Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Specifikace běžného bankovního účtu

Specifikace běžného bankovního účtu

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Iryna Maherka
Šetření:01. 04. 2014 - 10. 04. 2014
Počet respondentů:104
Počet otázek (max/průměr):33 / 32
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:po jedné otázce
Návratnost dotazníků:75,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.05:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

jsem studentkou Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity v Brně a touto cestou

bych Vás chtěla požádat o vyplnění dotazníku, který poslouží jako jeden z podkladů pro zpracování mé bakalářské práce.

 

Pro vyplnění dotazníku není určena cílová skupina respondentů. Jedinou podmínkou je – být majitelem či spolumajitelem běžného účtu a být ochotný věnovat svůj čas vyplnění.

Dotazník je zcela anonymní. Jeho cílem je zjistit, jaké služby v rámci běžného bankovního účtu jsou preferované a využívané běžným občanem.

 

 

Děkuji za Váš čas a ochotu.

 

Iryna Maherka

Odpovědi respondentů

1. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6663,46 %63,46 %  
muž3836,54 %36,54 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie Vás lze zařadit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 26 let5149,04 %49,04 %  
27 – 35 let2725,96 %25,96 %  
36 – 45 let1110,58 %10,58 %  
46 – 55 let87,69 %7,69 %  
56 a více let65,77 %5,77 %  
méně než 18 let10,96 %0,96 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou6259,62 %59,62 %  
vysokoškolské3331,73 %31,73 %  
středoškolské bez maturity54,81 %4,81 %  
vyšší odborné32,88 %2,88 %  
základní10,96 %0,96 %  

Graf

4. Jaký je váš aktuální společenský status?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující6158,65 %58,65 %  
student1716,35 %16,35 %  
pracující student1211,54 %11,54 %  
nezaměstnaný98,65 %8,65 %  
důchodce32,88 %2,88 %  
muž/žena na mateřské dovolené21,92 %1,92 %  

Graf

5. Jaká je výše Vašeho měsíčního příjmu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 000 Kč4745,19 %45,19 %  
do 10 000 Kč1413,46 %13,46 %  
do 40 000 Kč1413,46 %13,46 %  
bez příjmu nebo do 1 000 Kč1312,5 %12,5 %  
do 5 000 Kč109,62 %9,62 %  
více než 40 000 Kč65,77 %5,77 %  

Graf

6. V jak velkém městě žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ve městě s více než 100 000 obyvateli3432,69 %32,69 %  
ve městě do 50 000 obyvatel2019,23 %19,23 %  
ve městě/obci do 3 000 obyvatel1615,38 %15,38 %  
ve městě do 30 000 obyvatel1514,42 %14,42 %  
ve městě do 100 000 obyvatel1110,58 %10,58 %  
ve městě do 10 000 obyvatel87,69 %7,69 %  

Graf

7. V současné době jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
majitelem bankovního účtu10096,15 %96,15 %  
spolumajitelem bankovního účtu nebo disponentem (disponent má přístup k penězům, ale jeho práva jsou značně omezená)43,85 %3,85 %  

Graf

8. Jsou běžné bankovní služby (např. zřízení, vedení a zrušení účtu, příchozí a odchozí platby v rámci ČR, internetbanking, výběr z vlastního bankomatu atp.) u Vámi využívaného bankovního účtu zpoplatněné?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ano (přejděte prosím na otázku číslo 9)otázka č. 9, ne (přejděte prosím na otázku číslo 10)otázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano (přejděte prosím na otázku číslo 9)5350,96 %50,96 %  
ne (přejděte prosím na otázku číslo 10)5149,04 %49,04 %  

Graf

9. Jakou pravidelnou měsíční částku vynakládáte na služby využívané na Vašem běžném účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 100 Kč včetně2445,28 %23,08 %  
do 50 Kč včetně1732,08 %16,35 %  
do 200 Kč včetně815,09 %7,69 %  
více než 200 Kč47,55 %3,85 %  

Graf

10. Jakou maximální částku byste byl/a ochotný/á měsíčně vynakládat na vedení účtu a poskytování běžných bankovních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 50 Kč včetně4588,24 %43,27 %  
do 100 Kč včetně59,8 %4,81 %  
do 200 Kč včetně11,96 %0,96 %  

Graf

11. Využíváte internetové bankovnictví neboli internetbanking?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, snažím se zrealizovat všechny potřebné operace prostřednictvím této služby9288,46 %88,46 %  
ne, zatím se mi tuto službu nepodařilo zřídit, ale mám o ní zájem v brzké budoucnosti54,81 %4,81 %  
ne, o tuto službu nemám zájem43,85 %3,85 %  
ano, avšak častěji za tímto účelem dám přednost návštěvě pobočky32,88 %2,88 %  

Graf

12. Byla Vám k Vašemu účtu vydána platební karta a využíváte ji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, kartu využívám velmi často7774,04 %74,04 %  
ano, ale kartu používám pouze výjimečně2221,15 %21,15 %  
ne, nemám zájem kartu aktivně využívat54,81 %4,81 %  

Graf

13. Je pro Vás při výběru banky důležitá dostupnost bankomatů a poboček v blízkém okolí (např. ve městě, kde žijete)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, je to pro mě nezbytnou podmínkou4644,23 %44,23 %  
ano, avšak není to podmínkou nezbytnou3937,5 %37,5 %  
ne, je mi to jedno1918,27 %18,27 %  

Graf

14. Máte ke svému běžnému účtu sjednán kontokorent?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, o sjednání této služby nemám zájem7572,12 %72,12 %  
ano, avšak v současné době službu nevyužívám1817,31 %17,31 %  
ano, aktivně tuto službu využívám87,69 %7,69 %  
ne, ale vážně uvažuji o sjednání této služby32,88 %2,88 %  

Graf

15. Je pro Vás možnost či nemožnost sjednání kontokorentu při výběru bankovního účtu rozhodující kritérium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8783,65 %83,65 %  
ano, avšak není to podmínkou nezbytnou1514,42 %14,42 %  
ano, bezpodmínečně21,92 %1,92 %  

Graf

16. Využíváte k běžnému placení v obchodech bezkontaktních platebních nástrojů (např. bezkontaktní platební karta, mobil, hodinky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, pokaždé když tuto možnost mám4644,23 %44,23 %  
ne, nemám o bezkontaktní placení zájem3028,85 %28,85 %  
ne, zatím o tomto druhu placení nemám dost informací1918,27 %18,27 %  
ano, ale méně často98,65 %8,65 %  

Graf

17. Dáváte přednost klasické platební kartě nebo byste raději používal/a bezkontaktní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
je mi to jedno3836,54 %36,54 %  
dávám přednost bezkontaktní platební kartě3634,62 %34,62 %  
dávám přednost klasické platební kartě3028,85 %28,85 %  

Graf

18. Máte ke své platební kartě sjednané cestovní pojištění (buď v ceně, nebo za příplatek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám o tuto službu zájem6259,62 %59,62 %  
nevím2322,12 %22,12 %  
ano1615,38 %15,38 %  
ne, ale mám v úmyslu ho sjednat32,88 %2,88 %  

Graf

19. Je pro Vás cestovní pojištění k platební kartě bez příplatku rozhodujícím kritériem pro výběr bankovního účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne9490,38 %90,38 %  
ano, ale není to podmínkou nezbytnou98,65 %8,65 %  
ano, bezpodmínečně10,96 %0,96 %  

Graf

20. Jaký počet příchozích a odchozích plateb měsíčně na svém účtu realizujete (včetně plateb z/do jiné banky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 10 včetně6865,38 %65,38 %  
do 30 včetně3230,77 %30,77 %  
do 50 včetně32,88 %2,88 %  
více než 5010,96 %0,96 %  

Graf

21. Kolik trvalých příkazů v průměru využíváte každý měsíc?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 včetně8480,77 %80,77 %  
do 10 včetně1817,31 %17,31 %  
do 20 včetně21,92 %1,92 %  

Graf

22. Kolik výběrů z bankomatu vlastní banky měsíčně realizujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 včetně4442,31 %42,31 %  
do 2 včetně4240,38 %40,38 %  
žádný109,62 %9,62 %  
do 10 včetně65,77 %5,77 %  
více než 1021,92 %1,92 %  

Graf

23. Kolík výběrů z bankomatu cizí banky měsíčně realizujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádný5956,73 %56,73 %  
do 2 včetně3937,5 %37,5 %  
do 5 včetně65,77 %5,77 %  

Graf

24. Jaký je Váš minimální měsíční obrat na účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 25 000 Kč včetně3634,62 %34,62 %  
do 5000 Kč včetně2826,92 %26,92 %  
do 10 000 Kč včetně2322,12 %22,12 %  
nad 25 000 Kč1716,35 %16,35 %  

Graf

25. Jaký je Váš průměrný měsíční zůstatek na účtu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nad 15 000 Kč3735,58 %35,58 %  
do 2000 Kč včetně2927,88 %27,88 %  
do 5000 Kč včetně2019,23 %19,23 %  
do 15 000 Kč včetně1817,31 %17,31 %  

Graf

26. Jaký je Váš měsíční průměrný počet plateb kartou (do tohoto čísla nezahrnujte prosím použití karty při výběru z bankomatu)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
do 5 včetně3836,54 %36,54 %  
do 10 včetně3735,58 %35,58 %  
do 20 včetně2221,15 %21,15 %  
více než 2076,73 %6,73 %  

Graf

27. Používáte při cestách do zahraničí svou platební kartu na výběry z bankomatu a k placení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5451,92 %51,92 %  
ano, ale méně často2625 %25 %  
ano, téměř vždy2423,08 %23,08 %  

Graf

28. Jak často realizujete výběry či vklady na přepážce své banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy5653,85 %53,85 %  
méně často3331,73 %31,73 %  
zhruba jednou měsíčně87,69 %7,69 %  
více než 2 krát měsíčně54,81 %4,81 %  
2 krát měsíčně (včetně)21,92 %1,92 %  

Graf

29. Využíváte platby z/do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7572,12 %72,12 %  
ano, několikrát ročně2524,04 %24,04 %  
ano, několikrát měsíčně43,85 %3,85 %  

Graf

30. Využíváte platby SEPA?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne10197,12 %97,12 %  
ano, několikrát ročně32,88 %2,88 %  

Graf

31. Využíváte na svém účtu službu SIPO (služba pro Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne7975,96 %75,96 %  
ano2524,04 %24,04 %  

Graf

32. Používáte na svém běžném účtu příkazy k inkasu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne5754,81 %54,81 %  
ano4745,19 %45,19 %  

Graf

33. Preferujete zasílání výpisů z bankovního účtu v tištěné či elektronické podobě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dávám přednost elektronické podobě7673,08 %73,08 %  
je mi to jedno, preferuji variantu s nižším poplatkem1716,35 %16,35 %  
dávám přednost tištěné variantě1110,58 %10,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Do jaké věkové kategorie Vás lze zařadit?

 • odpověď 18 – 26 let:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi pracující student na otázku 4. Jaký je váš aktuální společenský status?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 5 000 Kč na otázku 5. Jaká je výše Vašeho měsíčního příjmu?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Jaký je váš aktuální společenský status?

4. Jaký je váš aktuální společenský status?

 • odpověď pracující:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 36 – 45 let na otázku 2. Do jaké věkové kategorie Vás lze zařadit?

8. Jsou běžné bankovní služby (např. zřízení, vedení a zrušení účtu, příchozí a odchozí platby v rámci ČR, internetbanking, výběr z vlastního bankomatu atp.) u Vámi využívaného bankovního účtu zpoplatněné?

 • odpověď ano (přejděte prosím na otázku číslo 9):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 100 Kč včetně na otázku 9. Jakou pravidelnou měsíční částku vynakládáte na služby využívané na Vašem běžném účtu?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 50 Kč včetně na otázku 9. Jakou pravidelnou měsíční částku vynakládáte na služby využívané na Vašem běžném účtu?
 • odpověď ne (přejděte prosím na otázku číslo 10):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 50 Kč včetně na otázku 10. Jakou maximální částku byste byl/a ochotný/á měsíčně vynakládat na vedení účtu a poskytování běžných bankovních služeb?

24. Jaký je Váš minimální měsíční obrat na účtu?

 • odpověď do 5000 Kč včetně:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi do 5 000 Kč na otázku 5. Jaká je výše Vašeho měsíčního příjmu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste?

2. Do jaké věkové kategorie Vás lze zařadit?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je váš aktuální společenský status?

5. Jaká je výše Vašeho měsíčního příjmu?

6. V jak velkém městě žijete?

7. V současné době jste:

8. Jsou běžné bankovní služby (např. zřízení, vedení a zrušení účtu, příchozí a odchozí platby v rámci ČR, internetbanking, výběr z vlastního bankomatu atp.) u Vámi využívaného bankovního účtu zpoplatněné?

9. Jakou pravidelnou měsíční částku vynakládáte na služby využívané na Vašem běžném účtu?

10. Jakou maximální částku byste byl/a ochotný/á měsíčně vynakládat na vedení účtu a poskytování běžných bankovních služeb?

11. Využíváte internetové bankovnictví neboli internetbanking?

12. Byla Vám k Vašemu účtu vydána platební karta a využíváte ji?

13. Je pro Vás při výběru banky důležitá dostupnost bankomatů a poboček v blízkém okolí (např. ve městě, kde žijete)?

14. Máte ke svému běžnému účtu sjednán kontokorent?

15. Je pro Vás možnost či nemožnost sjednání kontokorentu při výběru bankovního účtu rozhodující kritérium?

16. Využíváte k běžnému placení v obchodech bezkontaktních platebních nástrojů (např. bezkontaktní platební karta, mobil, hodinky)?

17. Dáváte přednost klasické platební kartě nebo byste raději používal/a bezkontaktní?

18. Máte ke své platební kartě sjednané cestovní pojištění (buď v ceně, nebo za příplatek)?

19. Je pro Vás cestovní pojištění k platební kartě bez příplatku rozhodujícím kritériem pro výběr bankovního účtu?

20. Jaký počet příchozích a odchozích plateb měsíčně na svém účtu realizujete (včetně plateb z/do jiné banky)?

21. Kolik trvalých příkazů v průměru využíváte každý měsíc?

22. Kolik výběrů z bankomatu vlastní banky měsíčně realizujete?

23. Kolík výběrů z bankomatu cizí banky měsíčně realizujete?

24. Jaký je Váš minimální měsíční obrat na účtu?

25. Jaký je Váš průměrný měsíční zůstatek na účtu?

26. Jaký je Váš měsíční průměrný počet plateb kartou (do tohoto čísla nezahrnujte prosím použití karty při výběru z bankomatu)?

27. Používáte při cestách do zahraničí svou platební kartu na výběry z bankomatu a k placení?

28. Jak často realizujete výběry či vklady na přepážce své banky?

29. Využíváte platby z/do zahraničí?

30. Využíváte platby SEPA?

31. Využíváte na svém účtu službu SIPO (služba pro Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva)?

32. Používáte na svém běžném účtu příkazy k inkasu?

33. Preferujete zasílání výpisů z bankovního účtu v tištěné či elektronické podobě?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste?

2. Do jaké věkové kategorie Vás lze zařadit?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Jaký je váš aktuální společenský status?

5. Jaká je výše Vašeho měsíčního příjmu?

6. V jak velkém městě žijete?

7. V současné době jste:

8. Jsou běžné bankovní služby (např. zřízení, vedení a zrušení účtu, příchozí a odchozí platby v rámci ČR, internetbanking, výběr z vlastního bankomatu atp.) u Vámi využívaného bankovního účtu zpoplatněné?

9. Jakou pravidelnou měsíční částku vynakládáte na služby využívané na Vašem běžném účtu?

10. Jakou maximální částku byste byl/a ochotný/á měsíčně vynakládat na vedení účtu a poskytování běžných bankovních služeb?

11. Využíváte internetové bankovnictví neboli internetbanking?

12. Byla Vám k Vašemu účtu vydána platební karta a využíváte ji?

13. Je pro Vás při výběru banky důležitá dostupnost bankomatů a poboček v blízkém okolí (např. ve městě, kde žijete)?

14. Máte ke svému běžnému účtu sjednán kontokorent?

15. Je pro Vás možnost či nemožnost sjednání kontokorentu při výběru bankovního účtu rozhodující kritérium?

16. Využíváte k běžnému placení v obchodech bezkontaktních platebních nástrojů (např. bezkontaktní platební karta, mobil, hodinky)?

17. Dáváte přednost klasické platební kartě nebo byste raději používal/a bezkontaktní?

18. Máte ke své platební kartě sjednané cestovní pojištění (buď v ceně, nebo za příplatek)?

19. Je pro Vás cestovní pojištění k platební kartě bez příplatku rozhodujícím kritériem pro výběr bankovního účtu?

20. Jaký počet příchozích a odchozích plateb měsíčně na svém účtu realizujete (včetně plateb z/do jiné banky)?

21. Kolik trvalých příkazů v průměru využíváte každý měsíc?

22. Kolik výběrů z bankomatu vlastní banky měsíčně realizujete?

23. Kolík výběrů z bankomatu cizí banky měsíčně realizujete?

24. Jaký je Váš minimální měsíční obrat na účtu?

25. Jaký je Váš průměrný měsíční zůstatek na účtu?

26. Jaký je Váš měsíční průměrný počet plateb kartou (do tohoto čísla nezahrnujte prosím použití karty při výběru z bankomatu)?

27. Používáte při cestách do zahraničí svou platební kartu na výběry z bankomatu a k placení?

28. Jak často realizujete výběry či vklady na přepážce své banky?

29. Využíváte platby z/do zahraničí?

30. Využíváte platby SEPA?

31. Využíváte na svém účtu službu SIPO (služba pro Soustředěné Inkaso Plateb Obyvatelstva)?

32. Používáte na svém běžném účtu příkazy k inkasu?

33. Preferujete zasílání výpisů z bankovního účtu v tištěné či elektronické podobě?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maherka, I.Specifikace běžného bankovního účtu (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://specifikace-bezneho-bankovni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.