Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spiritualita vysokoškoláků

Spiritualita vysokoškoláků

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Lačná
Šetření:22. 02. 2012 - 07. 03. 2012
Počet respondentů:115
Počet otázek (max/průměr):96 / 93.43
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:59,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.15:16
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den!

Jako studentka psychologie a teologie na Univerzitě Palackého v Olomouci se na vás obracím s prosbou o vyplnění dotazníku, který máte před sebou. Prosím o vyplňováni dotazníku jenom studenty vysokých škol.

Dotazník je dobrovolný a anonymní. Pokud si u některých otázek nebudete jistí svou odpovědí, odpovězte podle toho, co vás napadne jako první. Neexistují správné nebo špatné odpovědi. Prosím vás o vyplnění celého dotazníku. 

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena6052,17 %52,17 %  
muž5446,96 %46,96 %  
Ano10,87 %0,87 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
212017,39 %17,39 %  
222017,39 %17,39 %  
201613,91 %13,91 %  
241513,04 %13,04 %  
231210,43 %10,43 %  
251210,43 %10,43 %  
1997,83 %7,83 %  
2654,35 %4,35 %  
2721,74 %1,74 %  
3710,87 %0,87 %  
ostatní odpovědi 46
34
28
32,61 %2,61 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:22.37
Minimum:19
Maximum:27
Variační rozpětí:8
Rozptyl:3.75
Směrodatná odchylka:1.94
Medián:22
Modus:21

Graf

3. Město trvalého bydliště:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Praha97,83 %7,83 %  
Olomouc97,83 %7,83 %  
Fulnek86,96 %6,96 %  
Brno76,09 %6,09 %  
Žilina65,22 %5,22 %  
Bratislava43,48 %3,48 %  
zlín43,48 %3,48 %  
Ostrava43,48 %3,48 %  
Zilina32,61 %2,61 %  
Kopřivnice32,61 %2,61 %  
ostatní odpovědi Valašské Meziříčí
Banská Bystrica
Rožnov pod Radhoštěm
Krnov
Ústí nad Orlicí
hl.m.Praha
Není to měso, nýbrž vesnice.
Banská Bystrica, Slovensko
Pata
Trnava, Slovensko
Sereď, Slovensko
Piešťany
Rožňava
Predmier
Popobivr
veľký krtíš
Divina
Ústí nad Labem
Proseč
žilina, SR
Kordíky
Kocelovice
Kolín
Frýdek
Jaroměř
Nový Jičín
Jeseník nad Odrou - Hůrka
Rychnov nad Kněžnou
humenne
Lubina
Podbiel
Frýdlant nad Ostravicí
králova Lhota, Rk
Lipník nad Bečvou
Lukavice
Fryšták
Halenkovice
Velké Opatovice (okr. Blansko)
Prostějov
Šternberk
nesdělím, lituji
Fulnek-Děrné
Litoměřice
Stříbro
Hradec Králové
Liberec
plzen
Vysočina
Havířov
Nosislav
Blovice
žiar nad hronom
Teplá
5850,43 %50,43 % 

Graf

4. Národnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká8473,04 %73,04 %  
slovenská3026,09 %26,09 %  
jiná10,87 %0,87 %  

Graf

5. Univerzita:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Univerzita Palackého v Olomouci2925,22 %25,22 %  
Univerzita Karlova v Praze1815,65 %15,65 %  
Masarykova univerzita v Brně119,57 %9,57 %  
Univerzita Komenského v Bratislavě76,09 %6,09 %  
nic43,48 %3,48 %  
Slovenská technická univerzita v Bratislave43,48 %3,48 %  
Vysoká Škola Ekonomická v Praze21,74 %1,74 %  
VUT Brno21,74 %1,74 %  
Slovenská technická univerzita21,74 %1,74 %  
Katolícka univerzita v Ružomberku21,74 %1,74 %  
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích21,74 %1,74 %  
VŠB-TUO21,74 %1,74 %  
vysoká škola báňská21,74 %1,74 %  
Ostravská univerzita v Ostravě21,74 %1,74 %  
Mendelova univerzita v Brně10,87 %0,87 %  
PROČ ZDE NENÍ MÁ ZÁPADOČESKÁ?!10,87 %0,87 %  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitře10,87 %0,87 %  
Univerzita Mateja Bela v Bánské Bystrici10,87 %0,87 %  
Žilinská univerzita10,87 %0,87 %  
Univerzita Tomáše Bati10,87 %0,87 %  
Žilinska univerzita v Žiline10,87 %0,87 %  
Česká zemědělská univerzita v Praze10,87 %0,87 %  
VšE10,87 %0,87 %  
Báňa 10,87 %0,87 %  
Univerzita Tomáše Bati10,87 %0,87 %  
UNYP10,87 %0,87 %  
VŠCHT Praha10,87 %0,87 %  
Vysoká škola Báňská v Ostravě10,87 %0,87 %  
Vysoká Škola Báňská-Technická Univerzita Ostrava10,87 %0,87 %  
VŠE v Praze10,87 %0,87 %  
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava10,87 %0,87 %  
ČVUT10,87 %0,87 %  
VŠB-TU Ostrava10,87 %0,87 %  
Vysoké učení technické v Brně10,87 %0,87 %  
Univ. Hradec Kralove10,87 %0,87 %  
VŠO10,87 %0,87 %  
VŠPJ10,87 %0,87 %  
Vysoké učení technické Brno10,87 %0,87 %  
Akademie STING10,87 %0,87 %  
ZČU10,87 %0,87 %  

Graf

6. Fakulta:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přírodovědecká1513,04 %13,04 %  
Pedagogická76,09 %6,09 %  
FF54,35 %4,35 %  
Právnická32,61 %2,61 %  
Filozofická32,61 %2,61 %  
Fakulta elektrotechniky a informatiky32,61 %2,61 %  
Provozně ekonomická21,74 %1,74 %  
Lekarska21,74 %1,74 %  
fakulta bezpečnostního inženýrství21,74 %1,74 %  
Filosofická21,74 %1,74 %  
ostatní odpovědi Fakulta Informatiky
Stavební
Podnikohospodářská
1. lékařská
Fakulta sociálních studií
FSS
Ekonomicko - správní
Informatiky a statistiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Jesseniova Lekárska fakulta
Architektury
Informatiky a informačných technológií
Softverove inzinierstvo
Fakulta Informacnych Technologii
Fakulta prírodných vied
Fakulta informatiky a informačných technológií
pedagogická fakulta
právnická fakulta
farmaceutická
Fakulta architektúry
Filozifická
Elektrotecnická
Logistiky a krizového řízení
FaF
Stavebná
Fakulta riadenia a informatiky
PdF
Lékařská fakulta v Hradci Králové
1 LF UK
finaci a ucetnictvi
3. lékařská fakulta
zemědělská
Přírodovědecká fakulta
Fakulta managementu a ekonomiky
Fakulta zdravotnických věd
strojní
Fakulta tělesné kultury
LF
Socialni studia
FTK
Cyrilometodějská teologická
KTF, FF

CMTF
Fakulta humanitních studií
zadna
Filosofická fakulta
Přírodovědecká/Filozofická
FPBT
Ekonomická
Fakulta strojirenske technologie
Cyrilometodějská teologická fakulta
MFF
MFF UK
Prírodovedecká
Matematicko fyzikální fakulta
FEL
Informatika a výpočetní technika
matematicko-fyzikální
nechci odpovídat
Podnikatelská
teologická
není
ekonomických studií
Fakulta podnikatelská
nemá fakultu
7161,74 %61,74 % 

Graf

7. Studijní obor:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Všeobecné lékařství54,35 %4,35 %  
Právo32,61 %2,61 %  
Psychologie32,61 %2,61 %  
Podniková ekonomika a management21,74 %1,74 %  
Finance21,74 %1,74 %  
Softvérové inžinierstvo21,74 %1,74 %  
Liečebná pedagogika21,74 %1,74 %  
aplikovaná informatika21,74 %1,74 %  
Mezinárodní rozvojová studia21,74 %1,74 %  
Politologie21,74 %1,74 %  
ostatní odpovědi geoinformatika
molekulární biofyzika
Konstrukce staveb
Matematika
sociální práce a sociální politika, psychologie
historické vědy
Informatika
Chémia, medicínska chémia a chemické materiály
všeobecná medicína
Architektura
učiteľstvo akademických predmetov
Softverove inzinierstvo
Informacne systemy
Učiteľstvo matematiky a informatiky
anglický jazyk a literatúra a výtvarné umenie
liecebna pedagogika
farmácia
Architektúra a urbanizmus
Politológia
Automatizácia
Logistika a management
Odborný pracovník v laboratorních metodách
Pozemné staviteľstvo a architektúra
Manažment
Technické vědy a informatika
všeob. lekarstvi
Provoz a ekonomika
vseobecne lekrastvo
biologie a ochrana zájmových organismů
Pedagogika-veřejná správa
Podniková ekonomika
technika bezpečnosti osob a majetku
Logika
Všeobecná sestra
Molekulární biologie a genetika
Technická bezpečnost osob a majetku
strojní inženýrství
Aplikovaná tělesná výchova
Aplikovaná a komerční elektronika
Rekreologie
Optika - Optoelektronika
vseobecne lekarstvo
Katolická teologie
Katolická teologie, Psychologie
M-F
Teologie
Biochemie
Aplikovaná ekonomická studia-žurnalistika
Filosofie - Filmová věda
Učitelství CH - F
Fyzika-Matematika
Zdravotně sociální pracovník
Učitelství Chemie a Fyziky
Český jazyk a literatura
Aplikovaná fyzika
chemie - fyzika se zaměřením na učitelství
Správní geologie/Český jazyk a literatura
Optika a optoelektronika
TePo
Účetnictví a daně
geografie-biologie v ochraně životního prostředí
učiteľstvo v kombinácii história - náboženská výchova
Informatika a výpočetní technika
Strojirenství
Charitativní a sociální práce
Matematická Analýza
Český jazyk - občanská výchova
matematická informatika
Biológia
IT
Informační technologie
speciální pedagogika
fyzika
Právo a právní věda, Právo - veřejná správa
nechci odpovídat
nepodstatný
Ekonomika a procesní management
1
Cestovní ruch
Sociální práce - genderová studia
finance a řízení
Mediální studia a žurnalistika
Podnikové finance, doktorské studium
Organizace a řízení malých a středních firem
Výpočetní technika
Ekonomika a management
9078,26 %78,26 % 

Graf

8. Označil/a by si sám/u sebe pojmem věřící ?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 9, neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7666,09 %66,09 %  
ne3933,91 %33,91 %  

Graf

9. Pokud si v předešlé otázce odpovědel/a ano, v co věříš?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Boha

Bohužel stále nejsem schopen formulovat.

Existenciu Boha a večný život

římskokatolické vyznání

Shrnuto v Nycejsko-cařihradském vyznání víry

v "něco"

V Boha

v Boha

v Boha

v Boha

v Boha

V Boha

v Boha

v Boha

v Boha

v Boha

v Boha

v Boha

v Boha

V Boha

v Boha

v Boha

v Boha

v Boha

v Boha

V Boha (bližší specifikace viz. Krédo). Jinými slovy: V něco co přesahuje lidské pokolení i celou Zemi, dokonce co přesahuje celý vesmír. V něco co je se mnou spjato podobným poutem jako dítě se svou matkou a dítě se svým otcem. V dobro a zlo, mezi kterými se denně můžu rozhodovat.

V Boha (Otce, Syna, Ducha Svatého). Jeho působení v nás. V posmrtný věčný život v nebi. V odpuštění našich hříchů.

v Boha (pocházím z katolické rodiny), ve vyšší sílu, v anděli

v Boha (římský katolík)

V Boha (trojjedinost:otec, syn, duch svatý) a v postavení Panny Marie jako bytosti "po pravici" Boha

V Boha křesťanů

v Boha Otce, Jěžíše, Ducha svatého, vzkříšení atd.

v Boha spravosliveho, pravdiveho, laskaveho, ale vzdialeneho

V Boha, lásku, energie, anděly, duše...

V Boha, Otce všemohoucího, stvořitele nebe i Země, i v Ježíše Krista Syna jeho jediného, Pana našeho... Věřím v Ducha Svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých odpuštění hříchů vzkříšení těla a život věčný.

v Boha, svätú trojicu, spásu

V Boha, takoveho ktery v sobe obsahuje vse byti, tedy i vse co existuje v sobe obsahuje Boha. V Boha, ktery je nekonecne dobry a spravedlivy a vede kazdeho z nas na ceste zivotem/ty kde se ucime a zdokonalujeme.

V Boha, v Ježíše Krista, který za mne položil svůj život na kříži a touto obětí mi nabídl spasení

v Boha, ve věci přirozené i nadpřirozené dle učení Katolické církve

v Boha, večný zivot a spásu

v Boha.

V Boha.

v Boha.

V existenci Boha, jakožto všeobsahující a všeobjímající princip Dobra.

V existenci nějaké vyšší síly.

V jediného a všemockého Hospodina, - entitu a zdroj veškeré lásky

V Jediného Boha

v jediného Boha

v jedno Boha, otce všemohoucího, stvořitele nebe i země, Ježíše Krista, syna jeho jedin..... A tak, jestli myslíš křesťanství, tak křesťanství... /i když kompendium je katolické církve, tak odpověď křesťanství se mi líbí víc, jak katolictví/

V jednoho boha

v Ježiša Krista

v nadpřirozeno, sama v sebe

V něco? V Boha? V sílu? Těžko to pojmenovat a vlastně na tom ani nezáleží.

V Trojjediného Boha

v Trojjedineho Boha - Otec , Syn a Duch Svätý

V trojjediného Boha jak jej vykládá katolická církev

V trojjediného Boha.

V zákon přitažlivosti - je jedno, zda za tím je "Bůh, vesmír, biochemické procesy v lidském těle, skryté vědomí"

v živého Boha

ve spoustu věcí

ve světlo či Vesmír (nevím, jak bych to přesně pojmenovala), minulé životy

Ve vyšší bytost, dá se říci v Boha.

Verím v Boha

Verím v Boha

Verím v Boha, Otca všemohúceho, Spasiteľa neba i zeme i v Jeho jediného syna, nášho Pána Ježiša Krista, ktorý sa počal z Ducha svätého, narodil sa z Márie Panny... ...Verím v Ducha Svätého, svätú cirkev katolícku...atd

Verím v Boha, Otca.

Verím v jedného Boha, Otca všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, sveta viditeľného i neviditeľného. Verím v jedného Pána Ježiša Krista, jednorodeného Syna Božieho, zrodeného z Otca pred všetkými vekmi; Boha z Boha, Svetlo zo Svetla, pravého Boha z Boha pravého, splodeného, nie stvoreného, jednej podstaty s Otcom. Skrze neho bolo všetko stvorené. On pre nás ľudí a pre našu spásu zostúpil z nebies. A mocou Ducha Svätého vzal si telo z Márie Panny a stal sa človekom. Za nás bol aj ukrižovaný za vlády Poncia Piláta, bol umučený a pochovaný, ale tretieho dňa vstal z mŕtvych podľa Svätého písma. A vystúpil do neba, sedí po pravici Otca. A zasa príde v sláve súdiť živých i mŕtvych a jeho kráľovstvu nebude konca. Verím v Ducha Svätého, Pána a Oživovateľa, ktorý vychádza z Otca i Syna. Jemu sa zároveň vzdáva tá istá poklona a sláva ako Otcovi a Synovi. On hovoril ústami prorokov. Verím v jednu, svätú, katolícku, apoštolskú Cirkev. Vyznávam jeden krst na odpustenie hriechov a očakávam vzkriesenie mŕtvych a život budúceho veku. Amen.

verím v lásku a vo vzťah dobra a zla

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný. tl;dr : v Boha, křesťanství

Věřím v Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. I v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho; jenž se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontiem Pilátem, ukřižován umřel i pohřben jest; sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých; vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha, Otce všemohoucího, odtud přijde soudit živé i mrtvé. Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, odpuštění hříchů, vzkříšení těla a život věčný.

Věřím v různé věci - v dobro, v Boha, že život má smysl, že Země je kulatá:-) atd.

Věřím v síly proudící kolem nás

věřímv Boha

Vyšší moc a inteligenci označenou za Boha (ale i jinými jmény).

wicca

že něco určuje náš osud

10. Hlásíš nebo se ke konkrétní církvi, náboženské společnosti skupině?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 11, neotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6253,91 %53,91 %  
ne5346,09 %46,09 %  

Graf

11. Pokud si odpovědel/a ano, uveď ke které:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

buddhizmus

Českobratrská církev evangelická

k římskokatolické církvi

Katolíci

katolicka

katolícka

katolická

katolická

Katolická

katolicka cirkev

katolická církev

Katolicka cirkev

Katolická církev

Katolická církev

Katolická církev

katolické

katolické

Katolické (ačkoli s výhradami)

katolickej

Krestan Bratrska jednota babtistu

kresťan - katolík

Krestan katolik.

kresťanka - katolíčka

Křesťanská společenství (ovšem cítěním jsem spíše babtista)

Rim-kat cirkev

rimsko katolicka cirkev

Rimsko-katolicka Cirkev

rímskokatolícka cirkev

rimskokatolicka cirkev

rimskokatolicka cirkev

rímskokatolícka cirkev

Rímskokatolícka cirkev

RK

RKC

RKC= rímskokatolícka cirkev

Římokatolícke

římsko-katolická

Římsko-Katolická

římskokatolická

Římskokatolická

Římskokatolická

Římskokatolická cíkev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

římskokatolická církev

Římskokatolická církev

římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

římskokatolická církev

Římskokatolická církev

římskokatolická církev

Římský katolík

ŘKC

viz. výše

wicca

12. Praktikuješ své náboženství nebo náboženské přesvědčení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 13, neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6556,52 %56,52 %  
ne5043,48 %43,48 %  

Graf

13. Jestli jsi odpověděl/a ano, uveď jakým způsobem:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

aktivně - modlitba, účast na mši svaté, přijímání svátostí

Ctu Bibli, modlim se, schazim se s ostanimi vericimi, chodim na bohusluzny, zapojuju se do nekterych aktivit sveho spolecenstvi

čítanie Biblie, omša, osobná modlitba

Chodievam na sväté omše. Modlievam sa doma s rodinou. Chodím do spoločenstva. Snažím sa milovať blížneho svojho.

chodím do kostela, čtu Bibli, snažím se žít podle Bible

Kazdy den se snazim zit v pritomnem okamziku, neublizovat sobe ani ostatnim, delat cinnost bez vidiny na odmenu, jen kvuli samotnemu konani, verim ze vsechno zle je k necemu dobre a snazim se neztracet viru.

Kostel

Kostol , spoved , atd...

křest. étos, nedělní liturgie, studium,...

Liturgiemi, modlitby, přesvědčením, názory

Meditace, motlitby, reiki, objímání stromů, láska ke všemu živému..

meditacia, studium, sposob zivota

Modlím se k Bohu, čtu Bibli, navštěvuji společenství křesťanů - bohoslužby, mládež... především se snažím "praktikovat" své přesvědčení ve svém každodenním životě, snažím se žít, tak abych mohl dělat Bohu radost, abych s tím mohl mít a budovat vztah, abych mohl sloužit. Žít tak, aby až se mě jednou v nebi Bůh zeptá, ty jsi ve mě věřil a já odpovím kladně a potom se mě zeptá a co jsi pro mě vykonal, tak abych nemusel jen zarytě mlčet.

modlitba, bohoslužba

modlitba, intimní meditativní rozhovor s Bohem, prožívání pocitu radosti a vděčnosti

modlitba, mše, čtení Písma... ale napravidelně..

modlitba, snaha o život dle zásad Evangelia, účast na liturgii

modlitba, sv.omša

modlitba, svate omse, sv. spoved, adoracie

modlitba, účast na mších,...

Modlitby, hovory.

modlitby, sv omse, pomaham ak mozem

mše, modlitba, chování, zpovědi, svátosti, myšlenky, zpytování svědomí, debaty s kamarády, spolčo, ... etc. etc. etc.

navstevami kostola, modlitbou, sluzbou v Cirkvi

návštěva bohoslužeb, setkání s dalšími věřícimi atd.

návšteva bohuslužeb, každodenná modlitba, snaženie sa o poznanie Boha, hľadanie Krista v ľuďoch, s ktorými žijem

návšteva kostola, praktizovanie viery

Návštěva mší

Navštěvuji mše, modlím se (jestli se to k tomu dá také přiřadit -> zpívám a hraji ve schole)

nedělní mše svatá, svátosti - svaté přijímání, zpověď, biřmování...modlitba

Nedělní mše, často i přes týden, modlitba, občasné čtení Bible.

Občas setkání mládeže, zpěv ve sschole, chození do kostela, v každodenním životě.

osobním příkladem svého názoru na nutnost konat dobro

používám pozitivní afirmace

Pravidelna navsteva kostela a prijimani svatosti

pravidelná účast na bohoslužbách, aktivita ve farnosti, v děkanátu, diecézi

pravidelné chodenie do kostola na sv. omše, modlitba, snaha dodržiavať prikázania

Pravidelně chodím do kostela, denně se modlím, snažím se žít podle desatera, přijímám svátosti, chodím do spolča

pravidelné omše, zbor mládežnícky, štúdium náboženstva....

pravidelné prijímanie sviatostí, účasť na bohoslužbách, svojím životom...

Pravidelně se účatsním mší svatých, přijímám svátosti, aktivně se zapojuju do dění ve své farnosti.

ráda chodím v neděli do kostela, v průběhu týdne pak na schůzky mládeže

slavím všech 8 sabatů a většinu esbatů

Snazim sa zit podla cirkevnych pravd

snazims sa zit podla jeho ucenia

Snažím sa pravidelne zúčastnovať svätých omší ( nedeľa , prikázaný sviatok , osobná potreba ) . Modlím sa , pokúšam sa žiť prakticky evanjelium .

snažím sa žiť so zretelom na Boha

Snažím se navštěvovat mše svaté i jiné církevní akce. Ale nejen to, snažím se žít podle Ježíšova učení i ve škole... prostě i ve společnosti nevěřících.

Snažím se slavit každou neděli a svátky.

Snažím se žít podle desatera, často chodit do kostela, číst Bibli a duchovní texty, modlit se, postit se

Snažím se žít podle desatera, pravidelným příjmaním svátostí, účasti na mších svatých, denní modlitbou, modlitbou před jídlem, ...

snažím se žít podle učení Ježíše Krista

Sv. omše, spolčo, náboženská literatúra, modlitba

sviatosti, modlitba, čítanie Božieho Slova, pôst, osobný život s Ježišom podľa jeho vôle s mojimi každodennými zápasmi, problémami i radosťami

svým životem, aktivní účasti na bohoslužbách a životem ve farnosti

tak jako jiný římský katolík

Účast na bohoslužbách, osobní modlitba, scházení se s lidmi stejného přesvědčení (tzv. spolča)

Účast na pravidelných bohoslužbách a jiných duchovních akcích. Modlitby.

Účasten denně na mši svaté, a přijímání svátosti smíření, denní modlitba církve, rozjímání PS, aj.

účastí na bohoslužbách, osobní modlitbou, zásadami

účastním se bohoslužeb, slavím dané svátky, modlím se a mluvím k Bohu, andělům, snažím se s každým dobře vycházet, snažím se nemít předsudky a pochopit jednání druhých i když s ním nesouhlasím

Účastním se bohoslužeb, účastním se nebo spoluorganizuju křesťanské akce, svým způsobem života.

Účastním se bohoslužeb, života farnosti, přispívám na činnost a chod této církve

Zapajam sa do rôznych aktivít

zijem s Bohom, podla neho, zijem v spolocenstve cirkvi, svoje dary pouzivam na budovanie cirkvi, snazim sa zit spravodlivo a hladat Bpzie kralosvtvo kazdy den

14. Sympatizuješ s nějakou církví, náboženskou společností nebo skupinou?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 15, neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5951,3 %51,3 %  
ne5648,7 %48,7 %  

Graf

15. Pokud si odpověděl/a ano, uveď se kterou/kterými:

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Bratrska jednota Babtistu

buddhizmus

Dobře vycházím s lidmi z ostatních křesťanských církví (sekty ráda nemám a ani nikoho takového osobně neznám) i lidmi nevěřícími.

greckokatolícka

Grékokatolícka cirkev

Jakákoli skupina či organizace, která usiluje o všeobecné dobro. Konkrétně však ne nijak výrazně.

katolici

KAtolicka

katolická

Katolicka

katolická

katolicka cirkev

katolická církev

Katolická církev

katolickou

Každé monoteistické nábožeství se snažím chovat v úctě s vyjímkou sekt

kresťania

křesťané

křestanství

křesťanství, buddhismus, wicca, esoterická hnutí.

křesťany a židy

Mnoha, krestanskymi i nekrastanskymu

např. římskokatolická církev, ale i další.

pokud se hlásím, tak je odpověď "jestli sympatizuju" automaticky ano - římskokatolická církev

protestanske cirkvy

Rimsko-katolici

rímskokatolícka cirkev

rimskokatolícka cirkev

rímskokatolícka cirkev

RK, Neokatechumenátna cesta

Řeckokatolická církev a další společenství, které mají v důležitých bodech shodnou teologickou nauku

římokatolícka cirkev

římsko-katolická

Římsko-Katolickou

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

Římskokatolická církev

římskokatolická církev

Římskokatolickou

ŘKC

s buddhismem, nicméně i křesťanstvím (z hlediska prvotních myšlenek, nikoli současných církví)

S církví evangelickou, katolickou a jinými křesťanskými církvemi, s židovstvím, budhismem aj.

S Katolickou

s kresťanmi

S křesťanskými cirkvemi, společnostmi obecně... snažím se nedělat rozdíly mezi křesťany, ano existují rozdíly v tradicích, liturgii a podobně, ale Bůh je jen jeden, Ježíš kristus je jeden, Duch Svatý je jen jeden.... ale pokud chcete konkrétně - Bratrská jednota babtistů, Křesťanské sbory, apoštolská církev, Církev Bratrská, Katolíci...

S RKC , pretože do nej patrím a jej učenie mi vyhovuje . Zároveň je táto cirkev v mnohom kritizovaná , s čím tiež súhlasím , pretože niektoré neoficiálne postoje veriacich , kňazov jej učenie až urážajú . Sympatický su mi aj židia , so svojou múdrosťou a v porovnaní napr. s RKC aktívnejším aplikovaním viery v živote .

s RKC ale celkovo s celou kresťanskou tradíciou, nielen s katolíckou

saleziani

Se všemi křesťany

Se všemi, které hlásají lásku k bližnímu a neomezují svobodu ostatních lidí.

spolocenstvo pri dome sv. Martina

Sympatie s ostatními křesťany, katolíky, evangelíky zejména, mám rád budhisty a východní duchovní filozofie a náboženství, ale čistě v rovině sympatií

taizmus, budhizmus

viz výše

wicca a s druidy, obecně s většinou pohanů a čarodějnic

16. Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím4135,65 %35,65 %  
Souhlasím3328,7 %28,7 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2017,39 %17,39 %  
Nesouhlasím1210,43 %10,43 %  
Rozhodně nesouhlasím97,83 %7,83 %  

Graf

17. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím4438,26 %38,26 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2521,74 %21,74 %  
Rozhodně souhlasím2420,87 %20,87 %  
Rozhodně nesouhlasím1210,43 %10,43 %  
Nesouhlasím108,7 %8,7 %  

Graf

18. Vypadá to, že vše dělám špatně.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím5850,43 %50,43 %  
Rozhodně nesouhlasím2723,48 %23,48 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2622,61 %22,61 %  
Souhlasím32,61 %2,61 %  
Rozhodně souhlasím10,87 %0,87 %  

Graf

19. Je možné komunikovat se zemřelými.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani nesouhlasím ani souhlasím3328,7 %28,7 %  
Nesouhlasím2824,35 %24,35 %  
Souhlasím2521,74 %21,74 %  
Rozhodně nesouhlasím2118,26 %18,26 %  
Rozhodně souhlasím86,96 %6,96 %  

Graf

20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím3631,3 %31,3 %  
Rozhodně nesouhlasím2420,87 %20,87 %  
Nesouhlasím2320 %20 %  
Souhlasím1815,65 %15,65 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím1412,17 %12,17 %  

Graf

21. Spiritualita je základní složkou lidské existence.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím4034,78 %34,78 %  
Rozhodně souhlasím3429,57 %29,57 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím1916,52 %16,52 %  
Nesouhlasím1412,17 %12,17 %  
Rozhodně nesouhlasím86,96 %6,96 %  

Graf

22. Zažil/a jsem, že se mi zdálo, že přesahuji prostor a čas.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím3833,04 %33,04 %  
Souhlasím2824,35 %24,35 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2521,74 %21,74 %  
Rozhodně nesouhlasím1714,78 %14,78 %  
Rozhodně souhlasím76,09 %6,09 %  

Graf

23. Nejsem se sebou spokojen/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím3631,3 %31,3 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím3227,83 %27,83 %  
Souhlasím2622,61 %22,61 %  
Rozhodně nesouhlasím1916,52 %16,52 %  
Rozhodně souhlasím21,74 %1,74 %  

Graf

24. Věřím v existenci čarodějnictví.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3126,96 %26,96 %  
Rozhodně nesouhlasím2824,35 %24,35 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2521,74 %21,74 %  
Nesouhlasím2219,13 %19,13 %  
Rozhodně souhlasím97,83 %7,83 %  

Graf

25. Pociťuji blízkost vyšší moci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím5144,35 %44,35 %  
Rozhodně souhlasím2521,74 %21,74 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím1815,65 %15,65 %  
Rozhodně nesouhlasím1412,17 %12,17 %  
Nesouhlasím76,09 %6,09 %  

Graf

26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím3328,7 %28,7 %  
Souhlasím3328,7 %28,7 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím1916,52 %16,52 %  
Nesouhlasím1714,78 %14,78 %  
Rozhodně nesouhlasím1311,3 %11,3 %  

Graf

27. Měl/a jsem mystický zážitek.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani nesouhlasím ani souhlasím3026,09 %26,09 %  
Nesouhlasím2824,35 %24,35 %  
Souhlasím2219,13 %19,13 %  
Rozhodně nesouhlasím2118,26 %18,26 %  
Rozhodně souhlasím1412,17 %12,17 %  

Graf

28. Mnohé z toho, co v životě dělám, se mi zdá náročné.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím4034,78 %34,78 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím3631,3 %31,3 %  
Nesouhlasím3227,83 %27,83 %  
Rozhodně nesouhlasím43,48 %3,48 %  
Rozhodně souhlasím32,61 %2,61 %  

Graf

29. Je možné předpovídat budoucnost.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím3227,83 %27,83 %  
Souhlasím3227,83 %27,83 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím3026,09 %26,09 %  
Rozhodně nesouhlasím1613,91 %13,91 %  
Rozhodně souhlasím54,35 %4,35 %  

Graf

30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3530,43 %30,43 %  
Rozhodně souhlasím2420,87 %20,87 %  
Rozhodně nesouhlasím2320 %20 %  
Nesouhlasím1714,78 %14,78 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím1613,91 %13,91 %  

Graf

31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3933,91 %33,91 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím3429,57 %29,57 %  
Nesouhlasím2320 %20 %  
Rozhodně nesouhlasím119,57 %9,57 %  
Rozhodně souhlasím86,96 %6,96 %  

Graf

32. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že splývám s mocí nebo sílou, větší než jsem já sám/a.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3530,43 %30,43 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím3026,09 %26,09 %  
Rozhodně nesouhlasím2420,87 %20,87 %  
Nesouhlasím2420,87 %20,87 %  
Rozhodně souhlasím21,74 %1,74 %  

Graf

33. Můj život je často těžký.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani nesouhlasím ani souhlasím3833,04 %33,04 %  
Nesouhlasím3631,3 %31,3 %  
Souhlasím2521,74 %21,74 %  
Rozhodně nesouhlasím119,57 %9,57 %  
Rozhodně souhlasím54,35 %4,35 %  

Graf

34. Nevěřím v duchy nebo strašidla.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ani nesouhlasím ani souhlasím3126,96 %26,96 %  
Souhlasím2723,48 %23,48 %  
Nesouhlasím2118,26 %18,26 %  
Rozhodně souhlasím2017,39 %17,39 %  
Rozhodně nesouhlasím1613,91 %13,91 %  

Graf

35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3026,09 %26,09 %  
Rozhodně nesouhlasím2622,61 %22,61 %  
Nesouhlasím2219,13 %19,13 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2219,13 %19,13 %  
Rozhodně souhlasím1513,04 %13,04 %  

Graf

36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím3833,04 %33,04 %  
Souhlasím3530,43 %30,43 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2219,13 %19,13 %  
Rozhodně nesouhlasím119,57 %9,57 %  
Nesouhlasím97,83 %7,83 %  

Graf

37. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo vše posvátným.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím3732,17 %32,17 %  
Rozhodně nesouhlasím3126,96 %26,96 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2219,13 %19,13 %  
Souhlasím2118,26 %18,26 %  
Rozhodně souhlasím43,48 %3,48 %  

Graf

38. Často se cítim napjatý/á.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím4539,13 %39,13 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím3631,3 %31,3 %  
Souhlasím2420,87 %20,87 %  
Rozhodně nesouhlasím65,22 %5,22 %  
Rozhodně souhlasím43,48 %3,48 %  

Graf

39. Myslím si, že psychokineze, neboli pohybování předměty pomocí vlastní mysli, je možná.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím3833,04 %33,04 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2622,61 %22,61 %  
Souhlasím2420,87 %20,87 %  
Rozhodně nesouhlasím2118,26 %18,26 %  
Rozhodně souhlasím65,22 %5,22 %  

Graf

40. Praktikuji nějaký druh modlitby.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím3933,91 %33,91 %  
Souhlasím3429,57 %29,57 %  
Rozhodně nesouhlasím2017,39 %17,39 %  
Nesouhlasím1613,91 %13,91 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím65,22 %5,22 %  

Graf

41. Domnívám se, že je důležité věnovat pozornost svému spirituálnímu růstu.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím4236,52 %36,52 %  
Rozhodně souhlasím3833,04 %33,04 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím1714,78 %14,78 %  
Rozhodně nesouhlasím97,83 %7,83 %  
Nesouhlasím97,83 %7,83 %  

Graf

42. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že překračuji své běžné vnímaní sebe samého/samé.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím3328,7 %28,7 %  
Nesouhlasím3126,96 %26,96 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím2420,87 %20,87 %  
Rozhodně nesouhlasím2118,26 %18,26 %  
Rozhodně souhlasím65,22 %5,22 %  

Graf

43. Jsem nešťastný člověk.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nesouhlasím5648,7 %48,7 %  
Rozhodně nesouhlasím4539,13 %39,13 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím119,57 %9,57 %  
Souhlasím21,74 %1,74 %  
Rozhodně souhlasím10,87 %0,87 %  

Graf

44. Je možné opustit své tělo.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím4135,65 %35,65 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím3429,57 %29,57 %  
Nesouhlasím1613,91 %13,91 %  
Rozhodně nesouhlasím1613,91 %13,91 %  
Rozhodně souhlasím86,96 %6,96 %  

Graf

45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím3530,43 %30,43 %  
Souhlasím3328,7 %28,7 %  
Rozhodně nesouhlasím2521,74 %21,74 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím1613,91 %13,91 %  
Nesouhlasím65,22 %5,22 %  

Graf

46. Zdá se, že tento dotazník vyhodnocuje míru spirituality.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Souhlasím5043,48 %43,48 %  
Ani nesouhlasím ani souhlasím3530,43 %30,43 %  
Nesouhlasím1412,17 %12,17 %  
Rozhodně souhlasím86,96 %6,96 %  
Rozhodně nesouhlasím86,96 %6,96 %  

Graf

47. Odpověděl/a jsem na všechny otázky úpřimne.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Rozhodně souhlasím6859,13 %59,13 %  
Souhlasím4640 %40 %  
Nesouhlasím10,87 %0,87 %  

Graf

48. V následujících otázkách vyjádřete, prosím, pomocí pětistupňové škály, jak často se jednotlivým aktivitám ve svém volném čase věnujete. Odpovídejte označením vhodné číselné odpovědi.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1372,22 %11,3 %  
1 – této činnosti se nevěnuji527,78 %4,35 %  
2 – méně často než jednou měsíčně211,11 %1,74 %  
3 – méně často než jednou týdně211,11 %1,74 %  
4 – alespoň jednou týdně211,11 %1,74 %  
5 – každý den, jenom výjimečně ne211,11 %1,74 %  

Graf

49. výtvarná činnost:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14236,52 %36,52 %  
23732,17 %32,17 %  
31815,65 %15,65 %  
41513,04 %13,04 %  
532,61 %2,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.07
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.02
Směrodatná odchylka:1.01
Medián:2
Modus:1

Graf

50. schůzka s partnerem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53833,04 %33,04 %  
13530,43 %30,43 %  
42017,39 %17,39 %  
31513,04 %13,04 %  
276,09 %6,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.18
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.65
Směrodatná odchylka:1.63
Medián:4
Modus:5

Graf

51. poslech CD

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55245,22 %45,22 %  
43530,43 %30,43 %  
31311,3 %11,3 %  
1108,7 %8,7 %  
254,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.09
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.19
Směrodatná odchylka:1.09
Medián:4
Modus:5

Graf

52. milenecké aktivity (bez sexuálního styku)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13328,7 %28,7 %  
32521,74 %21,74 %  
42420,87 %20,87 %  
51714,78 %14,78 %  
21613,91 %13,91 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.77
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.87
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:3
Modus:1

Graf

53. sledování videa

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54034,78 %34,78 %  
43732,17 %32,17 %  
32017,39 %17,39 %  
2108,7 %8,7 %  
186,96 %6,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.87
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.16
Směrodatná odchylka:1.07
Medián:4
Modus:5

Graf

54. počítačové hry, automaty

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13732,17 %32,17 %  
22925,22 %25,22 %  
42521,74 %21,74 %  
31714,78 %14,78 %  
576,09 %6,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.39
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.45
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:2
Modus:1

Graf

55. aktivní sportování

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44942,61 %42,61 %  
32017,39 %17,39 %  
51714,78 %14,78 %  
21513,04 %13,04 %  
11412,17 %12,17 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.38
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.28
Směrodatná odchylka:1.13
Medián:4
Modus:4

Graf

56. návštěva výstavy, muzea, galerie

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26153,04 %53,04 %  
32723,48 %23,48 %  
11916,52 %16,52 %  
486,96 %6,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.18
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.48
Směrodatná odchylka:0.69
Medián:2
Modus:2

Graf

57. hudební a dramatická činnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13026,09 %26,09 %  
32622,61 %22,61 %  
22521,74 %21,74 %  
42118,26 %18,26 %  
51311,3 %11,3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.64
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.58
Směrodatná odchylka:1.26
Medián:3
Modus:1

Graf

58. mimoškolní vzdělávání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43328,7 %28,7 %  
32723,48 %23,48 %  
12118,26 %18,26 %  
22118,26 %18,26 %  
51311,3 %11,3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.96
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.44
Směrodatná odchylka:1.2
Medián:3
Modus:4

Graf

59. četba knih

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43530,43 %30,43 %  
53126,96 %26,96 %  
32622,61 %22,61 %  
21412,17 %12,17 %  
197,83 %7,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.62
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.24
Směrodatná odchylka:1.11
Medián:4
Modus:4

Graf

60. návštěva diskoték, tanečních zábav

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14034,78 %34,78 %  
23933,91 %33,91 %  
32723,48 %23,48 %  
497,83 %7,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.75
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:2
Modus:1

Graf

61. práce s počítačem

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
510086,96 %86,96 %  
454,35 %4,35 %  
354,35 %4,35 %  
143,48 %3,48 %  
210,87 %0,87 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.86
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.22
Směrodatná odchylka:0.47
Medián:5
Modus:5

Graf

62. psaní dopisů, deníku

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15043,48 %43,48 %  
22723,48 %23,48 %  
31412,17 %12,17 %  
41412,17 %12,17 %  
5108,7 %8,7 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.11
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.53
Směrodatná odchylka:1.24
Medián:2
Modus:1

Graf

63. odpočinek, nicnedělání, ležení

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
53530,43 %30,43 %  
43328,7 %28,7 %  
31916,52 %16,52 %  
21714,78 %14,78 %  
1119,57 %9,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.61
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.49
Směrodatná odchylka:1.22
Medián:4
Modus:5

Graf

64. návštěva večírku, mejdanu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24034,78 %34,78 %  
33530,43 %30,43 %  
12824,35 %24,35 %  
4119,57 %9,57 %  
510,87 %0,87 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.25
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.77
Směrodatná odchylka:0.87
Medián:2
Modus:2

Graf

65. četba novin a časopisů

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
43833,04 %33,04 %  
32622,61 %22,61 %  
22219,13 %19,13 %  
51613,91 %13,91 %  
11311,3 %11,3 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.21
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.26
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:3
Modus:4

Graf

66. domácí práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45446,96 %46,96 %  
53126,96 %26,96 %  
32118,26 %18,26 %  
276,09 %6,09 %  
121,74 %1,74 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.97
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.6
Směrodatná odchylka:0.78
Medián:4
Modus:4

Graf

67. poslech rádia

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
22622,61 %22,61 %  
32521,74 %21,74 %  
52420,87 %20,87 %  
12219,13 %19,13 %  
41815,65 %15,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.96
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.81
Směrodatná odchylka:1.34
Medián:3
Modus:2

Graf

68. návštěva divadla

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26052,17 %52,17 %  
12824,35 %24,35 %  
32118,26 %18,26 %  
465,22 %5,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.46
Směrodatná odchylka:0.68
Medián:2
Modus:2

Graf

69. chatovaní si s přáteli

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
54135,65 %35,65 %  
43833,04 %33,04 %  
32017,39 %17,39 %  
2119,57 %9,57 %  
154,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.94
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:4
Modus:5

Graf

70. práce na zahradě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14942,61 %42,61 %  
33126,96 %26,96 %  
22824,35 %24,35 %  
476,09 %6,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.91
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.79
Směrodatná odchylka:0.89
Medián:2
Modus:1

Graf

71. návštěva koncertů populární hudby

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15749,57 %49,57 %  
24034,78 %34,78 %  
31412,17 %12,17 %  
443,48 %3,48 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.63
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.49
Směrodatná odchylka:0.7
Medián:2
Modus:1

Graf

72. nakupování

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
44034,78 %34,78 %  
33429,57 %29,57 %  
22017,39 %17,39 %  
51311,3 %11,3 %  
186,96 %6,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.29
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.92
Směrodatná odchylka:0.96
Medián:3
Modus:4

Graf

73. cestování

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24539,13 %39,13 %  
33530,43 %30,43 %  
41513,04 %13,04 %  
11210,43 %10,43 %  
586,96 %6,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.64
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.83
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:3
Modus:2

Graf

74. sledování televize

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
42925,22 %25,22 %  
12925,22 %25,22 %  
32017,39 %17,39 %  
21916,52 %16,52 %  
51815,65 %15,65 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.89
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.87
Směrodatná odchylka:1.37
Medián:3
Modus:4

Graf

75. procházky, toulání se

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
33631,3 %31,3 %  
43530,43 %30,43 %  
22925,22 %25,22 %  
197,83 %7,83 %  
565,22 %5,22 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.81
Směrodatná odchylka:0.9
Medián:3
Modus:3

Graf

76. turistika, trampování, výlety do přírody

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
24740,87 %40,87 %  
33933,91 %33,91 %  
11815,65 %15,65 %  
4119,57 %9,57 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.36
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.6
Směrodatná odchylka:0.77
Medián:2
Modus:2

Graf

77. ruční práce

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15245,22 %45,22 %  
23126,96 %26,96 %  
32118,26 %18,26 %  
497,83 %7,83 %  
521,74 %1,74 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.87
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.87
Směrodatná odchylka:0.93
Medián:2
Modus:1

Graf

78. hraní si s vlastními dětmi

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
110591,3 %91,3 %  
554,35 %4,35 %  
221,74 %1,74 %  
321,74 %1,74 %  
410,87 %0,87 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.09
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.18
Směrodatná odchylka:0.42
Medián:1
Modus:1

Graf

79. individuální duchovní aktivity

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13833,04 %33,04 %  
53026,09 %26,09 %  
42420,87 %20,87 %  
31412,17 %12,17 %  
297,83 %7,83 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.99
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.55
Směrodatná odchylka:1.6
Medián:3
Modus:1

Graf

80. sexuální aktivity

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14841,74 %41,74 %  
43026,09 %26,09 %  
31613,91 %13,91 %  
21412,17 %12,17 %  
576,09 %6,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.37
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.75
Směrodatná odchylka:1.32
Medián:2
Modus:1

Graf

81. sběratelství

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19078,26 %78,26 %  
21311,3 %11,3 %  
3108,7 %8,7 %  
410,87 %0,87 %  
510,87 %0,87 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.26
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.33
Směrodatná odchylka:0.57
Medián:1
Modus:1

Graf

82. veřejně prospěšná a politická činnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17766,96 %66,96 %  
22017,39 %17,39 %  
386,96 %6,96 %  
465,22 %5,22 %  
543,48 %3,48 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.49
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.69
Směrodatná odchylka:0.83
Medián:1
Modus:1

Graf

83. návštěva koncertů vážné hudby

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17262,61 %62,61 %  
23126,96 %26,96 %  
3108,7 %8,7 %  
410,87 %0,87 %  
510,87 %0,87 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.43
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.38
Směrodatná odchylka:0.62
Medián:1
Modus:1

Graf

84. studium, příprava na školu

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55346,09 %46,09 %  
43328,7 %28,7 %  
31815,65 %15,65 %  
286,96 %6,96 %  
132,61 %2,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.17
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.84
Směrodatná odchylka:0.91
Medián:4
Modus:5

Graf

85. návštěva sportovních utkání

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16758,26 %58,26 %  
22420,87 %20,87 %  
31613,91 %13,91 %  
476,09 %6,09 %  
510,87 %0,87 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.62
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.72
Směrodatná odchylka:0.85
Medián:1
Modus:1

Graf

86. oprava a údržba kola, motocyklu, auta

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
17464,35 %64,35 %  
22219,13 %19,13 %  
31412,17 %12,17 %  
454,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.48
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.52
Směrodatná odchylka:0.72
Medián:1
Modus:1

Graf

87. vedlější výdělečná činnost

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14337,39 %37,39 %  
23026,09 %26,09 %  
31916,52 %16,52 %  
41613,91 %13,91 %  
576,09 %6,09 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.18
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.3
Směrodatná odchylka:1.14
Medián:2
Modus:1

Graf

88. výstavba a údržba domu, bytu, chalupy

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16354,78 %54,78 %  
22723,48 %23,48 %  
41210,43 %10,43 %  
3108,7 %8,7 %  
532,61 %2,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.73
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.97
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:1
Modus:1

Graf

89. návštěva kina

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
26153,04 %53,04 %  
13126,96 %26,96 %  
31916,52 %16,52 %  
443,48 %3,48 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.92
Minimum:1
Maximum:3
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.42
Směrodatná odchylka:0.65
Medián:2
Modus:2

Graf

90. chov zvířat

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16253,91 %53,91 %  
51916,52 %16,52 %  
21412,17 %12,17 %  
31210,43 %10,43 %  
486,96 %6,96 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.12
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:2.17
Směrodatná odchylka:1.47
Medián:1
Modus:1

Graf

91. povídání si s přáteli, známými

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
55951,3 %51,3 %  
43933,91 %33,91 %  
3108,7 %8,7 %  
254,35 %4,35 %  
121,74 %1,74 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.38
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.55
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:5
Modus:5

Graf

92. surfování na internetě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
58473,04 %73,04 %  
42118,26 %18,26 %  
386,96 %6,96 %  
121,74 %1,74 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:4.7
Minimum:3
Maximum:5
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.31
Směrodatná odchylka:0.55
Medián:5
Modus:5

Graf

93. úklid

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
45951,3 %51,3 %  
33026,09 %26,09 %  
51210,43 %10,43 %  
297,83 %7,83 %  
154,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.61
Minimum:2
Maximum:5
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.55
Směrodatná odchylka:0.74
Medián:4
Modus:4

Graf

94. kutilství

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15648,7 %48,7 %  
22925,22 %25,22 %  
31613,91 %13,91 %  
4119,57 %9,57 %  
532,61 %2,61 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.84
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:0.96
Směrodatná odchylka:0.98
Medián:2
Modus:1

Graf

95. účast na náboženských akcích

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
14942,61 %42,61 %  
43933,91 %33,91 %  
31210,43 %10,43 %  
2108,7 %8,7 %  
554,35 %4,35 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.44
Minimum:1
Maximum:4
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.84
Směrodatná odchylka:1.36
Medián:2
Modus:1

Graf

96. návštěva kavárny, restaurace

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
34438,26 %38,26 %  
43933,91 %33,91 %  
22420,87 %20,87 %  
543,48 %3,48 %  
143,48 %3,48 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.14
Minimum:2
Maximum:4
Variační rozpětí:2
Rozptyl:0.57
Směrodatná odchylka:0.75
Medián:3
Modus:3

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 21 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

1. Pohlaví:

 • odpověď muž:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 86. oprava a údržba kola, motocyklu, auta
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 48. V následujících otázkách vyjádřete, prosím, pomocí pětistupňové škály, jak často se jednotlivým aktivitám ve svém volném čase věnujete. Odpovídejte označením vhodné číselné odpovědi.

8. Označil/a by si sám/u sebe pojmem věřící ?

 • odpověď ano:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi V Boha na otázku 9. Pokud si v předešlé otázce odpovědel/a ano, v co věříš?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Římskokatolická církev na otázku 11. Pokud si odpovědel/a ano, uveď ke které:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 95. účast na náboženských akcích
 • odpověď ne:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 21. Spiritualita je základní složkou lidské existence.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 16. Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.

10. Hlásíš nebo se ke konkrétní církvi, náboženské společnosti skupině?

 • odpověď ano:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Římskokatolická církev na otázku 11. Pokud si odpovědel/a ano, uveď ke které:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 95. účast na náboženských akcích
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 95. účast na náboženských akcích
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 12. Praktikuješ své náboženství nebo náboženské přesvědčení?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
 • odpověď ne:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 21. Spiritualita je základní složkou lidské existence.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Označil/a by si sám/u sebe pojmem věřící ?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Praktikuješ své náboženství nebo náboženské přesvědčení?
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 95. účast na náboženských akcích
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani nesouhlasím ani souhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani nesouhlasím ani souhlasím na otázku 41. Domnívám se, že je důležité věnovat pozornost svému spirituálnímu růstu.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 79. individuální duchovní aktivity
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 16. Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.

12. Praktikuješ své náboženství nebo náboženské přesvědčení?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Římskokatolická církev na otázku 11. Pokud si odpovědel/a ano, uveď ke které:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi 3 na otázku 95. účast na náboženských akcích
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4 na otázku 95. účast na náboženských akcích
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi ano na otázku 10. Hlásíš nebo se ke konkrétní církvi, náboženské společnosti skupině?
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 16. Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 41. Domnívám se, že je důležité věnovat pozornost svému spirituálnímu růstu.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Souhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 21. Spiritualita je základní složkou lidské existence.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani nesouhlasím ani souhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 8. Označil/a by si sám/u sebe pojmem věřící ?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani nesouhlasím ani souhlasím na otázku 41. Domnívám se, že je důležité věnovat pozornost svému spirituálnímu růstu.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 79. individuální duchovní aktivity
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 16. Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Hlásíš nebo se ke konkrétní církvi, náboženské společnosti skupině?

14. Sympatizuješ s nějakou církví, náboženskou společností nebo skupinou?

 • odpověď ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
 • odpověď ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani nesouhlasím ani souhlasím na otázku 41. Domnívám se, že je důležité věnovat pozornost svému spirituálnímu růstu.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 44. Je možné opustit své tělo.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 21. Spiritualita je základní složkou lidské existence.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 16. Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 17. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 32. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že splývám s mocí nebo sílou, větší než jsem já sám/a.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani nesouhlasím ani souhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani nesouhlasím ani souhlasím na otázku 16. Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.

20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.

 • odpověď Rozhodně nesouhlasím:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.

30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.

 • odpověď Rozhodně nesouhlasím:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.

32. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že splývám s mocí nebo sílou, větší než jsem já sám/a.

 • odpověď Rozhodně nesouhlasím:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 17. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.

35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.

 • odpověď Rozhodně nesouhlasím:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.

37. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo vše posvátným.

 • odpověď Rozhodně nesouhlasím:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 32. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že splývám s mocí nebo sílou, větší než jsem já sám/a.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 17. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.
  • zobrazit další souvislosti
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.
  • 3.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 27. Měl/a jsem mystický zážitek.

45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.

 • odpověď Rozhodně nesouhlasím:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.

47. Odpověděl/a jsem na všechny otázky úpřimne.

 • odpověď Rozhodně souhlasím:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně souhlasím na otázku 27. Měl/a jsem mystický zážitek.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic na otázku 48. V následujících otázkách vyjádřete, prosím, pomocí pětistupňové škály, jak často se jednotlivým aktivitám ve svém volném čase věnujete. Odpovídejte označením vhodné číselné odpovědi.

50. schůzka s partnerem

 • odpověď 5:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 52. milenecké aktivity (bez sexuálního styku)

62. psaní dopisů, deníku

 • odpověď 1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 17. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.

66. domácí práce

 • odpověď 5:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 5 na otázku 93. úklid

79. individuální duchovní aktivity

 • odpověď 1:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 21. Spiritualita je základní složkou lidské existence.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 32. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že splývám s mocí nebo sílou, větší než jsem já sám/a.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.

83. návštěva koncertů vážné hudby

 • odpověď 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 17. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani nesouhlasím ani souhlasím na otázku 43. Jsem nešťastný člověk.
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 22. Zažil/a jsem, že se mi zdálo, že přesahuji prostor a čas.

85. návštěva sportovních utkání

 • odpověď 1:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1 na otázku 55. aktivní sportování
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ( 25 - 46 > na otázku 2. Věk:

86. oprava a údržba kola, motocyklu, auta

 • odpověď 1:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 29. Je možné předpovídat budoucnost.

89. návštěva kina

 • odpověď 2:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 17. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.

95. účast na náboženských akcích

 • odpověď 1:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 25. Pociťuji blízkost vyšší moci.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 40. Praktikuji nějaký druh modlitby.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ani nesouhlasím ani souhlasím na otázku 41. Domnívám se, že je důležité věnovat pozornost svému spirituálnímu růstu.
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nesouhlasím na otázku 21. Spiritualita je základní složkou lidské existence.
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Rozhodně nesouhlasím na otázku 36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

4. Národnost:

5. Univerzita:

6. Fakulta:

8. Označil/a by si sám/u sebe pojmem věřící ?

9. Pokud si v předešlé otázce odpovědel/a ano, v co věříš?

10. Hlásíš nebo se ke konkrétní církvi, náboženské společnosti skupině?

11. Pokud si odpovědel/a ano, uveď ke které:

12. Praktikuješ své náboženství nebo náboženské přesvědčení?

14. Sympatizuješ s nějakou církví, náboženskou společností nebo skupinou?

16. Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.

17. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.

18. Vypadá to, že vše dělám špatně.

19. Je možné komunikovat se zemřelými.

20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.

21. Spiritualita je základní složkou lidské existence.

22. Zažil/a jsem, že se mi zdálo, že přesahuji prostor a čas.

23. Nejsem se sebou spokojen/á.

24. Věřím v existenci čarodějnictví.

25. Pociťuji blízkost vyšší moci.

26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.

27. Měl/a jsem mystický zážitek.

28. Mnohé z toho, co v životě dělám, se mi zdá náročné.

29. Je možné předpovídat budoucnost.

30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.

31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.

32. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že splývám s mocí nebo sílou, větší než jsem já sám/a.

33. Můj život je často těžký.

34. Nevěřím v duchy nebo strašidla.

35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.

36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.

37. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo vše posvátným.

38. Často se cítim napjatý/á.

39. Myslím si, že psychokineze, neboli pohybování předměty pomocí vlastní mysli, je možná.

40. Praktikuji nějaký druh modlitby.

41. Domnívám se, že je důležité věnovat pozornost svému spirituálnímu růstu.

42. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že překračuji své běžné vnímaní sebe samého/samé.

43. Jsem nešťastný člověk.

44. Je možné opustit své tělo.

45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.

46. Zdá se, že tento dotazník vyhodnocuje míru spirituality.

47. Odpověděl/a jsem na všechny otázky úpřimne.

48. V následujících otázkách vyjádřete, prosím, pomocí pětistupňové škály, jak často se jednotlivým aktivitám ve svém volném čase věnujete. Odpovídejte označením vhodné číselné odpovědi.

49. výtvarná činnost:

50. schůzka s partnerem

51. poslech CD

52. milenecké aktivity (bez sexuálního styku)

53. sledování videa

54. počítačové hry, automaty

55. aktivní sportování

56. návštěva výstavy, muzea, galerie

57. hudební a dramatická činnost

58. mimoškolní vzdělávání

59. četba knih

60. návštěva diskoték, tanečních zábav

61. práce s počítačem

62. psaní dopisů, deníku

63. odpočinek, nicnedělání, ležení

64. návštěva večírku, mejdanu

65. četba novin a časopisů

66. domácí práce

67. poslech rádia

68. návštěva divadla

69. chatovaní si s přáteli

70. práce na zahradě

71. návštěva koncertů populární hudby

72. nakupování

73. cestování

74. sledování televize

75. procházky, toulání se

76. turistika, trampování, výlety do přírody

77. ruční práce

78. hraní si s vlastními dětmi

79. individuální duchovní aktivity

80. sexuální aktivity

81. sběratelství

82. veřejně prospěšná a politická činnost

83. návštěva koncertů vážné hudby

84. studium, příprava na školu

85. návštěva sportovních utkání

86. oprava a údržba kola, motocyklu, auta

87. vedlější výdělečná činnost

88. výstavba a údržba domu, bytu, chalupy

89. návštěva kina

90. chov zvířat

91. povídání si s přáteli, známými

92. surfování na internetě

93. úklid

94. kutilství

95. účast na náboženských akcích

96. návštěva kavárny, restaurace

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

4. Národnost:

5. Univerzita:

6. Fakulta:

8. Označil/a by si sám/u sebe pojmem věřící ?

9. Pokud si v předešlé otázce odpovědel/a ano, v co věříš?

10. Hlásíš nebo se ke konkrétní církvi, náboženské společnosti skupině?

11. Pokud si odpovědel/a ano, uveď ke které:

12. Praktikuješ své náboženství nebo náboženské přesvědčení?

14. Sympatizuješ s nějakou církví, náboženskou společností nebo skupinou?

16. Spiritualita je důležitou součástí mé osoby.

17. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že jsem se vším velmi hluboce spojen/á.

18. Vypadá to, že vše dělám špatně.

19. Je možné komunikovat se zemřelými.

20. Myslím si, že je důležité účastnit se bohoslužeb.

21. Spiritualita je základní složkou lidské existence.

22. Zažil/a jsem, že se mi zdálo, že přesahuji prostor a čas.

23. Nejsem se sebou spokojen/á.

24. Věřím v existenci čarodějnictví.

25. Pociťuji blízkost vyšší moci.

26. Díky své spiritualitě si více uvědomuji závažnost volby mého životního stylu.

27. Měl/a jsem mystický zážitek.

28. Mnohé z toho, co v životě dělám, se mi zdá náročné.

29. Je možné předpovídat budoucnost.

30. Považuji se za nábožensky orientovaného člověka.

31. Dřív než se rozhodnu, snažím se zvážit všechny prvky problému, včetně jeho spirituálních aspektů.

32. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že splývám s mocí nebo sílou, větší než jsem já sám/a.

33. Můj život je často těžký.

34. Nevěřím v duchy nebo strašidla.

35. Vidím Boha nebo Vyšší Moc přítomnu ve všem, co dělám.

36. Moje spiritualita je prospěšná mému životu.

37. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo vše posvátným.

38. Často se cítim napjatý/á.

39. Myslím si, že psychokineze, neboli pohybování předměty pomocí vlastní mysli, je možná.

40. Praktikuji nějaký druh modlitby.

41. Domnívám se, že je důležité věnovat pozornost svému spirituálnímu růstu.

42. Měl/a jsem zážitek, kdy se mi zdálo, že překračuji své běžné vnímaní sebe samého/samé.

43. Jsem nešťastný člověk.

44. Je možné opustit své tělo.

45. Věřím, že Bůh nebo Vyšší Moc je zodpovědná za moji existenci.

46. Zdá se, že tento dotazník vyhodnocuje míru spirituality.

47. Odpověděl/a jsem na všechny otázky úpřimne.

48. V následujících otázkách vyjádřete, prosím, pomocí pětistupňové škály, jak často se jednotlivým aktivitám ve svém volném čase věnujete. Odpovídejte označením vhodné číselné odpovědi.

49. výtvarná činnost:

50. schůzka s partnerem

51. poslech CD

52. milenecké aktivity (bez sexuálního styku)

53. sledování videa

54. počítačové hry, automaty

55. aktivní sportování

56. návštěva výstavy, muzea, galerie

57. hudební a dramatická činnost

58. mimoškolní vzdělávání

59. četba knih

60. návštěva diskoték, tanečních zábav

61. práce s počítačem

62. psaní dopisů, deníku

63. odpočinek, nicnedělání, ležení

64. návštěva večírku, mejdanu

65. četba novin a časopisů

66. domácí práce

67. poslech rádia

68. návštěva divadla

69. chatovaní si s přáteli

70. práce na zahradě

71. návštěva koncertů populární hudby

72. nakupování

73. cestování

74. sledování televize

75. procházky, toulání se

76. turistika, trampování, výlety do přírody

77. ruční práce

78. hraní si s vlastními dětmi

79. individuální duchovní aktivity

80. sexuální aktivity

81. sběratelství

82. veřejně prospěšná a politická činnost

83. návštěva koncertů vážné hudby

84. studium, příprava na školu

85. návštěva sportovních utkání

86. oprava a údržba kola, motocyklu, auta

87. vedlější výdělečná činnost

88. výstavba a údržba domu, bytu, chalupy

89. návštěva kina

90. chov zvířat

91. povídání si s přáteli, známými

92. surfování na internetě

93. úklid

94. kutilství

95. účast na náboženských akcích

96. návštěva kavárny, restaurace

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Lačná, B.Spiritualita vysokoškoláků (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spiritualita-vysokoskolaku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.