Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Soužití Čechů a Vietnamců - z pohledu Vietnamců

Soužití Čechů a Vietnamců - z pohledu Vietnamců

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kobrová
Šetření:01. 11. 2009 - 01. 12. 2009
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník by mi měl pomoci při psaní seminární práce na téma Soužití Vietnamců a Čechů, konkrétně pak odpovědět na otázku, zda-li se Vietnamci v Čechách plně socializovali či ne ( ať už dnešní generace Vietnamců či jejich rodiče žijící zde od 80. let )

Odpovědi respondentů

1. Můj věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
151118,33 %16,18 %  
17915 %13,24 %  
16915 %13,24 %  
14711,67 %10,29 %  
2058,33 %7,35 %  
1858,33 %7,35 %  
2123,33 %2,94 %  
1923,33 %2,94 %  
2423,33 %2,94 %  
1211,67 %1,47 %  
ostatní odpovědi 27
13
25
26
19854654564879874566412316549875461325464987987465
22
13.8
711,67 %10,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:17.13
Minimum:14
Maximum:25
Variační rozpětí:11
Rozptyl:7.4
Směrodatná odchylka:2.72
Medián:16.5
Modus:15

Graf

2. V Čechách žiju:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e) narodil/a/ jsem se v Čechách3957,35 %57,35 %  
c) 10-15 let1217,65 %17,65 %  
b) 5-10 let913,24 %13,24 %  
d) 15 let a více710,29 %10,29 %  
a) méně jak 5 let11,47 %1,47 %  

Graf

3. Český jazyk ovládám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) perfektně, nemám problém s žádnými gramatickými jevy 6392,65 %92,65 %  
b) teprve se učím, mám spoustu nedostatků a občas mám problémy porozumět57,35 %7,35 %  

Graf

4. Rodiče český jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) jazyku rozumí a dokáží mluvit a porozumět základním tématům4261,76 %61,76 %  
c) jazyk ovládají perfektně1420,59 %20,59 %  
a) neovládají téměř vůbec, příliš nerozumí a ovládají jen základní slova či věty1217,65 %17,65 %  

Graf

5. Doma s rodiči mluvím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) vietnamsky3551,47 %51,47 %  
c) snažím se o oba jazyky, ale přesto převažuje vietnamština2333,82 %33,82 %  
a) česky710,29 %10,29 %  
d) snažím se o oba jazyky, převažuje čeština34,41 %4,41 %  

Graf

6. Přátele mám převážně mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Čechy3145,59 %45,59 %  
c) obě národnosti jsou přibližně ve stejném poměru3145,59 %45,59 %  
b) Vietnamci68,82 %8,82 %  

Graf

7. Setkal/a/ si se někdy s narážkami či šikanou kvůli své národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) setkal/a/, ale nikdy nešlo o nic vážného5175 %75 %  
c) setkal /a/ a bohužel došlo k psychickému týrání či fyzickému násilí1116,18 %16,18 %  
a) ne, ještě nikdy68,82 %8,82 %  

Graf

8. Rodiče podnikají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) v textilním oboru, mají vlastní obchod3450 %50 %  
c) pracují v jiném oboru2942,65 %42,65 %  
b) mají vysokou školu a vyšší postavení v zaměstnání1319,12 %19,12 %  
d) jsou nezaměstnaní22,94 %2,94 %  
nic11,47 %1,47 %  

Graf

9. Přátelé rodičů jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) převážně Vietnamci4870,59 %70,59 %  
c) obě národnosti jsou přibližně ve stejném poměru1623,53 %23,53 %  
a) převážně Češi45,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Můj věk:

2. V Čechách žiju:

3. Český jazyk ovládám:

4. Rodiče český jazyk:

5. Doma s rodiči mluvím:

6. Přátele mám převážně mezi:

7. Setkal/a/ si se někdy s narážkami či šikanou kvůli své národnost?

8. Rodiče podnikají:

9. Přátelé rodičů jsou:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Můj věk:

2. V Čechách žiju:

3. Český jazyk ovládám:

4. Rodiče český jazyk:

5. Doma s rodiči mluvím:

6. Přátele mám převážně mezi:

7. Setkal/a/ si se někdy s narážkami či šikanou kvůli své národnost?

8. Rodiče podnikají:

9. Přátelé rodičů jsou:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Kobrová, L.Soužití Čechů a Vietnamců - z pohledu Vietnamců (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://souziti-cechu-a-vietnamcu-z-pohledu-vietnamcu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.