Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spánkový režim dětí v mladším školním věku

Spánkový režim dětí v mladším školním věku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Slámová
Šetření:28. 10. 2013 - 20. 11. 2013
Počet respondentů:69
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.2
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:50 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:07
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Hezký den,

pro účely krátkého šetření nahlížejícího spánkový režim dětí mladšího školního věku (1. - 5. třída) prosím o vyplnění krátkého dotazníku ty, kteří jsou s dětmi tohoto věku v úzkém kontaktu, tj. sdílí s nimi domácnost a tento jejich režim znají - rodiče, sourozence, pečující osoby...

Děkuji předem za ochotu, L. Sl.

Odpovědi respondentů

1. Ve vztahu k dítěti mladšího školního věku, o jehož spánkovém režimu budete vypovídat, jste...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rodič3449,28 %49,28 %  
sourozenec1927,54 %27,54 %  
jsem přímo dítě mladšího školního věku - vypovídám sám/sama o sobě57,25 %7,25 %  
pečovatel či vychovatel ústavu34,35 %4,35 %  
Teta22,9 %2,9 %  
nevlastní rodič11,45 %1,45 %  
zatím nemám dítě, ale chci vyjádřti svůj názor11,45 %1,45 %  
příbuzná11,45 %1,45 %  
pěstoun či jiná forma náhradní rodinné péče11,45 %1,45 %  
nic11,45 %1,45 %  
učitelka11,45 %1,45 %  

Graf

2. Vámi sledované dítě je..

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chlapec3652,17 %52,17 %  
dívka3347,83 %47,83 %  

Graf

3. V kolik hodin chodí Vámi sledované dítě běžně spát? (Vyberte prosím z nabídky odpověď nejbližší skutečnosti.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve 20°° hodin2536,23 %36,23 %  
ve 21°° hodin2130,43 %30,43 %  
později než ve 22°° hodin913,04 %13,04 %  
ve 22°° hodin710,14 %10,14 %  
v 19°° hodin68,7 %8,7 %  
dříve než v 18°° hodin11,45 %1,45 %  

Graf

4. V kolik hodin Vámi sledované dítě vstává ráno do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
v 7°° hodin4362,32 %62,32 %  
v 6°° hodin2028,99 %28,99 %  
v 5°° hodin22,9 %2,9 %  
v 8°° hodin22,9 %2,9 %  
dříve než v 5°° hodin11,45 %1,45 %  
později než v 8°° hodin11,45 %1,45 %  

Graf

5. Jaká je tedy obvykle celková délka spánku u Vámi sledovaného dítěte? (Prosím uveďte počet hodin.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
102840,58 %40,58 %  
91927,54 %27,54 %  
11710,14 %10,14 %  
857,25 %7,25 %  
734,35 %4,35 %  
9.522,9 %2,9 %  
422,9 %2,9 %  
622,9 %2,9 %  
1211,45 %1,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9.4
Minimum:6
Maximum:11
Variační rozpětí:5
Rozptyl:1.04
Směrodatná odchylka:1.02
Medián:10
Modus:10

Graf

6. Jaká je podle Vás ideální délka spánku u dítěte mladšího školního věku? (Prosím uveďte počet hodin.)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
103753,62 %53,62 %  
91623,19 %23,19 %  
11710,14 %10,14 %  
857,25 %7,25 %  
1234,35 %4,35 %  
711,45 %1,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:9.76
Minimum:8
Maximum:11
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.51
Směrodatná odchylka:0.71
Medián:10
Modus:10

Graf

7. Má Vámi sledované dítě nějaké problémy se spánkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3652,17 %52,17 %  
trvá to dlouho, než usne2130,43 %30,43 %  
je třeba ho velmi dlouho budit, než se probere1420,29 %20,29 %  
příliš brzké probouzení, po němž už znovu neusne45,8 %5,8 %  
přerušovaný spánek a časté noční buzení34,35 %4,35 %  
Usínalo předčasně bez řádného uložení, ráno budilo rodiče dříve, než bylo nutno (píšu o období mladšího školního věku dnes již dorostence)11,45 %1,45 %  
musí užívat léky na spaní11,45 %1,45 %  
strach spát samotný - ložnice a dětský pokoj vzdáleně od sebe11,45 %1,45 %  
budí se moc brzy11,45 %1,45 %  

Graf

8. Spí Vámi sledované dítě i během dne?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5681,16 %81,16 %  
ano1318,84 %18,84 %  

Graf

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, můžete prosím napsat, kolik minut obvykle dítě spí během dne?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
120428,57 %5,8 %  
60428,57 %5,8 %  
90214,29 %2,9 %  
317,14 %1,45 %  
5017,14 %1,45 %  
017,14 %1,45 %  
15017,14 %1,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:79.42
Minimum:3
Maximum:120
Variační rozpětí:117
Rozptyl:1365.9
Směrodatná odchylka:36.96
Medián:75
Modus:120

Graf

10. Bývá Vámi sledované dítě během dne unavené?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4362,32 %62,32 %  
ano1420,29 %20,29 %  
nevím1217,39 %17,39 %  

Graf

11. Liší se spánkový režim Vámi sledovaného dítěte ve dnech, kdy nechodí do školy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, spí déle2536,23 %36,23 %  
ano, chodí spát později2536,23 %36,23 %  
ne2130,43 %30,43 %  
ano, spí kratší dobu57,25 %7,25 %  
chodi spat pozdeji11,45 %1,45 %  
este nechodime do skoly11,45 %1,45 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Ve vztahu k dítěti mladšího školního věku, o jehož spánkovém režimu budete vypovídat, jste...

2. Vámi sledované dítě je..

3. V kolik hodin chodí Vámi sledované dítě běžně spát? (Vyberte prosím z nabídky odpověď nejbližší skutečnosti.)

4. V kolik hodin Vámi sledované dítě vstává ráno do školy?

5. Jaká je tedy obvykle celková délka spánku u Vámi sledovaného dítěte? (Prosím uveďte počet hodin.)

6. Jaká je podle Vás ideální délka spánku u dítěte mladšího školního věku? (Prosím uveďte počet hodin.)

7. Má Vámi sledované dítě nějaké problémy se spánkem?

8. Spí Vámi sledované dítě i během dne?

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, můžete prosím napsat, kolik minut obvykle dítě spí během dne?

10. Bývá Vámi sledované dítě během dne unavené?

11. Liší se spánkový režim Vámi sledovaného dítěte ve dnech, kdy nechodí do školy?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Ve vztahu k dítěti mladšího školního věku, o jehož spánkovém režimu budete vypovídat, jste...

2. Vámi sledované dítě je..

3. V kolik hodin chodí Vámi sledované dítě běžně spát? (Vyberte prosím z nabídky odpověď nejbližší skutečnosti.)

4. V kolik hodin Vámi sledované dítě vstává ráno do školy?

5. Jaká je tedy obvykle celková délka spánku u Vámi sledovaného dítěte? (Prosím uveďte počet hodin.)

6. Jaká je podle Vás ideální délka spánku u dítěte mladšího školního věku? (Prosím uveďte počet hodin.)

7. Má Vámi sledované dítě nějaké problémy se spánkem?

8. Spí Vámi sledované dítě i během dne?

9. Pokud jste na předchozí otázku odpověděli ano, můžete prosím napsat, kolik minut obvykle dítě spí během dne?

10. Bývá Vámi sledované dítě během dne unavené?

11. Liší se spánkový režim Vámi sledovaného dítěte ve dnech, kdy nechodí do školy?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Slámová, L.Spánkový režim dětí v mladším školním věku (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://spankovy-rezim-deti-v-mladsi.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.