Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Soukromá inzerce u Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o.

Soukromá inzerce u Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o.

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Nikola Máchová
Šetření:02. 05. 2016 - 03. 05. 2016
Počet respondentů:15
Počet otázek (max/průměr):6 / 4.47
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:57,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník má pomoci pří průzkumu trhu Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o. Získané informace nám pomohou zlepšit naše poskytované služby. Předem děkujeme za Vaši ochotu jej vyplnit.

Odpovědi respondentů

1. Využíváte inzertní služby KTK, s. r. o.?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1173,33 %73,33 %  
Ano426,67 %26,67 %  

Graf

2. Proč využíváte/nevyužíváte inzertní služby?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nepotřebuji je využívat120 %6,67 %  
nikdy jsem o ní neslyšel120 %6,67 %  
zatím jsem je nepotřebovala 120 %6,67 %  
nvm120 %6,67 %  
memám zájem o inzertní služby 120 %6,67 %  

Graf

3. Kde nejčastěji inzerujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Internet746,67 %46,67 %  
Nikde533,33 %33,33 %  
v kopru16,67 %6,67 %  
na instagramu, nejlíp s hastagy16,67 %6,67 %  
Inzerční tabule v supermarketech/hypermarketech16,67 %6,67 %  

Graf

4. Která oblast inzerce Vás nejvíce zajímá?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nabídka960 %60 %  
Jiné320 %20 %  
Poptávka213,33 %13,33 %  
Daruji16,67 %6,67 %  

Graf

5. Kterou z těchto oblastí sledujete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žádnou inzerci nesleduji1076,92 %66,67 %  
Videotext KTK215,38 %13,33 %  
Inzerce na stránkách KTK17,69 %6,67 %  

Graf

6. Co byste vylepšili u inzertních služeb KTK?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Grafickou stránku videotextu.125 %6,67 %  
neznám125 %6,67 %  
všechno tvl ..125 %6,67 %  
nic125 %6,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Máchová, N.Soukromá inzerce u Kabelové televize Kopřivnice, s. r. o. (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://soukroma-inzerce-u-kabelove.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.