Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Souvislost odchodu z domova a autonomie u 18-25letých

Souvislost odchodu z domova a autonomie u 18-25letých

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Vytásková
Šetření:28. 03. 2013 - 02. 04. 2013
Počet respondentů:412
Počet otázek (max/průměr):16 / 12.68
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:22
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-5 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentka katedry psychologie na Masarykově univerzitě v Brně a ráda bych Vás požádala o vyplnění následujícího dotazníku, který je součástí mé bakálářské práce. Pomocí tohoto dotazníku zjišťuji souvislost mezi odchodem z domova či bydlením u rodičů a autonomií ve věku 18-25 let. 

 

Dotazník je zcela anonymní a data tak nemohou být přiřazena k Vaší osobě. Jediný předpoklad vyplnění dotazníku je věk mezi 18-25 rokem života. 

 

děkuji za čas věnovaný vyplnění dotazníku, který by neměl překročit 10- 15 minut.

 

s pozdravem

Jana Vytásková 

Odpovědi respondentů

Nyní budete odpovídat na několik otázek zaměřených na vaší situaci v bydlení

1. Aktuálně bydlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [u rodičůotázka č. 2, samostatně, ale na víkendy jezdím domůotázka č. 3, samostatněotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
u rodičů18344,42 %44,42 %  
samostatně, ale na víkendy jezdím domů15236,89 %36,89 %  
samostatně7718,69 %18,69 %  

Graf

2. S aktuálním stavem mého bydliště jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše spokojen/a8545,95 %20,63 %  
spokojen/a6836,76 %16,5 %  
spíše nespokojen/a2714,59 %6,55 %  
nespokojen/a52,7 %1,21 %  

Graf

3. S aktuálním stavem mého bydliště jsem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojen/a11047,83 %26,7 %  
spíše spokojen/a8637,39 %20,87 %  
spíše nespokojen/a2812,17 %6,8 %  
nespokojen/a62,61 %1,46 %  

Graf

4. Specifikuj typ svého bydlení. Bydlím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s ostatními nájemníky např. studentský byt, koleje atd.15768,26 %38,11 %  
jen s partnerem4419,13 %10,68 %  
jiné166,96 %3,88 %  
úplně sám135,65 %3,16 %  

Graf

5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
90 km a více12755,22 %30,83 %  
51-70 km2711,74 %6,55 %  
0-10 km2410,43 %5,83 %  
71-90 km208,7 %4,85 %  
21-40 km135,65 %3,16 %  
11-20 km125,22 %2,91 %  
41-50 km73,04 %1,7 %  

Graf

6. Jak často jezdíváš domů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou za týden10244,54 %24,76 %  
jednou za dva týdny5825,33 %14,08 %  
příležitostně3917,03 %9,47 %  
jednou za měsíc2711,79 %6,55 %  
nikdy31,31 %0,73 %  

Graf

Nyní přichází sada škálových otázek. Týká se vaší motivace k bydlení u rodičů. U každého výroku zaznačte jeho pravdivost na škále nesouhlasím (vlevo)-souhlasím (vpravo)

7. Bydlím u rodičů, protože:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Nyní přichází sada škálových otázek. Týká se vaší motivace k bydlení samostatně nebo částečně samostatně. U každého výroku zaznačte jeho pravdivost na škále nesouhlasím (vlevo)-souhlasím (vpravo)

8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Nyní přichází druhá (poslední) sada škálových otázek. U každého z výroků zaznačte odpověď na škále silně nesouhlasím (vlevo)-silně souhlasím (vpravo)

9. S následujícími výroky silně nesouhlasím/nesouhlasím/souhlasím/silně souhlasím

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

Posledních pár krátkých otázek.

10. Vepište svůj věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
219422,82 %22,82 %  
228219,9 %19,9 %  
206114,81 %14,81 %  
235613,59 %13,59 %  
19358,5 %8,5 %  
25317,52 %7,52 %  
24297,04 %7,04 %  
18163,88 %3,88 %  
1720,49 %0,49 %  
2620,49 %0,49 %  
ostatní odpovědi 27
16
28
40,97 %0,97 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:21.58
Minimum:19
Maximum:25
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.41
Směrodatná odchylka:1.55
Medián:21
Modus:21

Graf

11. Jste muž nebo žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena29371,12 %71,12 %  
muž11928,88 %28,88 %  

Graf

12. Zaznačte váš aktuální stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
svobodná/ý40197,33 %97,33 %  
vdaná/ženatý102,43 %2,43 %  
rozvedená/ý10,24 %0,24 %  

Graf

13. Máte již vlastní děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
děti nemám40598,3 %98,3 %  
mám 1 dítě71,7 %1,7 %  

Graf

14. Aktuálně se cítím jako:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
něco mezi dospělým a adolescentem25160,92 %60,92 %  
dospělý12430,1 %30,1 %  
adolescent378,98 %8,98 %  

Graf

15. Vyberte svůj pracovní stav:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji22955,58 %55,58 %  
studuji i pracuji13131,8 %31,8 %  
pracuji5212,62 %12,62 %  

Graf

16. Studuji/pracuji ve stejném městě jako bydlí moji rodiče?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne28368,69 %68,69 %  
ano12931,31 %31,31 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 5 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Aktuálně bydlím:

 • odpověď samostatně:
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-20 km na otázku 5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?
 • odpověď u rodičů:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/a na otázku 2. S aktuálním stavem mého bydliště jsem:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi bych se jinak cítil provinile=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi bych se jinak cítil provinile=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi bych se jinak cítil provinile=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi bych se jinak styděl=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi bych se jinak styděl=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci dodržet, na čem jsme se dohodli=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci dodržet, na čem jsme se dohodli=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci dodržet, na čem jsme se dohodli=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci dodržet, na čem jsme se dohodli=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci, aby mě měli rodiče rádi=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci, aby mě měli rodiče rádi=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci, aby mě měli rodiče rádi=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci, aby mě měli rodiče rádi=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to lepší než bydlet samostatně (s přáteli, partnerem...)=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to lepší než bydlet samostatně (s přáteli, partnerem...)=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to lepší než bydlet samostatně (s přáteli, partnerem...)=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě důležité=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě důležité=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě důležité=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě důležité=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě příjemné=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě příjemné=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě příjemné=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to v naší rodině zvykem=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to v naší rodině zvykem=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to v naší rodině zvykem=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to v naší rodině zvykem=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinak bych zklamal své rodiče=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinak bych zklamal své rodiče=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinak bych zklamal své rodiče=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mě rodina/rodiče donutili=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mě rodina/rodiče donutili=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mě rodina/rodiče donutili=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to takto zcela vyhovuje=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to takto zcela vyhovuje=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to takto zcela vyhovuje=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to takto zcela vyhovuje=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to ulehčuje spoustu věcí=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to ulehčuje spoustu věcí=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to ulehčuje spoustu věcí=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to ulehčuje spoustu věcí=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to rodičům udělá radost=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to rodičům udělá radost=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to rodičům udělá radost=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to rodičům udělá radost=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to řeší moje problémy (finanční atd.)=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to řeší moje problémy (finanční atd.)=souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to řeší moje problémy (finanční atd.)=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to řeší moje problémy (finanční atd.)=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to tak dělají všichni v mém okolí=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to tak dělají všichni v mém okolí=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi to tak dělají všichni v mém okolí=spíše souhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše spokojen/a na otázku 2. S aktuálním stavem mého bydliště jsem:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen/a na otázku 2. S aktuálním stavem mého bydliště jsem:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě příjemné=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:

5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?

 • odpověď 90 km a více:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=spíše nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože

7. Bydlím u rodičů, protože:

 • odpověď bych se jinak styděl=nesouhlasím:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to v naší rodině zvykem=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to takto zcela vyhovuje=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to ulehčuje spoustu věcí=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi to řeší moje problémy (finanční atd.)=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nespokojen/a na otázku 2. S aktuálním stavem mého bydliště jsem:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě důležité=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi to tak dělají všichni v mém okolí=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi to rodičům udělá radost=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci dodržet, na čem jsme se dohodli=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi bych se jinak cítil provinile=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci, aby mě měli rodiče rádi=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinak bych zklamal své rodiče=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to lepší než bydlet samostatně (s přáteli, partnerem...)=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě příjemné=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
 • odpověď chci dodržet, na čem jsme se dohodli=nesouhlasím:
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi to řeší moje problémy (finanční atd.)=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
 • odpověď jinak bych zklamal své rodiče=nesouhlasím:
  • 3.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi to řeší moje problémy (finanční atd.)=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 3.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi to rodičům udělá radost=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
 • odpověď mě rodina/rodiče donutili=nesouhlasím:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to ulehčuje spoustu věcí=spíše nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi to rodičům udělá radost=nesouhlasím na otázku 7. Bydlím u rodičů, protože:

8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože

 • odpověď bych se jinak cítil provinile=nesouhlasím:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-40 km na otázku 5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mě okolnosti donutily=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-20 km na otázku 5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 71-90 km na otázku 5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?
 • odpověď bych se jinak styděl=nesouhlasím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to ulehčuje spoustu věcí=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to lepší než bydlet s rodiči=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mě okolnosti donutily=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to pro mě důležité=spíše nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi bych se jinak cítil provinile=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi to řeší moje problémy s rodiči=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 21-40 km na otázku 5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci, aby mě měli ostatní rádi=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to v naší rodině zvykem=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi to udělá radost ostatním (spolubydlícím, partnerovi...)=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi jinak bych zklamal své okolí=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi spokojen/a na otázku 3. S aktuálním stavem mého bydliště jsem:
 • odpověď chci, aby mě měli ostatní rádi=nesouhlasím:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi to udělá radost ostatním (spolubydlícím, partnerovi...)=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mi to ulehčuje spoustu věcí=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
 • odpověď je to v naší rodině zvykem=nesouhlasím:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
 • odpověď jinak bych zklamal své okolí=nesouhlasím:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci dodržet, na čem jsme se s rodiči/přáteli dohodli=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi to udělá radost ostatním (spolubydlícím, partnerovi...)=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jednou za měsíc na otázku 6. Jak často jezdíváš domů?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi to tak dělají všichni v mém okolí=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi bych se jinak cítil provinile=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi mě okolnosti donutily=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-20 km na otázku 5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi jsem se takto rozhodl=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi chci, aby mě měli ostatní rádi=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to v naší rodině zvykem=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi je to lepší než bydlet s rodiči=nesouhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi to řeší moje problémy s rodiči=souhlasím na otázku 8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože
 • odpověď jsem se takto rozhodl=souhlasím:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 11-20 km na otázku 5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?

9. S následujícími výroky silně nesouhlasím/nesouhlasím/souhlasím/silně souhlasím

 • odpověď Možná by mě překvapilo, jak se rodiče chovají na večírku nebo párty.=nesouhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně sám na otázku 4. Specifikuj typ svého bydlení. Bydlím:
 • odpověď Některé věci o mně rodiče nevědí.=silně souhlasím:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rodiče o mně ví všechno důležité.=Silně nesouhlasím na otázku 9. S následujícími výroky silně nesouhlasím/nesouhlasím/souhlasím/silně souhlasím

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Aktuálně bydlím:

2. S aktuálním stavem mého bydliště jsem:

4. Specifikuj typ svého bydlení. Bydlím:

5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?

6. Jak často jezdíváš domů?

7. Bydlím u rodičů, protože:

8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože

9. S následujícími výroky silně nesouhlasím/nesouhlasím/souhlasím/silně souhlasím

10. Vepište svůj věk:

11. Jste muž nebo žena?

12. Zaznačte váš aktuální stav:

13. Máte již vlastní děti?

14. Aktuálně se cítím jako:

15. Vyberte svůj pracovní stav:

16. Studuji/pracuji ve stejném městě jako bydlí moji rodiče?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Aktuálně bydlím:

2. S aktuálním stavem mého bydliště jsem:

4. Specifikuj typ svého bydlení. Bydlím:

5. Jak daleko bydlíš od domova rodičů?

6. Jak často jezdíváš domů?

7. Bydlím u rodičů, protože:

8. Bydlím samostatně (samostatně pouze s víkendy doma), protože

9. S následujícími výroky silně nesouhlasím/nesouhlasím/souhlasím/silně souhlasím

10. Vepište svůj věk:

11. Jste muž nebo žena?

12. Zaznačte váš aktuální stav:

13. Máte již vlastní děti?

14. Aktuálně se cítím jako:

15. Vyberte svůj pracovní stav:

16. Studuji/pracuji ve stejném městě jako bydlí moji rodiče?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Vytásková, J.Souvislost odchodu z domova a autonomie u 18-25letých (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://souvislost-odchodu-z-domova.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.