Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Specifika výchovy a vzdělávání etnických menšin

Specifika výchovy a vzdělávání etnických menšin

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Klára Zdražilová
Šetření:05. 04. 2020 - 12. 04. 2020
Počet respondentů:13
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.85
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dovoluji si Vás požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako podklad pro maturitní práci na téma „Specifika výchovy a vzdělávání etnických menšin se zaměřením na vietnamskou menšinu“.

Odpovědi respondentů

1. Máte ve škole spolužáky jiné než české národnosti?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1184,62 %84,62 %  
ne215,38 %15,38 %  

Graf

2. Máte ve škole spolužáky vietnamské národnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1076,92 %76,92 %  
NE323,08 %23,08 %  

Graf

3. Jak vnímáte jejich přístup ke studiu, vidíte zde nějaké rozdíly?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Ano, rozdíl je hlavně v tom, že se intenzivněji připravují a studiu věnují více času.

Jejich rodiče jsou více ambiciózní, proto po nich dupou

jen výjimečně

Jsou snaživější než ostatní, působí uzavřeněji.

Ne

ne

Nechci sdělit

nie

Připadají mi zodpovědnější.

říká se, že jsou pilnější

snaží se

Více se učí

Žádné, jsou to dobrý studenti

4. Mají tito spolužáci také zájem na společných mimoškolních aktivitách, nebo se soustředí výlučně na studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1184,62 %84,62 %  
NE215,38 %15,38 %  

Graf

5. Chtějí tito Vaši spolužáci studovat na vysoké škole?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1076,92 %76,92 %  
NE323,08 %23,08 %  

Graf

6. Patří tito studenti mezi nejlepší ve třídě?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO866,67 %61,54 %  
NE433,33 %30,77 %  

Graf

7. Pracují (vydělávají) tito studenti při studiu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO866,67 %61,54 %  
NE433,33 %30,77 %  

Graf

8. Navštěvujete se s těmito studenty v jejich rodinném prostředí a pomáháte si při studiu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
NE1184,62 %84,62 %  
ANO215,38 %15,38 %  

Graf

9. Jak si myslíte, že tito studenti hodnotí kvalitu vzdělávání?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

dobrá

Dobře

Dobře

Dobře.

hodně

Kvalitní ve srovnání se jejich domovinou

Netuším

Nevím

nevím

Nevím, nemohu odhadnout

pozitivnbě

Průměrně

výborně

10. Jaký máte názor na jejich přístup ke studiu?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

ako ostatní

Dobrý

Dobrý.

intenzivní

Je dobrý

Je mi to jedno.

Jsou snaživí a zvídaví.

jsou většinou pilní

Mohli by ubrat ne vše je jen o učení

Myslí, že jsou v průměru lepší studenti, než ostatní.

říká se, že jsou pilnější

snaží se

Žádný

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Zdražilová, K.Specifika výchovy a vzdělávání etnických menšin (výsledky průzkumu), 2020. Dostupné online na https://specifika-vychovy-a-vzdelava.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.