Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Soukromá mateřská školka v Litoměřicích

Soukromá mateřská školka v Litoměřicích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Andrea Boráňová
Šetření:15. 06. 2011 - 22. 06. 2011
Počet respondentů:20
Počet otázek (max/průměr):15 / 12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:52,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:46
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,


ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který se týká mateřských školek v Litoměřicích. Cílem tohoto dotazníku je zjistit, zda by byl zájem o soukromou mateřskou školku v této lokalitě. Výsledky budou podkladem pro mou diplomovou práci. Dotazník je určen jak rodičům dětí do 6 let, tak budoucím rodičům (z Litoměřic a okolí).

Odpovědi jsou zcela anonymní.
Vyplnění dotazníku Vám zabere max. 2 minuty
 

Děkuji za Váš čas
Andrea Boráňová , studentka VŠE
 

Odpovědi respondentů

1. Současný počet školek v Litoměřicích a okolí je dostačující

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1263,16 %60 %  
nevím631,58 %30 %  
ano15,26 %5 %  

Graf

2. Soukromé mateřské školky

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
by mohly znamenat kvalitnější péči o děti a jejich všestranný rozvoj840 %40 %  
jsou příliš drahé735 %35 %  
jJsou určeny zejména vytíženým rodičům420 %20 %  
nemůžou být lepší než státní školky15 %5 %  

Graf

3. Dal(a) byste přednost soukromé mateřské školce s individuálním přístupem před státní školkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, v případě, že by byla kvalitnější než státní školka1050 %50 %  
Pouze v případě, že by se moje dítě nedostalo do státní školky630 %30 %  
Záleželo by na ceně420 %20 %  

Graf

4. Pokud byste se zvolil(a) soukromou školku, vybral(a) byste školku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s jazykovým zaměřením1050 %50 %  
sportovním či tanečním zaměřením525 %25 %  
s hudebním zaměřením210 %10 %  
s výtvarným zaměřením210 %10 %  
co nejlepší, na ceně nezáleží15 %5 %  

Graf

5. Využíval(a) byste nejvíce režim

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Celodenní1365 %65 %  
Dopolední735 %35 %  

Graf

6. Vyhovovalo by mi, kdyby školka byla otevřena od:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7:00 h1050 %50 %  
6:00 h840 %40 %  
8:00 h210 %10 %  

Graf

7. Vyhovovalo by mi, kdyby školka byla otevřena do:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17:00 h736,84 %35 %  
16:00 h631,58 %30 %  
18:00 h315,79 %15 %  
19:00 h210,53 %10 %  
14:00 h15,26 %5 %  

Graf

8. Vužil(a) byste i možnosti večerního hlídání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, několikrát do měsíce735 %35 %  
Ano, několikrát do roka735 %35 %  
NE525 %25 %  
Ano, několikrát týdně15 %5 %  

Graf

9. Školka s rodilým mluvčím cizího jazyka

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Je rozhodně plus1155 %55 %  
Je to jedno420 %20 %  
Není vhodná315 %15 %  
Je podmínkou kvalitní školky210 %10 %  

Graf

10. Měl(a) byste zájem o dopravu dětí z a do školky?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1050 %50 %  
ano1050 %50 %  

Graf

11. Jakou maximální částku jste ochoten/ ochotna platit za 1 dítě v soukromé školce mésíčně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 000 Kč735 %35 %  
1500 Kč630 %30 %  
2 000 Kč210 %10 %  
5 000 Kč210 %10 %  
500 Kč15 %5 %  
6 000 Kč15 %5 %  
10 000 Kč15 %5 %  

Graf

12. Dítě mám ve věku:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 3 let → konec dotazníku, 3 - 6 letotázka č. 13, 6 a více let → konec dotazníku, zatím děti nemám → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zatím děti nemám1155 %55 %  
do 3 let420 %20 %  
6 a více let315 %15 %  
3 - 6 let210 %10 %  

Graf

13. Navštěvuje Vaše dítě v současné době školku v Litoměřicích a okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, navštěvuje státní školkuotázka č. 14, Ano, navštěvuje soukromou školkuotázka č. 14, Nenavštěvuje, máme chůvu → konec dotazníku, Nenavštěvuje → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nenavštěvuje2100 %10 %  

Graf

14. Jak jste se školkou spokojen(a)? (1=zcela spokojen 10= naprosto nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

15. Co Vám na školce Vadí či chybí? Co byste uvítal(a) jiného?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žádné odpovědi

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Boráňová, A.Soukromá mateřská školka v Litoměřicích (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://soukroma-materska-skolka-v-l.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.