Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Souvislost mezi optimismem/ pesimismem a osobní příčinnou orientací

Souvislost mezi optimismem/ pesimismem a osobní příčinnou orientací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Vávrová
Šetření:03. 08. 2013 - 10. 08. 2013
Počet respondentů:46
Počet otázek (max/průměr):43 / 43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:30,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.30:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky 2. ročníku psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a rády bychom Vás požádaly o vyplnění dotazníku zjištujícího existuje-li souvislost mezi optimismem/pesimismem a osobní příčinnou orientací (autorem dotazníku Osobní příčinné orientace je Karel Balcar- BALCAR, Karel. Dotazník osobní příčinné orientace: DOPO. 1. vyd. s.l.: [s.n.], 1996, 5 s.)Vyplnění dotazníku Vám zabere zhruba 15 minut a nám pomůže k získání zápočtu z metodologie. 

Předem děkujeme za pomoc při sběru dat.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Následující text se vztahuje k části dotazníku zjištující Vaši převládájící osobní příčinnou orientaci:

V životě se stále setkáváme s rýznými příznivými i nepříznivými situacemi a událostmi. Někdy si je působíme spíše svým vlastním chováním, někdy nám je působí spíše někdo jiný, někdy jsou následkem okolností, které nezávisí na lidské vůli.

Dále jsou vypsány příklady takových možností v životě člověka. Vyznačte, prosím, u každé z nich, zda - podle Vašeho názoru - (a) si je obvykle rozhodující měrou způsobuje svým chováním ČLOVĚK SÁM, zda závisí na jeho rozhodnutí a činech, nebo zda (b) mu je obvykle rozhodující měrou způsobuje svým chováním NĚKDO DRUHÝ, zda závisí na rozhodnutí a činech jiného člověka či jiných lidí, nebo zda (c) mu jsou obvykle rozhodující měrou působeny příčinami MIMO LIDSKOU VŮLI, tedy zda mu za ně "nemůže nikdo", ani on sám, ani nikdo jiný, protože nezávisejí na lidském rozhodnutí a snažení a vzhledem k lidským úmyslům a činům jde spíše o "náhodu", "štěstí", či "smůlu", nebo "osud".

U každé položky jsou vypsány všechny 3 možnosti vysvětlení. Přidělte, prosím, ke každé možnosti počet bodů, které uvedému vysvětlení přisoudíte a to:

                - Do okének u každé položky rozdělíte pokaždé tři body.

                - Připadá- li Vám jedno z nabídnutých vysvětlení daleko nejpravděpodobnější, pak do okénka k němu připište 3 a do ostatních dvou po 0.

                - Pokud pokládáte za důležitá alespoń dvě vysvětlení, vepište 2 k tomu, kterému přičítáte větší váhu; k tomu, kterému přičítáte menší význam, vepište 1; do zbývajícího vepište 0.

                - Pokud pokládáte všechny vysvětlení za důležitá přibližně stejnou měrou, vepiště do všech tří okének 1.

Odpovědi respondentů

1. pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3473,91 %73,91 %  
muž1226,09 %26,09 %  

Graf

2. Kde v současné době žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
velkoměsto (nad 100 000 obyv.)2758,7 %58,7 %  
maloměsto1328,26 %28,26 %  
vesnice613,04 %13,04 %  

Graf

3. věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let3576,09 %76,09 %  
50- 60 let48,7 %8,7 %  
30- 40 let48,7 %8,7 %  
15-20 let36,52 %6,52 %  

Graf

4. Jaké je Vaše vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2247,83 %47,83 %  
stále studuji1634,78 %34,78 %  
817,39 %17,39 %  

Graf

5. V současné době jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osoba výdělečně činná2247,83 %47,83 %  
student1839,13 %39,13 %  
nezaměstnaný510,87 %10,87 %  
na rodičovské dovolené12,17 %2,17 %  

Graf

6. HMOTNÁ NOUZE: (takový nedostatek nebo tíseň ve věcech, které člověk potřebuje k životu, že mu to působí citelné strádání a značné starosti)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. . CITOVÁ POHODA A VYROVNANOST (zakoušet zpravidla dobrou náladu, radost za života, žít s nadějí do budoucna a bez velkého trápení procházet i s obtížemi)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

8. ÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (dobře zvládat jejich nároky, mít v nich úspěchy a vykonávat je s potěšením)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

9. NEPŘÁTELSTVÍ S DRUHÝM ČLOVĚKEM (vznik vztahu naplněného vzájemnou záští, nesnášenlivostí, obviňováním, popřípadě i ubližování)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

10. VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ (utrpět nemoc nebo úraz, který ohrozí život člověka nebo jej dlouhodobě omezí či mu způsobí značné utrpení)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. ÚČINNÉ POSKYTNUTÍ POMOCI DRUHÉMU ČLOVĚKU (podstatně někomu přispět v situaci potřeby, pomoci mu k dobrému)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

12. DOBRÁ ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (vyznat se v osobně důležitých situacích; rychle a dobře poznávat, „jak to v životě chodí“, a umět si v nich poradit)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. POKAŽENNÉ RODINNÉ SOUŽITÍ (zakoušet v rodině vztahy neporozumění, vzájemného zklamávání, podezírání a obviňování, nespolupráce a nelásky)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. ŽIVOTNÍ PROHRA (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, nauspět v naplnění životních cílů)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

15. DOBRÝ MANŽELSKÝ NEBO PARTNERSKÝ VZTAH (mít vztah naplněný důvěrou, láskou a vzájemnou podporou, který oběma partnerům dává jistotu a radost)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

16. ZÁSADNÍ SPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (přijímat se, jaký jsem i se svými omezeními, „mít se rád“ bez podstatných výhrad a nedobrých pocitů či myšlenek o sobě)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

17. POSTRÁDÁNÍ SMYSLU VE VLASTNÍM ŽIVOTĚ (pochybovat o hodnotě vlastního života nebo „nemít pro co žít“; popřípadě zakoušet neúspěch ve snaze najít v něm smysluplné cíle)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. DOBRÉ HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk potřebuje k životu bez hmotných starostí)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

19. CITOVÉ TRÁPENÍ (zakoušet silné a dlouhodobé utrpení obavami, úzkostí, smutkem, zklamání atp.)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

20. NEÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (nezvládnout jejich nároky, selhat v nich či utrpět zásadní neúspěch)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. DOBRÉ PŘÁTELSTVÍ S DRUHÝM ČLOVĚKEM (vznik dobrého vztahu naplněného věrností, upřímností, vzájemnou náklonností a obětavou podporou)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

22. PEVNÉ ZDRAVÍ (stále se těšit tělesnému a duševnímu stavu a zdatnosti, snadno a úspěšně překonávat běžné zdravotní potíže)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

23. NEÚMYSLNÉ UBLÍŽENÍ DRUHÉMU ČLOVĚKU (způsobit někomu nechtěně škodu nebo trápení)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

24. ZTRÁTA ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (být zmaten, nevyznat se v osobně důležitých situacích a nevědět si rady s nároky okolí)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

25. DOBRÉ SOUŽITÍ V RODINĚ (zakoušet zde vztahy a ovzduší bezpečí, vzájemné vstřícnosti a tolerance, ohleduplnosti a dobré spolupráce všech)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

26. ŽIVOTNÍ NAPLNĚNÍ (úspěšně překonávat životní překážky a zažít uskutečnění svých hlavních cílů v životě)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

27. ZKLAMÁNÍ V MANŽELSKÉM NEBO PARTNERSKÉM VZTAHU (dospět ke vztahu naplněnému vzájemnou nechutí, nedůvěrou, nesváry a zlomyslnostmi, který člověku přináší utrpení)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

28. ZÁSADNÍ NESPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (trápit se city méněcennosti, provinilosti, odmítat nebo i odsuzovat sám sebe)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

29. SMYSLUPLNÝ VLASTNÍ ŽIVOT (žít tak, aby vlastní život měl opravdovou hodnotu – stál za to, aby jej člověk prožil)

Pokaždé rozdělujete mezi jednotlivé odpovědi 3 body, nebo-li součet bodů u odpovědí je VŽDY roven 3!(viz text na začátku dotazníku.)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

V následující části vyberte 1 z nabízených odpovědí.

30. Jdete po ulici a již několikátý člověk si Vás prohlíží. Co si pomyslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obáváte se, že máte rozepnutý zip, pokecané tričko…2554,35 %54,35 %  
Dnes mi to sluší.1532,61 %32,61 %  
Ach jo, dnes vypadám hrozně!36,52 %6,52 %  
Asi se mu/jí líbím.36,52 %6,52 %  

Graf

31. Kdybych šla/šel na rande naslepo…(Co Vás napadne?)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Moc neočekávám, ale třeba mě mile překvapí.3371,74 %71,74 %  
Doufám, že to bude super.715,22 %15,22 %  
Bude to tragédie.613,04 %13,04 %  

Graf

32. Přátelé Vás vyzvou/pozvou k hraní běžné společenské hry. Co Vám proběhne hlavou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jasně, bude zábava.3576,09 %76,09 %  
Dobrá, uvidíme, kdo z koho.510,87 %10,87 %  
Už se těším, určitě vyhraji!48,7 %8,7 %  
Zase prohraju, nemám štěstí.24,35 %4,35 %  

Graf

33. Mají podle Vás volby smysl?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano.4086,96 %86,96 %  
Ne.613,04 %13,04 %  

Graf

34. Jste pozváni na slavnostní a opulentní večeři. Napadá Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezvadné, něco jiného než doma. Co si vezmu na sebe?2043,48 %43,48 %  
Super, už se těším!1736,96 %36,96 %  
Doufám, že se mi nestane nějaký trapas.715,22 %15,22 %  
Určitě v tom něco vězí, jinak by mě nezvali.24,35 %4,35 %  

Graf

35. V jídelně dojde jídlo a místo něj bude jiné. Napadne Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Snad to bude lepší, než co bylo předtím.3678,26 %78,26 %  
Bojím se, co to bude.1021,74 %21,74 %  

Graf

36. Koupili jste si los. Vkládáte ho do peněženky a říkáte si:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jednou to vyjít musí. Třeba to budu tentokrát já.2758,7 %58,7 %  
Zase jsem vyhodil peníze.1532,61 %32,61 %  
Určitě vyhraji!48,7 %8,7 %  

Graf

37. Podíváte se na sebe do zrcadla. Napadne Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mohlo by to být lepší, ale zlé to také není.2145,65 %45,65 %  
Vypadám dobře.1123,91 %23,91 %  
Ten účes mi sluší.817,39 %17,39 %  
Vypadám hrozně.613,04 %13,04 %  

Graf

38. Pohádali jste se s manželem/manželkou. Šlo o maličkosti, ale stále Vám to nějak leží v hlavě. Uvažujete asi tak:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Měli bychom si o tom promluvit.3678,26 %78,26 %  
Hádka vyčistí vzduch.919,57 %19,57 %  
Začínáme se hádat, to je jasná cesta k rozvodu.12,17 %2,17 %  

Graf

39. Když přicházíte na zastávku, stává se Vám častěji, že právě odjíždí nebo přijíždí tramvaj?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přijíždí.2350 %50 %  
Stojí na zastávce a já ji stihnu.1634,78 %34,78 %  
Odjíždí.715,22 %15,22 %  

Graf

40. Je ráno, umyli jste se, nasnídali a jdete do práce. Napadá vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Těším se na...2145,65 %45,65 %  
Bez práce nejsou koláče.2043,48 %43,48 %  
Dnes budu mít určitě úspěšný den.48,7 %8,7 %  
To se zase nadřu pro nic za nic.12,17 %2,17 %  

Graf

41. Po těch všech kauzách… Jak to bude s Českou republikou dál?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nějak bylo a nějak bude.2452,17 %52,17 %  
Doufám, že se to zlepší.1634,78 %34,78 %  
Bude to špatné.613,04 %13,04 %  

Graf

42. Vypadne proud! Co Vás napadne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bezva, černá hodinka!2145,65 %45,65 %  
Nestihl/a jsem něco udělat!!1021,74 %21,74 %  
Super, aspoň si odpočinu.919,57 %19,57 %  
Neuvidím svůj oblíbený seriál.613,04 %13,04 %  

Graf

43. Potkáte kominíka, co si pomyslíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Třeba budu mít konečně štěstí.2350 %50 %  
Nevěřím na kominíky.1839,13 %39,13 %  
Těm se žije, když si musíme nechat čistit komín jednou nebo dvakrát do roka.510,87 %10,87 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 16 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. V současné době jsem:

 • odpověď student:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stále studuji na otázku 4. Jaké je Vaše vzdělání?

6. HMOTNÁ NOUZE: (takový nedostatek nebo tíseň ve věcech, které člověk potřebuje k životu, že mu to působí citelné strádání a značné starosti)

 • odpověď c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=0:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 6. HMOTNÁ NOUZE: (takový nedostatek nebo tíseň ve věcech, které člověk potřebuje k životu, že mu to působí citelné strádání a značné starosti)

8. ÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (dobře zvládat jejich nároky, mít v nich úspěchy a vykonávat je s potěšením)

 • odpověď a) člověku samém=2:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) někom jiném=1 na otázku 8. ÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (dobře zvládat jejich nároky, mít v nich úspěchy a vykonávat je s potěšením)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=1 na otázku 8. ÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (dobře zvládat jejich nároky, mít v nich úspěchy a vykonávat je s potěšením)
 • odpověď b) někom jiném=0:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 8. ÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (dobře zvládat jejich nároky, mít v nich úspěchy a vykonávat je s potěšením)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=1 na otázku 8. ÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (dobře zvládat jejich nároky, mít v nich úspěchy a vykonávat je s potěšením)

10. VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ (utrpět nemoc nebo úraz, který ohrozí život člověka nebo jej dlouhodobě omezí či mu způsobí značné utrpení)

 • odpověď b) někom jiném=0:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=2 na otázku 10. VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ (utrpět nemoc nebo úraz, který ohrozí život člověka nebo jej dlouhodobě omezí či mu způsobí značné utrpení)

11. ÚČINNÉ POSKYTNUTÍ POMOCI DRUHÉMU ČLOVĚKU (podstatně někomu přispět v situaci potřeby, pomoci mu k dobrému)

 • odpověď b) někom jiném=0:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 11. ÚČINNÉ POSKYTNUTÍ POMOCI DRUHÉMU ČLOVĚKU (podstatně někomu přispět v situaci potřeby, pomoci mu k dobrému)

12. DOBRÁ ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (vyznat se v osobně důležitých situacích; rychle a dobře poznávat, „jak to v životě chodí“, a umět si v nich poradit)

 • odpověď b) někom jiném=0:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 12. DOBRÁ ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (vyznat se v osobně důležitých situacích; rychle a dobře poznávat, „jak to v životě chodí“, a umět si v nich poradit)

14. ŽIVOTNÍ PROHRA (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, nauspět v naplnění životních cílů)

 • odpověď b) někom jiném=0:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 14. ŽIVOTNÍ PROHRA (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, nauspět v naplnění životních cílů)
 • odpověď b) někom jiném=1:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=1 na otázku 14. ŽIVOTNÍ PROHRA (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, nauspět v naplnění životních cílů)
 • odpověď c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=0:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 14. ŽIVOTNÍ PROHRA (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, nauspět v naplnění životních cílů)
 • odpověď c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=1 na otázku 14. ŽIVOTNÍ PROHRA (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, nauspět v naplnění životních cílů)

16. ZÁSADNÍ SPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (přijímat se, jaký jsem i se svými omezeními, „mít se rád“ bez podstatných výhrad a nedobrých pocitů či myšlenek o sobě)

 • odpověď a) člověku samém=2:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) někom jiném=1 na otázku 16. ZÁSADNÍ SPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (přijímat se, jaký jsem i se svými omezeními, „mít se rád“ bez podstatných výhrad a nedobrých pocitů či myšlenek o sobě)
 • odpověď b) někom jiném=1:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=2 na otázku 16. ZÁSADNÍ SPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (přijímat se, jaký jsem i se svými omezeními, „mít se rád“ bez podstatných výhrad a nedobrých pocitů či myšlenek o sobě)

18. DOBRÉ HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk potřebuje k životu bez hmotných starostí)

 • odpověď b) někom jiném=0:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 18. DOBRÉ HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk potřebuje k životu bez hmotných starostí)
 • odpověď c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=0:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 18. DOBRÉ HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk potřebuje k životu bez hmotných starostí)

22. PEVNÉ ZDRAVÍ (stále se těšit tělesnému a duševnímu stavu a zdatnosti, snadno a úspěšně překonávat běžné zdravotní potíže)

 • odpověď a) člověku samém=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=2 na otázku 22. PEVNÉ ZDRAVÍ (stále se těšit tělesnému a duševnímu stavu a zdatnosti, snadno a úspěšně překonávat běžné zdravotní potíže)

24. ZTRÁTA ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (být zmaten, nevyznat se v osobně důležitých situacích a nevědět si rady s nároky okolí)

 • odpověď c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=0:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 24. ZTRÁTA ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (být zmaten, nevyznat se v osobně důležitých situacích a nevědět si rady s nároky okolí)

26. ŽIVOTNÍ NAPLNĚNÍ (úspěšně překonávat životní překážky a zažít uskutečnění svých hlavních cílů v životě)

 • odpověď a) člověku samém=2:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=1 na otázku 26. ŽIVOTNÍ NAPLNĚNÍ (úspěšně překonávat životní překážky a zažít uskutečnění svých hlavních cílů v životě)
 • odpověď c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=0:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vypadám dobře. na otázku 37. Podíváte se na sebe do zrcadla. Napadne Vás:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 26. ŽIVOTNÍ NAPLNĚNÍ (úspěšně překonávat životní překážky a zažít uskutečnění svých hlavních cílů v životě)

27. ZKLAMÁNÍ V MANŽELSKÉM NEBO PARTNERSKÉM VZTAHU (dospět ke vztahu naplněnému vzájemnou nechutí, nedůvěrou, nesváry a zlomyslnostmi, který člověku přináší utrpení)

 • odpověď a) člověku samém=1:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=1 na otázku 27. ZKLAMÁNÍ V MANŽELSKÉM NEBO PARTNERSKÉM VZTAHU (dospět ke vztahu naplněnému vzájemnou nechutí, nedůvěrou, nesváry a zlomyslnostmi, který člověku přináší utrpení)

28. ZÁSADNÍ NESPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (trápit se city méněcennosti, provinilosti, odmítat nebo i odsuzovat sám sebe)

 • odpověď a) člověku samém=2:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi b) někom jiném=1 na otázku 28. ZÁSADNÍ NESPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (trápit se city méněcennosti, provinilosti, odmítat nebo i odsuzovat sám sebe)
 • odpověď a) člověku samém=3:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=2 na otázku 23. NEÚMYSLNÉ UBLÍŽENÍ DRUHÉMU ČLOVĚKU (způsobit někomu nechtěně škodu nebo trápení)
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 14. ŽIVOTNÍ PROHRA (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, nauspět v naplnění životních cílů)
 • odpověď b) někom jiném=0:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 28. ZÁSADNÍ NESPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (trápit se city méněcennosti, provinilosti, odmítat nebo i odsuzovat sám sebe)
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=2 na otázku 23. NEÚMYSLNÉ UBLÍŽENÍ DRUHÉMU ČLOVĚKU (způsobit někomu nechtěně škodu nebo trápení)

29. SMYSLUPLNÝ VLASTNÍ ŽIVOT (žít tak, aby vlastní život měl opravdovou hodnotu – stál za to, aby jej člověk prožil)

 • odpověď a) člověku samém=2:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=1 na otázku 29. SMYSLUPLNÝ VLASTNÍ ŽIVOT (žít tak, aby vlastní život měl opravdovou hodnotu – stál za to, aby jej člověk prožil)
 • odpověď a) člověku samém=3:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi a) člověku samém=3 na otázku 18. DOBRÉ HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk potřebuje k životu bez hmotných starostí)

36. Koupili jste si los. Vkládáte ho do peněženky a říkáte si:

 • odpověď Jednou to vyjít musí. Třeba to budu tentokrát já.:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi c) příčinách mimo lidskou vůli (osud, štěstí, Bůh...)=1 na otázku 29. SMYSLUPLNÝ VLASTNÍ ŽIVOT (žít tak, aby vlastní život měl opravdovou hodnotu – stál za to, aby jej člověk prožil)

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. pohlaví:

2. Kde v současné době žijete?

3. věk:

4. Jaké je Vaše vzdělání?

5. V současné době jsem:

6. HMOTNÁ NOUZE: (takový nedostatek nebo tíseň ve věcech, které člověk potřebuje k životu, že mu to působí citelné strádání a značné starosti)

7. . CITOVÁ POHODA A VYROVNANOST (zakoušet zpravidla dobrou náladu, radost za života, žít s nadějí do budoucna a bez velkého trápení procházet i s obtížemi)

8. ÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (dobře zvládat jejich nároky, mít v nich úspěchy a vykonávat je s potěšením)

9. NEPŘÁTELSTVÍ S DRUHÝM ČLOVĚKEM (vznik vztahu naplněného vzájemnou záští, nesnášenlivostí, obviňováním, popřípadě i ubližování)

10. VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ (utrpět nemoc nebo úraz, který ohrozí život člověka nebo jej dlouhodobě omezí či mu způsobí značné utrpení)

11. ÚČINNÉ POSKYTNUTÍ POMOCI DRUHÉMU ČLOVĚKU (podstatně někomu přispět v situaci potřeby, pomoci mu k dobrému)

12. DOBRÁ ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (vyznat se v osobně důležitých situacích; rychle a dobře poznávat, „jak to v životě chodí“, a umět si v nich poradit)

13. POKAŽENNÉ RODINNÉ SOUŽITÍ (zakoušet v rodině vztahy neporozumění, vzájemného zklamávání, podezírání a obviňování, nespolupráce a nelásky)

14. ŽIVOTNÍ PROHRA (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, nauspět v naplnění životních cílů)

15. DOBRÝ MANŽELSKÝ NEBO PARTNERSKÝ VZTAH (mít vztah naplněný důvěrou, láskou a vzájemnou podporou, který oběma partnerům dává jistotu a radost)

16. ZÁSADNÍ SPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (přijímat se, jaký jsem i se svými omezeními, „mít se rád“ bez podstatných výhrad a nedobrých pocitů či myšlenek o sobě)

17. POSTRÁDÁNÍ SMYSLU VE VLASTNÍM ŽIVOTĚ (pochybovat o hodnotě vlastního života nebo „nemít pro co žít“; popřípadě zakoušet neúspěch ve snaze najít v něm smysluplné cíle)

18. DOBRÉ HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk potřebuje k životu bez hmotných starostí)

19. CITOVÉ TRÁPENÍ (zakoušet silné a dlouhodobé utrpení obavami, úzkostí, smutkem, zklamání atp.)

20. NEÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (nezvládnout jejich nároky, selhat v nich či utrpět zásadní neúspěch)

21. DOBRÉ PŘÁTELSTVÍ S DRUHÝM ČLOVĚKEM (vznik dobrého vztahu naplněného věrností, upřímností, vzájemnou náklonností a obětavou podporou)

22. PEVNÉ ZDRAVÍ (stále se těšit tělesnému a duševnímu stavu a zdatnosti, snadno a úspěšně překonávat běžné zdravotní potíže)

23. NEÚMYSLNÉ UBLÍŽENÍ DRUHÉMU ČLOVĚKU (způsobit někomu nechtěně škodu nebo trápení)

24. ZTRÁTA ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (být zmaten, nevyznat se v osobně důležitých situacích a nevědět si rady s nároky okolí)

25. DOBRÉ SOUŽITÍ V RODINĚ (zakoušet zde vztahy a ovzduší bezpečí, vzájemné vstřícnosti a tolerance, ohleduplnosti a dobré spolupráce všech)

26. ŽIVOTNÍ NAPLNĚNÍ (úspěšně překonávat životní překážky a zažít uskutečnění svých hlavních cílů v životě)

27. ZKLAMÁNÍ V MANŽELSKÉM NEBO PARTNERSKÉM VZTAHU (dospět ke vztahu naplněnému vzájemnou nechutí, nedůvěrou, nesváry a zlomyslnostmi, který člověku přináší utrpení)

28. ZÁSADNÍ NESPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (trápit se city méněcennosti, provinilosti, odmítat nebo i odsuzovat sám sebe)

29. SMYSLUPLNÝ VLASTNÍ ŽIVOT (žít tak, aby vlastní život měl opravdovou hodnotu – stál za to, aby jej člověk prožil)

30. Jdete po ulici a již několikátý člověk si Vás prohlíží. Co si pomyslíte?

31. Kdybych šla/šel na rande naslepo…(Co Vás napadne?)

32. Přátelé Vás vyzvou/pozvou k hraní běžné společenské hry. Co Vám proběhne hlavou?

33. Mají podle Vás volby smysl?

34. Jste pozváni na slavnostní a opulentní večeři. Napadá Vás:

35. V jídelně dojde jídlo a místo něj bude jiné. Napadne Vás:

36. Koupili jste si los. Vkládáte ho do peněženky a říkáte si:

37. Podíváte se na sebe do zrcadla. Napadne Vás:

38. Pohádali jste se s manželem/manželkou. Šlo o maličkosti, ale stále Vám to nějak leží v hlavě. Uvažujete asi tak:

39. Když přicházíte na zastávku, stává se Vám častěji, že právě odjíždí nebo přijíždí tramvaj?

40. Je ráno, umyli jste se, nasnídali a jdete do práce. Napadá vás:

41. Po těch všech kauzách… Jak to bude s Českou republikou dál?

42. Vypadne proud! Co Vás napadne?

43. Potkáte kominíka, co si pomyslíte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. pohlaví:

2. Kde v současné době žijete?

3. věk:

4. Jaké je Vaše vzdělání?

5. V současné době jsem:

6. HMOTNÁ NOUZE: (takový nedostatek nebo tíseň ve věcech, které člověk potřebuje k životu, že mu to působí citelné strádání a značné starosti)

7. . CITOVÁ POHODA A VYROVNANOST (zakoušet zpravidla dobrou náladu, radost za života, žít s nadějí do budoucna a bez velkého trápení procházet i s obtížemi)

8. ÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (dobře zvládat jejich nároky, mít v nich úspěchy a vykonávat je s potěšením)

9. NEPŘÁTELSTVÍ S DRUHÝM ČLOVĚKEM (vznik vztahu naplněného vzájemnou záští, nesnášenlivostí, obviňováním, popřípadě i ubližování)

10. VÁŽNÉ ONEMOCNĚNÍ (utrpět nemoc nebo úraz, který ohrozí život člověka nebo jej dlouhodobě omezí či mu způsobí značné utrpení)

11. ÚČINNÉ POSKYTNUTÍ POMOCI DRUHÉMU ČLOVĚKU (podstatně někomu přispět v situaci potřeby, pomoci mu k dobrému)

12. DOBRÁ ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (vyznat se v osobně důležitých situacích; rychle a dobře poznávat, „jak to v životě chodí“, a umět si v nich poradit)

13. POKAŽENNÉ RODINNÉ SOUŽITÍ (zakoušet v rodině vztahy neporozumění, vzájemného zklamávání, podezírání a obviňování, nespolupráce a nelásky)

14. ŽIVOTNÍ PROHRA (zakusit celoživotní selhání či neúspěch, nauspět v naplnění životních cílů)

15. DOBRÝ MANŽELSKÝ NEBO PARTNERSKÝ VZTAH (mít vztah naplněný důvěrou, láskou a vzájemnou podporou, který oběma partnerům dává jistotu a radost)

16. ZÁSADNÍ SPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (přijímat se, jaký jsem i se svými omezeními, „mít se rád“ bez podstatných výhrad a nedobrých pocitů či myšlenek o sobě)

17. POSTRÁDÁNÍ SMYSLU VE VLASTNÍM ŽIVOTĚ (pochybovat o hodnotě vlastního života nebo „nemít pro co žít“; popřípadě zakoušet neúspěch ve snaze najít v něm smysluplné cíle)

18. DOBRÉ HMOTNÉ ZABEZPEČENÍ (zajištění obživy, bydlení a dalších věcí, které člověk potřebuje k životu bez hmotných starostí)

19. CITOVÉ TRÁPENÍ (zakoušet silné a dlouhodobé utrpení obavami, úzkostí, smutkem, zklamání atp.)

20. NEÚSPĚCH V PRÁCI NEBO VE STUDIU (nezvládnout jejich nároky, selhat v nich či utrpět zásadní neúspěch)

21. DOBRÉ PŘÁTELSTVÍ S DRUHÝM ČLOVĚKEM (vznik dobrého vztahu naplněného věrností, upřímností, vzájemnou náklonností a obětavou podporou)

22. PEVNÉ ZDRAVÍ (stále se těšit tělesnému a duševnímu stavu a zdatnosti, snadno a úspěšně překonávat běžné zdravotní potíže)

23. NEÚMYSLNÉ UBLÍŽENÍ DRUHÉMU ČLOVĚKU (způsobit někomu nechtěně škodu nebo trápení)

24. ZTRÁTA ORIENTACE V OKOLNÍM SVĚTĚ (být zmaten, nevyznat se v osobně důležitých situacích a nevědět si rady s nároky okolí)

25. DOBRÉ SOUŽITÍ V RODINĚ (zakoušet zde vztahy a ovzduší bezpečí, vzájemné vstřícnosti a tolerance, ohleduplnosti a dobré spolupráce všech)

26. ŽIVOTNÍ NAPLNĚNÍ (úspěšně překonávat životní překážky a zažít uskutečnění svých hlavních cílů v životě)

27. ZKLAMÁNÍ V MANŽELSKÉM NEBO PARTNERSKÉM VZTAHU (dospět ke vztahu naplněnému vzájemnou nechutí, nedůvěrou, nesváry a zlomyslnostmi, který člověku přináší utrpení)

28. ZÁSADNÍ NESPOKOJENOST SE SEBOU SAMÝM (trápit se city méněcennosti, provinilosti, odmítat nebo i odsuzovat sám sebe)

29. SMYSLUPLNÝ VLASTNÍ ŽIVOT (žít tak, aby vlastní život měl opravdovou hodnotu – stál za to, aby jej člověk prožil)

30. Jdete po ulici a již několikátý člověk si Vás prohlíží. Co si pomyslíte?

31. Kdybych šla/šel na rande naslepo…(Co Vás napadne?)

32. Přátelé Vás vyzvou/pozvou k hraní běžné společenské hry. Co Vám proběhne hlavou?

33. Mají podle Vás volby smysl?

34. Jste pozváni na slavnostní a opulentní večeři. Napadá Vás:

35. V jídelně dojde jídlo a místo něj bude jiné. Napadne Vás:

36. Koupili jste si los. Vkládáte ho do peněženky a říkáte si:

37. Podíváte se na sebe do zrcadla. Napadne Vás:

38. Pohádali jste se s manželem/manželkou. Šlo o maličkosti, ale stále Vám to nějak leží v hlavě. Uvažujete asi tak:

39. Když přicházíte na zastávku, stává se Vám častěji, že právě odjíždí nebo přijíždí tramvaj?

40. Je ráno, umyli jste se, nasnídali a jdete do práce. Napadá vás:

41. Po těch všech kauzách… Jak to bude s Českou republikou dál?

42. Vypadne proud! Co Vás napadne?

43. Potkáte kominíka, co si pomyslíte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vávrová, K.Souvislost mezi optimismem/ pesimismem a osobní příčinnou orientací (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://souvislost-mezi-optimismem-p.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.