Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Specifiká kariérního rozvoje žen

Specifiká kariérního rozvoje žen

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Olearova
Šetření:07. 04. 2010 - 06. 05. 2010
Počet respondentů:70
Počet otázek (max/průměr):32 / 29.94
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:53,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:27
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážený respondent, vážená respondentko,

Dovolte mi požádat Vás o vyplnění následujícího dotazníku. Dotazník je anonymní a výsledky použiji jenom ke zpracování své diplomové práce na téma „Specifika kariérního rozvoje žen“. Ráda bych zjistila, co ženy v práci nejvíc motivuje, jestli je obtížné skloubit pracovní život s rodinným, kde ženy vidí překážky v kariéře, a jestli někde vidí diskriminaci. Také bych ráda prověřila Vaše názory na některé všeobecně deklarované názory, které budování pracovní kariéry ženy doprovázejí.

Chtěla bych zdůraznit, že kariéra a kariérní růst jsou chápány v pozitivním smyslu!

Dotazník Vám nezabere více než 5 minut!

Předem Vám děkuji za Vaši spolupráci a poskytnuté informace.

Bc. Petra Oleárová, studentka Vysoké školy ekonomické v Praze, fakulta Mezinárodních vztahů, obor Mezinárodní obchod

 

Odpovědi respondentů

1. Žena je za stejnou práci odměňována méně než muž.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE SOUHLASÍM3245,07 %45,71 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM2332,39 %32,86 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM1115,49 %15,71 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM57,04 %7,14 %  

Graf

2. Žena – manažerka nemá příliš velkou autoritu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NESOUHLASÍM4260 %60 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM1521,43 %21,43 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM1115,71 %15,71 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM22,86 %2,86 %  

Graf

3. Žena na řídící pozici se k ženám – podřízeným chová více tvrdě, než by se choval muž.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NESOUHLASÍM3347,14 %47,14 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM2332,86 %32,86 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM710 %10 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM710 %10 %  

Graf

4. Ženy zvládají pracovní zátěž a stres stejně dobře jako muži.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ROZHODNĚ SOUHLASÍM3550 %50 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM2231,43 %31,43 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM912,86 %12,86 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM45,71 %5,71 %  

Graf

5. Pokud mají ženy možnost kariérního růstu, tak jim v něm většinou bráni nedostatek ambicí a odvahy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NESOUHLASÍM3144,29 %44,29 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM1825,71 %25,71 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM1622,86 %22,86 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM57,14 %7,14 %  

Graf

6. Možnosti pracovního uplatnění jsou pro muže a ženy stejné, záleží pouze na individuálních schopnostech.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NESOUHLASÍM3144,29 %44,29 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM2028,57 %28,57 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM1318,57 %18,57 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM68,57 %8,57 %  

Graf

7. Úspěšná žena se musí chovat príliš tvrdě, musí zastávat „mužský styl chování“, chce-li se prosadit.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE SOUHLASÍM3042,86 %42,86 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM2028,57 %28,57 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM1724,29 %24,29 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM34,29 %4,29 %  

Graf

8. I přesto, že mají ženy ambice, tak ne vždy mají možnost kariérního růstu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE SOUHLASÍM3144,29 %44,29 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM2332,86 %32,86 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM1420 %20 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM22,86 %2,86 %  

Graf

9. Ženy se řídí emocemi a osobními vztahy, a proto nemohou zastávat řídící funkci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM4158,57 %58,57 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM2231,43 %31,43 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM68,57 %8,57 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM11,43 %1,43 %  

Graf

10. Některé vyšší pozice jsou v některých firmách neoficiálně "rezervovaná" mužům.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE SOUHLASÍM2941,43 %41,43 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM1927,14 %27,14 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM1825,71 %25,71 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM45,71 %5,71 %  

Graf

11. Společnost nevytváří vhodné podmínky pro matky s malými dětmi, které chtějí pracovat.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ROZHODNĚ SOUHLASÍM3651,43 %51,43 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM2535,71 %35,71 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM912,86 %12,86 %  

Graf

12. Rodina a děti nejsou překážkou v budování kariéry ženy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NESOUHLASÍM2332,86 %32,86 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM1825,71 %25,71 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM1622,86 %22,86 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM1318,57 %18,57 %  

Graf

13. Je lepší mít nejdřív děti, až pak budovat kariéru.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NESOUHLASÍM3955,71 %55,71 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM1622,86 %22,86 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM1115,71 %15,71 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM45,71 %5,71 %  

Graf

14. Starost o domácnost a děti je úlohou ženy.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM2434,29 %34,29 %  
SPÍŠE SOUHLASÍM2332,86 %32,86 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM1927,14 %27,14 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM45,71 %5,71 %  

Graf

15. Přerušení kariéry z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené znamená pro ženu riziko přerazení na nižší pozici či úplný odchod z organizace.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE SOUHLASÍM3347,14 %47,14 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM2231,43 %31,43 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM1318,57 %18,57 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM22,86 %2,86 %  

Graf

16. Žena – manažerka trávi příliš času v práci, a proto nemá čas na rodinu a domácnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE SOUHLASÍM4057,14 %57,14 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM1724,29 %24,29 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM1115,71 %15,71 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM22,86 %2,86 %  

Graf

17. Pokud žena tráví v práci příliš mnoho času a nezbývá jí tak čas na domácnost, tak by si měla najmout hospodyni.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE SOUHLASÍM3448,57 %48,57 %  
ROZHODNĚ SOUHLASÍM2028,57 %28,57 %  
SPÍŠE NESOUHLASÍM1318,57 %18,57 %  
ROZHODNĚ NESOUHLASÍM34,29 %4,29 %  

Graf

18. Co je podle Vás největší překážkou žen pro získání řídících funkcí :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nemožnost sladění práce a rodiny2840 %40 %  
špatně nastavené podmínky zaměstnavatelů2028,57 %28,57 %  
přerušení kariéry mateřskou/rodičovskou dovolenou1420 %20 %  
nechota respektovat ženy jako nadřízené57,14 %7,14 %  
nedostatečné řídící schopnosti žen34,29 %4,29 %  

Graf

19. Podle Vašeho názoru ženu při výběru lepšího pracovního místa nejvíce motivuje (označte max. 2):

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyšší platové ohodnocení4970 %70 %  
zajímavější pracovní náplň3752,86 %52,86 %  
flexibilnost pracovní doby 2637,14 %37,14 %  
dobré pracovní vztahy, příjemný kolektiv1825,71 %25,71 %  
sociální výhody1014,29 %14,29 %  
možnost dalšího vzdělávání68,57 %8,57 %  
příjemnější pracovní prostředí57,14 %7,14 %  
získání větších rozhodovacích pravomocí45,71 %5,71 %  
získání větší odpovědnosti45,71 %5,71 %  

Graf

20. Pracujete :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pro mezinárodní společnost 2434,29 %34,29 %  
pro českou společnost2231,43 %31,43 %  
ve státní sféře1724,29 %24,29 %  
jako osoba samostatně výdělečně činná710 %10 %  

Graf

21. Společnost pro kterou pracujete působí v oblasti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ostatní1927,14 %27,14 %  
školství nebo vzdělávání1014,29 %14,29 %  
farmacie nebo zdravotnictví811,43 %11,43 %  
bankovnictví nebo finančních služeb710 %10 %  
IT technologií710 %10 %  
cestovního ruchu nebo hoteliérství68,57 %8,57 %  
státní správy57,14 %7,14 %  
architektury nebo stavebnictví34,29 %4,29 %  
právních služeb34,29 %4,29 %  
průmyslu22,86 %2,86 %  

Graf

22. Pracujete v oddělení :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné 3752,86 %52,86 %  
IT811,43 %11,43 %  
prodeje811,43 %11,43 %  
marketingu68,57 %8,57 %  
právním45,71 %5,71 %  
účetnictví22,86 %2,86 %  
finančního řízení22,86 %2,86 %  
lidských zdrojů22,86 %2,86 %  
nákupu11,43 %1,43 %  

Graf

23. Zastáváte v zaměstnání řídící funkci, tj.máte pod sebou podřízené, které přímo řídíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne.5477,14 %77,14 %  
Ano, ve středním managementu.710 %10 %  
Ano, v68,57 %8,57 %  
Ano, ve vyšším managementu.22,86 %2,86 %  
Ano, v nižším managementu.11,43 %1,43 %  

Graf

24. Máte ambice získat v zaměstnání vyšší pozici?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano mám.4665,71 %65,71 %  
Ne, jsem spokojen/a.2332,86 %32,86 %  
Ne, jsem spokojena.11,43 %1,43 %  

Graf

25. Váše pohlaví :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6390 %90 %  
muž710 %10 %  

Graf

26. Váš věk :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26 - 35 let3448,57 %48,57 %  
18 - 25 let3245,71 %45,71 %  
36 – 45 let45,71 %5,71 %  

Graf

27. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské4767,14 %67,14 %  
středoškolské s2130 %30 %  
základní11,43 %1,43 %  
středoškolské s maturitou11,43 %1,43 %  

Graf

28. Druh domácnosti :

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
partnerský / manželský pár bez dětí3651,43 %51,43 %  
sám/a bez dítěte2130 %30 %  
partnerský / manželský pár s912,86 %12,86 %  
sama bez dítěte34,29 %4,29 %  
sám/a s11,43 %1,43 %  

Graf

29. OTÁZKA POUZE PRO ŽENY! Pro mně je hlavním motivátorem v budování kariéry :

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
peníze25,41 %2,86 %  
sebeuplatnění25,41 %2,86 %  
možnosť ďalšieho vzdelávania12,7 %1,43 %  
společenská prestiž12,7 %1,43 %  
Vlastní růst, uznání, finanční stránka12,7 %1,43 %  
finance12,7 %1,43 %  
byt spokojna s tym co robim12,7 %1,43 %  
financne ohodnotenie12,7 %1,43 %  
finanční ohodnocení12,7 %1,43 %  
náplň práce,Finanční ohodnocení, kolektiv12,7 %1,43 %  
ostatní odpovědi abych získala uznání druhých
zajímavost práce, která se vyšším postm souvisí
zajimava pracovni napln
karieru zatim nebuduju, planuji dalsi dite
life-work balance
plat
využití hřiven, které jsem dostala od Pána Boha
peníze, uznání, seberealizace,
spokojnosť sama so sebou
finanční nezávislost
finanční zabezpečení rodiny
být spokojena sama se sebou a mít zajímavou náplň
seberealizace; aby mi to,co dělám, dávalo smysl
něco dokázat
Dělám práci, která mě baví.
práce, která mě baví
potřeba seberealizace
podprora partnera a jeho uznání z jeho strany
??? Nechci budovat kariéru .....
plat,co největší praxe před založením rodiny
naplnění vlastních ambicí
respekt,zajímavá práce,spokojenost,volnost
samostatnost
nutnost postarat se o dítě
snaha něco dokázat, postarat se o sebe
2567,57 %35,71 % 

Graf

30. OTÁZKA POUZE PRO ŽENY! Podle mého názoru je pro firmu výhodné zaměstnávat ženy hlavně z důvodu :

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
sú flexibilnejšie a chápavejšie12,86 %1,43 %  
schopností12,86 %1,43 %  
Preciznost, spolehlivost, jistota > riziko12,86 %1,43 %  
jiný pohled12,86 %1,43 %  
vacsej detailnosti, pocitu zodpovednosti,12,86 %1,43 %  
detajlnost, zodpovednost k práci12,86 %1,43 %  
loajality12,86 %1,43 %  
Lepšího citu pro módu (modní firmy)12,86 %1,43 %  
kreativity a jiného úhlu pohledu než muži12,86 %1,43 %  
ze dokaze zastat hocijaku funkciu12,86 %1,43 %  
ostatní odpovědi nemyslim si,ze je to vyhodnejsi
mají na věc jiný pohled než muži, diversifikace
moho dělat více věcí najednou
bere méně, udělá více, je manipulovatelnější
ženy myslí jinak než muži,je dobré znát názor obou
odlišného pohľadu na riešenie problémov než muži
je jedno, jestli zaměstnává muže nebo ženy
vacsia adaptabilnost
ženy jsou většinou odpovědnější než muži
jejich vynikající schopnosti diplomacie
neotřelosti
Záleží na schopnostech, ne na pohlaví.
spolehlivost, sociabilita
jejich odborných znalostí
vetsi zodpovednosti a odolnosti vuci stresu
že je firmy potřebují
lepší atmosfera a komunikace, zvládání stresu
komunikativnější, přizpůsobivější
empatie
mezi muži a ženami nejsou rozdíly v práci
spolehlivost
vyšší výkonnost a odolnosti,mín agresivity,empatie
může je platit méně
vyššia kreativita ako muži
jiného pohledu na věc (odlišného od mužského)
2571,43 %35,71 % 

Graf

31. OTÁZKA POUZE PRO ŽENY! Jako hlavní překážku v budování své kariéry vidím v :

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
glass ceiling12,78 %1,43 %  
Předsudky o ženách -plně se neshoduji s dotazníkem12,78 %1,43 %  
děti-chci mít na ně čas12,78 %1,43 %  
tazkosti sklbit rodinu a pracu12,78 %1,43 %  
matersku dovolenku12,78 %1,43 %  
obtížném sladění práce a rodiny12,78 %1,43 %  
dlouhý čas potřebný k vybudování kariéryXsoukromí12,78 %1,43 %  
lenost12,78 %1,43 %  
v nemožnosti postupu ve firmě, kde nyní pracuji12,78 %1,43 %  
mala spolocnost kde pracujem12,78 %1,43 %  
ostatní odpovědi neni to prekazka, ale moje volba - deti
v tom, že se nechci strhat, ale užít si i soukromí
nezaměstnanost
podmínkách zaměstnavetelů, postojích mužů
špatná psychika.nedůvěra sama v sobě
mužský odpor
zatiaľ nevidím prekážky
nechci budovat kariéru, rodina je důležitější
nedostatocna prax
nevidím žádnou, chce to jen trpělivost
nízký věk
Složité dojednávání částečných úvazků.
nutnost pracovat 8 a více hodin
plánovaný odchod na mateřskou
predsudkoch
fakt, že chci mít 4 děti
mateřské dovlené a vypadku kvuli detem
nebuduju kariéru = nemám překážky
dosaženém vzdělání
málo odvahy
založení rodiny
spojení rodiny (2 malé děti) a zaměstnání
že si muži myslí, že jsou pány tvorstva
sobě samé - málo sebedůvěry
možný odchod na MD
čas
2672,22 %37,14 % 

Graf

32. OTÁZKA POUZE PRO ŽENY! Čím by mi zaměstnavatel mohl ulehčit budování kariéry?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
flexibilní pracovní dobou27,41 %2,86 %  
lepši prístup k rodine s deťmi13,7 %1,43 %  
přístupností13,7 %1,43 %  
Jsem v práci s přístupem spokojena.13,7 %1,43 %  
flexibilna pracobna doba13,7 %1,43 %  
zaručením stavající pozice po příchodu z mateřské13,7 %1,43 %  
pružná pracovní doba13,7 %1,43 %  
zvýšit frekvenci školení13,7 %1,43 %  
firemní školky13,7 %1,43 %  
netrvat na zaběhlých principech (tj vedoucí = muž)13,7 %1,43 %  
ostatní odpovědi pridelit vacsiu zodpovednost
zajistenim jesli ci skolky v budove pracoviste
za přesčasy náhradní volno
rovnoprávným přístupem dle dovedností
přátelským přístupem, ochotou, vytrvalostí
viac času na ďalšie štúdium
školení a jazykové kurzy
snažit se více motivovat zaměstnance
Pružnou pracovní dobou.
umožnit pracovat část úvazku z domova
více flexibility v pracovní době
flexibilnost pracovni doby
podpora matky (volná pracovní doba, práce z domova
flexibilní prac. doba, vlastní jesličky, školka
flexibilní pracovní doba
zadáváním odpovědnějších úkolů
1659,26 %22,86 % 

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

13. Je lepší mít nejdřív děti, až pak budovat kariéru.

  • odpověď SPÍŠE NESOUHLASÍM:
    • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi sociální výhody na otázku 19. Podle Vašeho názoru ženu při výběru lepšího pracovního místa nejvíce motivuje (označte max. 2):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Žena je za stejnou práci odměňována méně než muž.

2. Žena – manažerka nemá příliš velkou autoritu.

3. Žena na řídící pozici se k ženám – podřízeným chová více tvrdě, než by se choval muž.

4. Ženy zvládají pracovní zátěž a stres stejně dobře jako muži.

5. Pokud mají ženy možnost kariérního růstu, tak jim v něm většinou bráni nedostatek ambicí a odvahy.

6. Možnosti pracovního uplatnění jsou pro muže a ženy stejné, záleží pouze na individuálních schopnostech.

7. Úspěšná žena se musí chovat príliš tvrdě, musí zastávat „mužský styl chování“, chce-li se prosadit.

8. I přesto, že mají ženy ambice, tak ne vždy mají možnost kariérního růstu.

9. Ženy se řídí emocemi a osobními vztahy, a proto nemohou zastávat řídící funkci.

10. Některé vyšší pozice jsou v některých firmách neoficiálně "rezervovaná" mužům.

11. Společnost nevytváří vhodné podmínky pro matky s malými dětmi, které chtějí pracovat.

12. Rodina a děti nejsou překážkou v budování kariéry ženy.

13. Je lepší mít nejdřív děti, až pak budovat kariéru.

14. Starost o domácnost a děti je úlohou ženy.

15. Přerušení kariéry z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené znamená pro ženu riziko přerazení na nižší pozici či úplný odchod z organizace.

16. Žena – manažerka trávi příliš času v práci, a proto nemá čas na rodinu a domácnost.

17. Pokud žena tráví v práci příliš mnoho času a nezbývá jí tak čas na domácnost, tak by si měla najmout hospodyni.

18. Co je podle Vás největší překážkou žen pro získání řídících funkcí :

19. Podle Vašeho názoru ženu při výběru lepšího pracovního místa nejvíce motivuje (označte max. 2):

20. Pracujete :

21. Společnost pro kterou pracujete působí v oblasti:

22. Pracujete v oddělení :

23. Zastáváte v zaměstnání řídící funkci, tj.máte pod sebou podřízené, které přímo řídíte?

24. Máte ambice získat v zaměstnání vyšší pozici?

25. Váše pohlaví :

26. Váš věk :

27. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

28. Druh domácnosti :

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Žena je za stejnou práci odměňována méně než muž.

2. Žena – manažerka nemá příliš velkou autoritu.

3. Žena na řídící pozici se k ženám – podřízeným chová více tvrdě, než by se choval muž.

4. Ženy zvládají pracovní zátěž a stres stejně dobře jako muži.

5. Pokud mají ženy možnost kariérního růstu, tak jim v něm většinou bráni nedostatek ambicí a odvahy.

6. Možnosti pracovního uplatnění jsou pro muže a ženy stejné, záleží pouze na individuálních schopnostech.

7. Úspěšná žena se musí chovat príliš tvrdě, musí zastávat „mužský styl chování“, chce-li se prosadit.

8. I přesto, že mají ženy ambice, tak ne vždy mají možnost kariérního růstu.

9. Ženy se řídí emocemi a osobními vztahy, a proto nemohou zastávat řídící funkci.

10. Některé vyšší pozice jsou v některých firmách neoficiálně "rezervovaná" mužům.

11. Společnost nevytváří vhodné podmínky pro matky s malými dětmi, které chtějí pracovat.

12. Rodina a děti nejsou překážkou v budování kariéry ženy.

13. Je lepší mít nejdřív děti, až pak budovat kariéru.

14. Starost o domácnost a děti je úlohou ženy.

15. Přerušení kariéry z důvodu mateřské nebo rodičovské dovolené znamená pro ženu riziko přerazení na nižší pozici či úplný odchod z organizace.

16. Žena – manažerka trávi příliš času v práci, a proto nemá čas na rodinu a domácnost.

17. Pokud žena tráví v práci příliš mnoho času a nezbývá jí tak čas na domácnost, tak by si měla najmout hospodyni.

18. Co je podle Vás největší překážkou žen pro získání řídících funkcí :

19. Podle Vašeho názoru ženu při výběru lepšího pracovního místa nejvíce motivuje (označte max. 2):

20. Pracujete :

21. Společnost pro kterou pracujete působí v oblasti:

22. Pracujete v oddělení :

23. Zastáváte v zaměstnání řídící funkci, tj.máte pod sebou podřízené, které přímo řídíte?

24. Máte ambice získat v zaměstnání vyšší pozici?

25. Váše pohlaví :

26. Váš věk :

27. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání :

28. Druh domácnosti :

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Olearova, P.Specifiká kariérního rozvoje žen (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://specifika-karierniho-rozvoje-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.