Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Specifické poruchy učení

Specifické poruchy učení

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Markéta Neumannová
Šetření:06. 04. 2009 - 13. 04. 2009
Počet respondentů:80
Počet otázek (max/průměr):11 / 10.63
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:31
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Markéta Neumannová, tento dotazník je součástí mé absolventské práce pro obor veřejnosprávní činnosti na VOŠ Varnsdorf. Mým cílem je zjistit, co ví veřejnost o specifických  poruchách učení. Za Váš čas, který věnujete vyplnění mého dotazníku Vám předem děkuji.

 

Odpovědi respondentů

1. Slyšel/a jste někdy pojem specifické poruchy učení?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7391,25 %91,25 %  
ne78,75 %8,75 %  

Graf

2. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dyslexie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, slyšel/a a dokázal/a vysvětlit6986,25 %86,25 %  
ano, slyšel/a, ale vysvětlit bych tento pojem nedokázal/a1113,75 %13,75 %  

Graf

3. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dysgrafie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, slyšel/a a dokázal/a vysvětlit6783,75 %83,75 %  
ano, slyšel/a, ale vysvětlit bych tento pojem nedokázal/a1113,75 %13,75 %  
ne, neslyšel/a ani nedokázal/a vysvětlit22,5 %2,5 %  

Graf

4. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dysortografie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, neslyšel/a ani nedokázal/a vysvětlit3442,5 %42,5 %  
ano, slyšel/a, ale vysvětlit bych tento pojem nedokázal/a2835 %35 %  
ano, slyšel/a a dokázal/a vysvětlit1822,5 %22,5 %  

Graf

5. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dyskalkulie?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, slyšel/a a dokázal/a vysvětlit4860 %60 %  
ne, neslyšel/a , ani nedokázal/a vysvětlit1721,25 %21,25 %  
ano, slyšel/a, ale vysvětlit bych tento pojem nedokázal/a1518,75 %18,75 %  

Graf

6. Znáte ve svém okolí dítě se specifickou poruchou učení? (např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie, atd.)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 7, neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6581,25 %81,25 %  
ne1518,75 %18,75 %  

Graf

7. Víte jak je k tomuto dítěti přistupováno? (spolupráce učitel-rodič-dítě

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostatečná spolupráce2843,08 %35 %  
není mi známo1929,23 %23,75 %  
výborná spolupráce1726,15 %21,25 %  
vůbec žádná spolupráce11,54 %1,25 %  

Graf

8. Víte jaké má toto dítě podmínky ve škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitelé se snaží o individuální přístup2132,31 %26,25 %  
není mi známo 2030,77 %25 %  
dítě má možnost doučování1320 %16,25 %  
učitelé neberou žádné ohledy1116,92 %13,75 %  
dítě a učitelé využívají speciální pomůcky, učebnice, počítačové programy69,23 %7,5 %  

Graf

9. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 - 24 let4860 %60 %  
25 - 34 let2328,75 %28,75 %  
45 - 54 let45 %5 %  
35 - 44 let45 %5 %  
55 - 64 let11,25 %1,25 %  

Graf

10. Pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4758,75 %58,75 %  
muž3341,25 %41,25 %  

Graf

11. Dokončené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
střední s maturitou5771,25 %71,25 %  
základní1316,25 %16,25 %  
vysokoškolské810 %10 %  
vyšší odborné22,5 %2,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dyskalkulie?

  • odpověď ano, slyšel/a a dokázal/a vysvětlit:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano, slyšel/a a dokázal/a vysvětlit na otázku 4. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dysortografie?

9. Do jaké věkové skupiny patříte?

  • odpověď 18 - 24 let:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi základní na otázku 11. Dokončené vzdělání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Slyšel/a jste někdy pojem specifické poruchy učení?

2. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dyslexie?

3. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dysgrafie?

4. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dysortografie?

5. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dyskalkulie?

6. Znáte ve svém okolí dítě se specifickou poruchou učení? (např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie, atd.)

7. Víte jak je k tomuto dítěti přistupováno? (spolupráce učitel-rodič-dítě

8. Víte jaké má toto dítě podmínky ve škole?

9. Do jaké věkové skupiny patříte?

10. Pohlaví?

11. Dokončené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Slyšel/a jste někdy pojem specifické poruchy učení?

2. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dyslexie?

3. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dysgrafie?

4. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dysortografie?

5. Slyšel/a a dokázal/a byste stručně vysvětlit pojem dyskalkulie?

6. Znáte ve svém okolí dítě se specifickou poruchou učení? (např. dyslexie, dysgrafie, dyskalkulie, dysortografie, atd.)

7. Víte jak je k tomuto dítěti přistupováno? (spolupráce učitel-rodič-dítě

8. Víte jaké má toto dítě podmínky ve škole?

9. Do jaké věkové skupiny patříte?

10. Pohlaví?

11. Dokončené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Neumannová, M.Specifické poruchy učení (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://specificke-poruchy-uceni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.