Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > speciální pedagog na trhu práce

speciální pedagog na trhu práce

Mám rád(a), ale nemluvím o tom
Podělte se o své tajné oblíbence nejen z oblasti hudby, jídla a politiky

(veřejné výsledky 15. února)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Bára Pavlicová
Šetření:26. 02. 2014 - 05. 03. 2014
Počet respondentů:29
Počet otázek (max/průměr):21 / 19.48
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:38 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:50
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je určen absolventům bakalářského kombinovaného  a denního studia oboru SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA. Prosím o jeho vyplnění, výsledky chci zapracovat do své diplomové práce. Ráda bych zjistila co nejvíce o uplatnitelnosti těchto absolventů na trhu práce.

Odpovědi respondentů

1. Jaký typ studia jste absolvovali

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Denní1973,08 %65,52 %  
Kombinované726,92 %24,14 %  

Graf

2. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2586,21 %86,21 %  
Muž310,34 %10,34 %  
zvíře13,45 %3,45 %  

Graf

3. Uveďte prosím svůj věk

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze kladná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26931,03 %31,03 %  
25620,69 %20,69 %  
27310,34 %10,34 %  
2813,45 %3,45 %  
2413,45 %3,45 %  
2313,45 %3,45 %  
2213,45 %3,45 %  
3313,45 %3,45 %  
3113,45 %3,45 %  
4813,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 41
46
20
21
413,79 %13,79 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:27.19
Minimum:21
Maximum:46
Variační rozpětí:25
Rozptyl:28
Směrodatná odchylka:5.29
Medián:26
Modus:26

Graf

4. Uveďte kraj, ve kterém dlouhodobě žijete

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

čr

Královéhradecký

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezsky

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský

moravskoslezský

Moravskoslezský

Moravskoslezský kraj

Olomoucký

plzensky

praha

Středočeský

Středočeský

ústecký

Ústecký

ústecký

Ústecký

Vysočina

zl

5. Uveďte plný název vysoké školy a fakulty, kde jste absolvoval/a Bc. obor speciální pedagogika

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

4

čzu

Fakulta Pedagogická Ostravské univerzity v Ostravě

Masarykova univerzita v Brně

MU - PdF

Ostravsá univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita, pedagogická fakulta

Ostravská universita v Ostravě

Ostravská univerzita

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravska univerzita v ostrave, pedagogicka fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta

Ostravská univerzita, pedagogická fakulta

Ostravská univerzita, pedagogicka fakulta

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta,

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, Bc. studium

OU v Ostravě, fakulta pedagogická, bc. vychovatelství

Pedag.fakulta ústí n.l.

Pedagogická

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

Pedagogická falulta, Masarykova univerzita

Technická univerzita Liberec, fakulta přírodovědně-humanitní a ppedagogická

Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Univerzita Jana Amose Komenského s.r.o.

Univerzita Jana Evengelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta

Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta

utb

ZČU

6. Absolvovali jste také NMgr. ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne1557,69 %51,72 %  
Ano1142,31 %37,93 %  

Graf

7. Uveďte plný název vysoké školy a fakulty, kde jste absolvoval/a NMgr. obor speciální pedagogika

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

---

Absolvovala jsem Mgr. speciální pedagogika, NMgr. existuje nebo je to překlep?

Jsem v posledním ročníku před státnicemi, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta, obor Speciální pedagogika, NMgr. studium

Masarykova univerzita Brno, pedagogická fakulta

Ostravská univerzita, pedagogická fakulta

Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

OU v Ostravě, fakulta pedagogická, Mgr. sociální pedagogika

Pedagogická

Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě

Univerzita J.A. Komenského Praha- učitelství

Univerzita Jana Amose Komenského, Katedra speciální pedagogiky

Univerzita Palackého v Olomouci, pedagogická fakulta

8. Uveďte (pokud jste absolvoval/a) celý název VŠ oboru mimo speciální pedagogiku a dosažený stupeň vzdělání (Bc., Mgr., Ing., Ph.D. ...)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne220 %6,9 %  
žádný110 %3,45 %  
nikde110 %3,45 %  
Masarykova univerzita, Právnická fakulta, obor Teorie a praxe přípravného řízení trestního, Bc. studium110 %3,45 %  
Sociálně pedagogická asistence110 %3,45 %  
Speciální pedagogika Mgr.110 %3,45 %  
Bc. - Pedagogika (FF MU)110 %3,45 %  
Učitelství výchovy ke zdraví pro 2. stupeň ZŠ (Mgr.)110 %3,45 %  
Dějiny výtvarných umění, výtvarná výchova, Bc.110 %3,45 %  

Graf

9. Kolik let po maturitě jste začal/a studovat VŠ obor speciální pedagogika (0 znamená ihned)

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01655,17 %55,17 %  
1413,79 %13,79 %  
3310,34 %10,34 %  
613,45 %3,45 %  
413,45 %3,45 %  
1013,45 %3,45 %  
2013,45 %3,45 %  
1513,45 %3,45 %  
2513,45 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.52
Minimum:0
Maximum:20
Variační rozpětí:20
Rozptyl:24.49
Směrodatná odchylka:4.95
Medián:0
Modus:0

Graf

10. Uveďte v celých letech délku své pedagogické praxe, pokud pracujete v pedagogice

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0931,03 %31,03 %  
1517,24 %17,24 %  
2413,79 %13,79 %  
426,9 %6,9 %  
326,9 %6,9 %  
813,45 %3,45 %  
0.113,45 %3,45 %  
1113,45 %3,45 %  
513,45 %3,45 %  
2013,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 9
0.5
26,9 %6,9 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.24
Minimum:0
Maximum:11
Variační rozpětí:11
Rozptyl:8.7
Směrodatná odchylka:2.95
Medián:1
Modus:0

Graf

11. Uveďte v celých letech celkovou délku své pracovní praxe

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2827,59 %27,59 %  
1413,79 %13,79 %  
0413,79 %13,79 %  
4413,79 %13,79 %  
1313,45 %3,45 %  
913,45 %3,45 %  
1513,45 %3,45 %  
513,45 %3,45 %  
3013,45 %3,45 %  
1613,45 %3,45 %  
ostatní odpovědi 0.5
25
3
310,34 %10,34 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.54
Minimum:0
Maximum:25
Variační rozpětí:25
Rozptyl:35.94
Směrodatná odchylka:6
Medián:2
Modus:2

Graf

12. Uveďte v celých letech délku pedagogické praxe ve vedoucí pozici, pokud pracujete jako vedoucí pracovník

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
02388,46 %79,31 %  
227,69 %6,9 %  
413,85 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.17
Minimum:0
Maximum:2
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.32
Směrodatná odchylka:0.56
Medián:0
Modus:0

Graf

13. Pracujete-li jako pedagogický pracovník, uveďte pozici

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Asistent pedagoga

asistent pedagoga

ne

ne

ne

nepracuji

nepracuji

nepracuji

nepracuji jako ped.pracovník

nepracuji, studuji

Nepracují, studuji

nepracuju, pracovala jsem jako asistentka pedagoga, vychovatelka a učitelka

pp

Pracovala jsem na pozici Specialni pedagog v dennim stacionari pro deti a mladez se stredne tezkym a tezkym kombinovanym postizenim (stredne tezka nebo tezka MR a dalsi vada).

Pracuji jako speciální pedagog ve Stacionáři

Před rodičovskou dovolenou logoped v MŠ

Speciální pedagog

speciální pedagog

speciální pedagog - SPC

speciální pedagog PPP školní speciální pedagog

ucitel

učitel a asistent pedagoga

učitelka

učitelka

učitelka - speciální pedagog v MŠ

učitelka MŠ

učitelka MŠ

vychovatel

Vychovatelka

14. Jak dlouho trvalo (v měsících), pokud jste se od ukončení studia uplatnil/a na pozici ped. pracovníka

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
01862,07 %62,07 %  
1310,34 %10,34 %  
2310,34 %10,34 %  
326,9 %6,9 %  
613,45 %3,45 %  
1213,45 %3,45 %  
413,45 %3,45 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:0.93
Minimum:0
Maximum:6
Variační rozpětí:6
Rozptyl:2.38
Směrodatná odchylka:1.54
Medián:0
Modus:0

Graf

15. Splňujete zákonné kvalifikační požadavky pro výkon své práce (dle platní legislativy)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2172,41 %72,41 %  
ne827,59 %27,59 %  

Graf

16. Ve kterém sektoru pracujete

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
školství1551,72 %51,72 %  
jiné931,03 %31,03 %  
sociální služby26,9 %6,9 %  
služby26,9 %6,9 %  
zdravotnictví13,45 %3,45 %  

Graf

17. Myslíte si, že za 10 let bude Vaše uplatnitelnost na pedagogické pozici (nízká, střední, vysoká)

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

4

doufám, že vysoká

ne

nízká

nízká

nizka

nízká

pokud budou peníze tak vysoká, zatím to s dotacemi nevypadá ale růžově

stejná jako nyní

Stredn

Stredni

střední

střední

střední

střední

střední

Střední

střední

Střední

střední

střední

střední

střední

střední

střední - snad

vysoká

vysoká

vysoká

Vysoká

18. Uvažujete aktuálně o změně zaměstnání mimo absolvovaný obor

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne2379,31 %79,31 %  
ano620,69 %20,69 %  

Graf

19. Jaký by to byl obor

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

-

?

4

administrativa

Az vyhorim pujdu nekam do kanclu prehazovat papiry. ;-)

Cokoli

ekonomický

když jsem zadala ne tak nemužu snad napsat jiné zaměstnání ;-)

knihovnictví, cestovni ruch

milionářka

nechci jiný obor

nechci změnu zaměstnání, jsem spokojená

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji

neuvažuji o změně

nevím

nevím

pedagogický

secondhand:)

Sociální práce

sociální služby, obecně práce ve službách

sociální služby, poradenství

stavebnictví

školství

Už jsem obor změnila, o návratu do školství neuvažuji, nebo spíše uvažuji ale rozhodnutí je vždy stejné - nechci se do školství vrátit v žádném případě

Veřejná správa

žádná změna

žadny

20. Aktuálně jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec1965,52 %65,52 %  
jiné931,03 %31,03 %  
evidence ÚP13,45 %3,45 %  

Graf

21. Jak vnímáte svou uplatnitelnost v následujících institucích (1 minimálně - 5 maximálně)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
mateřská škola3.5171.767
základní škola2.7241.648
střední škola1.8281.246
vyšší odborná škola1.7931.612
vysoká škola1.7931.681
jazyková škola1.7931.681
dětská skupina3.1381.912
spec. ped. centrum3.4831.836
stacionář3.4141.691
poradna3.2071.957
pečovatelská služby3.3451.26
agentura pro volnočas. aktivity3.2411.562
agentura pro hlídání dětí2.9661.895

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pavlicová, B.speciální pedagog na trhu práce (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://specialni-pedagog-na-trhu-pr.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.