Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Špeciálno-pedagogická diagnostika

Špeciálno-pedagogická diagnostika

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lucia Ferenčíková
Šetření:06. 12. 2011 - 31. 12. 2011
Počet respondentů:2
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.42:18
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený špeciálny pedagóg.

Som študentkou špeciálno-pedagogického poradenstva, PdF Univerzity Komenského v BA. Cieľom dotazníka je zistiť aké pomôcky a technológie sa využívajú pri špeciálno-pedagogickej diagnostike a s ktorými sa Vám lepšie pracuje. 

Dotazník ktorý vyplňujete je anonymný a otázky sú buď otvorené kde treba dopísať odpoveď, alebo uzavreté kde môžete vybrať z možností áno, nie. Správnu možnosť zakliknite. 

Za Vašu ochotu a odpovede vopred ďakujem.

Odpovědi respondentů

1. Aké pomôcky využívate najčastejšie pri špeciálno-pedagogickej diagnostike pre mentálne postihnutie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

neviem aké pomôcky mate na myslí, ale využívam testy a to: - podľa Dr. B Sindelár diagnostický materiál pre deficity čiastkových funkcií. - pre každý ročník mám vypracované, čo ma žiak s mentálnym postihnutím v danom ročníku v ŠZŠ zvládnuť a popíšem čo má zvládnuté v matematike, v slovenskom jazyku a v čítaní + manuálne zručností. - test - T- 74 - vizuálne vnímanie alebo u menších Edfeldou test - vyšetrím aj fonematické uvedomovanie - u žiakov 1. ročníka využívam detský skríning T-100 dieťa alebo žiak používa : pero, ceruzu a farbičky.

PL, makety, obrázky , učebnice,

2. Aké pomôcky využívate najčastejšie pri špeciálno-pedagogickej diagnostike pre zrakové postihnutie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nevyšetrujeme

So zrakovým postihnutím sa obraciame na pomoc v zdrojovom centre v Levoči a terenný špeciálny pedagóg nám príde vyšetriť dieťa alebo žiaka.

3. Aké pomôcky využívate najčastejšie pri špeciálno-pedagogickej diagnostike pre sluchové postihnutie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

PL, makety, obrázky , učebnice,

So sluchovým postihnutím sa obraciame na pomoc v CŠPP pre sluchové postihnutie v Prešove. Ale vyšetrujem aj a to testom: SON - R- 2.1/5-7

4. Aké pomôcky využívate najčastejšie pri špeciálno-pedagogickej diagnostike pre telesné postihnutie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ako pri žiakov na podozrenie s VPU a požiadame o vyšetrenie v CŠPP v Košiciach - Opatovská cesta , ktoré je špecializované pre telesné postihnutie

PL, makety, obrázky , učebnice, skutočné predmety

5. Aké IKT technológie využívate najčastejšie pri špeciálno-pedagogickej diagnostike pre mentálne postihnutie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žiadné

žiadne

6. Aké IKT technológie využívate najčastejšie pri špeciálno-pedagogickej diagnostike pre zrakové postihnutie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žiadné

žiadne

7. Aké IKT technológie využívate najčastejšie pri špeciálno-pedagogickej diagnostike pre sluchové postihnutie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

vyhodnotenie testu SON - R -2.1/5 -7

žiadne

8. Aké IKT technológie využívate najčastejšie pri špeciálno-pedagogickej diagnostike pre telesné postihnutie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

žiadné

žiadne

9. Aké pomôcky používate pri špeciálno-pedagogickej diagnostike u všetkých druhov postihnutia?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

PL, makety, obrázky , učebnice,

Pomoôcky- teda testy : T - 34 - školská spôsobilosť T - 100 - detský skrining Testy školskej spôsobilosti pre soc. znevýhodnené deti - B. Mesárošová, M. Marušková T - 202 - čitacie testy T - 254 - Dr. Sindelár pre školský vek Dr. Sindelár - pre mladší školský vek - "Mačka mňau" od 3 - 6 rokov Test rizika porúch čítania a písania D. Švancarová, A kuchárska ISBN - 80-7183-221-9. T - 116 - skúška laterality T 111 -Zareky T - 65 - TKF T - 249 kalkulia IV. T - 256 - OZOP Číselný štvorec T - 74 - matematické schopností T-239 T-74 Súbor testov na hodnotenie pravopisných schopností - Caravalos, Mikulajová, Vencelová - (sú vynikajúce) T - 40 - H-S-E-T

10. Aké IKT technológie používate pri špeciálno-pedagogickej diagnostike u všetkých druhov postihnutia?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Nijaké

takmer žiadné

11. Pri špeciálno-pedagogickej diagnostike pracujete najčastejšie s:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomôckami2100 %100 %  

Graf

12. Pociťujete nedostatok IKT technológií pre špeciálno-pedagogickú diagnostiku?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

13. Sú IKT technológie ľahko dostupné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

14. Sú IKT technológie určené na špeciálno-pedagogickú diagnostiku jednoduché a zrozumiteľné?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano150 %50 %  
ne150 %50 %  

Graf

15. Aké nedostatky pozorujete v špeciálno-pedagogickej diagnostike pri využívaní pomôcok?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nie je to spracované elektronický, aby bol výsledok čo najskôr vyhodnotený

Nie sú, pokiaľ si nevyrobíte.

16. Aké nedostatky pozorujete v špeciálno-pedagogickej diagnostike pri využívaní IKT technológií?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

nepracujem s tým

Veľké, nie sú takmer žiadne programy.

17. Ako by ste vylepšili v špeciálno-pedagogickej diagnostike IKT technológie?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Neexistujú. Bolo by to oveľa jednoduchšie a pre deti zaujímavejšie.

neviem to posudiť

18. Ako by ste vylepšili v špeciálno-pedagogickej diagnostike pomôcky?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ani neviem posúdiť, lebo nemám IKT pomôcky na diagnostiku, ale ôlen na rediagnostiku

Pre ment. postihnuté deti nie sú prakticky nijaké. Privítala by som nové metodiky spolu so súbormi pomôcok pre MP deti.

19. Pohlavie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena2100 %100 %  

Graf

20. Vek

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
50150 %50 %  
35150 %50 %  
Statistická polohaHodnota
Průměr:42.5
Minimum:35
Maximum:50
Variační rozpětí:15
Rozptyl:112.5
Směrodatná odchylka:10.61
Medián:42.5
Modus:50

Graf

21. Kraj

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
prešovský150 %50 %  
žilinský150 %50 %  

Graf

22. Špeciálny pedagóg pracujúci v centre špeciálno-pedagogického poradenstva.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2100 %100 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ferenčíková, L.Špeciálno-pedagogická diagnostika (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://specialno-pedagogicka-diagno.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.