Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Specifika podnikání žen

Specifika podnikání žen

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Lakomá
Šetření:16. 04. 2016 - 23. 04. 2016
Počet respondentů:141
Počet otázek (max/průměr):30 / 20.18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:53,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím Vás o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, zda a jak je v České republice vnímána diskriminace žen na pracovním trhu.

Odpovědi respondentů

1. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ženaotázka č. 3, Mužotázka č. 2].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena12387,23 %87,23 %  
Muž1812,77 %12,77 %  

Graf

2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

3. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

4. Jak Vám celkově vyhovuje způsob života a práce podnikatelky/zaměstnankyně proti tomu být zaměstnaná/podnikatelkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše vyhovuje4435,77 %31,21 %  
Naprosto vyhovuje3427,64 %24,11 %  
Nepodnikám, ani nejsem zaměstnaná2520,33 %17,73 %  
Ani vyhovuje, ani nevyhovuje1814,63 %12,77 %  
Naprosto nevyhovuje21,63 %1,42 %  

Graf

5. Jak jste spokojená se svým celkovým příjmem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Velmi spokojenáotázka č. 7, Spíše spokojenáotázka č. 7, Ani spokojená, ani nespokojenáotázka č. 6, Spíše nespokojenáotázka č. 6, Velmi nespokojenáotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojená4939,84 %34,75 %  
Spíše nespokojená3024,39 %21,28 %  
Ani spokojená, ani nespokojená2318,7 %16,31 %  
Velmi spokojená1310,57 %9,22 %  
Velmi nespokojená86,5 %5,67 %  

Graf

6. O kolik by měl být Váš příjem vyšší, abyste s ním byla spokojená?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6001 - 10 000 Kč měsíčně2032,79 %14,18 %  
3001 - 6000 Kč měsíčně1931,15 %13,48 %  
0 - 3000 Kč měsíčně711,48 %4,96 %  
Více jak 20 000 Kč měsíčně69,84 %4,26 %  
15 001 - 20 000 Kč měsíčně58,2 %3,55 %  
10 001 - 15 000 Kč měsíčně46,56 %2,84 %  

Graf

7. V současnosti podnikáte, nebo uvažujete, že byste začala podnikat, ať už sama nebo s někým?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Podnikámotázka č. 8, Uvažuji o podnikání, do tří let chci začítotázka č. 11, Uvažuji o podnikání, za více jak 3 roky chci začítotázka č. 11, Uvažuji o podnikání, ale nemám časový plánotázka č. 11, Ne a neuvažovala jsem o tomotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne a neuvažovala jsem o tom5242,28 %36,88 %  
Uvažuji o podnikání, ale nemám časový plán3427,64 %24,11 %  
Podnikám2621,14 %18,44 %  
Uvažuji o podnikání, za více jak 3 roky chci začít86,5 %5,67 %  
Uvažuji o podnikání, do tří let chci začít32,44 %2,13 %  

Graf

8. Jak většinou využíváte příjmy z podnikání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osobní či rodinné výdaje1872 %12,77 %  
Vracím je zpět do podnikání1144 %7,8 %  
Spořím624 %4,26 %  

Graf

9. Co Vám Vaše podnikání přináší? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vlastní pracovní doba2180,77 %14,89 %  
Zabývám se tím, co mě baví1453,85 %9,93 %  
Nemusím poslouchat nadřízené1038,46 %7,09 %  
Zabívám se tím, co mě baví726,92 %4,96 %  
Volím si lidi, se kterými pracuji623,08 %4,26 %  
Finanční nezávislost na okolí623,08 %4,26 %  
Mám společenský respekt311,54 %2,13 %  
Mám nadstandardní příjmy27,69 %1,42 %  

Graf

10. Co konkrétně je pro Vás osobně motivací být podnikatelkou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Možnost si sám uspořádat pracovní dobu1765,38 %12,06 %  
Možnost naplno využít své schopnosti a potenciál1661,54 %11,35 %  
Nezávislost na rozhodování ostatních934,62 %6,38 %  
Možnost se finančně zajistit726,92 %4,96 %  
Mám podnikatelský nápad311,54 %2,13 %  
Jde o službu veřejnosti311,54 %2,13 %  
Něco jiného27,69 %1,42 %  
Mám podnikatelský vzor, který mě inspiruje13,85 %0,71 %  
Zkušenosti v rodině / mezi přáteli13,85 %0,71 %  
Možnost dosáhnout prestižního postavení a být vzor pro ostatní13,85 %0,71 %  

Graf

11. Podnikala jste někdy v minulosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Ne, ale uvažovala jsem o tomotázka č. 12, Ne a neuvažovala jsem o tomotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne a neuvažovala jsem o tom4849,48 %34,04 %  
Ne, ale uvažovala jsem o tom4041,24 %28,37 %  
Ano99,28 %6,38 %  

Graf

12. Z jakého důvodu jste Vy osobně doposud nepodnikala nebo o podnikání ani neuvažovala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek financí4146,59 %29,08 %  
Strach, že se podnikáním neuživím3539,77 %24,82 %  
Chybějící nápad3135,23 %21,99 %  
Je to příliš nejisté2326,14 %16,31 %  
Strach s podnikáním začít1921,59 %13,48 %  
Nedostatek znalostí v oboru1719,32 %12,06 %  
Spokojenost v zaměstnání1213,64 %8,51 %  
Nedostatek energie910,23 %6,38 %  
Nedostatek informací ohledně podnikání obecně89,09 %5,67 %  
Nedostatek informací jak začít77,95 %4,96 %  
Obtížnost skloubení podnikání a rodiny77,95 %4,96 %  
Chybějící podpora podnikání44,55 %2,84 %  
Nemožnost konzultovat s mentorem33,41 %2,13 %  
Nedostatek úspěchů žen22,27 %1,42 %  
Obtížný výběr oboru22,27 %1,42 %  
Politické prostředí obecně22,27 %1,42 %  
nedokončené vzdělání v oboru, ve kterém bych chtěla podnikat11,14 %0,71 %  
věk 11,14 %0,71 %  
Stále studuji11,14 %0,71 %  
pronajímám chatu, nevím zda je to podnikání 11,14 %0,71 %  
Denní studium11,14 %0,71 %  
dosud neukončené vzdělání podmiňující činnost, v níž chci podnikat11,14 %0,71 %  
jsem líná11,14 %0,71 %  
nedostatek času - jsem studentka11,14 %0,71 %  
ještě studuji11,14 %0,71 %  
Nemela jsem potrebna opravneni11,14 %0,71 %  

Graf

13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

14. V kolika letech jste začala podnikat?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 až 34 let1954,29 %13,48 %  
18 až 24 let1337,14 %9,22 %  
35 až 44 let38,57 %2,13 %  

Graf

15. Jaká byla tehdy Vaše životní situace? Vyberte výroky, které odpovídaly Vaší životní situaci. Pokud žádný neodpovídá, zkuste situaci popsat sama co nejpodrobněji.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Podnikala jsem během rodičovské dovolené a už jsem u toho zůstala720 %4,96 %  
V práci jsem byla jen krátce, abych nasbírala zkušenosti, podnikání byl od začátku můj cíl720 %4,96 %  
Začala jsem podnikat hned po studiu617,14 %4,26 %  
V mé stávající práci mne to nebavilo411,43 %2,84 %  
Nemohla jsem sehnat práci a tak jsem začala podnikat38,57 %2,13 %  
Nemohla jsem sehnat práci po rodičovské dovolené a tak jsem začala podnikat25,71 %1,42 %  
V mé stávající práci jsem nebyla spokojená s platem25,71 %1,42 %  
Podnikala jsem pri praci12,86 %0,71 %  
Myslela jsem, že to bude finančně zajímavější12,86 %0,71 %  
v práci mne to baví, podnikám jen na vedlejší činnost12,86 %0,71 %  
Práce mi byla nabídnuta, byla z oboru, který mě baví, zajímá a rozumím a dokud budou zakázky, zůstanu u něj12,86 %0,71 %  
měla jsem příležitost začít a začala jsem podnikat při práci, která mne bavila12,86 %0,71 %  
nesedl mi kolektiv a byla příležitost dělat to co v práci jako podnikání12,86 %0,71 %  
skoncila som v praci a na (financne) preklenutie obdobia, ktore som chcela vyuzit na vzdelanie a vlastny rozvoj, som si zalozila zivnost a ked ma niekto oslovil s nejakym projektom, mohla som na nom pracovat.12,86 %0,71 %  
začala jsem podnikat při studiu, abych si zvýšila příjmy12,86 %0,71 %  
naskytla se příležitost - prostory k podnikání, v práci jsem si připadala nevyužitá12,86 %0,71 %  

Graf

16. Jaké největší překážky v podnikání jste Vy osobně vnímala, když jste s podnikáním začínala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedostatek financí1440 %9,93 %  
Obtížnost skloubení podnikání a rodiny1131,43 %7,8 %  
Strach, že se podnikáním neuživím1131,43 %7,8 %  
Chybějící podpora podnikání822,86 %5,67 %  
Strach s podnikáním začít822,86 %5,67 %  
Je to příliš nejisté617,14 %4,26 %  
Nedostatek informací ohledně podnikání obecně617,14 %4,26 %  
Nedostatek znalostí v oboru514,29 %3,55 %  
Nemožnost konzultovat s mentorem38,57 %2,13 %  
Nedostatek informací jak začít38,57 %2,13 %  
Nedostatek energie25,71 %1,42 %  
široká nabídka v mém oboru12,86 %0,71 %  
Politické prostředí obecně12,86 %0,71 %  
Nedostatek úspěchů žen12,86 %0,71 %  
Chybějící nápad12,86 %0,71 %  

Graf

17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

18. Které z následujících typů podnikání jste provozovala nebo provozujete v současnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytování vlastních služeb1748,57 %12,06 %  
Práce z domu514,29 %3,55 %  
Oděvnictví/móda411,43 %2,84 %  
Restaurace25,71 %1,42 %  
Prodej vlastních produktů přes internet25,71 %1,42 %  
Květiny, aranžérství25,71 %1,42 %  
MLM (Oriflame, Avon, atd.)25,71 %1,42 %  
výroba bižuterie12,86 %0,71 %  
chybí mi zde základní obory,jako ten můj-vzdělávání12,86 %0,71 %  
Překladatelství12,86 %0,71 %  
vzdělávání, lektorská činnost12,86 %0,71 %  
Kadeřnictví, kosmetika12,86 %0,71 %  
Umění12,86 %0,71 %  
zpravování dat pro soukromé ZZ12,86 %0,71 %  
Graficky design12,86 %0,71 %  
účetnictví12,86 %0,71 %  
Hračky12,86 %0,71 %  

Graf

19. Které z následujících typů podnikání byste si chtěla vyzkoušet?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Poskytování vlastních služeb3024,79 %21,28 %  
Práce z domu2722,31 %19,15 %  
Kavárna, čajovna2419,83 %17,02 %  
Prodej vlastních produktů přes internet1714,05 %12,06 %  
Umění1411,57 %9,93 %  
Cukrárna, pekárna129,92 %8,51 %  
Restaurace119,09 %7,8 %  
Oděvnictví/móda119,09 %7,8 %  
Knihy108,26 %7,09 %  
Ubytovací služby97,44 %6,38 %  
Škola, školka97,44 %6,38 %  
Zdravotnictví75,79 %4,96 %  
Občerstvení64,96 %4,26 %  
Zemědělství64,96 %4,26 %  
Info-podnikání54,13 %3,55 %  
Zahradnictví54,13 %3,55 %  
žádné43,31 %2,84 %  
Kadeřnictví, kosmetika32,48 %2,13 %  
MLM (Oriflame, Avon, atd.)21,65 %1,42 %  
Květiny, aranžérství21,65 %1,42 %  
svatebni agentura10,83 %0,71 %  
Farmářství10,83 %0,71 %  
Žádné. To co udělalo podnikání s mým manželem já podstupovat nechci! !!!10,83 %0,71 %  
má své podnikání, nemám tedy potřebu zasahovat do jiného oboru10,83 %0,71 %  
výkon advokacie10,83 %0,71 %  
nic z toho, jsem spokojená10,83 %0,71 %  
advokacie10,83 %0,71 %  
nevím10,83 %0,71 %  
Čalounictví 10,83 %0,71 %  
Veterinární klinika10,83 %0,71 %  
fotografování10,83 %0,71 %  
už žádné10,83 %0,71 %  

Graf

20. Pokud se zamyslíte nad podnikáním obecně, co vidíte jako překážky podnikání v České republice?

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

21. Kolik podle Vás potřebuje člověk do začátku podnikání peněz?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, neumím posoudit3323,4 %23,4 %  
100 001 až 200 000 Kč1812,77 %12,77 %  
200 001 až 300 000 Kč1712,06 %12,06 %  
50 001 až 100 000 Kč1611,35 %11,35 %  
500 001 až 600 000 Kč1611,35 %11,35 %  
Více než 1 000 000 Kč117,8 %7,8 %  
900 001 až 1 000 000 Kč107,09 %7,09 %  
400 001 až 500 000 Kč64,26 %4,26 %  
300 001 až 400 000 Kč53,55 %3,55 %  
20 001 až 50 000 Kč53,55 %3,55 %  
600 001 až 700 000 Kč21,42 %1,42 %  
Do 20 000 Kč10,71 %0,71 %  
700 001 až 800 000 Kč10,71 %0,71 %  

Graf

22. Kolik by podle Vás měl činit stabilní měsíční čistý příjem z podnikání tak, aby podnikání bylo únosné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 001 až 30 000 Kč4934,75 %34,75 %  
30 001 až 40 000 Kč3323,4 %23,4 %  
40 001 až 50 000 Kč2114,89 %14,89 %  
15 001 až 20 000 Kč149,93 %9,93 %  
50 001 Kč a více128,51 %8,51 %  
Nevím, neumím posoudit117,8 %7,8 %  
Do 15 000 Kč10,71 %0,71 %  

Graf

23. Na co podle Vás potřebuje začínající podnikatel nebo podnikatelka peníze především?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Materiál, zboží, vybavení5841,13 %41,13 %  
Prostory, pronájem2517,73 %17,73 %  
Rezerva na živobytí1812,77 %12,77 %  
Reklama1812,77 %12,77 %  
Založení společnosti107,09 %7,09 %  
Na mzdy pracovních sil85,67 %5,67 %  
to je přece různé podle druhu podnikání, někde je potřeba prostory, vybavení, materiál, jinde jen materiál a vybavení... stejně je to i u otázky č. 21 tj. rozpočet, někde stačí do 20tis jinde i 200tis...10,71 %0,71 %  
naprosto na vše, náklady se počítají ze všech výše zmíněných položek-nejlze jasně odpovědět10,71 %0,71 %  
zalezi od typu biznisu10,71 %0,71 %  
záleží na konkrétním projektu10,71 %0,71 %  

Graf

24. Jaké informace jsou podle Vás pro začínající podnikatelky a podnikatele nejcennější? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jak sehnat investory/finance6646,81 %46,81 %  
Jak vypracovat podnikatelský projekt5841,13 %41,13 %  
Jak oslovit nové zákazníky5740,43 %40,43 %  
Jaké jsou možnosti dotací a fondů na podporu podnikání4934,75 %34,75 %  
Jak založit firmu3424,11 %24,11 %  
Jak komunikovat se zákazníky3222,7 %22,7 %  
Jak získat zkušenosti z podnikatelského prostředí3021,28 %21,28 %  
Zkušenosti a rady od úspěšných podnikatelů2920,57 %20,57 %  
Jak zlepšit sebeprezentaci (jednání s lidmi apod.)2014,18 %14,18 %  
Jak exportovat/expandovat na zahraniční trhy74,96 %4,96 %  
Nejde odpovědět 10,71 %0,71 %  
Nic z toho10,71 %0,71 %  

Graf

25. Mají podle Vás muži a ženy stejné příležitosti na začátku podnikání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9365,96 %65,96 %  
Ne4834,04 %34,04 %  

Graf

26. Označte prosím u každé situace, zda platí pro podnikání spíše žen, spíše mužů, nebo není rozdíl mezi muži a ženami.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

27. Jaký je Váš věk?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
25 až 34 let5740,43 %40,43 %  
18 až 24 let4129,08 %29,08 %  
35 až 44 let3121,99 %21,99 %  
45 až 54 let85,67 %5,67 %  
55 a více let32,13 %2,13 %  
Méně než 18 let10,71 %0,71 %  

Graf

28. Ve které lokalitě působíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Olomoucký kraj7754,61 %54,61 %  
Moravskoslezský kraj2719,15 %19,15 %  
Jihomoravský kraj85,67 %5,67 %  
Středočeský kraj64,26 %4,26 %  
Hlavní město Praha64,26 %4,26 %  
Zlínský kraj53,55 %3,55 %  
Plzeňský kraj42,84 %2,84 %  
Královéhradecký kraj32,13 %2,13 %  
Kraj Vysočina21,42 %1,42 %  
Karlovarský kraj10,71 %0,71 %  
Pardubický kraj10,71 %0,71 %  
Liberecký kraj10,71 %0,71 %  

Graf

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou8056,74 %56,74 %  
Vysokoškolské4431,21 %31,21 %  
Střední bez maturity107,09 %7,09 %  
Základní42,84 %2,84 %  
Vyšší odborné32,13 %2,13 %  

Graf

30. Závěrem se prosím zamyslete, jak by měla vypadat Vaše práce snů? Popište.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

?

...

Aby mě bavila, naplňovala, aby zajistila finanční stabilitu rodině a zbylo dostatek času na rodinu a koníčky.

Aby me dokazala financne zabezpecit, ale nemela vliv na muj osobni zivot a hlavne me bavila

butik s vlastní módou

být úspěšná v tvorbě šperků, třeba i pro modní návrháře a jejich přehlídky :)

cukrářka ve vlastním objektu (bez pronájmu a bez dluhů)

číst knihy, bavit se o knihách a půjčovat knihy - a to dělám :-) Má práce je mým koníčkem :-)

Delat co me bavi, co ma smysl, mit cas na sebe a sve blizke, mit dostatek financi na cestovani a vse co potrebuji

Dostatek financí, zároveň zajímavá, nestereotypní, práce by měla být částečně koníček.

https://www.youtube.com/watch?v=CRpz0zuAGVs

chtěla bych mít minifarmu s ubytováním

Chtěla bych si postupem času otevřít kavárnu, je to můj sen už od dětství. Sen, který se mi pomalu, ale zcela jistě začíná plnit. Málá kavárna s malým počtem zaměstananců nic velkého.

Jako ta, kterou teď vykonávám, jen by mi měla zabrat méně času.

Jelikož práci snů vykonavam tak jsem celkem spokojená

Každá práce může být práci snů, pokud si to tak v hlavě pojmeme. Pro mě je práce snů každá práce, která mě baví, přináší mi uspokojení a očekávanou mzdu, navíc je doplněna skvělým, přátelským kolektivem. Já měla v životě štěstí, že jsem vždy "zatím" takovou práci měla.

Kdybych mohla podnikat, tak bych si pořídila kozí faru.

klidná,hodně placená

Klidně taková, jaká je teď (referentka na právním oddělení), ale za tomu přiměřenou odměnu... čili při zvýšení platu ideál :) Klasická pracovní doba, zpracovávání administrativy, člověk si nenosí stres po práci domů, zaměstnání mám blízko bydliště, kolektiv přívětivý...

Kombinace kancelářská práce a práce s lidmi.

Kosmonaut

Majitelka penzionu

Mala kavarna s kvalitní prazirnou a domácími zákusky...

Mám práci snů, jinak bych nepodnikala a nechala bych se zaměstnat.

Měla by mě v první řadě bavit. Pokud je pro mě práce koníčkem, dokážu přetrpět i horší kolektiv a horší platové podmínky.

měla by mít volnou pracovní dobu, abych zvládala péči o dítě a měla by mě bavit

Miluji práci, kterou zrovna dělám

Moje práce snů mě zabezpečí a hlavně mě baví a naplňuje.

Moje sočasné zaměstnání se téměř blíží práci snů.

Možnost práci si rozvrhnout tak, abych mohla pracovat aspoň částečně z domova a být více doma.

Můj největší koníček jsou knihy, takže práce s nimi. Knihovnice,editorka.....

Nad tímto se zamýšlím vcelku často... ještě jsem na to nepřišla...

Naplnujici, náročná a zajímavá, časově flexibilní, kreativní. Dostatečně ohodnocena.

Neco pro ludi. Vytvareni

Něco, co by mě bavilo. Bohužel stále nemám nejmenší tušení, co by to mohlo být.

Nestereotypni

Netusim

NEVIM

Normální pracovní doba,dostatečný příjem na uživení rodiny, dobré pracovní vztahy.

Pomahat lidem zit jejich zivot snu, cestovat, uzivat si u toho a za to vsechno dostavat zaplaceno :-)

Pornoherec

Práce by mě měla hlavně bavit a plat by aspoň 20000

Práce mě musí bavit.

práce musí bavit, pocit že tou prací něco získáme a rozvineme svoji osobnost - takže zájem o tuto práci a odpovídající finanční ohodnocení

Práce snů je pro mě spisovatelka, která má spoustu nápadů, její knihy jsou bestselery.

Práce v ekonomickém oboru, kde mohu jednat s lidmi. Pracovní doba 7h denně 4x v týdnu a plat kolem 30 000,-- čistého. :-)

práce, která by byli i mým koníčkem, bavila mě a naplňovala

Pracovat ve svém podniku, vše si řídit sám. Nemít šéfa, který neposlouchá nápady svých zaměstnanců. A hlavně - vše závisí na mě, na nikom jiném.

Prakticky lekar pro deti a dorost

Psaní příběhů a kretavni práce s tím spojená, celkově práce s textem

Rentier

rentier

Se super lidmi, nedaleko od domaova a rodiny s dostačujícím platem zvládnete cokoli :)

Soukromá psychiatrická praxe s velkým množstvím volna

spokojení zaměstnanci + spokojení zákazníci = spokojený majitel

státní zaměstnanec pobírající vysoký plat

Stejná, jakou mám, možná bych poněkud změnila obsahovou náplň a zaměření seminářů.

taková co by mě bavila, byl dobrý kolektiv a vedení aby tam nebyla šikana. Plat abych s ním vyšla a uživila rodinu.

Taková práce, která mne bude uspokojovat a bavit.

Takova, kde by mi byla stale nablizku ma rodina.

taková, kde bych si naprosto nezávisle mohla organizovat svůj čas

Taková, která by mě naplnovala, bavila, byla přínosem a neobsahovala do rodinných vztahů.

To co prave rozjizdim

To je docela složité.... Zatím nevím....nějaké sny, a!nemám...:-)

To si necham pro sebe

unavená ze souběhu podnikání a pracovního poměru si chci užívat volného času

uz ji mam

v sociálních službách

Vést vlastní pobočky, v každé strávit pouze 4 hodiny týdně.

Veterinární činnost, kvalitně sestavený team, přístrojová vybavenost

Vlastni kavárna u moře

Vlastnit firmu o niz se nemusim starat.

Vlastnit nějákou cukrárnu nebo kavárnu.

Vlastnit vlastní galerii, která by byla současně i čajovna.

zaměstnání s flexibilní pracovní dobou nebo možností homeoffice. Mzda by měla odpovídat zkušenostem a odpovědnosti.

Žádná :D

žena v domácnosti :-)

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 12 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Jste

 • odpověď Muž:
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávky, důchod, stipendium=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mateřský nebo rodičovský příspěvek=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy z brigády=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy z vlastního podnikání=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 7.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy ze stálého zaměstnání=hlavní příjem na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?

2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?

 • odpověď Dávky, důchod, stipendium=nevyužívám:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy z brigády=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy ze stálého zaměstnání=hlavní příjem na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mateřský nebo rodičovský příspěvek=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy z vlastního podnikání=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
 • odpověď Mateřský nebo rodičovský příspěvek=nevyužívám:
  • 8.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy ze stálého zaměstnání=hlavní příjem na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 8.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dávky, důchod, stipendium=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 8.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy z vlastního podnikání=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 8.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné=nevyužívám na otázku 2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?

3. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?

 • odpověď Příjmy z brigády=nevyužívám:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obtížnost skloubení podnikání a rodiny na otázku 16. Jaké největší překážky v podnikání jste Vy osobně vnímala, když jste s podnikáním začínala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Srozumitelné informace o podnikání=Určitě pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Poskytování vlastních služeb na otázku 18. Které z následujících typů podnikání jste provozovala nebo provozujete v současnosti?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor/Mentorka=Spíše pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi spokojená na otázku 5. Jak jste spokojená se svým celkovým příjmem?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomoc s prodejem produktů nebo služeb=Určitě pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Naprosto vyhovuje na otázku 4. Jak Vám celkově vyhovuje způsob života a práce podnikatelky/zaměstnankyně proti tomu být zaměstnaná/podnikatelkou?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesvědčení o poptávce=Určitě pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesvědčení o poptávce=Spíše pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
 • odpověď Příjmy z vlastního podnikání=nevyužívám:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3001 - 6000 Kč měsíčně na otázku 6. O kolik by měl být Váš příjem vyšší, abyste s ním byla spokojená?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne a neuvažovala jsem o tom na otázku 7. V současnosti podnikáte, nebo uvažujete, že byste začala podnikat, ať už sama nebo s někým?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, neumím posoudit na otázku 22. Kolik by podle Vás měl činit stabilní měsíční čistý příjem z podnikání tak, aby podnikání bylo únosné?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Založení společnosti na otázku 23. Na co podle Vás potřebuje začínající podnikatel nebo podnikatelka peníze především?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné=hlavní příjem na otázku 3. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne a neuvažovala jsem o tom na otázku 11. Podnikala jste někdy v minulosti?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Je to příliš nejisté na otázku 12. Z jakého důvodu jste Vy osobně doposud nepodnikala nebo o podnikání ani neuvažovala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spokojenost v zaměstnání na otázku 12. Z jakého důvodu jste Vy osobně doposud nepodnikala nebo o podnikání ani neuvažovala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dotace z fondů=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inspirace v podobě konkrétního příběhu ženy v podobné situaci=Spíše pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inspirace v podobě konkrétního příběhu ženy v podobné situaci=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunitní platforma umožňující setkávání s podnikatelkami=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor/Mentorka=Ani pomůže, ani nepomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online komunitní platforma pro sdílení zkušeností=Ani pomůže, ani nepomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online komunitní platforma pro sdílení zkušeností=Spíše pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online vzdělávací platformy=Ani pomůže, ani nepomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online vzdělávací platformy=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma organizující vzdělávací akce=Ani pomůže, ani nepomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma organizující vzdělávací akce=Spíše nepomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma organizující vzdělávací akce=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora rodiny=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomoc s prodejem produktů nebo služeb=Spíše pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
 • odpověď Příjmy ze stálého zaměstnání=hlavní příjem:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spokojenost v zaměstnání na otázku 12. Z jakého důvodu jste Vy osobně doposud nepodnikala nebo o podnikání ani neuvažovala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.
 • odpověď Příjmy ze stálého zaměstnání=nevyužívám:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nepodnikám, ani nejsem zaměstnaná na otázku 4. Jak Vám celkově vyhovuje způsob života a práce podnikatelky/zaměstnankyně proti tomu být zaměstnaná/podnikatelkou?
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy z vlastního podnikání=hlavní příjem na otázku 3. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mateřský nebo rodičovský příspěvek=hlavní příjem na otázku 3. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Jiné=hlavní příjem na otázku 3. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?

7. V současnosti podnikáte, nebo uvažujete, že byste začala podnikat, ať už sama nebo s někým?

 • odpověď Podnikám:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy z vlastního podnikání=hlavní příjem na otázku 3. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Osobní či rodinné výdaje na otázku 8. Jak většinou využíváte příjmy z podnikání?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vracím je zpět do podnikání na otázku 8. Jak většinou využíváte příjmy z podnikání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nemusím poslouchat nadřízené na otázku 9. Co Vám Vaše podnikání přináší? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vlastní pracovní doba na otázku 9. Co Vám Vaše podnikání přináší? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zabývám se tím, co mě baví na otázku 9. Co Vám Vaše podnikání přináší? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost naplno využít své schopnosti a potenciál na otázku 10. Co konkrétně je pro Vás osobně motivací být podnikatelkou?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost si sám uspořádat pracovní dobu na otázku 10. Co konkrétně je pro Vás osobně motivací být podnikatelkou?

9. Co Vám Vaše podnikání přináší? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

 • odpověď Vlastní pracovní doba:
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjmy z vlastního podnikání=hlavní příjem na otázku 3. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?
  • 6.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Možnost si sám uspořádat pracovní dobu na otázku 10. Co konkrétně je pro Vás osobně motivací být podnikatelkou?
  • 6.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Zabývám se tím, co mě baví na otázku 9. Co Vám Vaše podnikání přináší? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

11. Podnikala jste někdy v minulosti?

 • odpověď Ne a neuvažovala jsem o tom:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spokojenost v zaměstnání na otázku 12. Z jakého důvodu jste Vy osobně doposud nepodnikala nebo o podnikání ani neuvažovala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?

 • odpověď Podpora rodiny=Určitě pomůže:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Inspirace v podobě konkrétního příběhu ženy v podobné situaci=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online vzdělávací platformy=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma organizující vzdělávací akce=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Mentor/Mentorka=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
 • odpověď Srozumitelné informace o podnikání=Určitě pomůže:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma organizující vzdělávací akce=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?
 • odpověď Volné našetřené finance=Určitě pomůže:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nevím, neumím posoudit na otázku 22. Kolik by podle Vás měl činit stabilní měsíční čistý příjem z podnikání tak, aby podnikání bylo únosné?

17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?

 • odpověď Podpora rodiny=Určitě pomůže:
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online komunitní platforma pro sdílení zkušeností=Spíše pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online vzdělávací platformy=Spíše pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 5.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesvědčení o poptávce=Určitě pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunitní platforma umožňující setkávání s podnikatelkami=Spíše pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dotace z fondů=Určitě pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma organizující vzdělávací akce=Spíše pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Obtížnost skloubení podnikání a rodiny na otázku 16. Jaké největší překážky v podnikání jste Vy osobně vnímala, když jste s podnikáním začínala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.
 • odpověď Volné našetřené finance=Určitě pomůže:
  • 5.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Přesvědčení o poptávce=Určitě pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 4.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Online vzdělávací platformy=Spíše pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Komunitní platforma umožňující setkávání s podnikatelkami=Spíše pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Podpora rodiny=Určitě pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Pomoc s prodejem produktů nebo služeb=Určitě pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?
  • 4.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Dotace z fondů=Určitě pomůže na otázku 17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?

25. Mají podle Vás muži a ženy stejné příležitosti na začátku podnikání?

 • odpověď Ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chybějící konkrétní vzory podnikatelů=Rozhodně není překážka na otázku 20. Pokud se zamyslíte nad podnikáním obecně, co vidíte jako překážky podnikání v České republice?

26. Označte prosím u každé situace, zda platí pro podnikání spíše žen, spíše mužů, nebo není rozdíl mezi muži a ženami.

 • odpověď Podnikání má pouze jako vedlejší činnost=platí spíše pro ženy:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Oděvnictví/móda na otázku 19. Které z následujících typů podnikání byste si chtěla vyzkoušet?
 • odpověď Prokazuje v podnikání větší vytrvalost=platí pro muže i ženy stejně:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Chybějící konkrétní vzory podnikatelů=Rozhodně není překážka na otázku 20. Pokud se zamyslíte nad podnikáním obecně, co vidíte jako překážky podnikání v České republice?

28. Ve které lokalitě působíte?

 • odpověď Olomoucký kraj:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma organizující vzdělávací akce=Určitě pomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

 • odpověď Střední s maturitou:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Platforma organizující vzdělávací akce=Spíše nepomůže na otázku 13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste

2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?

4. Jak Vám celkově vyhovuje způsob života a práce podnikatelky/zaměstnankyně proti tomu být zaměstnaná/podnikatelkou?

5. Jak jste spokojená se svým celkovým příjmem?

6. O kolik by měl být Váš příjem vyšší, abyste s ním byla spokojená?

7. V současnosti podnikáte, nebo uvažujete, že byste začala podnikat, ať už sama nebo s někým?

8. Jak většinou využíváte příjmy z podnikání?

9. Co Vám Vaše podnikání přináší? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

10. Co konkrétně je pro Vás osobně motivací být podnikatelkou?

11. Podnikala jste někdy v minulosti?

12. Z jakého důvodu jste Vy osobně doposud nepodnikala nebo o podnikání ani neuvažovala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?

14. V kolika letech jste začala podnikat?

16. Jaké největší překážky v podnikání jste Vy osobně vnímala, když jste s podnikáním začínala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?

18. Které z následujících typů podnikání jste provozovala nebo provozujete v současnosti?

19. Které z následujících typů podnikání byste si chtěla vyzkoušet?

20. Pokud se zamyslíte nad podnikáním obecně, co vidíte jako překážky podnikání v České republice?

21. Kolik podle Vás potřebuje člověk do začátku podnikání peněz?

22. Kolik by podle Vás měl činit stabilní měsíční čistý příjem z podnikání tak, aby podnikání bylo únosné?

23. Na co podle Vás potřebuje začínající podnikatel nebo podnikatelka peníze především?

24. Jaké informace jsou podle Vás pro začínající podnikatelky a podnikatele nejcennější? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

25. Mají podle Vás muži a ženy stejné příležitosti na začátku podnikání?

26. Označte prosím u každé situace, zda platí pro podnikání spíše žen, spíše mužů, nebo není rozdíl mezi muži a ženami.

27. Jaký je Váš věk?

28. Ve které lokalitě působíte?

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste

2. Jaké z následujících příjmů dlouhodobě využíváte?

4. Jak Vám celkově vyhovuje způsob života a práce podnikatelky/zaměstnankyně proti tomu být zaměstnaná/podnikatelkou?

5. Jak jste spokojená se svým celkovým příjmem?

6. O kolik by měl být Váš příjem vyšší, abyste s ním byla spokojená?

7. V současnosti podnikáte, nebo uvažujete, že byste začala podnikat, ať už sama nebo s někým?

8. Jak většinou využíváte příjmy z podnikání?

9. Co Vám Vaše podnikání přináší? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

10. Co konkrétně je pro Vás osobně motivací být podnikatelkou?

11. Podnikala jste někdy v minulosti?

12. Z jakého důvodu jste Vy osobně doposud nepodnikala nebo o podnikání ani neuvažovala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

13. Co myslíte, že by Vám, nebo ženám obecně, pomohlo odstartovat podnikání?

14. V kolika letech jste začala podnikat?

16. Jaké největší překážky v podnikání jste Vy osobně vnímala, když jste s podnikáním začínala? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

17. Na základě Vaši podnikatelské zkušenosti, co může pomoci ženám odstartovat jejich podnikání?

18. Které z následujících typů podnikání jste provozovala nebo provozujete v současnosti?

19. Které z následujících typů podnikání byste si chtěla vyzkoušet?

20. Pokud se zamyslíte nad podnikáním obecně, co vidíte jako překážky podnikání v České republice?

21. Kolik podle Vás potřebuje člověk do začátku podnikání peněz?

22. Kolik by podle Vás měl činit stabilní měsíční čistý příjem z podnikání tak, aby podnikání bylo únosné?

23. Na co podle Vás potřebuje začínající podnikatel nebo podnikatelka peníze především?

24. Jaké informace jsou podle Vás pro začínající podnikatelky a podnikatele nejcennější? Vyberte prosím maximálně 3 odpovědi.

25. Mají podle Vás muži a ženy stejné příležitosti na začátku podnikání?

26. Označte prosím u každé situace, zda platí pro podnikání spíše žen, spíše mužů, nebo není rozdíl mezi muži a ženami.

27. Jaký je Váš věk?

28. Ve které lokalitě působíte?

29. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lakomá, V.Specifika podnikání žen (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://specifika-podnikani-zen.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.