Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na 1. stupni

Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na 1. stupni

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Radka Hánová
Šetření:30. 10. 2015 - 10. 11. 2015
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):20 / 6.93
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jmenuji se Radka Hánová, v současné době se věnuji své diplomové práci na téma "Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na prvním stupni základní školy". V rámci své praktické části zkoumám vliv sourozenecké rivality na školní úspěšnost dětí na prvním stupni ZŠ. V souvislosti s tím bych Vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku. Tento dotazník je tedy určen pro rodiče, kteří mají dítě ve školním věku.

Za vyplnění předem děkuji.

Radka Hánová

Odpovědi respondentů

1. Kolik máte dětí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [0 → konec dotazníku, 1 → konec dotazníku, 2otázka č. 2, 3otázka č. 2, 4otázka č. 2, 5otázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23340,74 %40,74 %  
02733,33 %33,33 %  
31214,81 %14,81 %  
167,41 %7,41 %  
422,47 %2,47 %  
511,23 %1,23 %  

Graf

2. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 3, Mužotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena4491,67 %54,32 %  
Muž48,33 %4,94 %  

Graf

3. Objevuje se u Vašich dětí rivalita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1840,91 %22,22 %  
hádky24,55 %2,47 %  
Rivalita se dle mého názoru projevuje spíže pozitivně, děti se motivují k lepším výsledkům12,27 %1,23 %  
Hádky, žalování, často nevraživost, praní 12,27 %1,23 %  
Kdo je lepší - stále, boj o pozornost - každý má svou techniku na vynucení si pozornosti, jeden se snaží být strašně šikovný, druhé ze sebe dělá chudinku, aby bylo litováno. 12,27 %1,23 %  
hádky, fyzické útoky a ubližování, žalování, 12,27 %1,23 %  
Nedovolené půjčování oblečení, neustálé hádky, úmyslné nevracení a ničení věcí, dělání si naschválů, nadávky, boj, řev,...12,27 %1,23 %  
Perou se, soupeří o to, kdo zvládne práci lépe12,27 %1,23 %  
přetahováním se, bouchnutí pěstí12,27 %1,23 %  
předhání se, hecují, hádají12,27 %1,23 %  
starší má vždy pravdu, je lepší (myslí si starší dcera)12,27 %1,23 %  
Sestra závidí bratrovi, že má krásné známky bez učení.12,27 %1,23 %  
soupeření12,27 %1,23 %  
Jeden chce být lepší než druhý12,27 %1,23 %  
žárlení, dobírání si, vzájemné slovní napadání12,27 %1,23 %  
přebíhání, snaha být lepší, rychlejší, šikovnější, spory, hádky, žalování...12,27 %1,23 %  
Děti se mezi sebou hádají a myslí sí, že jsem k nim nespravedlivá.12,27 %1,23 %  
Klasické každodenní malé "souboje" o to, kdo bude mít jakou misku s jídlem/sedět první u PC, mít výhodnější místo při čtení knížky/má v očích rodiče pravdu atd. Jinak kluci drží hodně při sobě, mají se rádi, dokážou si vyjít vstříct.12,27 %1,23 %  
chlapci- chtějí být první v čemkoliv, všechny děti - chtějí být samy s maminkou :-)12,27 %1,23 %  
např.když se učím se starším synem, tak mladší na sebe začne upozorňovat také12,27 %1,23 %  
Vzájemnou nenávistí12,27 %1,23 %  
pošťuchování, soutěživost, občas sourozenecké "bitky" (spíše pro zábavu, ne že by si chtěli ublížit)12,27 %1,23 %  
normální, případně občasná skrývaná nenávist12,27 %1,23 %  
Žárlivost, závist12,27 %1,23 %  
soupeří spolu12,27 %1,23 %  
neumím popsat, je to prostě boj, nechtít být zastrčený, zároveň je každý jiný, takže bojuje na svém poli12,27 %1,23 %  

Graf

4. Objevuje se u Vašich dětí rivalita?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Děti jsou soutěživé, závodně lyžují, když je starší v jiné kategorii první, chce být i mladší první v kategorii druhé125 %1,23 %  
Ve všem se předhání. I v tom, kolik mají odřenin.125 %1,23 %  
když jde o to získat něco125 %1,23 %  
Ne125 %1,23 %  

Graf

5. Považujete rivalitu za problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne2454,55 %29,63 %  
Ano2045,45 %24,69 %  

Graf

6. Myslíte si, že je sourozenecká rivalita problém?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne4100 %4,94 %  

Graf

7. Kdo z dětí při hádkách ustupuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy starší, kladu mu na srdce, že už by měl mít rozum a ustoupit mladšímu.1125 %13,58 %  
Mladší, protože ví, že starší vždy vyhraje a nechce s ním bojovat.818,18 %9,88 %  
jak kdy24,55 %2,47 %  
Řekla bych, že to není pevně dané. 12,27 %1,23 %  
většinou neustoupí ani jeden a musím zasáhnout já12,27 %1,23 %  
matka12,27 %1,23 %  
vždy podle situace a stavu mých nervů :)12,27 %1,23 %  
ani jeden, většinou se oba naštvou a odejdou od sebe12,27 %1,23 %  
jak kdy. Mám dvojčata, skoro 11. roků.12,27 %1,23 %  
Jak kdy, záleží na aktualní situaci.12,27 %1,23 %  
nemohu odpovědět12,27 %1,23 %  
Na střídačku, prodiskutujeme, kdo je v právu12,27 %1,23 %  
Nehádají se.12,27 %1,23 %  
zmlatím obě12,27 %1,23 %  
ani jeden12,27 %1,23 %  
Snažím se je vést k domluvě nebo spravedlivému řešení. Někdy ustoupí sama od sebe starší - "aby brácha neřval"12,27 %1,23 %  
Teď už většinou straší (9), zdá se mi, že do toho "dorostl", dřív to byl spíš ten menší, který se teď vzpouzí (6let) a má tvrdou palici. Staršího se naopak někdy musím zastávat, snažím se jeho vstřícnost ocenit. Někdy se taky role vymění, ale mladší má teď prostě období "odboje" zdá se ;-).12,27 %1,23 %  
jak kdy, záleží na situaci12,27 %1,23 %  
Ustupuje jak kdy jak kdo12,27 %1,23 %  
Nehádají se12,27 %1,23 %  
Jak kdy. Někdy jeden, jindy druhý12,27 %1,23 %  
starší - má sám víc rozumu, aniž bych mu něco říkala12,27 %1,23 %  
je to různé12,27 %1,23 %  
Starší, ale nic na srdce nekladu12,27 %1,23 %  
asi ten, kdo má v tu chvíli lepší náladu, rozhodně neustupuje pouze mladší nebo pouze starší, ale snažím se nechávat děti si to vyřešit mezi sebou a nezasahovat12,27 %1,23 %  
ten kdo není v právu12,27 %1,23 %  

Graf

8. Kdo z dětí při hádkách ustupuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vždy starší, kladu mu na srdce, že už by měl mít rozum a ustoupit mladšímu.375 %3,7 %  
dvojčata, obvykle neustoupí ani jeden125 %1,23 %  

Graf

9. Dáváte dětem druhého sourozence za vzor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, bojím se, že tím vyvolám hádky.2965,91 %35,8 %  
Ano, motivuje ho to k lepším výsledkům.1534,09 %18,52 %  

Graf

10. Dáváte dětem druhého sourozence za vzor?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, motivuje ho to k lepším výsledkům.250 %2,47 %  
Ne, bojím se, že tím vyvolám hádky.250 %2,47 %  

Graf

11. Chodí Vaše děti na stejnou školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano2761,36 %33,33 %  
Ne1636,36 %19,75 %  
Děti jsou tak daleko od sebe, že se na škole nepotkaly12,27 %1,23 %  

Graf

12. Chodí Vaše děti na stejnou základní školu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano4100 %4,94 %  
Výhodou je, že už znám učitele, vím, co od nich čekat. Nevýhody neshledávám125 %1,23 %  
Výhodou je, že vím, kterému jde co lépe. Nemůžou se vymlouvat na přísnost učitele. Oba mají stejného.125 %1,23 %  

Graf

13. Pociťujete, že chce být mladší dítě alespoň stejně úspěšné jako starší sourozenec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, snaží se dostihnout staršího.2659,09 %32,1 %  
Ne, jde si svou vlastní cestou.1840,91 %22,22 %  

Graf

14. Pociťujete, že chce být mladší sourozenec alespoň stejně úspěšný jako starší sourozenec?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, snaží se dostihnout staršího.4100 %4,94 %  

Graf

15. Srovnáváte slovně školní výsledky dítěte před druhým sourozencem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Někdy, stává se mi to.2454,55 %29,63 %  
Nikdy.1840,91 %22,22 %  
Ano, záměrně, chci ho motivovat.24,55 %2,47 %  

Graf

16. Srovnáváte slovně školní výsledky staršího dítěte před druhým sourozencem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, záměrně, chci ho motivovat.250 %2,47 %  
Někdy, stává se mi to.250 %2,47 %  

Graf

17. Máte pocit, že studijní výsledky staršího sourozence ovlivňují pohled učitele na mladšího sourozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U některých.2454,55 %29,63 %  
Ne, u žádného.1534,09 %18,52 %  
Ano, u všech učitelů.511,36 %6,17 %  

Graf

18. Máte pocit, že studijní výsledky staršího sourozence ovlivňují pohled učitele na mladší dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
U některých.250 %2,47 %  
Ano, u všech učitelů.125 %1,23 %  
Ne, u žádného.125 %1,23 %  

Graf

19. Myslíte si, že školní úspěch staršího dítěte motivuje mladšího sourozence?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, líbí se mu úspěch staršího a chce se mu vyrovnat.1943,18 %23,46 %  
Ne, mladší chce být dobrý v tom, kde starší neuspěl.1431,82 %17,28 %  
Ano, mladší dítě nikdy nechce být horší.1125 %13,58 %  

Graf

20. Myslíte si, že školní úspěch staršího dítěte motivuje mladší dítě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, líbí se mu úspěch staršího a chce se mu vyrovnat.250 %2,47 %  
Nevnímám žádnou silnější motivaci mladšího dítěte vzhledem ke staršímu sourozenci125 %1,23 %  
Ne, mladší chce být dobrý v tom, kde starší neuspěl.125 %1,23 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Jaké je Vaše pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 3. Objevuje se u Vašich dětí rivalita?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 5. Považujete rivalitu za problém?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 5. Považujete rivalitu za problém?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, snaží se dostihnout staršího. na otázku 13. Pociťujete, že chce být mladší dítě alespoň stejně úspěšné jako starší sourozenec?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, jde si svou vlastní cestou. na otázku 13. Pociťujete, že chce být mladší dítě alespoň stejně úspěšné jako starší sourozenec?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Někdy, stává se mi to. na otázku 15. Srovnáváte slovně školní výsledky dítěte před druhým sourozencem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nikdy. na otázku 15. Srovnáváte slovně školní výsledky dítěte před druhým sourozencem?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, u žádného. na otázku 17. Máte pocit, že studijní výsledky staršího sourozence ovlivňují pohled učitele na mladšího sourozence?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi U některých. na otázku 17. Máte pocit, že studijní výsledky staršího sourozence ovlivňují pohled učitele na mladšího sourozence?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, líbí se mu úspěch staršího a chce se mu vyrovnat. na otázku 19. Myslíte si, že školní úspěch staršího dítěte motivuje mladšího sourozence?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, mladší dítě nikdy nechce být horší. na otázku 19. Myslíte si, že školní úspěch staršího dítěte motivuje mladšího sourozence?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, mladší chce být dobrý v tom, kde starší neuspěl. na otázku 19. Myslíte si, že školní úspěch staršího dítěte motivuje mladšího sourozence?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 11. Chodí Vaše děti na stejnou školu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 11. Chodí Vaše děti na stejnou školu?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, motivuje ho to k lepším výsledkům. na otázku 9. Dáváte dětem druhého sourozence za vzor?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne, bojím se, že tím vyvolám hádky. na otázku 9. Dáváte dětem druhého sourozence za vzor?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vždy starší, kladu mu na srdce, že už by měl mít rozum a ustoupit mladšímu. na otázku 7. Kdo z dětí při hádkách ustupuje?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 2 na otázku 1. Kolik máte dětí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik máte dětí?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Objevuje se u Vašich dětí rivalita?

5. Považujete rivalitu za problém?

7. Kdo z dětí při hádkách ustupuje?

9. Dáváte dětem druhého sourozence za vzor?

11. Chodí Vaše děti na stejnou školu?

13. Pociťujete, že chce být mladší dítě alespoň stejně úspěšné jako starší sourozenec?

15. Srovnáváte slovně školní výsledky dítěte před druhým sourozencem?

17. Máte pocit, že studijní výsledky staršího sourozence ovlivňují pohled učitele na mladšího sourozence?

19. Myslíte si, že školní úspěch staršího dítěte motivuje mladšího sourozence?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik máte dětí?

2. Jaké je Vaše pohlaví?

3. Objevuje se u Vašich dětí rivalita?

5. Považujete rivalitu za problém?

7. Kdo z dětí při hádkách ustupuje?

9. Dáváte dětem druhého sourozence za vzor?

11. Chodí Vaše děti na stejnou školu?

13. Pociťujete, že chce být mladší dítě alespoň stejně úspěšné jako starší sourozenec?

15. Srovnáváte slovně školní výsledky dítěte před druhým sourozencem?

17. Máte pocit, že studijní výsledky staršího sourozence ovlivňují pohled učitele na mladšího sourozence?

19. Myslíte si, že školní úspěch staršího dítěte motivuje mladšího sourozence?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Hánová, R.Sourozenecká rivalita a její odraz ve školní úspěšnosti na 1. stupni (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://sourozenecka-rivalita-a-jeji.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.