti (zpětnou vazbu) může získat písemným způsobem, pak ale musí opravovat; osobnost - učitel by měl být osobnosti, aby získal mezi žáky/studenty respekt.

Přísnost - první se mi vybaví ti učitelé, kteří byli přísnější, ale zpětně jsem ráda a chápu je. Známky - hodnocení od učitelů Vědomosti - mají naučit to, co my neznáme

Přísnost - vlastní zkušenost Únava - náročné povolání Legrace - učitel by měl být pozitivní člověk

Psychické vydíraní - často a hojně používáno státní zaměstnanec - je hodnocen kvantitou, ne kvalitou kázeň - jedna z věcí, které je třeba naučit budoucí občany, je slepě poslouchat autoritu a bez diskuze

psychika - v současné době je učitel fackován zprava zleva od žáků, rodičů, stále se měnícími předpisy, zvýšenými nároky v oblasti inkluze, honby za projekty a honby na žáky, kteří financují školu. Školy se předhánějí a karnevalizují, aby mohly bojovat s konkurencí. Média ještě přilévají olej do ohně. osobnostní předpoklady - slabé pedagogické fakulty přijímají slabé maturanty, kteří si volí tuto školu jako poslední možnost. Absolventi mají minimum praxe, i to málo co mají je spíš na papíře, protože na školách na praktikanty není nikdo zvědavý a oni dostanou potvrzení o absolvování praxe, i když odučili třeba jenom polovinu z povinných hodin. Do praxe pak nastoupí většinou ňoumové, kteří jsou převálcováni žáky a rodiči, buď nějak přežívají (jistota pravidelné výplaty) a nebo prchají pryč. Pokud člověk není skutečná osobnost, nemá ve školství co dělat.

ráda na ni vzpomínám

rádce-nejen učí, ale i radí, moudrost-je vzdělaný, vyhoření-učitelé často vyhoří-myslí, že jejich práce nemá cenu

rebelant - učitelé z vyšších stupňů škol chtějí víc peněz, ale nejdůležitější jsou mateřské školy, jejichž učitelé (spíš učitelky) mají peněz méně než např. středoškolský učitel; omezenost osnovami a jinými předpisy, hodnotitelé by měli být studenti a rodiče; moc robotizace - čím více hodin ve škole, tím menší samostatnost

respekt - měl by jej mít, ale je složité si ho získat autorita - je vážený, ale musí se dle toho muset umět chovat stáří - málo mladých učitelů

Respekt - učitelé by měli být respektováni, ale zároveň by měli respektovat žáky Vědomosti - učitel by měl opravdu rozumět svému předmětu Poslušnost - většina učitelů vyžaduje absolutní poslušnost

Respekt = Dnešní učitelé ho prakticky nemají. Velmi mi to vadí, rodiče by měli vést děti k tomu, aby měly větší respekt z učitele. Elegance = Vadí mi, že se učitelé oblékají jako na sport, na vycházku a nepůsobí elegantním a váženým dojmem. Slušnost = učitel má být vzorem pro žáky, vadí mi, když učitelé používají nevhodné vtipy a vulgární slova

Respekt k učitelům mám. Žák - učitel Zájem by měl mít každý správný učitel.

Respekt, autorita a kázeň jsou v tomto případě takřka synonyma, jsou to věci, které by učitel měl mít (nebo je vytvořit). Špatně vychovaná současná mládež je smutný fakt, kdysi slovo učitele byl zákon a rodiče byli ti, kdo chodili do školy "na kobereček", dnes je tomu bohužel skoro naopak, děti jsou rozmazlené, dovolují si stále více a rodiče je ještě podporují a stojí proti učiteli. Celoživotní povolání - to proto, že učitel není pouhá profese.

respekt, úcta, výchova - to je to co učitelé měly, a co nám vedle vzdělání dávaly znechucení, neschopnost, pohrdání - to je to co učitelé mají dnes a jak se chovají oni k dětem a děti k nim

režim vyučování má vliv na případné další studium. Co dokáže učitel naučit tak, aby z toho i v budoucnu něco zůstalo k i k praktickému využití. Je to budoucnost pro náš stát i rodinu. Vzpomínáme i na přestávky, které sloužili ke změně vyučovacího programu - předmětů a občas i k rošťárnám mládí.

rigidní - často upadnou do pocitu, že všechno vědí a není vhodné cokoliv měnit na svém názoru odborně na výši - někteří učitelé jsou skuteční odborníci nejen v oboru (ČJ, M CH....), ale především v pedagogice, psychologii, dokážou pozitivně ovlivnit žáka na celý život prázdniny - mají nejkratší skutečnou pracovní dobu ze všech zaměstnanců

rodiče sami nezvládají své děti při výchovně vzdělávacím procesu, ale vinu hází na učitele

rodiče si stěžují na školu a sami si se svými dětmi nevědí rady

roidna protože mám v rodině hodně učitelů

Rozhodně známky, protože učitel je rozdává. Učí žáky, takže proto ty. A určuje jim prospěch.

sečtělý - každý učitel by měl mít všeobecný přehled a orientovat se nejen ve svém oboru, ale i aktuálních tématech mimo rámec a obsah školní výuky (např. orientace v politice, znalost trendů na trhu práce, kulturní rozhled) respektující - učitel by tu měl být především pro žáky, které musí nejen umět nadchnout, ale především respektovat jejich odlišnosti a jedinečnost; zkrátka nesmí brát své žáky jen jako své "pracovní pomůcky", ale jako partnery s vlastními kvalitami slušný - učitel by si měl zachovávat určitou míru slušnosti za všech okolností, především by ale měl slušně jednat jak s kolegy nebo rodiči, tak s žáky

Seriál Gympl s.r.o. přesně vystihuje povolání učitele, Komenský jako učitel národů-vzor, učitel má mít vliv, proto, jeho život musí mí váhu

Sestra je učitelka. S učiteli se setkáváme ve škole. Kde jsou žácu, tam je i učitel.

Sex - chodím se svým učitelem (VŠ) Prezentace - dnes už skoro žádný učitel nepíše na tabuli, ale nosí si prezentace Košile - líbi se mi, když učitelé chodí slušně oblečení

skvělá třídní, bezva spolužáci, vzdělání = bohatství

slibotechna- někteří něco slíbí, ale nikdy to nedotáhnou do cíle uřvanec- někteří příliš křičí po studentech autorita- někteří jsou opravdovými autoritami pro studenty

spojitost s profesí

spojitost se školou

Stres z učení se chemie, která mi nikdy nešla. Zamilovanost- zamilovala jsem se jako mala do učitele. S mojí třídní uč. jsme jeli k moři- jako třídní výlet.

Stres-neustálý spėch za nëčím Projekty- samý projekt, přitom to děti moc nezajímá Dozory-neplacené hlídání dětí na úkor volná po vyučovací hodině

studovaný -měl by učit jen ten,kdo je studovaný trpělivý-měl by mít trpělivost kázeň-měli by ho žáci poslechnout

studuji učitelství, takže mám různé představy a nároky na sebe

sukně - zatím jsem se setkala spíše s učitelkami povinnost - cítím ji vůči učiteli projev - nezbytná věc, která v dnešním přeinformovaném světě velmi pomáhá studentům se orientovat ve výkladu

syn by měl nastoupit letos do ZŠ, řešíme možnost učit jej typ písma comenia script, jeho vzdělání je pro mne momentálně nejdůležitější

syn ma zkusenosti ze sve ss

Syndrom vyhoření - čím dál častější jev učitelů, nedocenění učitele veřejností - učitel navazuje na to,co začne rodina a nemá teprve výchovu dohánět, rodiče házejí vše na učitele, neustálý strach o děti - učitel je jednou nohou ve vězení

šikana - žactvo šikanuje učitele, protože ví, že ten chudák na to nemůže reagovat, o šikaně v podobě ŠVP ani nemluvím nátlak - ze všech stran: žáci, rodiče, veřejnost, nadřízení, ... uštvaný - musí být na několika místech najednou a po večerech tvořit materiály pro výuku

šikana-klasická nucení dětí do činností, které jim nejdou a nebaví je smeták, který ...-klasika, kdo neumí, tak učí důležitý "jak...-jejich předmět je nejdůležitější na světe i když se jedná o trapnou výtvatku, hudebku, zeměpis, nebo cokoli, nikdy jsem nic z toho co jsem se naučila ve škole neaplikovala v dospělé, životě, tedy vyjma čtení a psaní

Škola - budova, kde se učitelé shlukují. Respekt - buď má učitel přirozený respekt a nebo ne (podle toho děti poslouchají učitele či nikoli - to je vysvětlení i dalšího slova: děti)

škola - kde učitelé svou práci vykonávají známky - učitelé rozdávají známky dle výkonu žáků autorita - protože by ji měl učitel být, bohužel tomu tak mnohdy není

škola - místo výuky rodičovské schůzky - mnohdy nepříjemná jednání s nekritickými rodiči prázdniny - zasloužené volno

škola - místo, kde se učitelé nachází přísnost - vlastnost mnoha učitelů tabule - vždy byla v zorném úhlu spolu s učitelem

škola - pracoviště učitele čeština - vzpomněla jsem si na svou učitelku, kterou jsem měla ráda, i tento předmět :-) tabule a křída - učitelovy nejčastější pomůcky

škola - pretože práve tam sa s nimi najviac stretávam známky - ovplyvňujú môj študijný prospech, niekedy dokonca subjektívne, čo sa mi nepáči zamestnanie - jedno z povolaní, ktoré je najviac pretriasané médiami a vlastne sa o učiteľoch hovorí v poslednej dobre všade, je to častá téma (s tým súvisí aj slovo štrajk)

Škola - samozřejmě jeho pracoviště Vědomosti - jestliže má učitel něco studentům předávat, musí mít jisté znalosti v předmětu, který vyučuje O trochu nižší plat - většinou to tak bývá

škola - tam pracují; vykládat - často je to monolog; křik - dětí jsou neukáznění a hůře zvladatelní

škola - to je jasné autorita - vždy jsem k učiteli cítila respekt, i když byl mladý a neměl tolik zkušeností člověk - nevím, nedokážu zdůvodnit

škola - učí ve škole úkoly - rozdává je křída - píše s ní na tabuli

škola - učitel učení - učitel problém - učitel, který není "učitelem"

škola - učitel tam učí; známky - učitel tím hodnotí studenty; tabule - používá jí při výuce

škola - učitel učí ve škole buzerace - lpění na blbostech, např. okraje v sešitech kouření - patří k pubertě, zvlášť, když je to zakázané

škola - učitelé ze školy, jídelna - učitelé nás tam hlídali abychom vše snědli, čeština a matematika - hlavní předměty, do školy musím, Kroužková třídní učitelka

Škola - ve škole učitelé pracují a předávají své zkušenosti. Třída - učitelé mohou být i třídní ve třídě. Povolání - učitel je povolání které mě zajímá.

škola - zde se převážně nacházejí učitelé rozporuplnost - není učitel, jako učitel, pro někoho je učení poslání, ale v mnoha případech se jedná o hloupé lidi s touhou ovládat zastaralost - učitelé se musejí řídit zastaralými osnovami a způsobem vzdělávání, který spíše ničí osobnosti a dělá z dětí tupé ovce

škola = učitel zábava= s některými je i sranda důvěra = vlastní zkušenosti

škola = učitel, nespokojenost - info od lidí, rodiče - žáků

Škola = většinou z tohoto prostředí učitel pochází. Vzdělanost = obecně předpokladem je, že učitel je chytrý člověk. Povolání = je to jedno z mnoha povolání.

škola a žáci k nim prostě neodlučně patří, stejně jako vědomosti, které šíří.

škola- většinou tu vykonává svoji činnost autorita,vzor- má nebo měl by mít respekt od žáků a příkladem, že i těžké může být dobře pochopeno a vysvětleno a nemusí se na tom člověk nadřít poznání- odkrývá svým žákům nové věci, znalosti

škola-nejčastější místo výskytu, starost-s žáky, přísnost-nevychovaní žáci

Škola-protože je místem setkávání s učitelem. Autorita - protože ji má učitel mít. Žák - protože je nutný ve vztahu k učiteli.

škola-učitel je ve škole nuda-výklad jej nezáživný klasická hudby-třídní nám jí pouští

škola, mládí- doba ke které se kontakt s učitelem vztahuje vzdělanost, moudrost- učitel by měl mít přehled a být moudrý a vzdělaný aby mohl učit ostatní úcta, respekt- kantor by měl vzbuzovat úctu a respekt, či si je u žáků umět vytvořit laskavost- zároveň by učitel obvzvláště na 1.stupni Zš - měl být laskavý

škola, tabule, učebnice - klasické školní pomůcky s učitelem související; respekt - něco, co by mělo platit; povinnosti - domácí úkoly, učení,...

škola= učitel učí ve škole? :-D

špatně ohodnocený - hrozné platy občas málo vzdělaný - hlavně učitelé jazyků - vzhledem k platu se nedivím omezený rozhled - někteří mají dojem, že kromě jejich předmětu žádný jiný neexistuje

špatný přístup,arogance - vlastní špatná zkušenost nízký plat - všeobecně se to ví

tabule - protože na tabuli učitelé většinou píšou prezentace - protože učitelé svým způsobem prezentují žákům učivo, střední škola - protože na střední škole jsme měli dobré učitele

tabule, lavice, sešity- předměty, které se vážou k tomuto povolání

Tak asi nejvíc zaujme buzerace, namyšlenost a Hnízdo. Buzerace, protože škola, na kterou jsem měl možnost chodit toho byla plná. Někteří se vyloženě vyžívali v buzeraci. Teď, když se s některými těmi "hodnějšími" znám a občas někam zajdeme, mám to potvrzeno, že i mezi pedagogickým sborem si spousta těchto namyšlených pseudoprofesorů (ani jeden z těchto lidí nemá titul profesora, přesto si profesor nechá říkat) sjednává pořádek skrz neustálé příkazy, hraje si na kdovíco a nikdo než on není lepší. A Hnízdo, jen si vzpomeňte na Obecnou školu, on to sice dělal pro jejich dobro, ale přístup těchto učitelů je v principu stejný a taky si snad myslí, že to dělají pro naše dobro.

tak mě to napadlo

tak to cítím a mám " uložené " v hlavě :-)

tak to prostě je

tak to za mém mládí bylo

takovy by mel byt

Takový by měl být. Takoví často jsou. ;-)

Telocvik a matematika me bavili nejvic a ve tride jsme byly dobra parta, proto kamaradi

testy, známkování, znalosti... asi z toho důvodu, že učitelé zkouší a dávají testy z probraného učiva a taková je moje hlavní osobní zkušenost s učiteli

Těžká práce - děti jsou drzé a moc věcí na ně neplatí. Osoba, na kterou se mohu obrátit - rádi poradí, pomohou, pokud vidí, že se student opravdu snaží. Nízký plat - sice mají v létě prázniny, ale ty hodiny navíc přípravy jsou podle mě finančně podhodnoceny.

Tlak - rodiče, žáci, společnost

Tlak - rodiče, žáci, společnost

to, co člověk slyší a ví

trpělivost - někteří mají a těm, kterým chybí to brání ve správném výkonu povolání asertivita - to samé, moc asertivních učitelů neznám zkostnatělost - na škole, kde je vnučka je takových, kteří myslí ve vyjěžděných kolejích, většina

Trpělivost - nemají to lehké a musí jí mít velkou dávku Nervy - musí je mít hodně pevné, aby to celé zvládli Obdiv - smekám, nedala bych to, obdivuji je

Trpělivost- učitel musí chápat, že každému učení trvá jinačí dobu a jepotřeba jiná metoda. Někdo má fotografickou paměť, někdo zvukovou...učitel se nemůže rozčilovat, že jeden žák látku pochpí a druhý potřebuje víc času. Autorita- Učitel musí být pro žáky někdo, koho poslechnou, komu se svěří, aby je vzdělával. Někoho, kdo jim stanoví jasné mantinely v chování. Vzdělanost- učitel musí sám perfektně látku ovládat, aby ji mohl předávat dál.

Trpělivost, vyhoření, nezájem o pomoc žákovi, který potřebuje vlídnější zacházení. Se slovy já jich tady mám 25 - 30 dětí - není čas. Mám vnuka v první třídě.

Tyran - fyzicky nás trestá Znásilnění - osobní zkušenost Nadrženec - vyplývá ze znásilnění

u všech je vlastní zkušenost a vzpomínky

ucitel - žena nebo muz ucise v budove

Ucitel byval pro mne autoritou Ve skole jsem diky uctelum ziskala vzdelani a vedomosti

Ucitel je pro me (a mel by byt) symbolem vedomosti, zabavne predavanych, urcitou autoritou pro ty, ktere uci, at uz pro sve vedomosti (ktere by mel umet nedavat neprijemne najevo, a to nejen na zakladnich skolach) nebo proste pro pozici "ucitel". Neco ve smyslu "lekar" - i doktor Cvach byl oslovovan s uctou, krome kolegu :))

Ucitel uci deti, ma pomerne hodne volna, a ma take malo penez

Ucitele casto sve psychicke pohnutky resi alkoholem. Ucitele jsou casto bezradni z toho, ze dnes nemohou deti naucit zakladni veci, protoze detem chybi motivace smerem od rodicu. Ucitele jsou casto nedoceneni, protoze rodice deti si neuvedomuji, jak tezke je naucit neco jejich potomky, protoze chybi jiz zminena motivace ze strany rodicu.

Úcta a respekt k pedagogům. Diktáty jsem nesnášel. Rákoskou nás směroval k vyšší zodpovědnosti.

Učení - učí. Přísnost - musí mít autoritu. Mapa - prostý nápad.

učí učivo ve škole, učí děti, děti ho musejí poslouchat

učí ve škole, používá knížky a dává prověrky

učilo mne víc učitelek než učitelů, byly často nepříjemné a dávaly nám dost domácích úkolů

učit - předává dětem znalosti, vychovávat - měl by působit i výchovně, respekt - bez respektu dětí i rodičů nemůže být uspěšný

Učit není jednoduché, ale je tolik potřebné. Bohužel, často je tato činnost nedoceněná.

učitel = obvykle škola, škola je hlavně vzdělávání,

učitel bez autority a respektu je nic. žáci z něho mají srandu a neposlouchají ho

učitel bez trpělivosti dlouho mezi žáky nevydrží tabule prostě do školy a k učiteli patří dobrý učitel předává kvalitní informace a vzdělávání má smysl

učitel by měl být autoritou a zároveň laskavým přístupem vzdělávat děti

Učitel by měl být k žákům trpělivý, ne vždy jde žákům vše hned i když se snaží. Autorita - poslední dobou je to něco co dětem ve školách říká stále méně - rodiče je nevedou k tomu, že učitel je autorita a měli by k němu cítit respekt a úctu, rodiče děti podporují v neuznávání autorit. S tím souvisí i pojem úcta - úcta ke člověku, který se za mizerný plat denně potýká se stovkami dětí a jejich rodiči, když ne úcta k učiteli, tak ke komu?

učitel by měl být mentor dohled nad studenty spousta učitelů nemá praktické zkušenosti, pouze teoretické

Učitel by měl být přirozenou respektovanou autoritou danou výchovou rodičů od dětství Historicky byli učitelé špatně placeni, dnes to není o moc lepší Musí mít velké znalosti z více oborů a navíc se vyznat v lidech, to je velká zátěž na vzdělání

Učitel by měl být specialosta ve svém oboru, protože jen specialista může látku zjednodušit a předat, zároven k tomu má blíž a výklad je zajímavější. Spravedlivost vůči všem, protože pouze spravedliví učitelé u mě mají respekt. Moudrost není chytrost, je to něco navíc, je to schonost umět posoudit věci, ....

učitel by měl děti vést, učit a svým způsobem vychovávat, měl by tam být respekt a úcta z obou stran

Učitel by měl mít autoritu a není lehké ji mít a zároveň být u žáků oblíbený, ale takoví učitelé jsou podle mě nejlepší. A být dobrým učitelem je víc poslání než povolání.

Učitel by měl mít přirozenou autoritu a měl by umět předávat znalosti, zkušenosti a dovednosti svým posluchačům.

Učitel by měl mít přirozenou autoritu. Učitelé jsou spojovaní s délkou dovolené. Když se řekne učitel, vybavím si základní školu.

Učitel by měl pomáhat žákům se rozvíjet ve směrech, které je zajímají a ke kterým mají předpoklady. Učitel by se měl dokázat vcítit do situace dítěte a podle toho mu poskytnout pomoc při stanovování cílů a jejich dosahování. Učitel by měl mít široký přehled/ rozhled, aby mohl pomoci dítěti se rozvíjet či mu nabídnout vhodné prostředky, způsoby, instituce, literaturu,... terá mu v jeho dalším rozvoji pomůže.

učitel by měl žáky naučit,udržet si ve třídě kázeň,ale být i přátelský a hlavně mít autoritu

Učitel je autorita. Musí mít respekt. Myslím, že je něco víc než ostatní lidé - a jeho povaha by tomu měla odpovídat.

Učitel je osobnost, která je nezbytnou součástí vzdělávání mladé generace.

učitel je za účelem někoho vzdělat je ve škole používá tabuli

Učitel má vzdělávat, motivovat ke vzdělání, k poznávání, vzbuzovat zájem a zároveň empaticky vést studenty. Učitel má být autoritou, podporovanou i ze strany rodičů.

učitel není učitelem, pokud nevzbuzuje autoritu, zároveň probouzí důvěru studentů, kteří se nebojí za ním zajít se svým problémem ostatní slova jsou popisem prostředí

učitel neustále dává žákům testy. A v nich se právě nachází zmíněné chytáky. Nadržování - ne každý student padne zrovna učiteli kolem krku, nesednou si.

Učitel ovlivňuje svým vystupování, znalostmi a chováním další lidi

učitel patří do školy, kde jsou také tyto předměty a učitelé často bývají o něco moudřejší než žáci.

učitel poskytuje žákům ve škole vzdělání

učitel pracuje ve školy, ve škole má člověk povinnosti a dostává za něj známky

Učitel působí ve škole, kde učí a člověk tím získá vzdělání. Učitel by měl mít autoritu, žáci i společnost by ho měli mít v úctě. A ty prázdniny k tomu tak nějak patří.

učitel působí ve škole,kde je zábava,k dispozici jsou kabinety se zajímavostmi a zvonek hlásí,že je volná zábava

učitel stojí před tabulí ve škole, v ruce má křídu, na stole třídnici a člověk se kvůli jeho testům musím učit, aby neměl za pět ;)

učitel učí

Učitel učí ve škole Učitel učí žáky Komenský - nejznámější učitel na světě a zakladatel dosud nepřekonaného způsobu vzdělávání

učitel učí ve škole žáky ve třídě

Učitel účí ve škole, dává známky, zadává úkoly, píše na tabuli. Žáci sedí v lavicích.

Učitel učí ve škole, chodila jsem na gympl do Liberce a nas třídní byl dejepisar

učitel učí ve škole, kde jsou studenti, kteří používají sešity

učitel učívá ve školních třídách žáky.

učitel ve škole, učení kterého bylo a je někdy mnoho, teror že někteří učitelé byli nesoudní a jejich nároky byli neúnosné

Učitel vzdělává děti proti jejich vůli a velmi často i proti vůli jejich rodičů. Je pro něj obtížné vysvětlit, k čemu jsou jím pořadované znalosti. Jeho práce nenese moc viditelných výsledků. Učitel musí vyučovat oficiální státní názory ohledně minulého režimu, multikulturalismu, často propaguje ateismus.

učitel známkuje svoje žáky, ti se musí hlásit, aby mohly projevit svůj nároz, učitel je jekousi nadřízenou autoritou

Učitel, tedy osoba mužského rodu, je dost vzácný jev a dost často učí jen ten tělocvik. Na zbytek jsou učitelky. Autoritu by měl mít, ale přirozenou, ne vyvolávanou strachem. A otrava se občas školy a učení velmi týká.

učitelé dávají známky, je to povolání a očekává se od něj že už má nějaké zkušenosti

Učitele jsou často nervózní, protivní, nechtějí opakovat látku. Omluvný list protože třídní učitel chce vědět i proč jsou rodinné důvody a do třídní knihy klidně napíše, že chyběl z důvodu pohřbu. :(

Učitelé jsou šikanováni dnešní nevychovanou mládeží. Zároveň ale někdy někteří využívají svého postavení k šikaně žáků.

Učitelé mají jako jediná profese prázdniny, ale naproti tomu si nemůžou brát dovolenou, kdy chtějí. Jejich práce je přímo spojená s výchovou dětí

Učitelé pracují (učí) ve škole. Já jako studentka je vídám každý den (mimo víkend). Žáci jsou ti, kdo učitele ve škole poslouchá.

Učitelé učí na školách a já momentálně studuji právě gymnázium. Zajímám se o problematiku vzdělání, především pak v Africe

Učitelé ve své většině rezignovali na svou společenskou roli. Bohužel, šílení ministři školství jim to neusnadňují.

učitelka ... znám minimum učitelů inkluze - teď se pořád mluví o inkluzívním vzdělávání málo peněz - prý jsou jednou z nejhůř placených profesí

Úkolem učitele je vzdělávat Mnoho učitelů stále lpí na mentorování (osobní zkušenost) Dnešní postavení učitelů je nedobré, žáci i rodiče si mohou dovolit prakticky cokoli a učitel nemá mnoho prostoru pro obranu

umění – toto povolání opravdu není pro každého. respektive je, ale jen někteří můžou žákům opravdu dobře předat vědomosti zodpovědnost – je to veliká. podle toho, jaký je učitel – jestli díky němu studenty se bavit učí a chtějí svět poznávat, podle toho budou takoví celý život! autorita – měl by ji mít bezesporu každý učitel. neznamená to ale, že to musí bát pedantní striktní přísná persóna. studenti k ní (ačkoliv jí mohou třeba i tykat) ale musí mít respekt.

ustaraný - aby vyšel všem vstříc, aby se zavděčil a že má hodně povinností potřebný - musí dělat tolik věcí, tak moc na něm záleží a nikdo jiný to za něj neudělá ukřivděný - není to tak strašné, občas to samotní učitelé přehánějí

V povědomí českého člověka je, že učitel je velmi dobře placené místo, má hodně prázdnin a učí převážně ženy.

v případě školy a žáka jde o přirozené konotace ke slovu - prostředí + "opak"; ráno protože musí brzy ráno vstávat

Vážená osoba -vážím si lidí,kteří se snaží našim dětem vštípitdůležité info do hlavy. Vzdělaný -musel studovat na vysoké škole. Ohrožený člověk-dnešní děti jsou více agresivní i vůči učitelům

věčně si stěžující a co slyšíte na třídních schůzkách?,otrávený místo toho aby využil svá práva,raději si stěžuje, neochotný se vzdělávat po své pracovní době???

vědomosti - protože mi je učitel předává a sám je musí mít vychování a reprezentace - protože učitel je osoba, která má jít příkladem zkoušení a písemky - protože to ke škole patří

vědomosti a dovednosti - jejich předávání je učitelovým posláním stres - povolání učitele se s ním úzce pojí, kritika ze stran rodičů, nadřízených, nepozornost dětí prázdniny - učitel má delší dovolenou

vědomosti- měl by nás něco naučit, trpělivost - měl by umět vysvětlit všechno všem různými způsoby tak aby to lidi pochopili nervy- není to vždy lehké se všema dětma, ale ani se všemi učiteli

většina jsou ženy vzdělávají, tudíž musí být inteligentní patří do mého dětství

Většina ucitelu se k zakum neumi chovat. Zaci musi chodit do škol. Nikdo nedělá nic rad, když něco musí. Summerhill a podobné školy jsou idealni alternativa

většina učitelů jsou ženy. jsou vzteklé, protože je to náročná práce a ony nikdy nedělali nic jiného a nedokáží porovnávat.

Většina učitelů jsou ženy. Průměrný věk je spíš vyšší. U některých učitelů jsem velmi vděčný za to, co mi do života dali.

Většina učitelů které znám se i v běžném životě vyjadřují jako by někoho chtěli vychovávat. A dva měsíce prázdnin mě napadlo jako první - to je pro mě asi jediná atraktivní věc na tomto povolání.

Většina učitelů neumí podat látku nějakou zábavnější formou, učení je hlavně o definicích - málokdy je učitelé nahradí vlastními slovy, nebo toto dovolí žákům, drží se striktně osnov a učebnic a znudění žáci často jen čekají na zvonění...

většina učitelů si jede podle naučeného naprosto beze změny desítky let, jsou to nezajímavé a neinspirativní osobnosti, špatně oblečené a přesvědčené o vlastní neomylnosti ve věcech vzdělávání, výchovy i běžného života. Jsou devótní k vedení, naučení poslouchat a to vyžadují bez vlastních zásluh na procesu vytváření vztahu učitel žák i po svých žácích. Vlastně jich je hodně jenom směšných.

většina učitelů, které známm, jsou učitelky a jsou tlusté a zamindrákované

Většina z učitelů na mé škole je přesně taková, jak jsem uvedla výše.

Vi více než ja Občas nezajímávě přednáší Oddaný prací

vidím to tak

vlastní zkušenost

vlastní zkušenost

vlastní zkušenost

vlastní zkušenosti

vlastní zkušenosti

Všechna slova jsou vlastnosti, které by podle mě měl dobrý učitel mít.

Všechna slova lze vysvětlit najednou - dobří a schopní učitelé si hledají lépe placenou práci, navíc takovou, kde díky neustálým změnám a nekoncepčnosti ve školství budou mít alespoň něco jistého a kontinuitu své práce. Ve školství tak zůstávají jen skuteční nadšenci pro tuto práci a potom ještě zoufalci, kteří nic jiného než "učit" neumí...

všechny tyto typy učitelů jsem zažila/zažívám

vyhoření, snaha, beznaděj- pracuji ve škole a syndrom vyhoření je tu nasnadě, snažíme se děti vést a dát jim to co nemají z rodiny a beznaděj, tu cítíme, když si děti jdou i přes naši marnou snahu úplně tou špatnou cestou :-(

Výchova - ne ta rodičovská, ale výchova sociální, jak se chovat k ostatním ve větší společnosti, jak sám uspět v rámci většího celku, jak si najít "své místo". Spravedlivost - je zcela nepřípustné, aby si učitel na někoho "zasedl" kvůli vlastní averzi a pocitům. Přesto se to stále děje, na základních, středních i vysokých školách. V lepším případě to znechutí předmět, v horším případě vytvoří patopsychologický komplex přenášený do dospělosti. Zkušenost - učitel by měl zná to, co učí. Nemělo by se stávat, aby žáci byli zkušenější než on sám.

výchova - učitel by měl své žáky vychovávat úcta - žáci by měli mít úctu ke svým učitelům vzdělávání - učitel by měl žáky vzdělávat

výchova - učitel, působí na své studenty přirozená autorita - měl by ji učitel mít a umět ji vytvořit pomoc- měl by vycházet vstříc svým studentům

vysoké nároky na jeho povolání, špatně ohodnocená práce

vzdělání - jsou to právě učitelé, kdo nám poskytují úvodní náhled do neznámého nevděčnost - učitelství je často bráno jako podřadné (alespoň to platí pro ZŠ a SŠ) a přitom bez nich by mnoho nebylo inspirace - po rodičích a příbuzných jsou učitelé nejčastějším vzorem pro jejich studenty

Vzdělání - učitel je pro mě průvodcem na cestě za vzděláním. Trpělivost - pokud ji učitel nemá, neměl by ve škole, co dělat, pokud se bavíme o učiteli na ZŠ a SŠ. Zájem - učitel by měl vzbudit v dětech nebo studentech zájem a taky by měl mít zájem své povolání vykonávat. Bohužel znám učitele, kteří zájem vzbudit neumí a ani nemají zájem se o to snažit.

Vzdělání - učitelé zprostředkují vzdělávání. Neúcta veřejnosti - málokdo si dovede uvědomit, jak těžká je to práce, každý si myslí, že když chodil do školy, tak problematice rozumí a má plné oprávnění učitele kritizovat. Syndrom vyhoření - mnoho učitelů je jím postiženo a dostává se jim velmi malé podpory a pomoci od kohokoliv.

vzdělání je důležité a patří ke škole,škola patří k učiteli a děti také

vzdělání je důležité pro budoucí život kvalitní učitel by měl být přítelem svých žáků (nikoliv nepřítelem)

Vzdělaní učitelé většinou jsou, aspoň se tak tváří. Chudáci jsou proto, že v dnešní době nemohou dítě ani nijak potrestat, přestože si to zaslouží, v podstatě ve škole nemají žádná práva.

vzdelanie - učiteľ nás vzdeláva úsmev - príjemný učiteľ - lepší učiteľ kniha - učebnica

vzdělanost - myslím, že ta k učiteli by měla patřit láska k dětem - důležitá vlastnost učitele autorita - dnes bohužel chybí

vzdělaný, aby mohl učit měl by něco vědět rozhled aby byl schopen reagovat na otázky ve střehu, aby věděl pohotově zareagovat na výmysly žáků

vzdelava dalsi generaci

Vzdělávání - učitel nás něco učí Škola - místo kde se učí Katedra - místo kde sedí učitel

vzor - mám to zažité, učitel by měl být vzorem moralizování - jako by si někteří učitelé mysleli, že jsou arbitry morálky; jejich snaha vychovávat své žáky se mi příčí, nemají na to neodbornost - do svého oboru zpravidla učitel není dostatečně ponořen; rozhodně ne ten, který studuje pedagogickou fakultu, není to věda, není to odbornost

vzpomínky - základní škola mi nic nedala, jen zbytečné učení pouček pracovní doba - mám styk s učiteli, když jsou ve škole déle, např do 17 hodin, hned si stěžují třídní schůzky - chodím na ně jako rodič

Vzpomínky na učitele

vzpomínky na ZDŠ v totalitní době

vzpomínky, pocit, realita

vzpomněla jsem si na některé hodiny ve škole

Vztah k dětem - učitel by měl být vzorem pro děti, děti by k němu měly vzhlížet, bude s nimi trávit dost času, tak by mu neměla vadit jejich přítomnost Nenávist - spousta učitelů chodí z hodin v nižších ročnících s větami "ale to ty malý děti... " Inteligence, vzdělanost - předává své znalosti dětem (mladším lidem), tak by měl mít co předávat

Z jedné střední školy mám velmi špatné zkušenosti s nejedním učitelem.

Z osobních zkušeností s učiteli - pohledem žáka, kolegy, kamaráda a manžela učitelky.

Z vlastní zkušenosti

z vlastní zkušenosti

z vlastní zkušenosti, ale nic s tím nenadělám

Z vlastních zkušeností

za, do, po - předložky, školní učivo

zabavování věcí a vracení na konci školního roku...strašák,který trvá již několik desetiletí a zřejmě trvat bude autorita...před dvaceti lety jsme je tak vnímali,nevím,zda platí i dnes nervozita...že zrovna půjdu k tabuli a nevím

zaneprázdněná a veledůležitá - typické vlastnosti (syndrom) učitelek již v prvním pracovním roce nervy - učitel je musí mít dost pevné

zasednutí - velmi často se stává, že mám učitel nadržuje nebo škodí žákům křik - každodenní součást učení historky - všichni máme rádi, když učitelé místo učení něco vypráví

zaujatost= někteří učitelé si studenta/žáka zaškatulkují a nejsou schopni dívat se na věci objektivně odborník = měli by svému oboru rozumnět a dokázat předat své vědomosti i žákům rádce - při zájmu o některou oblast může doporučit zdroj odkud čerpat další informace... člověk kterému se můžeme svěřit = někteří učitele mohou být autoritou a zároveň přítelem... vážíme si jich a zároveň jim důvěřujeme a právě proto se jim dokážeme svěřit se svými problémy a oni nám mohou pomoct...

Zelí - pusťte si Šimka a Grossmana, zbytek netřeba vysvětlovat

ziji ve svem svete a casto delaji chyby, ktere nejsou schopni jako chyby chapat, napr. zneuzivani deti pro reklamni ucely

zkusenost

Zkušenost ze ZŠ moje a u mých dědí se jen zhoršilo.

zkušenosti ze sousedství

Zkušenosti ze základní a střední školy (autorita, vědění, známkování).

Zlobivý puberťáci - i když je učitel sehřve, pak si puberťáci stěžují doma.

ZMĚNA ve školství (inkluze, osnovy atp.)- STÍŽNOSTi učitelů na vše - pokus o společenské uplatnění výší PLATu

Znalost - měl by být znalý, autorita - dobrý učitel by měl být (a pro mě vždy byl) autoritou, mamka - moje mamka je učitelka

Znalosti - měl by učit zkušený člověk. Poctivost - vychovává příkladem. Malý plat - vlastní zkušenost. Dtto otloukánek.

Znalosti - učitel nás seznamuje s tím, co ještě neumíme, přenechává nám své znalosti Hodina - jsem student, proto je pro mě hodina sepjatá s učitelem Zkušenosti - učitel by se měl podělit se žáky zkušenostmi z vlastního života a z studia a tím je obohatit

Znalosti - vybavila jsem si, co všechno mi mí učitelé předali Trpělivost - kolik hodin občas strávili tím, že nám něco vysvětlovali a jak jsme byli blbí Únava - nějak jsem se vžila do toho, jak jim asi je, po 8 hodinách ve škole

Znalosti jsou jednoznačným předpokladem pro vykonávání této profese. Profesionalita a motivace některým učitelům chybí, což je sice pochopitelné (chování žáků/studentů a rodičů je často nepřiměřené), ale zatrpklí učitelé žáky/studenty jedině odradí od učení (přístup učitelů také často není nejvhodnější).

zodpovědnost - odpovídá za vše, co se děje ve škole a na školních akcích trpělivost - nesmí jednat unáhleně, i když je chování žáků do nebe volající vědomosti - podle okolí musí vědět a umět vše

Zodpovědnost - osobní zkušenost Autorita - bez ní to ve škole nejde Škola - vzdělání

Zodpovědnost - ve smyslu zodpovědnosti za žáky, ale také ve smyslu zodpovědně žáky připravit a naučit Trpělivost - jak při práci se žáky tak nepochybně při kontaktu s jejich rodiči Důslednost - nemůže učiteli chybět, systematická a důsledná příprava a také výuka jedině mohou vést ke kýženému cíli

zodpovědnost - za formování, vzdělání žáků, za jejich zdraví atp. nervy - chce to totální nervy v dnešní době být učitel znalosti - podmínka kvalitního učitele

zodpovědnost- naučím něco budoucí generaci vědomost- učitelé jsou hodně nabití vědomostmi tedy nabouchaní vším možným, proto měkké i rezignace- na úroveň a způsob vzdělání současných dětí, proč se vlastně o něco snažit???

žáci - bez žáků by nebylo učitele, bez učitele žáků; katastrofa - jak někteří lidi mohou dělat tuto profesi, nepochopím...(není to nic pro ně)!, autorita - učitel by měl být autoritou nejen pro áky, ale částečně i pro rodiče jakožto i vzor zároveň

žáci si můžou dovolit všechno a učitelé musí držet pusu a krok, jinak si rodiče došlápnou. Platy v jiných zemích jsou několikanásobně vyšší, jsme vysokoškolská profese s nejnižším platem.

žen je asi ve školství více než mužů. prázdniny - fajn volno, více než jiní zaměstnanci. stres - děti jsou nevychované, neukázněné, drze, chybí možnost fyzických trestů

žena - častější jak muž, zodpovědná - velmi zodpovědná role vůči dětem a tedy i rodičů generál - stále něco organizuje i když to nikdo nechce, na druhou stranu je toho schopna když se nikdo jiný k vedení nemá

žena - mám pocit, že učí především ženy stres - učit neposedné a zlobivé děti může být stresující úsměv - učení může být i zábavné, když vše klape jak má

Žena - protože učitelem může být žena Muž - protože učitelem může být muž Škola - protože učitelé se často vyskytují ve škole

Žena - přijde mi to jako typické ženské povolání Buzerace - lpění na některých detailech v životě (alespoň mém) nepodstatných Vedení - Učitel dává příklad chování a některý i zaujme žáky pro svůj předmět

žena - většinou to bývá spíše učitelka než učitel přednáška - bohužel to bylo většinou o tom, že učitel něco říkal a my poslouchali, čest výjimkám, kdy vedli dialogy trpělivost - v mnohých případech opakování donekonečna, aby dítě něco pochopilo, příp. najít jiný způsob, aby dítě pochopilo

žena-většinou jsou učitelé ženského pohlaví autorita-ve škole máme k učitelce, měli bychom mít povinnosti-jsou spojené se školou

4. Co je podle Vás základem úspěšného (efektivního) učitele? Vyberte 5 věcí.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 3).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý vztah k žákům51269,19 %69,19 %  
Komunikační schopnosti49967,43 %67,43 %  
Respekt, autorita47564,19 %64,19 %  
Schopnost motivovat43058,11 %58,11 %  
Znalost oboru29840,27 %40,27 %  
Trpělivost29740,14 %40,14 %  
Didaktické znalosti a dovednosti20828,11 %28,11 %  
Praktické zkušenosti19225,95 %25,95 %  
Všeobecný přehled16422,16 %22,16 %  
Tvůrčí přístup15420,81 %20,81 %  
Schopnost improvizovat13317,97 %17,97 %  
Organizační schopnosti12316,62 %16,62 %  
Sebevzdělání10814,59 %14,59 %  

Graf

5. Vyberte 3 negativa učitelské profese, které jsou podle Vás nejvýznamnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Agresivita a nevychovanost žáků43058,11 %58,11 %  
Nízké finanční ohodnocení24432,97 %32,97 %  
Nízká autorita učitele22029,73 %29,73 %  
Psychická náročnost19826,76 %26,76 %  
Špatná spolupráce s rodiči15420,81 %20,81 %  
Špatný přístup žáků k vyučování13918,78 %18,78 %  
Nízká společenská prestiž13618,38 %18,38 %  
Přílišná rigidita a zastaralost10914,73 %14,73 %  
Přílišná administrativa10714,46 %14,46 %  
Potlačování kreativity9813,24 %13,24 %  
Neosobní přístup k žákům9813,24 %13,24 %  
Předimenzované osnovy9813,24 %13,24 %  
Nízká kvalifikace učitelů na školách648,65 %8,65 %  
Časová náročnost547,3 %7,3 %  
Špatné podmínky pro výuku324,32 %4,32 %  

Graf

6. Označte míru svého souhlasu s následujícím tvrzením: „Učitel by měl být vždy objektivní v hodnocení ústního a písemného zkoušení svých žáků, tedy být vždy spravedlivý.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím50868,65 %68,65 %  
spíše souhlasím20127,16 %27,16 %  
spíše nesouhlasím182,43 %2,43 %  
nevím111,49 %1,49 %  
nesouhlasím20,27 %0,27 %  

Graf

7. Označte míru svého souhlasu s následujícím tvrzením: „Učitelství je spíše poslání, než zaměstnání“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím28438,38 %38,38 %  
spíše souhlasím28238,11 %38,11 %  
spíše nesouhlasím8010,81 %10,81 %  
nevím587,84 %7,84 %  
nesouhlasím364,86 %4,86 %  

Graf

8. Označte míru svého souhlasu s následujícím tvrzením: „Profese učitele je dlouhodobě podceňována.“

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím34446,49 %46,49 %  
spíše souhlasím20027,03 %27,03 %  
nevím8511,49 %11,49 %  
spíše nesouhlasím8411,35 %11,35 %  
nesouhlasím273,65 %3,65 %  

Graf

9. Jaký je Váš názor na profesi učitele?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kladný63685,95 %85,95 %  
Záporný10414,05 %14,05 %  

Graf

10. Je Vaše odpověď něčím ovlivněná?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní zážitky ze školních let35347,7 %47,7 %  
Jiné18825,41 %25,41 %  
Máme učitele v rodině13918,78 %18,78 %  
Mám dítě na ZŠ547,3 %7,3 %  
Vliv médií60,81 %0,81 %  

Graf

11. Myslíte si, že se role učitele změnila od doby, kdy vy sami jste byli žáky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano48966,08 %66,08 %  
Ne25133,92 %33,92 %  

Graf

12. V čem?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

- nižší společenské ohodnocení - a také rodiče často jsou při dětech proti učiteli, i když dítě nemá pravdu - mnohé poznatky si dítě najde samo na internetu (takže učitel už je jakoby "méně potřebný") - ale tím spíše by měl být učitel tím, kdo dokáže ukázat souvislosti, těch z kontextu vytržených informací máme dost a dost

....velké sociální rozdíly, přístup jak rodičů tak dětí k učiteli, chybí řízená praxe učitelů, tedy dobré vzory, mnohdy musí učitel dělat dvě zaměstnání kvůli financím, zbytečná legislativa, mraky papírování, zbytečnost výuky některých předmětů, málo pohybu žáků, studentů, učitel je spíše služebná pro neschopné rodiče, která může za všechna negativa u dětí, chybí respekt, což ale mnohdy není vina systému, školy, rodičů nebo dětí....

agresivita a nevychovanost žáků, nízká společenská prestiž učitelů, špatná spolupráce rodičů s učiteli, někdy nízká kvalifikace učitelů a mezery ve znalosti oboru

Agresivita študentov, nizsky spoločenský štatút učiteľov, neakceptovania učiteľa ako autority ani zo strany rodičov spôsobili, že učiteľ je momentálne horšie na tom, ako ked som bol žiakom. A to hľavne z pohľadu jeho možností byť na žiakov "tvrdý",

agresivnější žáci a rodiče, kteří jim kryjí absenci a špatné chování; vzdělávací programy; příprava na státní maturity

Ano, učitel v dnešní době má více zodpovědnosti, administrativy a menší kompetence.

autorita u žáků a rodičů

autorita učitele byla dříve vyšší, děti nemohly zlobit bez postihu společnosti (školy, rodiny) - v současnosti naopak společnost chrání děti natolik, že vzniká nerovnováha a je především na vůli dětí zda se chtějí učit nebo ne - také rodiče jdou v současnosti více proti škole a učitelům než tomu bylo před rokem 1989 - role učitele je tak náročnější a přitom se to pozitivně nepromítlo ani do společenské prestiže ani do finančního ohodnocení

Autorita učitele se díky přílišné demokracii snížila

Byl jsem učitelem na VUT. V první třídě mě učitelka navrhla do zvláštní školy. Základka pro mne byl očistec. Dnes je to horší, protože kdo má aspoň základní předpoklady být dobrým učitelem, tak se s těmito schopnostmi lépe uživí jinde. Zůstávají neschopní a zažrané nadějné se vždy pokusí kolektiv ignorantů vykousat ze svého středu, aby nebylo vidět, jak jsou podprůměrní. Prostě už dávno neplatí farář, doktor a učitel.

Byl větší respekt.

byli přijímaní učitelé se zkušenostmi, nyní mi příjde že staré vyhazují a nové co se ještě nerozkoukali a neumí vysvětlit látku nabírají

Bylo méně komunikace s rodiči. Rodiče převážně respektovali a uznavali učitele (což ale ani z mé zkušenosti nebylo jen dobře). Dnes je sice více komunikace, ale méně respektu z obou stran.

celá společnost se změnila a s ním i to, co by škola, potažmo učitel, měli předat žákům. myslím, že funkce školy a učitele je dnes naprosto podceňovaná, na druhou stranu, za to, co předvádí, právem.

Celkově jsou nároky na děti ve všem nižší. Ať u TV, kdy dnešní děti jsou absolutně pod průměrem pohybových dovedností, tak i vědomostně, je na ně kladeno méně požadavků, které by měli vést k samostatnosti.

Co řekl pan učitel bylo svaté, všichni učitelé byli autority ať zaslouženě či ne. V dnešní době je postavení učitele velmi složité, na jedné straně musí děti něco naučit na straně druhé musí prosit, žádat, dávat pozor, aby se náhodou někoho nedotknul a nezpůsobil mu trauma. Jak se doma rodiče staví k učiteli, tak se k němu staví i dítě a to je v dnešní době problém. Mnoho rodičů učitele nerespektuje (většinou neprávem) a otevřeně o tom doma mluví, dítě přebírá názory rodičů a vzhledem k tomu, že může, tak je ventiluje i ve škole a odráží se to na jeho vztahu k učiteli. Běžným jevem je, že když učitel nedělá co chtějí rodiče nebo žák, převedeme dítě na jinou školu a "školních cestavatelů" stále přibývá. Někteří jedinci zvládnou vystřídat i několik základních škol o středních ani nemluvím.

Často se o profesy mluví v mediich a neúcta žáků a rodičů k učitelům

čím dál menší autorita učitele a naopak čím dál větší agresivita žáků, zároveň i přístup rodičů se zhoršil... dříve rodiče věřili spíše učiteli než dítěti... teď slepě věří pouze dítěti...

daleko větší nároky na práci učitele, omezené pravomoce, nižší prestiž

Děti jsou dnes úplně jiné. Rodiče žáky moc nevychovávají, musí zastupovat učitel. Na druhou stranu dnes učitel nesmí ani naznačit fyzický trest, kdysi to bylo jinak.

Děti jsou drzejší a línější, učitelé mají menší pravomoci a jsou na ně kladeny vyšší nároky.

Děti jsou ještě více drzé a přestože doba, kdy jsem byla žákyní já nejsou tak daleko, dovoluji si tvrdit, že i když jsme byli také "nevychovaní" v porovnání s dnešní neuctivostí k učitelům ze strany žáků jsme byli ještě zlatíčka.

děti jsou víc neschopný

děti jsou více agresivní a neuznávají autority než kdysi, tak jako někteří jejich rodiče doba se vyvíjí, tím i technické a technologické poznatky a pomůcky, a tím se to projevuje i ve školství

Děti jsou více sebevědomý, znají svá práce, ale už ne povinnosti. Rodiče často stojí za svým nevychovaným dítětem a místo aby ho propleskli, tak nadávají na neschopnost učitele. Učitel dnes nemůže vůbec nic. Dříve nám dala třídní pohlavek a rodiče nám ještě přidali, dnes něco takového učitel udělat, tak ho rodič zničí. Dětem chybí úcta a respekt.

Děti jsou vzdělanější, nyní již předškolní výchova je na dobré úrovni, malé děti běžně ovládají nejen televizi, ale také mobil, PC, tablet. V technických znalostech jsou na vyšší úrovni a mají možnost se více vzdělávat než tomu bylo dříve. Materiálně jsou na tom také lépe, mají více podnětů z běžného života.

děti mají daleko menší respekt k autoritám všeobecně

děti mají příliš práv a učitelé na svá práva rezignovali a nevyužívají je

děti nemají úctu, učitelé nemají pravomoci, rodiče nemají soudnost jsem pouze rodič, ale vnímám na schůzkách

Děti začínají být více agresivní a co si kolikrát dovolí, to překračuje všechny hranice.

Dnes je často těžší učit - mění se způsob výuky, je těžké přizpůsobit obsah metodám a opačně. Mají málo času na přípravu, protože se očekává, že učitel nebude jen před tabulí předkládat žákům fakta. Žáci jsou sebevědomější, což ovlivňuje i učitele. Větší možnosti, jak s výukou zacházet, zároveň přinášejí i další úskalí (nové způsoby výuky jsou náročnější, zároveň i žáci často očekávají víc). Ne vždy ohodnocení odpovídá výkonům.

Dnes je více i poradcem a metodikem ve vztahu k rodičům, obsah vzdělávání je oproštěn od politiky-ideologie, je více zatížen administrativou, pracuje s více problémovými dětmi (v rámci integrace, v návaznosti na proměny fungování rodiny

Dnes jsou děti drzejší a rodiče hledají chyby u učitelů a ne u svých dětí.

Dnes jsou žáci víc agresivní, rodiče také, postavení učitelů je horší

Dnes mají žáci právo na všechno, před 20-25 lety měli učitelé autoritu. Dnes je na prvním místě spokojenost žáka před autoritou učitele a to je špatně. Ti fakani můžou cokoliv, učitel se nemůže bránit, jinak by přišel o práci!!!

dnes nemá autoritu, děti jsou nevychovaní, učitelé by mnohdy potřebovali zbrojní pas... :-)

dnes si učitel nemůže dovolit skoro nic k žákům

Dnes to jsou všechno nevychovaní parchanti! :-)

dnes učitel ve třídě, kde jsou nevychované děti nemá šanci získat autoritu

Dnes učitelé dělají služku. Dříve nás měli něco naučit, dneska mají učitelé na ZŠ zavazovat boty, brát v potaz to že nemají úkoly, protože šly na kroužky, na škole v přírodě podávat rodičům zprávu, co jejich bobánci dělají...

Dnes už to není o tom, kolik toho učitel studenty naučí, ale jak je zaujme ohledně probírané látky a jak je motivuje k sebevzdělávání.

Dnesni zaci jsou drzejsi, rozmazlenejsi, agresivnejsi; ucitele maji nizsi pravomoce a musi se krom soustredeni na vyuku jeste podrizovat casto nesmyslnym predpisum vcetne narizeni EU.

dnešní děti nerespektují dospělé

Dnešní učitel již není tím, kdo jediný má informace, společnost má přístup k internetu, tam se toho žáci dozví hodně a rychle. Společnost nedoceňuje učitelské povolání, ani není dostatečně finančně ohodnoceno. Bohužel mnoho prostoru dostávají nerozumní žáci a jejich rodiče, mnohdy drzé chování k učitelům, to se dříve tolik netolerovalo. Zbytečně mnoho ohledů na žáky, někdy je to až rozmazluje, když pak nastoupí do zaměstnání, mnozí se diví, že mají povinnosti.

dnešní žáci jsou rozežranější, roztěkanější, mají méně respektu k autoritám, více rušivých podnětů, méně zájmu o cokoli (tzv. salámisti) a učitelé to mají hrozně těžké

dnešní žáci nectí hodnoty správného chování, spoustu věcí co si dnešní děti dovolí, jsme si my nikdy nedovolili a ani na ně nepomysleli

do skolstvi fusuji "experti" typu Tomase Ferteka, kteri nikdy neucili, presto manipuluji verejnost libivymi, prazdnymi frazemi a utopickymi vizemi, naprosto odtrzeni od reality. Pri zavadeni reforem naprosto chybi debata s odbornou verejnosti. Nastaveni mnohych rodicu a studentu je takove, ze se ohaneji svymi pravy, ale ignoruji povinnosti, jsou nesoudni. Rodice odkladaji deti do skoly a ocekavaji, ze ta jim je vychova.

Do své milované profese vkládám vše a rovněž vše se mi v dobrém vrácí. Na svou školní docházku nevzpomínám v dobrém. Učitel nevložil do své výuky to co měl - NENAUČIL - NEVYSVĚTLIL!!

Doba a vývoj ovlivnily přístup veřejnosti ke vzdělání, tedy i rodičů dnešních žáků. Ti se chovají spíše jako klienti školy a také klienti "hlídací agentury" pro jejich děti. Přístup rodiny v tomto směru ovlivňuje i žáky, kteří se podle chovají a přistupují tak k učiteli, nikoliv jako k vážené osobě s respektem, ale jako k zaměstnanci hlídací agentury, která musí ve všem vyhovět a velmi dítko chválit!

Dobri ucitele maji proti obdobi za totality nesronatelne vetsi prostor a svobodu projevit sve dovednosti, zalezi ale na celem ucitelskem sboru a hlavne zalozeni reditele. Chape-li vedeni skoly vyucovani jako komplexne smysluplne vzdelavani, muze byt prace pro ucitele v takove skole pedagogicky koncert... Potazmo radost pro deti a jejich rodice.

dobrý kantor může mít žáky přátelštější vztah i za zachování vlastní autority, může se ve výuce více odrazit osobnost učitele, dřív bylo vše striktně dané

domnívám se, že mají mnohem menší autoritu, která je ještě podrývána rodiči ve snaze zjistit, kdo má "pravdu"

Doufám, že už berou učitelé své žáky jako partnery a ne jako podřízené

Drive asi vice autority i spolecenske prestize, pokud by drive ucitel rekl, ze zak se choval nevhodne, nenapadlo by nikoho diskutovat o tom a zpochybnovat to, dnes je to spise naopak, rodic brani dite vuci uciteli, mnohy primo obvini ucitele z nezvladnuti role. Ocekava se od ucitelu mnohem vice nez drive (rodice maji mene casu, ocekavaji od skoly zastoupeni svych vychovnych uloh, na coz skoly nejsou vybavene ani zamyslene), zaroven maji nizsi pravomoce (ne, ze bych souhlasila s fyzickymi tresty, ale vetsi respekt ze strany rodicu a deti by rozhodne drtiva vetsina ucitelu zasluhovala).

Drzost současných spratků je neskutečná. A rodiče nevychovaného spratka jsou často na straně dítěte, což bylo ještě před dvaceti lety nemyslitelné.

DŘČÍVE UČITELÉ MĚLI LEPŠÍ ZNALOSTI V OBORU A VÍCE S ŽÁKY KOMUNIKOVALI A OBSAH UČIVA A NÁROČNOST,ABY NĚCO UMĚLI BYLA LEPŠÍ.

dřív jsme měli k učitelům mnohem větší úctu a respekt, teď je práce ve školství dost nebezpečná, znám z vlastní zkušenosti, a bohužel je problém v komunikaci s rodiči

dřív kantoři učili a školská správa jim nepředepisovala hlouposti!

Dřív to, co řekl učitel, tak platilo, teď se to, co přikáže, neudělá, nedodržuje ani nevnímá prostě proto, že to chce jenom učitel

dřív, minimálně za mě, jsem učitele respektovali, byla dobrá domluva, nedělali se naschvály a věděli jsem co si můžeme dovolit a co ne.

Dříve (před 15ti lety) sme si učitelů více vážily, Dnes je ale největší problém v rodičích, kteří děti neumí vychovat natolik aby si učitele vážily a měli k němu dostatečnou úctu! Navíc, sem z vesnice a tady je přístup dětí k učitelům o 100% lepší, než ve městech - zde se každý zná a nedovolí si na učitele např. zaútočit.

dříve byl čitel autorita

Dříve byl kantor postaven do velmi silné pozice, pokud žák dostal rákoskou za kázeňské problémy, měl poté v učiteli respekt. Dnes je učitel v pozici spíše boxovacího pytle, který se snaží naučit žáky, kteří dostaly v dnešní uspěchané době tak málo výchovy. Stručně: Dříve bylo na děti mnohem více času.

Dříve byl nevychovaný, zlobivý nebo nevzdělavatelný žák výjimkou. Dnes je to naopak. Učitel nemá žádné pravomoce a jeho finanční ohodnocení je často jen náplastí na to, co si většinou musí nechat líbit od žáků, rodičů a veřejnosti

dříve byl učitel autorita

Dříve jsem ještě znal učitele, kteří to nedělali jen pro peníze.

Dříve jsme měli k učitelům respekt, dneska si děti dovolí kde co a když je učitel nějak potrestá, ještě z toho má sám problémy.

Dříve jsme měli pocit,že učitel je něco jako prezident...dnes je učitel spíše vnímán něco jako,co se musí přetrpět

Dříve měl učitel autoritu, tj. učitel stanovil podmínky výuky, pravidla při vyučování a bylo normální, že postihoval žáky, kteří to nerespektovali. Mnohem lépe se mu s žáky pracovalo (nebyli pohromě žáci šikovní a velmi slabí - tj. ti kterým by vyhovovala zvláštní škola, kteří měli už dříve opakovat ročník nebo kteří se cílevědomě nechtějí vzdělávat), mohl je motivovat ke soutěživosti. Dnes školy bojují o počty žáků, na učitele se tlačí, aby žáky nenechal propadnout (a podle zákona to ani nejde - max 1x na prvním a 1x na druhém stupni) Musí-li takový žák dostat čtyřku, v dřívějších dobách průměrní musí dostat jedničku. Každý žák má právo se kdykoli napít a jít na záchod, což žáci využívají a postupně se během hodiny courají tam a zpět, což narušuje organizaci hodiny, výklad učiva (opakuje se kvůli navrátilcům z WC, ostatní se nudí a ruší) atd.

Dříve měl učitel větší podporu z rodin. Bylo mnohem méně techniky. Učitel více učil, dnes více vychovává a řeší kázeňské i jiné přestupky.

Dříve měli učitelé autoritu a nebáli se potrestat žáka, rodiče stáli za učitelem a ne proti němu. Učitelé to v dnešní době nemají lehké, protože vlastně nevědí jak potrestat žáka, protože hned mají problémy buďto rovnou se žáky nebo s jejich rodiči. Taky jsme ve škole nebyli svatí, obzvlášť na střední, ale nikdy jsme učitele nezesměšňovali, dnes je spousta dětí nevychovaných, drzých, zlých.

Dříve měli učitelé větší respekt a jejich slovo mělo váhu. V dnešní době je dávána vina za neúspěchy žáků učiteli, místo, aby se hledala chyba u dětí. Většinou ze strany rodičů.

Dříve mělo více učitelů přirozenou autoritu, mezi učiteli byly osobnosti, povolání učitele mělo jistou prestiž. Teď ve školství málokdo "kvalitní" (s odbornými znalostmi) zůstává. Pokud necítí učení a předávání vědomostí jako poslání, zvolí více placené místo mimo vystudovaný obor.

Dříve rodiče peskovali za špatné známky dítě, dnes jsou schopni jít vynadat učiteli. Role učitele je mnohem těžší, ne jen kvůli klesající autoritě, ale i kvůli rostoucím nárokům na učitele - nová nařízení, nutnost dalšího vzdělávání, nové technologie (interaktivní tabule apod.).

Dříve si rodiče učitelů vážili, respektovali je a tím pádem učitele respektovalo i dítě. Dnešní rodiče se pouze zastávají svého "dokonalého" dítěte a učitel je vždy ten špatný.

Dříve ve třídě vládl učitel, teď spíš děti.

dřívě větší prestiž povolání, rodiče si tak nedovolovali, stejně tak žáci

Ešte stále študujem, ale keď som bola mladšia, nebola taká bežná veta: "Učitelia majú nízke platy." Myslím, že platy im za tých pár rokov neklesli, len si začali myslieť, že by mali zarábať viac. Netvrdím že nemali, ale ak by mali zvýšiť platy učiteľom, lebo je to najmä psychicky náročná profesia, tak aj všetkým pracovníkom, lebo to je zas fyzicky náročná práca. A ešte jedna moja poznámka. Učitelia majú dvojmesačné prázdniny + všetky voľná, ktoré majú aj žiaci, v práci končia max o 15tej hodine, tak naozaj neviem, prečo sa stále sťažujú.

fyzické tresty

haranti mají více prostředků, jak učiteli zpestřit život a je jim to tolerováno

Hlavně školství nemá vizi - každej ministr si to dělá po svým a vesměs nejsou odborníci a je tam velký politický tlak .V přístupu rodičů ke vzdělávání, v administrativě, je čím dál míň času učit, kvůli papírům, chronicky nejsou peníze na kvalitní výuku.

Hlavně v přístupu rodičů ke vzdělávání dětí. Učitel se v myslích rodičů stává tím, který má veškerou zodpovědnost za jejich vzdělání i výchovu. Někteří rodiče ke vzdělávání svých dětí přistupují bohužel tak, že vše nechávají na učitelích a na dětech samotných a proto, že si budují svou kariéru, ve které nemá dítě moc velké místo, nemají čas se věnovat svým dětem.

Hodne rapidne se zmenila doba, deti obecne nejsou v dnesnich dnech moc vedene k respektu...

Hodnocení žáků je mnohem mírnější, než za mých dob. Učitel není žáky vnímán jako autorita, ale jako ,,kamarád".

Hodnotím spíše záporně a to z důvodu, že mé zkušenosti s učiteli na základní škole jsou převážně záporné. Nechyběla šikana ze strany učitelky, zastaralé názory a metody výuky (většina kantorů byla okolo padesáti let), nepochopení. Nicméně na střední škole jsem poznala téměř samé báječné učitele, kteří dokázali motivovat ke studiu, předali mi cenné vědomosti a znalosti.

Horsi moralla zaku, nesoustredenost, soucasny trend k individualnimu pristupu a kreativite vede ke zesmesnovani nebo nerespektovani autorit ze strany zaku i rodicu

Chovani zaku. Drzost a agresivita ktera stale roste. Byly jsme vychovani k ucte ke starsim.

CHování žáků,způsobu výuky,podceňování učitelské profese ze strany mnoha rodičů.

Jako žák ZŠ jsem si svých učitelů vážila a mnozí z nich byli pro mě inspirací pro výběr vysoké školy.

Jde hlavně o přístup rodin žáků k učitelům. V době mého dětství byl učitel autorita i pro rodiče, dnes jej rodiče považují často za někoho méněcenného, nespolupracují se školou a učitel bez podpory rodičů ztrácí potřebnou autoritu i u dětí.

Je mi 39 let a během mé docházky od 1-5tř. byly běžné fyzické tresty.

Je na ně kladeno po všech stránkách více nároků.

je snažší odpovedet v cem ne :D

Je společensky méně oceňován.

je to horší vůči tomu, že nejsou fyzické tresty nevychovaných žáků a studentů

Je to problém celé společnosti. Někteří rodiče sami ještě nepochopili slovo demokracie. Mnohdy jsou nevychovaní již rodiče nynějších školáků. Dětem se vůbec nevěnují, ba v mnoha případech čím blbější (promiňte) tím více sebevědomí. Je to hold těžké.

Je to velmi individuální, ale domnívám se, že učitelé mají obecně nyní větší prostor pro vlastní řízení procesu výuky, možnosti využívat kreativnějšího přístupu, nenechat se tolik vázat osnovami, působit na žáky i více psychologicky. Obzvláště mladá generace je snad velmi perspektivní a časem nebude přejímat zastaralé stereotypy.

Je více diskutováno, co je jejich kompetence, co zvládnou, jejim více vyhrožováno od rodičů, narůstá nezájem dětí.

Je více zatížený administrativou a jinými aktivitami

je znevažován, nemá autoritu ze strany žáků, nižší spolčenská prestiž

jednoznačně snížení prestiže učitelského povolání, celková atmosféra společnosti, nízká motivace žáků, nezájem rodičů o své děti

jeho společenská prestiž už není veřejností tak vnímaná /kladně/

jiné metody výuky

jiné požadavky na děti, moderní "demokratická" výchova, kde učitel je ten, co by měl ustupovat, zohledňovat,... děti jsou nevychované, drzé, agresivní vůči učitelům

Jiný přístup žáků ke studiu.

Jsem poměrně mladá (23 let), zažila jsem ještě dobrou generaci učitelů. Přijde mi, že co se týče mladých učitelů, je to rok od roku větší bída. Na pedagogickou fakultu se chodí jako na zbytkovou školu a ne plnit nějaké poslání. Vyžadovat po učitelích magisterský titul mi přijde absurdní, podle mě by stačila krátká nástavba a hlavně hodně z praxe s dětmi, pod dozorem staršího pedagoga dělat "pomocného učitele. Co se týče dětí, navzdory dnešním názorům na výchovu si myslím, že by neuškodilo zavést fyzické tresty po vzoru Jižní Koreji. Když jsem studovala - a to jsem v pozdějším věku chodila na výběrovou školu, zarážel mě naprostý nezájem spolužáků o cokoli. V dnešní době musí učitel neustále snižovat nároky na tupé stádo. Vše musí být bez naprosté námahy a zároveň je tu tlak, aby se narychlo je "našprtat" to, co, pro co by měl vzdělaný člověk získat cit přirozenou cestou. Hlavně aby se toho našprtalo dost k přijímačkám na VŠ a dětičky se natlačily na dobré posty.

jsou jiné děti, jiní rodiče, učí se trochu jiné věci

Jsou jiné možnosti realizace výuky, o kterých se mi v letech 2000 - 2005 ani nesnilo.

k horsimu, horsi chovani zaku

k horšímu, nižší autorita...

Kdysi byl učitel i něco jako modla, žáci mu naslouchali, kdežto dnes má z učitelů každý "dobrý den".

Kdysi byl učitel organizátorem vzdělání v obci,v místě školy,tam ,kde bydlel.Bylo na osobu učitele pohlíženo s úctou,s respektem.Dnes slouží spíše jako hadr na koště,jen se s nim zametá.Společnost upadá,upadá i vzdělanost národa.

klesl respekt dětí k učiteli

klesl respekt k učiteli. jak u dětí tak u rodičů.

klesla prestiž, zvýšily se nároky na práci učitele, zhoršily se podmínky pro jeho práci

kocepce skolstvi chaoticka

Lidi jsou chytří nezávisle na vzdělání. Čím více je škol, tím nižší je jejich celková úroveň. Od středních škol vy měli mít studenti zájem o vzdělání a ne si myslet, že vzdělání je samozřejmost (tzn. méně hodin ve škole a víc samostatnosti). Např.na 1.LF UK přijímají bez přijímaček šprty, kteří nemají o medicínu zájem a hlásí se sem jenom proto, že mají jistotu přijmutí, samozřejmě díky šprtání dostudují, ale jací jsou to potom doktoři? Školy nyní většinou vychovávají roboty a ne myslící lidi (ale to je ve studentech a díky množství škol).

Má daleko menší pravomoci, jeho postavení vůči žákům se hodně zhoršilo

Má mnohem méně pravomocí, veřejnost učitele nebere vážně, rodiče na něj házejí vlastní výchovné neúspěchy a mají pocit, že to, že mají doma grázlíka je vina učitele. Navíc rodiče nevedou své děti k úctě k učiteli - dřív když člověk zůstal po škole, tak to doma tajil, protože by byl mazec - kdyby to udělal dnes, rodiče si na něj budou stěžovat. A chtít po dětech domácí úkol? Ó hrůza, to nesmyslné přetěžování a narušování volného času...

Maji mene autority vinou vlastni i rodicu. Deti jsou agresivni, ucitele je nesmi primerene potrestat. Vetsina z nich uci porad stejne cely zivot a to ted nestaci. Vsichni si mysli, ze pokud budou lepe placeni, vsechno se naraz zlepsi. Jako skupina jsou trvale ukrivdeni a maji pocit podhodnoceni.

Mají menší autoritu a možnosti potrestat žáky za přestupky

Mají to dnes mnohem těžší žáci nevychovaní,nemají respekt rodiče nespolupracují s učitelem

mají to těžší

Mám dost spasitelských komplexů učitelů a vnucování jejich pohledu na svět žákům. Učitelské zaměstnání není podhodnoceno, učitelé (ve své většině) negativní stanovisko k učitelství dlouhodobě vytvářejí svými činy a svým chováním. V kombinaci s častou nekompetencí a snahou o vytváření mýtu morální nadřazenosti je to pro "dobrou pověst" učitelství smrtící koktejl.

Mam pocit, ze mladez si vice dovoluje a chybi respekt a ucta. A to nejen k ucitelum, ale casto i k vlastnim rodicum. Sama jsem byla svedkem drzeho a agresivniho zaka zakladni skoly vuci memu byvalemu uciteli, v jehoz ocich byl videt smutek a zklamani. Myslim si, ze to neni ojedinely pripad.

mediální tlak

Měli jsme k nim více úcty a nebylo trestné nám dát výchovný pohlavek, což nebylo učiteli ale nijak zneužíváno.

Měli jsme větší respekt před učiteli. Žák musel být zodpovědný za své činy a nebyla pouze práva žáků, ale i povinnosti.

Mene respektu

Mene respektu

méně respektu žáků i rodičů

Méně respektu, přesunutí odpovědné role z rodičů na školu

Méně úcty, více agresivních žáků, méně respektu

mění se společnost, více demokracie - větší výběr, lepší technika k získávání informací, kvalita x kvantita, uprava platu a ve skolstvi

Menší autorita, nezvladatelní žáci...

menší autorita, prestiž, méně poslušní žáci

menší pravomoc učitele,nevychované děti,rodiče terorizující učitele,feminizované školství,často špatný přístup učitele k profesi

menší pravomoci, strach z postihu

menší respekt dětí, špatné finanční ohodnocení a současně větší nároky, současní učitelé neberou profesi jako poslání

menší společenská prestiž, menší autorita

Menší společenská prestiž.

Místo učení se dělají akce a přeceňuje se význam sportu. Na druhou stranu se zbytečně demonizuje memorování - přitom je to základ jakéhokoliv vzdělání

Mívali jsme z učitele větší respekt, učiteli jsme neodmlouvali... také rodiče brali učitele jako autoritu, připadá mi, že v dnešní době se na učitele nahlíží spíše jako na sluhu, póvl, který ničemu nerozumí a dítě má vždycky pravdu, za jeho špatné výsledky může samozřejmě učitel...také se učitelům často předhazují dlouhé prázdniny a každý zapomíná, že si učitelé ve většině případů berou práci domů a prázdniny prakticky nemají (sice neučí, ale dělají přípravy, chodí do školy řešit administrativu a spousta z nich si o letních prázdninách přivydělává na brigádách). Rok jsem pracovala jako učitelka na ZŠ, vycházím z vlastních zkušeností.

Mizí schopnost rodičů adekvátně reagovat na požadavky a případnou kritiku jejich potomků, vyšší agresivita žáků, větší vytíženost rodičů, méně času na vzdělávací potřeby jejich dětí, málo respektu vůči autoritám, někdy podřadné vnímání kvality pedagogů

Mladí učitelé mají k žákům blíže, než měli za mých dětských let.

mladí učitelé mají méně zkušeností. Ne každý mladý učitel je respektovám. Trvá mu dlouhou dobu než si vybuduje autoritu u dětí (ne každému se to povede)

Mladší generace učitelů má někdy lepší vztah k dětem a modernější přístupy ve výuce. Učitele z doby komunistické (ne všichni) mají zastaralé názory na život.

Mnohem větší tlak na přizpůsobování se změnám.

Moderní doba.

musí být více kreativní, větší přehled v oboru,

musí mít nejen psanou ale i přirozenou autoritu, aby žáky zvládal a zaujal

musí řešit spoustu zbytečných věcí okolo učení

musí se více věnovat výchově, s inkluzí dělá více podrobnější přípravy a snižuje nároky na žáky, daleko více je ve střetech s dětmi kvůli chování

Může pro žáky hodně udělat, ale i hodně pokazit.

my jsme byli vychovanější a v učiteli jsme viděli také autoritu

My jsme nebyli tak drzá a rozmazlená generace.

My se učitelů báli, nyní se učitelé bojí žáků.

Myslím si, že dnešní žáci či studenti, nemají zdaleka takové vědomomosti, které jsme v jejich letech měli my. A to byla a je zásluha učitelů.

myslím si, že rodiče i žáci více respektovali učitele, žáci/studenti byli poslušnější a měli snahu se učit, něco se dovědět (což mnozí v současnosti opravdu nemají. Jejich hlavní motivací je "nějak tu školu udělat" a je jendo jestli s výborným nebo dostatečným prospěchem :-( )

myslím si, že teď jsou žáci ještě více neukáznění

Myslím že dříve to bylo opravdu jen o výuce a v minulém režimu byl nastaven řád (učitel byl opravdu autorita a mohl si ke studentům dovolovat více).... je jasné že čím jsou benevolentnější zákony, tím jsou lidé více neukáznění a to se odráží v dnešní drzé mládeži. Nehledně na to, že dnes mají žáci miliony dalších aktivit a možností, které je odrazují jak od učení se, tak od pozornosti v hodinách (počítače, cestování, zábava). Ale to je hold demokracie, kterou miluji...ale každý režim má to svoje, že...

Myslím, že ano, ale asi nedokážu přesně říci, proč. Je pravda, že nejsou učitelé i z pohledu rodičů bráni teď tolik jako autority, jako dříve, jinak nevím.

Myslím, že dnes to mají učitelé trochu těžší, vzhledem ke zvyšující se agresivitě mladých lidí. A také se musí vzdělávat v oblasti moderních technologií nejen z důvodu jejich zavádění na školy, ale i studentské vynalézavosti jak si pomoci při testu.

Myslím, že nyní je přístup k žákům mnohem vstřícnější. S námi nikdo nediskutoval ...

Myslím, že učitelé mají čím dál menší autoritu.

myslím, že v dnešní době se čím dál víc přistupuje k učitelství z pohledu montessorri a podobných směrů - učitel je partner, pomůže žákovi pochopit danou látku, ale primární je kreativní přístup žáka, jeho schopnost se naučit látku a pochopit ji jeho vlastním způsobem. Nevím, jestli je to dobře nebo špatně, myslím, že oba přístupy (učitel mluví - studenti mlčí vs. student & učitel = partneři) mají svoje klady i zápory, a obojí se může zvrtnout. Mně osobně nevadil až tolik tradiční způsob výuky, protože nejsem kreativní, naopak, jsem laxní a v Montessorri bych se ani sama nic nenaučila. věci mě nikdy moc nezajímaly. Vystudovala jsem, protože jsem musela, ne proto, že by mě to bavilo. A nevím, jestli ten důraz na to, aby mě škola/práce bavila, není v dnešní době přemrštěný. Spousta lidí se nikdy v zaměstnání ani ve škole realizovat nebude, protože to tak prostě nevyjde.. a nemyslím si, že to je nutně špatně.. horší mi přijde pachtění za snovou prací, a popírání toho, co mám teď a tady. A když se vrátím k výuce - vždycky to bylo a je o rodičích.

Na gymplu jsem měl velké štěstí na kantory, kteří svým předmětům rozuměli, měli je rádi a dokázali své nadšení předat dál. Navíc to byli povětšinou inteligentní, vtipní lidé, kteří nenudili. Na střední strašně rád vzpomínám:)

na nižších stupních rozhodně větší svázaností předpisy

náročnost, společenské změny, přezíravost rodičů

Narostla byrokracie a klesla úroveň škol kvůli nesmyslnému potlačování talentovaných dětí

Názor učitele je dehonestována nesmyslnými nařízeními MŠ,ale i nedostatečnými pravomocemi. Proč škola nemá jednotný učební program. Každý nemůže mít VŠ a nic neumět.

nedostatek kvalitních učitelů

nejsou to už soudružky učitelky...

nemá takovou autoritu

nemaji respekt a boji se rodicu

Nemaji takovou autoritu,zaci si delaji co chteji maji z nich spise srandu nez respekt

Neměli jsme mobily, internet, televizi, museli jsme si psát(čitelně) číst a řadu věcí se naučit. Učitel nás učil. Dnes se píše bez diakritiky, s hrubkami (protože čtení nahradily hry na počítači), děti nejsou schopny se učit podle učebnice a knih a často hledají (na kalkulačce nebo na internetu) to, co by měly nosit v hlavě. Učitel často s počítačem umí méně než žáci a často nahrazuje vlastní učení tím, že jen vychovává a často i (třeba písemkami) trestá .Spolupráce s rodiči je kapitola sama pro sebe.

Nemůže se jen držet učebnice, musí být více kreativní a hledat, čím děti zaujmout. Jiný styl výuky, jiné nároky na žáky. Žáci nejsou tak ukáznění, ztráta úcty k učitelům. Mizí podpora ze strany rodičů.

nená tolik možností postavit děti do latě, mnoho rodičů si myslí, že dítě je geniální a učitel mu ubližuje, není možnost žáka potrestat takovým způsobem, ab to mělo nápravný účinek, děti jsou obecně líné - nechtějí se učit, učitelé někdy nemohou učit tak, jak by si představovali, škola má omezené možnosti, problém v motivaci žáků, potlačuje se kreativita učitelů potažmo škol...... je toho mnoho

Není již takovou autoritou jako před dvaceti lety.

není takovou autoritou

není to ani tak o roli učitele, jakožto o vlastnostech dané osoby..lidé se hodně změnili, jsou pohodlnější a bohužel někteří lidé sice vystudují učitelství a mohou mít třeba i průměr za 1 , ale pokud nemají cit k dětem a práci s nimi, nikdy z nich nebudou dobří učitelé...

Nesmějí ani ukáznit ty dnešní degenerované spratky.

Nevím

nevychovanost dětí, které nemají úctu a autoritu u nikoho

nic nenauci a zajimaji je poze penize .ne vsichni

nizka autorita ucitele, rodice a reditel/-ka ovlivnuji co a jak ma ucitel delat (pro me nesmysl...)

Nízká společenská prestiž, bezmoc...

Nízká společenská prestiž, nesmyslná opatření min. školství, viz integrace žáků naposled, přeceňování práv žáků a studentů, drogová problematika.

Nízké pokrytí internetu, anglická wikipedie mala jenom 100 000 článků (2004), žádná Khan academy, na youtube samé blbosti a trochu muziky, žádný wolfram alpha, google v počátcích, málo zdigitalizovaných knih, žádný Howto.com, Facebook v začátcích, atd..

Nižší společenská prestiž, tlak rodičů, neustálé změny

Nižší společenská prestiž, tlak rodičů, neustálé změny

nová technologie, která působí na děti

nové podmínky-technologie,sebevzdělávání učitelů, RVP a ŠVP, ale stále nové pokusy o nekoncepční reformy a změny....větší tlaky na učitele- jak ze strany školy, rodiče,ale i společnosti.

nové technologie, které děti používají

Nové výukové metody

Nyní jsou učitelé méně respektovaní, omezily se také nástroje vůči protiprávnímu chování žáků a rodičů.

nyní učitelé více komunikují s dětmi

Od 90.let jde doba velmi dopředu,též média,doba je chaotická,nebezpečná a výchova je více odsouvána na úkor zaměstnání,děti jsou nevychované,zvyklé dostat vše co chtějí bez vlastního úsilí,učitel se jim víceméně přizpůsobuje a musí tikat podle rodičů.

Oproti nám jsou dnes děti drzejší, rodiče mají menší respekt k vyučujícímu - chtějí po něm aby dítě vychovával, ale zároveň jakmile se vyučující na dítě "zle podívá" tak ho označují za nespravedlivého, atd atd

osnovy, přístup

otevřenost, spolupráce, týmová práce, osobitý přístup ne uniformita, lepší možnosti a vybavení pro výuku

Podlé mého názoru změna nastala hlavně kvůli přístupu studentů k učitelům a vůbec ke školství.

Podmínky pro vyučování, sebevzdělávání, moderní pomůcky, cvičební sešity, možnost získat podklady i jinde, internet, prostor pro kreativitu.

podpora žáků rodiči i v neopodstatněných případech

Podstatně - ve všem! Předtím měl kantor autoritu. Na všech stupních. Nyní kapitalista může vše a to se přenáší na potomky.

podstatne nizsi autorita ucitele vlivem podstatne. pardon, debilnejsi doby

pohled společnosti, přístup rodičů a dětí

Pokles v prestiže,....

pomalu se začíná v praxi ukazovat to, co psychologie a neurologie dokázala už dávno, že současný obvyklý systém výuky je v přímém rozporu s biologickými a psychologickými předpoklady všech průměrných lidí

popravdě řečeno ještě studuji na gymnáziu, ale už nyní mohu říci, že k nám nastoupila mladá učitelka, která má méně zkušeností než ostatní a je jí několik věcí lhostejných a to je špatné. dříve učitelé byli přesvědčeni o důležitosti svého poslání a byli za něj zodpovědní.

Postojem veřejnosti k osobnosti učitele, dříve rodiče spíše učitele podporovali a spolupracovali s ním, Dnes rodiče za neúspěchem žáka vidí učitele. Platové ohodnocení učitelů ve srovnání např. s právníky, advokáty, soudci, bankovními úředníky, poslanci, senátory, manažery i státní administrativou je nedůstojné; přitom jejich úloha ve společnosti je nezastupitelná !!!!!!!!!!!!!

Pracují v jiném společenském a sociálním prostředí

Právě v přístupu žáků, rodičů a přílišné kontroly dodržování práv dětí, naopak žádné povinnosti

Prestiž povolání značně klesla.

Pro mne osobně se nezměnila. Vnímání učitele ve společnosti bohužel ano.

pro nás byl autorita, měl sympatie a respekt nejenom nás dětí ale i rodičů

Pro nás byl učitel autorita, respektovali jsme ho i rodiče, plnili jsme si úkoly. Zároveň s námi někteří učitelé trávili i svůj volný čas.

pro naši generaci byl učitel autorita

profese učitele ztrácí autoritu, děti jsou stále více "hloupější" a rodiče neumějí děti dostatečně vychovat, dávají dětem mnoho volnosti

Před 20 lety, kdy jsem byla na ZŠ, byli učitelé ještě (alespoň u nás na ZŠ) vážené osoby, před dětmi i rodiči. V dnešní době jsou učitelé drceni ze strany žáků/studentů, rodičů, ředitelů a vlastní rodiny. Nezávidím jim jejich postavení. Musejí se usmívat, s každým jednat sluníčkově a nesmí nikdy nikomu říct vlastní názor, často objektivní a realistický.

Především na základních školách. Rodiče neumějí své potomky vychovávat disciplinovaně, děti tak nemají téměř žádný respekt k učitelům.

přibylo nevychovaných žáků

Přístup jak učitele tak žáka, rozvoj techniky (mobily, notebooky, vše, co brání studentovi/žákovi při pozornosti), lhostejnost žáků, ...

Přístup k učitelům, vztah učitel - dítě, autorita učitelů u dětí a rodičů, společenská prestiž

Přístup rodičů a tedy i žáků.

Přišla nová generace učitelů, která nepůsobila převážně v minulém režimu.

psycholog - děti jsou čím dál víc nevychovanější a bít je nesmí

Rodiče mají na děti daleko méně času, děti tráví příliš mnoho času u počítače. Dostávají se k nim informace z internetu, které jim často nejsou určeny Dříve nebyly počítače, děti trávily volný čas venku nebo v kroužcích. Učitelé nemají pravomoc děti trestat jako dřív, neboť rodiče, místo toho, aby se snažili problém vyřešit s dítětem a ve spolupráci se školou, se často obracejí na právníky. Vedení z obav o pověst školy, často rodičům ustupuje.

rodiče nás učili mít respekt ke starším, to je i učitelům. dnes tomu tak není

Rodiče nesnižovali autoritu učitele, respektovali ho.

Rodiče neuznají chyby svých dětí, málo spolupracují , zejména ti, jejich děti jsou problémové, špatně vychované, znám spoustu lidí, kteří učitele pomlouvají před dětmi ,aniž by je znali, tvrdí doma že dnešní školství stojí za nic, aniž by o tom něco věděli, a dětem tak už připravují negativní myšlenky v hlavě. Dříve, když dítě přineslo domů poznámku dostalo ještě od rodičů výchovnou, nebo se to zkrátka doma řešilo, dnes , dítě dostane poznámku a rodič přiletí rozzuřený do školy vynadat učiteli co si to dovoluje jeho dítě je přeci bezproblémové ...

Rodiče nezpochybňovali práci a postoje učitele.

Rodiče se až moc zastávají svých ratolestí, děti mají pocit nedotknutelnosti. Já kdybych přišla domů s tím, že na mě učitel musel zvednout hlas ještě bych dostala pár facek, že se pan učitel musel obtěžovat zvednout hlas. Dnes mají rodiče pocit, že je jejich dětem ubližováno, že nemají děti vychované si nepřipouští. Ale pokud se stane nějaký průšvih, zpravidla za to dle jejich mínění může škola. Fakt je, že škola se ve spoustě věcí zříká zodpovědnosti. Dále se zavedla týmová práce - myšlenka dobrá - ale ještě to sledovat. U mé dcery ve škole to dopadlo následovně. Ve skupině pěti dětí, dva pracují a tři se vezou. Učitel to neřeší nebo nevidí.

rodiče více uznávaly a odporovaly Autoritu učitele

Rok co rok jsou žáci drzejší a méně respektují učitele.

Role kantorů v naší zemi padla na úroveň pomocného personálu. Do jaké míry za to můžou sami, je velice diskutabilní. Školství, všeobecně, se citelně podceňuje a nevěnuje se mu patřičná pozornost. Což je ostatně zřetelné na stále se propadající národní vzdělanosti.

Rozšířená tématika jednotlivých předmětů a jejich další rozdělení

Řekla bych že ve všem.

s měnící se dobou se postupně mění i učitelská role

Sám jsem učitel, jde to od deseti k pěti, po 20 ti letech končím, naše školství je ostuda! Lituji budoucí generace!

slabá výchova dětí v rodině, přístup rodičů k učitelům

Snizila se socialni prestiz tohoto zamestnani. Uz neplati, ze ucitel ma vzdy pravdu. Rodic nerespektuje ucitele jako driv.

snížení autority, možnost získývání znalostí mnoha jinými způsoby než jen ve škole

Snížení společenské prestiže

Snížila se jeho autorita.

spíš to je policajt, žáci jsou drzejší a agresivnější, rodiče nevychovaní

společenská nedoceněnost, nízká společenská prestiž souvisí s platem

Společenská prestiž učitelů.

Společenské prestiži, úctě.

společnost uznávala učitelské povolání

spolupráce učitel rodič nefunguje, rodič nevěří schopnostem učitele

stále křičí, že mají málo peněz

špatná spolupráce rodičů se školou, žádná autorita učitelů

teď je učitel otloukánek ze všech stran, nesmí ani zvýšit hlas; dřív i grázl přijal férový trest od spravedlivého učitele

tehdy i vychovával, dnes jen učí

technologie

To, co jsem už zmiňovala - prestiž učitelského povolání, autorita (rodiče rozhodují, co má kantor dělat...), nekázeň, rozmazlenost...

ucitel uz nema poskytovat suhrn informacii, ale skor naucit ziakov s nimi pracovat a vediet si ich vyhladat - v dobrych zdrojoch a tie, co potrebuje

Ucitele jiz neznamenaji pro vetsinu zaku autoritu.

učí se jinak, s větším důrazem na schopnost o věcech přemýšlet, vyvozovat, sami dojít k řešení ne se jen všechno nabiflovat... plus nárůst administrativy a různých bezpečnostních opatření, kontrol všeho

učitel by měl děti vést k přemýšlení, nikoliv pouze k papouškování látky (ale v osnovách na to bohužel není příliš času)

Učitel byl a je pro mě vždy autorita, dnes jsou děti moc agresivní a nejdůležitější význam hrají rodiče, kteří za své dětičky všechno řeší, mají si to vyřešit děti samy.

Učitel byl respektován, nyní jsou děti drzé, nevychované a jakmile se učitel proti něčemu ohradí, přijde si do školy stěžovat rodič žáka.

učitel dnes má omezená práva vůči žákům, rodiče se postaví vždy za své děti proti učiteli

Učitel dnes nemá žádné zákonné prostředky k udržení kázně ve škole.Děti podnikatelů ,cikánů ...... si dělají ve škole co chtějí...

učitel dřív nemusel vymýšlet zbytečné interaktivní aktivity, především učil

učitel je v dnešní době velice kárán rodiči dětí, místo aby rodič by na straně učitele, tak je dost často na straně dítěte

učitel již nemá takovou autoritu, rodiče jsou často proti učitelům a omlouvají neschopnost svých dětí. učí se více projektově, méně se dbá na znalosti, spíš se dělají věci více prakticky (aspoň doufám).

učitel má méně práv a menší autoritu u rodičů

Učitel má méně respektu a je více svázán nařízeními. Žák může dát učiteli facku. Učitel žákovi ne. A někteří žáci jsou si toho vědomi.

Učitel mnohem více musí vychovávat a na vlastní výuku mu nezbývá čas. Žáci jsou více sebevědomí, mají k dispozici více zdrojů znalostí. Výukové programy se stále mění a nové koncepce nejsou vždy nejlepší.

učitel musí být flexibilnější, protože svět jde velmi rychle kupředu - musí např. umět pracovat s elektronikou

učitel na děti nemá žádnou páku. Poznámkám se děti smějí, rodiče je neberou vážně a nic víc učitel nezmůže.

Učitel nemá pravomoc a autoritu.

Učitel nemá ve škole takovou autoritu jaká mu náleží

Učitel není autoritou pro dítě, ale na druhé straně nemá proč být. Nezaslouží si to.Zkušenost...

učitel není takovou autoritou, nemá dostatečné možnosti "trestat" žáky, kteří narušují nebo sabotují jeho práci

učitel pomalu ztrácí právo vychovávat

Učitel už nemůže negativně ohodnotit žáka i kdyby to bylo na místě

Učitel už není tak výraznou autoritou, jakou býval. Je nutné s pedagogy maximálně spolupracovat, neshazovat jejich práci a vést děti ke slušnému chování a respektování pravidel.

Učitel už není ten, kdo informace jen podává, ale ten kdo k informacím vede.

učitel už není ten, koho musí děti jenom poslouchat

Učitelé dříve představovali větší autoritu, za komunismu byli i částečně "nositeli" toho režimu na děti. Dnes by měl učitel spíše pomoct dětem orientovat se v současném světě plném informací, ale také věcí, které je rozptylují. Role učitele v některých věcech dnes není tak jasná (například sexuální výchova). Není definováno, co má předat učitel a co rodič. Neví se, co všechno vlastně učitel může a mnohdy má i vedením školy a rodiči svázané ruce.

Učitelé jsou dnes příliš mírní.

Učitelé jsou pro žáky i rodiče stále menší autoritou. Často je největší překážkou v jejich práci právě výchova dětí doma. Rodiče mají pocit, že jejich děti jsou tak výjimečné, že si učitelé nemůžou dovolit je nějakým způsobem usměrňovat. A pokud si to dovolí, rodiče často výrazně projeví svou nespokojenost.

Učitelé jsou v dnešní době více ze stran dětí ignorovány.Za našich let jsme si učitelů moc vážili,ale dnešní děti jsou drzý a agresivní.

Učitelé jsou víc moderní a používají interaktivní tabule a mají větší vztah k dětem.

učitelé jsou více hlásnou troubou státní propagandy, za komunistů byli spíš rebelové a disidenti

Učitelé mají méně respektu, než za mě

Učitelé měli větší autoritu, rozhodně se nestalo, že po přestupku žáka rodiče osočovali učitele a vyhrožovali mu propuštěním

Učitelé se musí více snažit s dítětem domluvit, tělesné tresty nejsou povoleny. Pozice učitele se zhoršila a učitelům stávající systém velmi znesnadňuje práci. Vadí mi přeplněné třídy, je to vše ekonomicky výhodné, ovšem nefunkční a z toho vzniká tenze mezi žákem a učitelem a učitelem a rodičem, protože většina rodičů netuší, co práce učitele obnáší.

učitelé to nyní mají o to obtížnější, když děti disponují mobily, tablety apod.

Učitele už nemají u děti autoritu

učitelé ztratily respekt, žáci mají pocit, že můžou všechno a co nemůžou vydupou jim rodiče... učitelé nemají úctu a respekt rodičů, nemohou je tedy mít ani od dětí

Učiteli je podsouváno, že musí učit s technickým prostředky - jako je dotyková tabule, tablety v rukou studentů... Musí tedy trochu rozumět i technice, na které má učit.

Učiteli jsou dnes nejhorší studenti z ročníku středních škol

učitelia dnes už nemajú takmer žiadny rešpekt

Údajně děti čím dál více hloupnou. A nesnaží se samy s tím něco dělat. ;)

Už bohužel nemají takovou autoritu.

Už to nemůže být jen mentor u tabule, který jen diktuje, zkouší a dává domácí úkoly. Musí být kreativní, neustále sledovat dění kolem sebe, aby nakonec děti nevěděly víc než on, díky znalosti IT technologií. Navíc musí být psychicky odolný, protože dnes už bohužel učitel nemá takovou přirozenou autoritu ani mezi dětmi, ani mezi rodiči, jako dřív...

V čem co? Nechápu otázku. :D

V dnešní době je příliš "přediagnostikovaných" žáků - děti s poruchami učení i chování, ale i nadané. Učitelé musí více řešit individuální výuku pro takové žáky a na samotné "učení" zbývá méně prostoru. Znám z vlastní zkušenosti, máme jedno dítě mimořádně nadané a druhé kombinované s nadáním a ADHD :).

V dnešní době je učitel podřízen žákovi a rodičům

v dnešní době se změnila pozice rodiče v kontextu rodič- učitel, vychovatel, rodič -žák... rodiče sami prošli edukačním systémem a v závislosti na výchově v době totality a po ní se v době velkých možností spíše obracejí na kantora jako na toho , kdo má jejich děti vyhovávat, což ale sami nečiní... přitom výchova začíná a končí v rodině ...

v dnešní době si většina rodičů myslí, že učitel vychová jejich děti, vychovávat ale mají a musejí rodiče, učitel jen může podporovat určitou výchovu (např. nekrást, nelhat,..)

V době mého navštěvování školy měli větší prestiž.

V chování žactva a možnosti jejich vzdělatelnosti v odpovídajícím školním zařízení.

v chování žáků

v kreativitě, v přístupu učitel - žák, v metodách učení

V mé době byl přistup učitele striktní, pevná ruka a žádné individuální přístupy, dnes se (jako učitelka - chybí v ot. č. 10) snažím přiblížit se dětem, najít pro každého jejich cestu, vysvětlit a přiblížit jim látku.

V možnosti více konkretizovat vyučovanou látku prostřednictvím informačních technologií - video, ppt, interaktivní tabule apod.

V nerespektování učitelů a arogance rodičů vůči učitelům

v neschopnosti učitelky zvládnout třicet nevychovaných agresivních dětí, v rozhodnutí ředitelky, že se z třídy o třinácti dětech vesměs jsou to dislektici, stane třída o třiceti žácích sloučením dvou tříd A a B poté, co někteří žáci odešli ze ZŠ na víceletá gymnázia, tímto začali původní žáci trpět a posléze i propadat, dělali reparáty ze dvou i tří předmětů

v ppohledu společnosti na osobnost učitele - dříve respekt, nyní spíše posměch

v prestiži ve společnosti

V pristupu deti ke skole, pristup rodicu k nekazni svych deti. Drive jsem si nedovolila doma zalovat za pohlavek od ucitele, dostala bych druhy doma. Dnes si rodice na ucitele stezuji misto zamysleni se nad vychovou.

V přístupu

V přístupu - nová generace má nový přístup.

v přístupu k autoritě, vlivu rodičů- větší někdy až zbytečně přeceňovaný, učitelé se bojí,. jsou jistá pravidla, která se dříve tak nesledovala, dnes každý rodič si hlídá to své dítě a běda, jak se děje nějak jinak dle jeho názoru, je to špatně!!!!, podpoře vedení školy samotnému učiteli- slabéééé

v přístupu rodičů - dříve byli spíše na straně učitelů, nyní jsou v drtivé většině na straně žáků, učitelé se musí potýkat s dalším problémem navíc + přítomnost telefonů, ke kterým jsou děti přirostlé

V přístupu rodičů a tedy i žáků k učiteli - zvýšila se agresivita.

V přístupu rodičů i žáků ke vzdělání.

v přístupu rodičů, studentů a nadřízených.

V přístupu rodičů, žáků i státu

V přístupu učitele, v rozmanitosti přístupu k informacím, v interaktivitě pomůcek, ve vybavení škol, v mimoškolních možnostech činností ve škole apod.

V přístupu učitelů k žákům a žáků k učitelům

v přístupu učitelů, v chování žáků

V přístupu žáků a také v chování rodičů, kteří svým dětem nedovolí nést zodpovědnost za své chování a své činy

V přístupu žáků k učiteli a naopak

V respektu, v dnešní době se hledají chyby na učitelích, zatímco většinou bývají u žáků.

V slušnosti a v respektu jak žáka tak i rodiče.

V současnosti hledají rodiče při neúspěchu svého dítěte ve škole chyby obyčejně u učitele, popřípadě se snaží dokázat, že jejich dítě má specifickou poruchu učení či chování.

V současnosti je úloha učitele podceňována,škola je zahlcována stále novými požadavky,změnami osnov,spousta učitelů nemá odpovídající vzdělání,chybí logická propojenost mezi jednotlivými stupni škol,je spousta vysokých škol,které jsou zbytečné,nadbytek vysokoškoláků,kteří nemají odpovídající vědomosti atd...

V tom, že dnes rodiče mnoho jejich odpovědnosti kladou na bedra učitele a viní ho za neúspěch svých dětí. Popravdě myslím, že rodiče se dnes svým dětem věnují méně než dříve (ale nemyslím tím výlety a vymyslet zábavu, spíš komunikaci a výchovu).

V tom, že jeho autorita ještě více klesla, společnost kdysi velice ctila a uznávala profesi učitele, dnes je tomu zcela opačně :-(

Ve všem

ve všem

ve všem, za mě byl autoritou, měla jsem štěstí i na vzdělané kantory, platově byli "normální" dnes na ně spoustu dětí hledí jak na socky, neposlouchají je, v hodinách nebývá klid, za nás když by mi dal učitel facku, rodič by mi přidal druhou, dnes i ředitele školy vyhodí atd.

Ve vychovanosti žáků. Nás (byla nás většina) a prarodiče na základě křesťanských zásad první republiky a válečných a poválečných zkušeností a snažili jsme to přenést na naše děti. Moji ženě a mi se to povedlo, jsem na své dcery hrdý. Ale současnou generaci dětí vychovávali rodiče (nyní tvoří většinu), kteří byli vychováváni rodiči a prarodiči, kteří svůj život prožili v pionýru, v SSM a většinou i v KSČ.

ve vztahu učitel - žák je více vstřícnosti, ochoty pomoct

Velmi - větší časová náročnost, agresivnější problémoví rodiče. Celkový přístup ke školství ze strany veřejnosti, rodiny a žáků.

velmi špatná spolupráce s rodiči

vetsina rodicu zaku nespolupracuji se skolou

Větší drzost žáků vůči učitelům, větší vzdělání učitelů (tzn. povinné vysokoškolské vzdělání pro učitele), neochotní rodiče, více mladších učitelů, pokrok ve vzdělávání a technice.

větší důraz na moderní metody, kreativní přístup

Větší kamarád se žáky

Větší nároky kladené na učitele, menší na žáky.

větší svázanost normami a zákony, větší možnost (i negativní) publicity, větší míra závislosti na libovůli ředitele či zřizovatele, technický pokrok

Větší vliv peněz, politiky a rodičů.

Víc si na učitele dovolují děti.

Vice administrativy, mensi moznosti venovat se zakum individualne. S nami bezne ucitele chodili ven, aniz by na vse potrebovali nejake souhlasy atd., meli vetsi volnost a nasi rodice jim verili. Dnes rodice veri jen detem, pritom ty umi byt zle a umi lhat, rodice se do skolnich veci az moc michaji...

Více látky, méně prestiže / autority

více možností

více odpovědnosti, administrativy, kladný i záporný pohled společnosti

více techniky, kterými se dá podvádět, rodiče mají čím dál tím méně času na děti a tím jsou ve škole nesnesitelní důraz na pokrok a ne na rozvoj dítěte

vše podléhá změně a vývoji

Všeobecně klesá autorita dospělých u dětí a tím i autorita učitele

všeobecný přehled žáků rapidně klesl, žáci se tolik neučí (nedrilujou). Požadavky učitelů neakceptují, raději se ohánějí stížnostmi a přetěžováním, než sednout a učit se. Rodiče jsou ke škole benevolentní a postojem spíš ať je škola učí...

výše zmíněná společenská prestiž

vyšší nároky na učitele i žáky, vstup technologií ( my jsme museli pro každej prd do knihovny, nebo jsme kupovali noviny kvůli Aktualitám )

vývoj společnosti - nelze žáky trestat, přestože jsou čím dál drzejší rapidní vývoj techniky

vzhledem chování žáků a rodičů

Za me jsme meli k ucitelum vsichni respekt a nedovolili jsme si neplnit sve ukoly ci dokonce odmlouvat. Naprosta vetsina z nas se znazila mit co nejlepsi vysledky, protoze jsme byli motivovani.

Za mých mladších let tu nebyl takový vliv tzv. nových médií (na ZŠ jsem chodila v době, kdy mobil dostávalo dítě na 2. stupni a vycházela jsem, když začínal "kvést" server lide.cz). A právě nová média a internet celkově mají na roli učitele, dle mého, vliv...

za mých mladých let - co řekl učitel, rodiče doma potvrdili, i když to mohla být blbost, dnes jdou (nejvíce) rodiče proti škole (učitelům) a snižují autoritu v důsledku i svou

Za mých mladých let (nyní je mi 48) byl učitel skutečná autorita, hodně věděl a měli jsme ho (je) rádi.

Za mých školních let měl učitel autoritu. Nikdy by nás nenapadlo se s učitelem hádat či muodporovat. V dnešní době vás žáci klidně pošlou někam a ještě jsou rodiče schopní na učitele vletět

Za našich školních let měl učitel respekt a z učitelského platu se dalo žít. Na učiteli si nehojili rodiče své mindráky a chyby ve výchově dětí.

Zaci jsou jini

Začala být náročnější, jelikož děti jsou postupem času více drzí, neposlušní, agresivní, rozmazlení atd., jelikož rodiče upřednostňují kariéru před výchovou dítěte.

zasahování vyšších subjektů do práce učitele, nejsou jasně stanoveny mantinely, pokud ANO, UČITEL JE SVAzován více než je potřeba

zbytečným přeceňováním práv dítěte a podceňováním práv učitele

Ze základní školy jsem odešla před 45 lety, změny musely nastat. Číst, psát, počítat a získat všeobecné znalosti a dovednosti, to zůstává, nedovedu si přestavit. Hlavně v rodičích a jejich nárocích na učitelé a podcenění jejich práce, kdysi to bylo jedno z prestižních zaměstnání. Dneska to vidím, když chodí do školy vnučky a vnuci, prostě učitelé někdy lituju. možná zastaralý, ale je to můj názor . Dobrým učitelům fandím a dodnes se s některými stýkám.

Zhoršil se přístup žáků a jejich chování, i postoj rodičů k učitelům. Učitel již není zdaleka tak respektován, žáci ho neposlouchají, nemají snahu se učit, dávat pozor, nebo alespoň nerušit ostatní. Učitel to dnes má velmi těžké.

Zhoršila se, dnes si žáci dovolí víc, učitel se nemůže nijak bránit

Změna postavení rodič versus učitel a od toho se odvíjející nízká autorita učitele před žáky.

Změnila se doba ...

Změnila se zásadně, dříve učitelé nekoukali jen na peníze, ale mnnohem více se věnovali žákům. Připravili nás na přijímací zkoušky na střední školu, učili za totality nepovinně cizí jazyky. Dnes za doučení AJ před maturitou chtějí 6.000 Kč.

změnilo se celkové klima ve společnosti, více osobní zodpovědnosti a možností seberealizace i nároky na jednotlivce (posun od totality k demokracii, rozvoj IT, cestování etc.) - i učitel musí respektovat změnu a netlačit na "stejnost", ale spíš podpořit jedinečnost, osobnost, zodpovědnost, kreativitu etc.

Znám zblízka jak danou profesi, tak prostředí školství - uvědomuji si náročnost učitelské práce, limity dané přístupem rodičů, žáků, vedení školy i samotných učitelů a zároveň mnohdy nereálná očekávání, která tyto skupiny vůči sobě vzájemně mají.

způsob vyučování

ztrácí podporu státu (zákona) i rodičů a přitom na něj stále stoupají nároky všeho druhu

ztráta úcty k nim

ztratila se úcta ze strany žáků

Žáci a studenti jsou nevychovaní, drzí, provokativní bez smyslu za zodpovědnost, kteří pedagogy ignorují, nerespektují a nemají k nim žádnou úctu.

žáci i jejich rodiče si více učitelů vážili, nedovolili si se s nimi hádat, prosazovat svou vůli a názor, i když dané věci nerozumí, nejsou v ní vyškolení, neshazovali slovně učitele před svým dítětem

Žáci i rodiče se více vyjadřují ke vzdělávání a roli učitele. Není to na závadu, někdy to jde ale "přes čáru", kdy každý, kdo někdy chodil do školy se cítí být odborníkem na vzdělávání a nikdy si nezkusil alespoň měsíc stát za katedrou se všemi důsledky a zodpovědností, kterou to nese.

žáci jsou agresivnější, na učitele je více nároků

žáci jsou drzejší a rodiče se čím dál víc zastávají dětí

žáci jsou méně ukáznění, je potřeba pevnější ruku a respekt

Žáci jsou mnohem více drzejší a otrlejší. K tomu se méně ochotně učí a hloupnou.,

žáci jsou více agresivní/nevychování a učitelé nemají žádné prostředky jak s tímto problémem účelně zacházet

Žáci mají větší zastání u rodičů, učitel může mít strach se na žáka i křivě podívat. Požaduje se osobnější přístup (zohlednění osobnosti každého žáka) a aby látka nebyla podána pouze jako fakt.

žáci měli více úcty k učitelům a byli poslušnější a taky rodiče více spolupracovali s učitelem

Žáci nejsou tolik vychovaní.

žáci nepřijímají učitele jako autoritu

žáci si v dnešní době víc dovolují, jsou drzejší, učitel nemá takovou autoritu jako dříve

žáci ztratili přirozený respekt z učitelů, neberou je jako autoritu a někoho, kdo jim poskytuje nové informace

žáci/studenti jsou více neslušní

žákem ZŠ jsem byl před rokem 1989

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vaše pohlaví?

4. Co je podle Vás základem úspěšného (efektivního) učitele? Vyberte 5 věcí.

5. Vyberte 3 negativa učitelské profese, které jsou podle Vás nejvýznamnější?

6. Označte míru svého souhlasu s následujícím tvrzením: „Učitel by měl být vždy objektivní v hodnocení ústního a písemného zkoušení svých žáků, tedy být vždy spravedlivý.“

7. Označte míru svého souhlasu s následujícím tvrzením: „Učitelství je spíše poslání, než zaměstnání“

8. Označte míru svého souhlasu s následujícím tvrzením: „Profese učitele je dlouhodobě podceňována.“

9. Jaký je Váš názor na profesi učitele?

10. Je Vaše odpověď něčím ovlivněná?

11. Myslíte si, že se role učitele změnila od doby, kdy vy sami jste byli žáky?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vaše pohlaví?

4. Co je podle Vás základem úspěšného (efektivního) učitele? Vyberte 5 věcí.

5. Vyberte 3 negativa učitelské profese, které jsou podle Vás nejvýznamnější?

6. Označte míru svého souhlasu s následujícím tvrzením: „Učitel by měl být vždy objektivní v hodnocení ústního a písemného zkoušení svých žáků, tedy být vždy spravedlivý.“

7. Označte míru svého souhlasu s následujícím tvrzením: „Učitelství je spíše poslání, než zaměstnání“

8. Označte míru svého souhlasu s následujícím tvrzením: „Profese učitele je dlouhodobě podceňována.“

9. Jaký je Váš názor na profesi učitele?

10. Je Vaše odpověď něčím ovlivněná?

11. Myslíte si, že se role učitele změnila od doby, kdy vy sami jste byli žáky?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Palusová, K.Současný učitel z pohledu veřejnosti (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://soucasny-ucitel-z-pohledu-ve.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.