Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Specifické rysy dospělých děti rodičů alkoholiků

Specifické rysy dospělých děti rodičů alkoholiků

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Adriana Takáčová
Šetření:10. 12. 2009 - 09. 01. 2010
Počet respondentů:101
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.45
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:67,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:00
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit rozdíly v chování dospělých dětí rodičů alkoholiků ve srovnání s ostatními. Dotazník je součástí mé diplomové práce a je zcela anonymní. Jeho vyplňení Vám nezabere více, než dvě minuty.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena7473,27 %73,27 %  
muž2726,73 %26,73 %  

Graf

2. Kolik je vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-307069,31 %69,31 %  
méně než 201312,87 %12,87 %  
30-401110,89 %10,89 %  
40-5043,96 %3,96 %  
50-6021,98 %1,98 %  
více než 6010,99 %0,99 %  

Graf

3. Měl některý z rodičů problémy s alkoholem v době vašeho dětství?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný6968,32 %68,32 %  
otec2423,76 %23,76 %  
matka43,96 %3,96 %  
oba43,96 %3,96 %  

Graf

4. Napadlo Vás někdy, že pijete příliš často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5352,48 %52,48 %  
ano4847,52 %47,52 %  

Graf

5. Kolik jste měl/a životních partnerů/rek?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22524,75 %24,75 %  
12423,76 %23,76 %  
31615,84 %15,84 %  
dva76,93 %6,93 %  
054,95 %4,95 %  
454,95 %4,95 %  
532,97 %2,97 %  
tři32,97 %2,97 %  
jednoho32,97 %2,97 %  
nula21,98 %1,98 %  
ostatní odpovědi dvě
žádný
8
13
2 partnerů
nepamatuju se
pět
jeden
87,92 %7,92 % 

Graf

6. Řekl/a byste, že většina z nich měla problémy s alkoholem či jinými návykovými látkami?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím5150,5 %50,5 %  
spíše nesouhlasím2423,76 %23,76 %  
spíše souhlasím1413,86 %13,86 %  
nevím76,93 %6,93 %  
souhlasím54,95 %4,95 %  

Graf

7. Řekl/a byste, žes většinou ze svých životních partnerů jste ukončil/a vztah vy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím3433,66 %33,66 %  
souhlasím1918,81 %18,81 %  
spíše souhlasím1817,82 %17,82 %  
spíše nesouhlasím1817,82 %17,82 %  
nevím1211,88 %11,88 %  

Graf

8. Kolik jste měl/a sexuálních partnerů?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11314,61 %12,87 %  
4910,11 %8,91 %  
877,87 %6,93 %  
377,87 %6,93 %  
277,87 %6,93 %  
544,49 %3,96 %  
744,49 %3,96 %  
dva33,37 %2,97 %  
033,37 %2,97 %  
633,37 %2,97 %  
ostatní odpovědi 10
30
deset
20
osm
jeden
nevim
pod 10
více než 10
jednoho
18
žádného
11
šest
tři
nula
hodně
dost
20-40
40
pět
2932,58 %28,71 % 

Graf

9. Byl/a jste někdy slovně, či jinak napaden/a blízkým opilým člověkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 10, ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5958,42 %58,42 %  
ne4241,58 %41,58 %  

Graf

10. Tento člověk byl:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiná odpověď2645,61 %25,74 %  
rodič1628,07 %15,84 %  
partner1526,32 %14,85 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

9. Byl/a jste někdy slovně, či jinak napaden/a blízkým opilým člověkem?

  • odpověď ano:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rodič na otázku 10. Tento člověk byl:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi partner na otázku 10. Tento člověk byl:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi jiná odpověď na otázku 10. Tento člověk byl:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Měl některý z rodičů problémy s alkoholem v době vašeho dětství?

4. Napadlo Vás někdy, že pijete příliš často?

5. Kolik jste měl/a životních partnerů/rek?

6. Řekl/a byste, že většina z nich měla problémy s alkoholem či jinými návykovými látkami?

7. Řekl/a byste, žes většinou ze svých životních partnerů jste ukončil/a vztah vy?

8. Kolik jste měl/a sexuálních partnerů?

9. Byl/a jste někdy slovně, či jinak napaden/a blízkým opilým člověkem?

10. Tento člověk byl:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Kolik je vám let?

3. Měl některý z rodičů problémy s alkoholem v době vašeho dětství?

4. Napadlo Vás někdy, že pijete příliš často?

5. Kolik jste měl/a životních partnerů/rek?

6. Řekl/a byste, že většina z nich měla problémy s alkoholem či jinými návykovými látkami?

7. Řekl/a byste, žes většinou ze svých životních partnerů jste ukončil/a vztah vy?

8. Kolik jste měl/a sexuálních partnerů?

9. Byl/a jste někdy slovně, či jinak napaden/a blízkým opilým člověkem?

10. Tento člověk byl:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Takáčová, A.Specifické rysy dospělých děti rodičů alkoholiků (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://specificke-rysy-dospelych-deti-rodicu-alkoholiku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.