Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spánek a jeho poruchy

Spánek a jeho poruchy

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucie Ulrichová
Šetření:14. 01. 2012 - 20. 01. 2012
Počet respondentů:137
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:90,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ráda bych Vás chtěla poprosit o vyplnění dotazníku. Tento dotazník bude použit v mé seminární práci. Dotazník zabere pár minut, moc mi to pomůže.

Děkuji moc.

Odpovědi respondentů

1. Za jak dlouho po ulehnutí obvykle usnete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 15 minut5237,96 %37,96 %  
Do 30 minut5137,23 %37,23 %  
Do 1 hodiny2216,06 %16,06 %  
Za více než 1 hodinu128,76 %8,76 %  

Graf

2. Myslíte před usnutím na starosti? (spojené s prací, rodinou, školou atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas10072,99 %72,99 %  
Pokaždé2921,17 %21,17 %  
Nikdy85,84 %5,84 %  

Graf

3. Kolik hodin v průměru naspíte za noc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7-9 hodin9065,69 %65,69 %  
4-6 hodin4129,93 %29,93 %  
10 a více hodin64,38 %4,38 %  

Graf

4. Kolikrát se během noci probouzíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec5439,42 %39,42 %  
Jednou5338,69 %38,69 %  
Více než jednou3021,9 %21,9 %  

Graf

5. Jak byste ohodnotil/a Vaší kvalitu spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrá8964,96 %64,96 %  
Špatná2518,25 %18,25 %  
Velmi dobrá2216,06 %16,06 %  
Velmi špatná10,73 %0,73 %  

Graf

6. Máte potíže s chrápáním nebo s poruchami dechu při spánku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne9166,42 %66,42 %  
Nevím2820,44 %20,44 %  
Ano1813,14 %13,14 %  

Graf

7. Máte špatné sny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas9267,15 %67,15 %  
Ne3122,63 %22,63 %  
Ano1410,22 %10,22 %  

Graf

8. Trpíte nějakou jinou spánkovou poruchou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne13296,35 %96,35 %  
Ano53,65 %3,65 %  

Graf

9. Jakou

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

mluvení ze spaní, náměsíčnost, noční můry

nemohu usnout když se v noci probudím

Nespavost, únavový syndrom.

snová paralýza

Výjimečně během noci neusnu vůbec. Zpravidla se to stává v období většího stresu.

10. Kolik Vám ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15-25 let10576,64 %76,64 %  
26-35 let2316,79 %16,79 %  
36-55 let85,84 %5,84 %  
56 a více let10,73 %0,73 %  

Graf

11. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena 9468,61 %68,61 %  
Muž4331,39 %31,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Za jak dlouho po ulehnutí obvykle usnete?

2. Myslíte před usnutím na starosti? (spojené s prací, rodinou, školou atd.)

3. Kolik hodin v průměru naspíte za noc?

4. Kolikrát se během noci probouzíte?

5. Jak byste ohodnotil/a Vaší kvalitu spánku?

6. Máte potíže s chrápáním nebo s poruchami dechu při spánku?

7. Máte špatné sny?

8. Trpíte nějakou jinou spánkovou poruchou?

10. Kolik Vám ?

11. Jste

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Za jak dlouho po ulehnutí obvykle usnete?

2. Myslíte před usnutím na starosti? (spojené s prací, rodinou, školou atd.)

3. Kolik hodin v průměru naspíte za noc?

4. Kolikrát se během noci probouzíte?

5. Jak byste ohodnotil/a Vaší kvalitu spánku?

6. Máte potíže s chrápáním nebo s poruchami dechu při spánku?

7. Máte špatné sny?

8. Trpíte nějakou jinou spánkovou poruchou?

10. Kolik Vám ?

11. Jste

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ulrichová, L.Spánek a jeho poruchy (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spanek-a-jeho-poruchy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.