Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > SP k předmětu MAM

SP k předmětu MAM

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Poulová
Šetření:14. 02. 2011 - 18. 02. 2011
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):16 / 16
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:33
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

předem bych Vám chtěla poděkovat za vyplnění dotazníku. Zavazuji se Vám, že dotazník je anonymní a Vaše odpovědi nebudou nijak zneužity. Výsledky dotazníku budou užity ke zpracování seminární práce do předmětu marketing a management.

Klára Poulová

Odpovědi respondentů

1. Jste muž / žena?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena675 %75 %  
Muž225 %25 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 30 let675 %75 %  
Nad 30 let225 %25 %  

Graf

3. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný / svobodná787,5 %87,5 %  
Vdaný / vdaná112,5 %12,5 %  

Graf

4. Máte děti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE675 %75 %  
ANO - 1 dítě225 %25 %  

Graf

5. Jíte denně pravidelně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO337,5 %37,5 %  
Spíše NE225 %25 %  
ANO225 %25 %  
NE112,5 %12,5 %  

Graf

6. Stravujete se často ve fastfoodech? (1 - vůbec; 5 - denně)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3337,5 %37,5 %  
2225 %25 %  
1225 %25 %  
4112,5 %12,5 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:2.38
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.13
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:2.5
Modus:3

Graf

7. Proč navštěvujete fastfoody?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jídlo z fastfoodu mi chutná450 %50 %  
Jiný důvod337,5 %37,5 %  
Nevím112,5 %12,5 %  

Graf

8. Kolik cigaret denně vykouříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0 - 5 cigaret denně787,5 %87,5 %  
6 - 10 cigaret denně112,5 %12,5 %  

Graf

9. Alkohol požíváte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jen o víkendu337,5 %37,5 %  
Méně než jedenkrát týdně337,5 %37,5 %  
Více než třikrát týdně225 %25 %  

Graf

10. Užíváte drogy (v tomto případě za drogy nepovažujme alkohol nebo cigarety)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE8100 %100 %  

Graf

11. Cítíte se po příchodu z práce / školy hodně unaveni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše souhlasím562,5 %62,5 %  
Spíše nesouhlasím225 %25 %  
Nesouhlasím112,5 %12,5 %  

Graf

12. Věnujete se aktivně či pasivně nějakému sportu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO562,5 %62,5 %  
NE337,5 %37,5 %  

Graf

13. Jaký sport provozujete? (označte min. 1 – max. 5 možností)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Plavání450 %50 %  
Žádný337,5 %37,5 %  
Jiný225 %25 %  
Fitness225 %25 %  
Snowboarding112,5 %12,5 %  
Běhání112,5 %12,5 %  

Graf

14. Máte čas na volnočasové aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ANO450 %50 %  
ANO337,5 %37,5 %  
NE112,5 %12,5 %  

Graf

15. Jak často se věnujete volnočasovým aktivitám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak čas dovolí337,5 %37,5 %  
Více než dvakrát týdně225 %25 %  
Denně225 %25 %  
Vůbec112,5 %12,5 %  

Graf

16. Míváte problémy spojené s jídlem (pálení žáhy, nevolnost, vředy, nechutenství, pocit těžkosti...)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout na každém řádku mezi dvěma odpověďmi.

KritériumŠkálaPrůměr*Rozptyl
Často vs. Vůbecalternativní0.750.438

* S výjimkou škál 1-2-3-4-5 a 1-2-3-4-5-6-7 odpovídají záporné hodnoty prvnímu výrazu.

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Poulová, K.SP k předmětu MAM (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://sp-k-predmetu-mam.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.