Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Soužití Čechů a Vietnamců - z pohledu Vietnamců

Soužití Čechů a Vietnamců - z pohledu Vietnamců

Všímáte si společenské odpovědnosti supermarketů?
Nakupujete v společensky odpovědných obchodech radši? Zúčastněte se průzkumu Lucie Krátké.

(5 min)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Kobrová
Šetření:01. 11. 2009 - 01. 12. 2009
Počet respondentů:68
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.88
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:41,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:29
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník by mi měl pomoci při psaní seminární práce na téma Soužití Vietnamců a Čechů, konkrétně pak odpovědět na otázku, zda-li se Vietnamci v Čechách plně socializovali či ne ( ať už dnešní generace Vietnamců či jejich rodiče žijící zde od 80. let )

Odpovědi respondentů

1. Můj věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
151118,33 %16,18 %  
17915 %13,24 %  
16915 %13,24 %  
14711,67 %10,29 %  
2058,33 %7,35 %  
1858,33 %7,35 %  
2123,33 %2,94 %  
1923,33 %2,94 %  
2423,33 %2,94 %  
1211,67 %1,47 %  
ostatní odpovědi 27
13
25
26
19854654564879874566412316549875461325464987987465
22
13.8
711,67 %10,29 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:17.13
Minimum:14
Maximum:25
Variační rozpětí:11
Rozptyl:7.4
Směrodatná odchylka:2.72
Medián:16.5
Modus:15

Graf

2. V Čechách žiju:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
e) narodil/a/ jsem se v Čechách3957,35 %57,35 %  
c) 10-15 let1217,65 %17,65 %  
b) 5-10 let913,24 %13,24 %  
d) 15 let a více710,29 %10,29 %  
a) méně jak 5 let11,47 %1,47 %  

Graf

3. Český jazyk ovládám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) perfektně, nemám problém s žádnými gramatickými jevy 6392,65 %92,65 %  
b) teprve se učím, mám spoustu nedostatků a občas mám problémy porozumět57,35 %7,35 %  

Graf

4. Rodiče český jazyk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) jazyku rozumí a dokáží mluvit a porozumět základním tématům4261,76 %61,76 %  
c) jazyk ovládají perfektně1420,59 %20,59 %  
a) neovládají téměř vůbec, příliš nerozumí a ovládají jen základní slova či věty1217,65 %17,65 %  

Graf

5. Doma s rodiči mluvím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) vietnamsky3551,47 %51,47 %  
c) snažím se o oba jazyky, ale přesto převažuje vietnamština2333,82 %33,82 %  
a) česky710,29 %10,29 %  
d) snažím se o oba jazyky, převažuje čeština34,41 %4,41 %  

Graf

6. Přátele mám převážně mezi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) Čechy3145,59 %45,59 %  
c) obě národnosti jsou přibližně ve stejném poměru3145,59 %45,59 %  
b) Vietnamci68,82 %8,82 %  

Graf

7. Setkal/a/ si se někdy s narážkami či šikanou kvůli své národnost?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) setkal/a/, ale nikdy nešlo o nic vážného5175 %75 %  
c) setkal /a/ a bohužel došlo k psychickému týrání či fyzickému násilí1116,18 %16,18 %  
a) ne, ještě nikdy68,82 %8,82 %  

Graf

8. Rodiče podnikají:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
a) v textilním oboru, mají vlastní obchod3450 %50 %  
c) pracují v jiném oboru2942,65 %42,65 %  
b) mají vysokou školu a vyšší postavení v zaměstnání1319,12 %19,12 %  
d) jsou nezaměstnaní22,94 %2,94 %  
nic11,47 %1,47 %  

Graf

9. Přátelé rodičů jsou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
b) převážně Vietnamci4870,59 %70,59 %  
c) obě národnosti jsou přibližně ve stejném poměru1623,53 %23,53 %  
a) převážně Češi45,88 %5,88 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Můj věk:

2. V Čechách žiju:

3. Český jazyk ovládám:

4. Rodiče český jazyk:

5. Doma s rodiči mluvím:

6. Přátele mám převážně mezi:

7. Setkal/a/ si se někdy s narážkami či šikanou kvůli své národnost?

8. Rodiče podnikají:

9. Přátelé rodičů jsou:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Můj věk:

2. V Čechách žiju:

3. Český jazyk ovládám:

4. Rodiče český jazyk:

5. Doma s rodiči mluvím:

6. Přátele mám převážně mezi:

7. Setkal/a/ si se někdy s narážkami či šikanou kvůli své národnost?

8. Rodiče podnikají:

9. Přátelé rodičů jsou:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kobrová, L.Soužití Čechů a Vietnamců - z pohledu Vietnamců (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://souziti-cechu-a-vietnamcu-z-pohledu-vietnamcu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.