Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Stravovací návyky

Stravovací návyky

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martina Szilágyiova
Šetření:23. 05. 2019 - 11. 06. 2019
Počet respondentů:123
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.98
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:77,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:24
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník slouží studijním a zájmovým účelům.

Odpovědi respondentů

1. Snídáte ráno?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano7863,41 %63,41 %  
Občas3427,64 %27,64 %  
Ne118,94 %8,94 %  

Graf

2. Jíte maso?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9073,17 %73,17 %  
Občas1713,82 %13,82 %  
Ne1613,01 %13,01 %  

Graf

3. Jíte ovoce a zeleninu každý den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejím je pravidelně6956,1 %56,1 %  
Ano jím je každý den5242,28 %42,28 %  
Nejím ovoce ani zeleninu21,63 %1,63 %  

Graf

4. Konzumujete mléčné výrobky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nejím je každý den6351,22 %51,22 %  
Ano, každý den5141,46 %41,46 %  
Vyhýbám se jim97,32 %7,32 %  

Graf

5. Vaše hlavní jídlo dne:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Si připravuji sám/sama z čerstvých surovin8065,04 %65,04 %  
Stravuji se v restauraci3226,02 %26,02 %  
Ohřívám si polotovary118,94 %8,94 %  

Graf

6. Jak často konzumujete sladkosti (zákusky, bonbónky, čokoládu,..)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas6351,64 %51,22 %  
Raz za den3226,23 %26,02 %  
Několikrát za den2117,21 %17,07 %  
Vůbec nejím sladkosti64,92 %4,88 %  

Graf

7. Jak často konzumujete slané pochutiny (lupínky,...)?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Občas10686,89 %86,18 %  
Raz za den86,56 %6,5 %  
Vůbec nejím slané86,56 %6,5 %  

Graf

8. Jakou velkou část z vašeho jídelníčku tvoří ovoce, zelenina a rostlinní strava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25%4738,21 %38,21 %  
50%3125,2 %25,2 %  
Méně než 25%2419,51 %19,51 %  
75%118,94 %8,94 %  
Více jak 90%108,13 %8,13 %  

Graf

9. Jakou velkou část z vašeho jídelníčku tvoří maso a živočišní strava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50%3931,71 %31,71 %  
Méně než 25%3226,02 %26,02 %  
25%2520,33 %20,33 %  
75%2117,07 %17,07 %  
Více jak 90%64,88 %4,88 %  

Graf

10. Které je vaše hlavní jídlo dne?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Oběd8669,92 %69,92 %  
Večeře3125,2 %25,2 %  
Snídaně64,88 %4,88 %  

Graf

11. Jíte každý den ve stejný čas?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6452,03 %52,03 %  
Ano, aspoň jedno z hlavních jídel5947,97 %47,97 %  

Graf

12. Jíte aspoň 5x za den?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíš ano3629,27 %29,27 %  
Spíš ne3326,83 %26,83 %  
Ne2923,58 %23,58 %  
Ano2520,33 %20,33 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Jíte každý den ve stejný čas?

  • odpověď Ne:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 1. Snídáte ráno?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Snídáte ráno?

2. Jíte maso?

3. Jíte ovoce a zeleninu každý den?

4. Konzumujete mléčné výrobky?

5. Vaše hlavní jídlo dne:

6. Jak často konzumujete sladkosti (zákusky, bonbónky, čokoládu,..)?

7. Jak často konzumujete slané pochutiny (lupínky,...)?

8. Jakou velkou část z vašeho jídelníčku tvoří ovoce, zelenina a rostlinní strava?

9. Jakou velkou část z vašeho jídelníčku tvoří maso a živočišní strava?

10. Které je vaše hlavní jídlo dne?

11. Jíte každý den ve stejný čas?

12. Jíte aspoň 5x za den?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Snídáte ráno?

2. Jíte maso?

3. Jíte ovoce a zeleninu každý den?

4. Konzumujete mléčné výrobky?

5. Vaše hlavní jídlo dne:

6. Jak často konzumujete sladkosti (zákusky, bonbónky, čokoládu,..)?

7. Jak často konzumujete slané pochutiny (lupínky,...)?

8. Jakou velkou část z vašeho jídelníčku tvoří ovoce, zelenina a rostlinní strava?

9. Jakou velkou část z vašeho jídelníčku tvoří maso a živočišní strava?

10. Které je vaše hlavní jídlo dne?

11. Jíte každý den ve stejný čas?

12. Jíte aspoň 5x za den?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Szilágyiova, M.Stravovací návyky (výsledky průzkumu), 2019. Dostupné online na https://spankovy-rezim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.