Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spirituální aspekty rozvoje osobnosti

Spirituální aspekty rozvoje osobnosti

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ing.Milan Bobek
Šetření:22. 09. 2013 - 31. 10. 2013
Počet respondentů:258
Počet otázek (max/průměr):144 / 140.62
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.32:38
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník spirituálních aspektů rozvoje osobnosti DSARO je určen všem respondentům bez rozdílu a je součástí mé práce na katedře psychologie FF UK Praha v rámci předmětu Teorie psychodiagnostiky a psychometrie.

Jeho účelem je vytvořit normy na určování míry nasycení duchovních složek osobnosti u respondentů a srovnat je s výsledky Říčanova Pražského dotazníku spirituality.

Výsledky výzkumu pak poslouží mimo jiné k určení korelací, nakolik dotazníkem definovaná osobní duchovnost souvisí s předpoklady a zájmem člověka se osobnostně rozvíjet.

Dotazník je poněkud rozsáhlejší, ale snad pro vás bude zamyšlení se nad ním zajímavé.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Odpovědi na otázky dotazníku jsou většinou škálovány ve čtyřech úrovních:

1 nesouhlasím, téměř nikdy
2 spíše nesouhlasím, zřídka
3 spíše souhlasím, často
4 rozhodně souhlasím, mnohdy

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena17868,99 %68,99 %  
muž8031,01 %31,01 %  

Graf

2. Věk:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-25 let9737,6 %37,6 %  
26-35 let7227,91 %27,91 %  
36-45 let4718,22 %18,22 %  
46-55 let3312,79 %12,79 %  
56-65 let51,94 %1,94 %  
66 a více let31,16 %1,16 %  
do 15 let10,39 %0,39 %  

Graf

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenu):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vysokoškolské14455,81 %55,81 %  
středoškolské s maturitou7729,84 %29,84 %  
postgraduální145,43 %5,43 %  
střední odborné bez maturity103,88 %3,88 %  
vyšší odborné103,88 %3,88 %  
základní31,16 %1,16 %  

Graf

4. Uveďte konkrétní obor, který jste vystudovali nebo právě studujete:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
psychologie125,22 %4,65 %  
ekonomie93,91 %3,49 %  
gymnazium83,48 %3,1 %  
právo73,04 %2,71 %  
Sociální práce62,61 %2,33 %  
pedagogika41,74 %1,55 %  
Teologie41,74 %1,55 %  
Obchodní akademie31,3 %1,16 %  
speciální pedagogika31,3 %1,16 %  
Globální podnikání a management31,3 %1,16 %  
ostatní odpovědi Informační studia a knihovnictví
ekonomika
etnologie
Architektura
strojirenská technologie
všeobecná sestra
Všeobecné gymnázium
Aplikovaná informatika
Management cestovního ruchu
Podnikání
Aplikovaná Chemie
Cestovní ruch
Teoretická informatika
Buněčná a vývojová biologie
sociální práce, psychologie
pěstitelství
oděvnictví
kuchar-cisnik
socio kulturní antropologie
Hospodářská politika a správa
Humanitní studia
Management a ekonomie, komunikace v mediich
misiologii a teologii
orientalistika, psychologie
Gymnázium čtyřleté
biofyzika
Podniková ekonomika a management
psychológia
Gymnázium s rozšířenou výukou jazyků
Průmyslové inženýrství, Fakulta Managementu a ekonomie
Economics and Management
silnoproudá energetika
Vysoká škola zemědělská
sdělovací technika
sociálně zdravotní obor, psychologie
Mezinárodní podnikání a management
hotelnictví a turismus
diplomovaná porodní asistentka
technologie - strojírenství
sociologie, mediální studia a žurnalistika
učitelství češtiny a psychologie
kadeřnice
ucitelstvom matematika informatika
FF UK - Český jazyk a literatura
Management Marketing
ucitelstvo predmetov anglictina - nemcina
fotografie, umělecká tvorba
elektrotechnika, ekonomie, psychologie
učitelství biologie, matematika
řízení a ekonomika
Veřejnoprávní činnost
hotelová škola
elektro
Sociální pedagog
pedagogika, psychoterapie
ucitelstvi
IT
čeština, historie
HR
psychologie, religionistika MU
podnikani - ing
fakulta pedagogická, obor psychologie-pedagogika
Pastorace, soc.práce
jaderná fyzika
Právo a právní věda.
podnikatel pro služby a obchod
Biologie.
Učitelství biologie-chemie
Aplikovaná chemie, ochrana životního prostředí
judaistika
keramický průmysl
Germanistika-dánština FFUK
Dějiny výtvarných umění, výtvarná výchova a speciální pedagogika
religionistika, asijská teritoriální studia
Globální podnikání a management a bankovnictví a pojistovnictví
veřejná správa a regionální rozvoj
ekonomický
Mezinárodní vztahy
verejna sprava
pedagogiku
Management
veřejná a sociální politika
ekonomia
finanční management, podnikání a administrativa
Textilnictvi
práva
Osmileté všeobecné gymnázium
předškolví pedagogika
vzdělávání v přírodních vědách
prodavačka
Strojní
bakalářské studium speciální pedagogiky výchovná práce ve speciálních zařízeních, bakalářské studium pastorační a sociální práce
Ekonomie (vystudováno Bc.), Psychologie (studuji, Mgr.)
diplomovaná zdravotní sestra
učitelství pro 2.stupeň, český jazyk a literatura - občanská výchova
zemědělství
Všeobecné vzdělávání, gymnázium
medicína
geografie, pedagogika
Management a ekonomie
historie,pedagogika,psychologie
managament dopravy
Pedogogická fakult UK - učitelství 1. stupně
Finanční řízení
Střední zdravotnická škola
pedagogika 1. stupně ZŠ
sociologie, sociální práce
Anglická filologie
lingvistika
studium humanitní vzdělanosti
elektrotechnik
mezinárodní studia
SZTŠ
vzdělávání dospělých
Ekonomie a obchod
učitelství
Systematická biologie a ekologie (PřF MU)
Matematická ekonómia
Produkce famu
SUPŠ, AVU - nedokončeno
strojírenství, IT, pedagogika a psychologie
Chemie
homeland security with psychology and social science
Teologie-psychosocialní studia
informatika vývoj sw
Gymnásium
Speciální pedagogika - učitelství
Aplikovana matematika a mechanika tekutin
Elektotechtika
Ekonomika a management
podnikání v oboru
Moderní směry v archivnictví
Nová média
sociální pedagogika
matematika
soiologie
farmaceutický laborant
Francouzština a ekonomie
elektrotechnika
Soudobé dějin - orální Historie, Obecná antropologie
prodavacka
umělecký rytec kovů
sociální a masová komunikace
jaderná chemie
Ekonimie a management
Management se zaměřením na psychologii
Gastronomie
Evangelická teologie
nedokončená katedra žurnalistiky a komunikace
sociálna práca
střední škola - ekonomické zaměření, pomaturitní studium - anglický jazyk
programování
gymnázium s humanitním zaměřením
kuchař-číšník
religionistika
Sociální práce se zdravotnickým profilem
Veřejnoprávní
umění
17174,35 %66,28 % 

Graf

5. Povolání, profese:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pomáhající profese vč. učitelství a medicíny4718,22 %18,22 %  
jiná3814,73 %14,73 %  
jen brigáda3513,57 %13,57 %  
administrativní, referentská3312,79 %12,79 %  
podnikatelská2610,08 %10,08 %  
manažerská259,69 %9,69 %  
technická135,04 %5,04 %  
úřední103,88 %3,88 %  
obchodní103,88 %3,88 %  
manuální93,49 %3,49 %  
v důchodu62,33 %2,33 %  
umělecká62,33 %2,33 %  

Graf

6. Uveďte název své aktuálně vykonávané pracovní role:

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
student94,57 %3,49 %  
mateřska dovolená42,03 %1,55 %  
psycholog31,52 %1,16 %  
sociální pracovnice31,52 %1,16 %  
Chůva31,52 %1,16 %  
učitelka31,52 %1,16 %  
knihovník31,52 %1,16 %  
referentka MěÚ21,02 %0,78 %  
studentka21,02 %0,78 %  
asistent 21,02 %0,78 %  
ostatní odpovědi lektor
Jednatel
sociální pracovník
recepční
administrativní pracovnik
advokát
lektor a manažer
Výzkumný pracovník
nepracuji - hledám PhD pozici v základním výzkumu
osobní asistent pro děti s autismem a mentálním postižením
laborant
střední management
obsluha CAD systému
prodavac, ucetni
nezamestnaná
brigády v OC
Export koordinátor
v domácnosti
Materska
vedoucí směny, manažer počátečního vzdělávání, psychoterapeut
hudební pořadatel
trader a investor
vychovatel
produktovy desginer
Pomocnice v zahradnictví
Sales coordinator
Personalista
Účetní cestovních výloh a náhrad
personalistka
akademický pracovník, religionista
Lektor, kouč, terapeut
projektový manažer
Customer care
Projektový manager
porodní asistentka
farář
PR manažerka, tisková mluvčí
učitel, psychoterapeut
právní koncipient
kadeřnice
Konzultant na Lince bezpečí
Vedoucí stavební výroby
riaditel skoly
uvaděčka v divadle
account manager
zastupkyna riaditela pre nepedagogicke veci
grafik
Unit manager
ucitel
projektový manažer projektů finacovaných z vlastních nebo cizích zdrojů
junior účetní
Prodavačka-květinářka
poradce, kouč, terapeut
konzultant
IT/správce sítě
náměty, scénáře pro televizi
obchodník
asistence u člověka postiženého dětskou mozkovou obrnou
manazerka
speciální pedagog
Junior Developer (programátor)
ředitel v bance
Dobrovolník v občanské poradně.
právnička
soukromá učitelka jazyků
instruktorka
koordinátor lékařské asistence
logistik
Poštovní doručovatel
Majitelka internetového obchodu
na mateřské, překládání textů do aj
asistent týmu
psí psycholog
vydavatel online deníku
školní psycholog
vedoucí úseku
-
vedouci uradu
učitel
Manager veletrhů a výstav
prodejce zájezdů v CK
tajemník, manažer
skladník
Uklizecka kancelari
Architekt
poradce
ředitel
vědec
optik
Vedoucí
vychovatel, sociální pracovník
administrativa, zápis technických dat do PC
lektorka + masérka
referent
lektor, konzultant
Konzultantka osobního rozvoje, lektorka a koučka
brigáda
učitel SŠ, výchovný porace, koordinátor pobytů pro postižené děti
operátor provozu
průvodce
masérka
Podnikatel - manažer
Sales Manager
Poradenský pracovník
soc. pracovnice a lektor preventivních přednášek
Dělník
vědecký pracovník
otrok
Nižší managerská pozice v Citibank
manažer
Kouc
lektor, trenér, kouč
vedoucí oddělení
software tester
prodavač - pokladní
ředitel neziskové organizace, vědecký pracovník, učitel
Reditel
vedoucí prodejny + obchodní zástupce
správce IT, učitel SŠ
teacher
Top Account Manager
architekt is, SCRUM master
nezamestnany
Technik
Specialista komunikace
referentka
zaměstnanec fast foodu
load controller
důchodkyně
Kartářka na volné noze
vedoucí referátu
odborny asistent
všeobecná sestra
v duchodu
analytik
výkonná asistentka člena představenstva nadnárodní společnosti
vedoucí prodejny
koordinátorka zahraničních stáží
Asistentka administrativy
rodic na "dovolene"
žádná
vedoucí grantového oddělení
Mistr vyroby
IT manažer
Event manager
Kosmetická poradkyně
Manager
pokladní
Roznášení letáků
sociálna kuratela
pracovník v kuchyni popř. u pokladen
doposud nezaměstnaný
lektor/konzultant
tisková mluvčí
operátor ve výrobě
Streetworker (terénní pracovník) v nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež
Obchodní zástupce
16382,74 %63,18 % 

Graf

7. Národnost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
česká23892,25 %92,25 %  
slovenská155,81 %5,81 %  
jiná51,94 %1,94 %  

Graf

8. Aktuální stav:

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

9. Byl(a) jsem vychováván(a) v duchovně založené rodině:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15459,69 %59,69 %  
ano5521,32 %21,32 %  
nelze říci4918,99 %18,99 %  

Graf

10. Považuji se za věřícího člověka:

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

11. Hlásím se ke konkrétnímu vyznání/náboženství/spiritualitě:

Povinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

12. Pokud ano, uveďte k jakému:

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

13. Vyznávám konkrétní životní filozofii/přístup k životu:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13556,02 %52,33 %  
ne10643,98 %41,09 %  

Graf

14. Pokud ano, uveďte jakou/jaký:

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

15. Uveďte heslovitě několik slov, která vyjadřují, co je pro vás v životě nejdůležitější:

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

16. Popište maximálně dvěma větami vaše základní životní přesvědčení:

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

17. Jak byste co nejkonkrétněji zformulovali, co je vaším životním cílem a osobním posláním?

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

18. Mám bohatý vnitřní svět a schopnost intenzívního prožívání, takže se sám se sebou nenudím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často11946,12 %46,12 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy11444,19 %44,19 %  
spíše nesouhlasím, zřídka207,75 %7,75 %  
nesouhlasím, téměř nikdy51,94 %1,94 %  

Graf

19. Pozoruji u sebe schopnosti, které by bylo možné označit za "nadpřirozené," nebo za tzv. "duchovní dary":

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka9336,05 %36,05 %  
nesouhlasím, téměř nikdy7529,07 %29,07 %  
spíše souhlasím, často5722,09 %22,09 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3312,79 %12,79 %  

Graf

20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy10841,86 %41,86 %  
spíše souhlasím, často9235,66 %35,66 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4718,22 %18,22 %  
nesouhlasím, téměř nikdy114,26 %4,26 %  

Graf

21. Jsem přesvědčen(a), že při řešení všech složitých otázek a problémů jistě existuje objektivně správný postup, který povede ke správným výsledkům:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často12448,06 %48,06 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5019,38 %19,38 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4918,99 %18,99 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3513,57 %13,57 %  

Graf

22. Mívám pocit tajemného sjednocení a sepjetí s vesmírem, přírodou a s celým bytím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často8031,01 %31,01 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7629,46 %29,46 %  
nesouhlasím, téměř nikdy5320,54 %20,54 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4918,99 %18,99 %  

Graf

23. Hlásím se ke konkrétní víře, náboženství, či k určitému specifickému typu či druhu spirituality:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy11042,64 %42,64 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6324,42 %24,42 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4818,6 %18,6 %  
spíše souhlasím, často3714,34 %14,34 %  

Graf

24. Mohu uvést konkrétní zkušenosti, kdy jsem přijal(a) zásadní oslovení a nasměrování do svého dalšího života od konkrétních pro mě inspirativních osobností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často8231,78 %31,78 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6123,64 %23,64 %  
nesouhlasím, téměř nikdy6123,64 %23,64 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5420,93 %20,93 %  

Graf

25. Dokážu si bez problémů udržet nadhled a odstup od záležitostí běžného každodenního života:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často12247,29 %47,29 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8332,17 %32,17 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3212,4 %12,4 %  
nesouhlasím, téměř nikdy218,14 %8,14 %  

Graf

26. Mám zkušenost s intenzivními pocity vnitřního znečištění a špatného svědomí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často8532,95 %32,95 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8231,78 %31,78 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5119,77 %19,77 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4015,5 %15,5 %  

Graf

27. Jsem velmi náročný(á) sám(sama) na sebe, mám jasné vyšší životní cíle a priority, pro které stojí za to napnout veškeré své úsilí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často12347,67 %47,67 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6324,42 %24,42 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5822,48 %22,48 %  
nesouhlasím, téměř nikdy145,43 %5,43 %  

Graf

28. Pravidelně provozuji meditaci, rozjímání a jiná duchovní cvičení směřující k osobnímu a duchovnímu růstu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy9336,05 %36,05 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7930,62 %30,62 %  
spíše souhlasím, často6525,19 %25,19 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy218,14 %8,14 %  

Graf

29. Mívám nevysvětlitelné pocity absurdity a nereálnosti svého každodenního fungování na světě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy8834,11 %34,11 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8532,95 %32,95 %  
spíše souhlasím, často4718,22 %18,22 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3814,73 %14,73 %  

Graf

30. Obdivuji ty, kdo konají dobro a nějak výrazně slouží lidstvu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy12046,51 %46,51 %  
spíše souhlasím, často9336,05 %36,05 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3212,4 %12,4 %  
nesouhlasím, téměř nikdy135,04 %5,04 %  

Graf

31. Mívám mystické zkušenosti, které jsou nevysvětlitelné a slovy nepopsatelné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy10239,53 %39,53 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8733,72 %33,72 %  
spíše souhlasím, často4718,22 %18,22 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy228,53 %8,53 %  

Graf

32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy9336,05 %36,05 %  
spíše souhlasím, často7629,46 %29,46 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5420,93 %20,93 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3513,57 %13,57 %  

Graf

33. V hovoru nebo ve filmu vnímám sílu metafor, symbolických vyjádření či obrazů a umím je také sám(sama) aktivně používat pro oživení svého vyprávění:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často11243,41 %43,41 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6926,74 %26,74 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5922,87 %22,87 %  
nesouhlasím, téměř nikdy186,98 %6,98 %  

Graf

34. Zažil(a) jsem silný prožitek duchovního vysvobození, záchrany či "spasení":

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy10942,25 %42,25 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6525,19 %25,19 %  
spíše souhlasím, často4517,44 %17,44 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3915,12 %15,12 %  

Graf

35. Zakusil(a) jsem silný zážitek posvátné hrůzy, úděsu, úžasu, či bázně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy9837,98 %37,98 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8332,17 %32,17 %  
spíše souhlasím, často5521,32 %21,32 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy228,53 %8,53 %  

Graf

36. Dokážu se nadchnout pro ideály a věci, které přesahují běžnou každodennost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často11042,64 %42,64 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy8633,33 %33,33 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4918,99 %18,99 %  
nesouhlasím, téměř nikdy135,04 %5,04 %  

Graf

37. Dokážu v rozmanitosti, protikladech a paradoxech vidět jednotu (vnímat je jako součást jednoho většího bezrozporného celku):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často10942,25 %42,25 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy7227,91 %27,91 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6123,64 %23,64 %  
nesouhlasím, téměř nikdy166,2 %6,2 %  

Graf

38. Převládá u mě přesvědčení, že nakonec vše dobře dopadne a ve světě zvítězí dobro nad zlem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často9737,6 %37,6 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6826,36 %26,36 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5220,16 %20,16 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4115,89 %15,89 %  

Graf

39. Dokážu se ztotožnit s mytickým, pohádkovým, filmovým nebo jiným silným příběhem a vzít si z něj inspiraci, oslovení či životní nasměrování:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často9938,37 %38,37 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy8031,01 %31,01 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6525,19 %25,19 %  
nesouhlasím, téměř nikdy145,43 %5,43 %  

Graf

40. Mívám hluboký vnitřní pocit vděčnosti za nezasloužená životní dobra:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často8432,56 %32,56 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7027,13 %27,13 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6826,36 %26,36 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3613,95 %13,95 %  

Graf

41. Dokážu zakoušet prožitky jakéhosi všeobsahujícího božství přebývajícího uvnitř mě a uvědomuji si svou božskou podstatu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy11343,8 %43,8 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5521,32 %21,32 %  
spíše souhlasím, často5420,93 %20,93 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3613,95 %13,95 %  

Graf

42. Dokážu radikálně změnit své smýšlení, postoje, náhledy na svět i své chování, když se přesvědčím o neužitečnosti starých přesvědčení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často9837,98 %37,98 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9637,21 %37,21 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4015,5 %15,5 %  
nesouhlasím, téměř nikdy249,3 %9,3 %  

Graf

43. Mám zkušenosti se silnými prožitky bytí tady a teď, dokážu žít v přítomném okamžiku a vychutnat si jej:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často12146,9 %46,9 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7027,13 %27,13 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4517,44 %17,44 %  
nesouhlasím, téměř nikdy228,53 %8,53 %  

Graf

44. Jsem pevně přesvědčen(a), že vše na světě se děje z nějakého dobrého důvodu a má to svůj účel:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy9637,21 %37,21 %  
spíše souhlasím, často8532,95 %32,95 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4316,67 %16,67 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3413,18 %13,18 %  

Graf

45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často11343,8 %43,8 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy9837,98 %37,98 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3112,02 %12,02 %  
nesouhlasím, téměř nikdy166,2 %6,2 %  

Graf

46. Zažívám pocity naprosté extáze a nekontrolovatelné radosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka10339,92 %39,92 %  
spíše souhlasím, často7227,91 %27,91 %  
nesouhlasím, téměř nikdy5822,48 %22,48 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy259,69 %9,69 %  

Graf

47. Pěstuji osobní vztah s Bohem a zakouším od něj bezpodmínečné přijetí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy13251,16 %51,16 %  
spíše souhlasím, často4517,44 %17,44 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4517,44 %17,44 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3613,95 %13,95 %  

Graf

48. Disponuji dobrou fantazií, obrazotvorností a schopností tvořivé imaginace:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často11343,8 %43,8 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy9034,88 %34,88 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4316,67 %16,67 %  
nesouhlasím, téměř nikdy124,65 %4,65 %  

Graf

49. Mívám intenzivní pocity vnitřního očištění, odpuštění, smazání viny či přijetí "milosti":

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy10741,47 %41,47 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7529,07 %29,07 %  
spíše souhlasím, často5521,32 %21,32 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy218,14 %8,14 %  

Graf

50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy13050,39 %50,39 %  
spíše souhlasím, často7328,29 %28,29 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3413,18 %13,18 %  
nesouhlasím, téměř nikdy218,14 %8,14 %  

Graf

51. Nemohu se ubránit aktivitám, které by se daly označit za naivní snahu změnit svět k lepšímu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka8633,33 %33,33 %  
spíše souhlasím, často7227,91 %27,91 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5420,93 %20,93 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4617,83 %17,83 %  

Graf

52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často11343,8 %43,8 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7830,23 %30,23 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5521,32 %21,32 %  
nesouhlasím, téměř nikdy124,65 %4,65 %  

Graf

53. Vnímám smrt jako určitý druh návratu domů a mám pevnou naději na život po smrti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy8332,17 %32,17 %  
nesouhlasím, téměř nikdy7529,07 %29,07 %  
spíše souhlasím, často5320,54 %20,54 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4718,22 %18,22 %  

Graf

54. V konkrétní věci jsem zakusil(a) moc a sílu duchovní autority jiného člověka nade mnou (ať již v podobě "požehnání," či "prokletí"):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy11444,19 %44,19 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7227,91 %27,91 %  
spíše souhlasím, často4316,67 %16,67 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2911,24 %11,24 %  

Graf

55. Zažívám extatické pocity vnitřní svobody:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka9536,82 %36,82 %  
spíše souhlasím, často7428,68 %28,68 %  
nesouhlasím, téměř nikdy6625,58 %25,58 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy238,91 %8,91 %  

Graf

56. Jsem schopen(na) se pokořit a smýšlet o sobě jako o někom menším, než jsou druzí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často8532,95 %32,95 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8432,56 %32,56 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4918,99 %18,99 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4015,5 %15,5 %  

Graf

57. Umím se přimět k jednání na základě poslušnosti základním principům a hodnotám, kterým věřím, i když by pro mě bylo jednodušší udělat něco jiného:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často13150,78 %50,78 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5220,16 %20,16 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4918,99 %18,99 %  
nesouhlasím, téměř nikdy2610,08 %10,08 %  

Graf

58. Mívám pocity téměř nadpozemského štěstí a radosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka9737,6 %37,6 %  
spíše souhlasím, často7529,07 %29,07 %  
nesouhlasím, téměř nikdy6525,19 %25,19 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy218,14 %8,14 %  

Graf

59. Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často9034,88 %34,88 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy7027,13 %27,13 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5119,77 %19,77 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4718,22 %18,22 %  

Graf

60. Při setkání s druhými lidmi mívám prožitek božství, které v nich a v našem vzájemném setkání vnímám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy13050,39 %50,39 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8432,56 %32,56 %  
spíše souhlasím, často3413,18 %13,18 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy103,88 %3,88 %  

Graf

61. Mívám prožitky pobytu mimo vlastní tělo či promítnutí svého života před očima jako filmu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy16262,79 %62,79 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5119,77 %19,77 %  
spíše souhlasím, často2911,24 %11,24 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy166,2 %6,2 %  

Graf

62. Vnímám a prožívám Boha jako živou inteligentní bytost a zakouším interakci s ním jako dvoustranný rozhovor:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy15058,14 %58,14 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4115,89 %15,89 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3413,18 %13,18 %  
spíše souhlasím, často3312,79 %12,79 %  

Graf

63. Mám tak silnou představivost, že jsem schopen(na) i v bdělém stavu vidět pohyblivé vnitřní obrazy a rozmlouvat s vnitřními hlasy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy11644,96 %44,96 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6023,26 %23,26 %  
spíše souhlasím, často4718,22 %18,22 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3513,57 %13,57 %  

Graf

64. Mám dojem, že jsem prožil(a) reálné setkání s nějakou duchovní bytostí či s jinou nadpřirozenou entitou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy14556,2 %56,2 %  
spíše souhlasím, často4617,83 %17,83 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3714,34 %14,34 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3011,63 %11,63 %  

Graf

65. Mám schopnost vnímat zvláštní sílu a energii nějakého místa - např. určité posvátné nebo kultovní lokality:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často7629,46 %29,46 %  
nesouhlasím, téměř nikdy7027,13 %27,13 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7027,13 %27,13 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4216,28 %16,28 %  

Graf

66. Mám vypěstovaný silný cit pro nespravedlnost ve světě a vnímám u sebe touhu po dokonalosti a absolutní pravdě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často9737,6 %37,6 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6926,74 %26,74 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5621,71 %21,71 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3613,95 %13,95 %  

Graf

67. Cítím se být ve své psychice nějak tajemně propojen(a) se všemi ostatními lidmi, a to i s těmi, kteří žili v dávné minulosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy12548,45 %48,45 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6826,36 %26,36 %  
spíše souhlasím, často3814,73 %14,73 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2710,47 %10,47 %  

Graf

68. Jsem přesvědčen(a) o existenci absolutní objektivní pravdy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy7529,07 %29,07 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6926,74 %26,74 %  
spíše souhlasím, často5922,87 %22,87 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5521,32 %21,32 %  

Graf

69. Dám na výklad snů, zkoumání věšteb a proroctví, či na jiné metody odhalování budoucnosti při hledání dalšího směru ve svém životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy11644,96 %44,96 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8131,4 %31,4 %  
spíše souhlasím, často3915,12 %15,12 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy228,53 %8,53 %  

Graf

70. Mám pevné přesvědčení o své vlastní síle, schopnosti překonávat překážky a o svém konečném vítězství v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často12448,06 %48,06 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6725,97 %25,97 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4818,6 %18,6 %  
nesouhlasím, téměř nikdy197,36 %7,36 %  

Graf

71. Mám vědomí a prožitek svého skutečného "já", které se odlišuje od všeho, co o sobě a o okolí poznávám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka8934,5 %34,5 %  
spíše souhlasím, často7729,84 %29,84 %  
nesouhlasím, téměř nikdy6023,26 %23,26 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3212,4 %12,4 %  

Graf

72. Mám schopnost dobře snášet a překonávat utrpení, dokážu se na svůj úkor obětovat pro něco většího nebo pro někoho jiného:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často10540,7 %40,7 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8834,11 %34,11 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3513,57 %13,57 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3011,63 %11,63 %  

Graf

73. Zažívám až nadpozemský pocit klidu a pokoje:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka10038,76 %38,76 %  
nesouhlasím, téměř nikdy7830,23 %30,23 %  
spíše souhlasím, často5822,48 %22,48 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy228,53 %8,53 %  

Graf

74. Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy8733,72 %33,72 %  
spíše souhlasím, často7428,68 %28,68 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5621,71 %21,71 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4115,89 %15,89 %  

Graf

75. Mým konzistentním životním postojem vůči druhým lidem je altruismus, tedy přání všeho dobrého a snaha pro ně něco udělat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často13150,78 %50,78 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5119,77 %19,77 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4617,83 %17,83 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3011,63 %11,63 %  

Graf

76. Mezi svými zážitky mám i takové, které by bylo možné nazvat zázrakem nebo nadpřirozenou shodou okolností (synchronicitou):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často7629,46 %29,46 %  
nesouhlasím, téměř nikdy7428,68 %28,68 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6926,74 %26,74 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3915,12 %15,12 %  

Graf

77. Zajímám se o filozofii a zkoumám vše, co nějak souvisí s Bohem a s hlubšími duchovními otázkami:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka7729,84 %29,84 %  
spíše souhlasím, často7428,68 %28,68 %  
nesouhlasím, téměř nikdy6826,36 %26,36 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3915,12 %15,12 %  

Graf

78. Ve vyprávěných, hraných či čtených příbězích vnímám paralely se svým vlastním životem, které mě oslovují:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často10741,47 %41,47 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6725,97 %25,97 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5822,48 %22,48 %  
nesouhlasím, téměř nikdy2610,08 %10,08 %  

Graf

79. Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy7328,29 %28,29 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6625,58 %25,58 %  
spíše souhlasím, často6224,03 %24,03 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5722,09 %22,09 %  

Graf

80. Uvědomuji si posvátnost života, případně i vlastního těla:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často10038,76 %38,76 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6926,74 %26,74 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4617,83 %17,83 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4316,67 %16,67 %  

Graf

81. Jsem si silně vědom(a) absolutní prioritnosti nemateriálních hodnot v životě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
rozhodně souhlasím, mnohdy8231,78 %31,78 %  
spíše souhlasím, často8231,78 %31,78 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5521,32 %21,32 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3915,12 %15,12 %  

Graf

82. V rozmanitých životních situacích si dokážu zachovat integritu své osobnosti - ve svých postojích se nenechám příliš ovlivňovat okolnostmi, ani okolím:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často14556,2 %56,2 %  
spíše nesouhlasím, zřídka4918,99 %18,99 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4818,6 %18,6 %  
nesouhlasím, téměř nikdy166,2 %6,2 %  

Graf

83. Jsem přesvědčen(a) o existenci stvořitele světa jako inteligentního prvotního hybatele:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy9737,6 %37,6 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5922,87 %22,87 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5420,93 %20,93 %  
spíše souhlasím, často4818,6 %18,6 %  

Graf

84. Zásadně se obklopuji hluboce inspirativními lidmi, v mnoha ohledch se jimi nechávám ovlivnit a dám na jejich rady:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často10139,15 %39,15 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9938,37 %38,37 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3714,34 %14,34 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy218,14 %8,14 %  

Graf

85. Disponuji zdravým a silným sebevědomím a dostatečnou sebejistotou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často12448,06 %48,06 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6725,97 %25,97 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3613,95 %13,95 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3112,02 %12,02 %  

Graf

86. Jsem spokojen(a) s tím, kým jsem a se vším, co ke mně patří:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často12146,9 %46,9 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5822,48 %22,48 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5420,93 %20,93 %  
nesouhlasím, téměř nikdy259,69 %9,69 %  

Graf

87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často10540,7 %40,7 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy10339,92 %39,92 %  
spíše nesouhlasím, zřídka3814,73 %14,73 %  
nesouhlasím, téměř nikdy124,65 %4,65 %  

Graf

88. Mívám silné přesahující city a emoce, bývám přemožen(a) prožitky krásy a harmonie:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často9034,88 %34,88 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8432,56 %32,56 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4818,6 %18,6 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3613,95 %13,95 %  

Graf

89. Dobře znám strach ze smrti a z vlastní neexistence:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka8532,95 %32,95 %  
nesouhlasím, téměř nikdy7328,29 %28,29 %  
spíše souhlasím, často5722,09 %22,09 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4316,67 %16,67 %  

Graf

90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často13251,16 %51,16 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7227,91 %27,91 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4115,89 %15,89 %  
nesouhlasím, téměř nikdy135,04 %5,04 %  

Graf

91. Mívám zkušenosti s vlastními prožitky mimosmyslového vnímání, telepatie či šestého smyslu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy9536,82 %36,82 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7529,07 %29,07 %  
spíše souhlasím, často5822,48 %22,48 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy3011,63 %11,63 %  

Graf

92. Zakusil(a) jsem prožitky ztotožnění se, sjednocení, spojení a splynutí s Bohem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy15258,91 %58,91 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6023,26 %23,26 %  
spíše souhlasím, často3212,4 %12,4 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy145,43 %5,43 %  

Graf

93. Mívám silnou intuici a dokážu získat přístup k nečekaným zdrojům vnitřní moudrosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka8633,33 %33,33 %  
spíše souhlasím, často8231,78 %31,78 %  
nesouhlasím, téměř nikdy6123,64 %23,64 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2911,24 %11,24 %  

Graf

94. Mám silné zážitky osvícení, nečekaného prozření, osobního zjevení či duchovního vhledu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy11544,57 %44,57 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7027,13 %27,13 %  
spíše souhlasím, často5420,93 %20,93 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy197,36 %7,36 %  

Graf

95. Přitahuje mě vše tajemné a neprobádané, přistihuji se, že bývám fascinován(a) tajemstvími existence, láká mě nadpřirozeno:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka7729,84 %29,84 %  
spíše souhlasím, často7227,91 %27,91 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy6424,81 %24,81 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4517,44 %17,44 %  

Graf

96. Umím se ztotožnit s určitým idolem, identifikovat se s nějakým vzorem a dokážu být oddán(a) svému ideálu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka10339,92 %39,92 %  
nesouhlasím, téměř nikdy7729,84 %29,84 %  
spíše souhlasím, často5922,87 %22,87 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy197,36 %7,36 %  

Graf

97. Prožívám až mystické sjednocení všech částí své bytosti - mého ducha, duše a těla (např. při meditaci, duchovním cvičení nebo při sexu):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy11243,41 %43,41 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7529,07 %29,07 %  
spíše souhlasím, často5220,16 %20,16 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy197,36 %7,36 %  

Graf

98. Věřím ve funkčnost různých rituálů a talismanů a prožívám na sobě sílu jejich působení:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy10239,53 %39,53 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8532,95 %32,95 %  
spíše souhlasím, často5922,87 %22,87 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy124,65 %4,65 %  

Graf

99. Ve vlivu vnějších okolností a událostí na můj život vidím určité řízení osudu a beru je za součást vedení a směrování na mé cestě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často10741,47 %41,47 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6023,26 %23,26 %  
nesouhlasím, téměř nikdy5119,77 %19,77 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4015,5 %15,5 %  

Graf

100. Uvědomuji si existenci hlubokého prázdného místa ve svém nitru, našel(la) jsem funkční způsoby jeho naplňování a pravidelně je praktikuji:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy9737,6 %37,6 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8834,11 %34,11 %  
spíše souhlasím, často5420,93 %20,93 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy197,36 %7,36 %  

Graf

101. Mám silný pocit vlastní jedinečnosti, hodnoty a ceny:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často10741,47 %41,47 %  
spíše nesouhlasím, zřídka6625,58 %25,58 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy5722,09 %22,09 %  
nesouhlasím, téměř nikdy2810,85 %10,85 %  

Graf

102. Vyznačuji se silnou snahou odstraňovat své charakterové vady a překonávat své sklony k nesprávnému jednání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často11745,35 %45,35 %  
spíše nesouhlasím, zřídka7328,29 %28,29 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy4216,28 %16,28 %  
nesouhlasím, téměř nikdy2610,08 %10,08 %  

Graf

103. Dokážu si uvědomovat život v bezprostřední přítomnosti bez neustálého odvádění zaměření mé mysli do minulosti či budoucnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím, často10339,92 %39,92 %  
spíše nesouhlasím, zřídka9135,27 %35,27 %  
nesouhlasím, téměř nikdy3814,73 %14,73 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2610,08 %10,08 %  

Graf

104. Jsem si jasně vědom(a) mého vlastního životního určení a cíle a dělám vše pro to, abych jej neminul(a):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím, zřídka9737,6 %37,6 %  
spíše souhlasím, často9235,66 %35,66 %  
nesouhlasím, téměř nikdy4115,89 %15,89 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy2810,85 %10,85 %  

Graf

105. Mám opakující se zkušenost se zážitkem hlubokého až spirituálního společenství s druhými lidmi:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy9837,98 %37,98 %  
spíše nesouhlasím, zřídka8131,4 %31,4 %  
spíše souhlasím, často6023,26 %23,26 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy197,36 %7,36 %  

Graf

106. Mám prožitky změněných stavů vědomí (např. halucinací, vidění živých mentálních obrazů či slyšení hlasů):

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy16363,18 %63,18 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5420,93 %20,93 %  
spíše souhlasím, často218,14 %8,14 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy207,75 %7,75 %  

Graf

107. Mám zážitky oslovení vnitřním hlasem, vedení vyšší moudrostí nebo přímo Bohem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesouhlasím, téměř nikdy14054,26 %54,26 %  
spíše nesouhlasím, zřídka5220,16 %20,16 %  
spíše souhlasím, často4918,99 %18,99 %  
rozhodně souhlasím, mnohdy176,59 %6,59 %  

Graf

108. Blahopřeji, už jste skoro na konci. Nyní pro srovnání následuje už jen 36 položek Říčanova Pražského dotazníku spirituality. Prosím i o jejich vyplnění a budu vám neskonale vděčný - na základě toho budu moct napsat i korelační studii jako povinnou Písemnou práci z třetího ročníku:

Nepovinná otázka bez publikování výsledků veřejnosti (odpovědi jen v CSV a XLS přihlášeného zadavatele).

109. Silně cítím, že naše Země patří zvířatům stejně jako lidem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
úplně mě to vystihuje9235,66 %35,66 %  
to mě spíše vystihuje7328,29 %28,29 %  
to mě spíše nevystihuje3915,12 %15,12 %  
něco mezi, nevím3613,95 %13,95 %  
tohle mě vůbec nevystihuje186,98 %6,98 %  

Graf

110. Pocítil jsem někdy, že jsem jakoby očištěn od něčeho, co mě vnitřně pošpinilo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje6324,42 %24,42 %  
to mě spíše vystihuje6224,03 %24,03 %  
to mě spíše nevystihuje5722,09 %22,09 %  
něco mezi, nevím4517,44 %17,44 %  
úplně mě to vystihuje3112,02 %12,02 %  

Graf

111. Vědomí sounáležitosti s druhými lidmi mi pomáhá překonávat životní nepříjemnosti:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje9737,6 %37,6 %  
to mě spíše nevystihuje5019,38 %19,38 %  
něco mezi, nevím4718,22 %18,22 %  
úplně mě to vystihuje3413,18 %13,18 %  
tohle mě vůbec nevystihuje3011,63 %11,63 %  

Graf

112. Měl/a jsem někdy pocit, že se mi otvírá tajemství vesmíru a existence:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje6826,36 %26,36 %  
to mě spíše vystihuje5922,87 %22,87 %  
to mě spíše nevystihuje4918,99 %18,99 %  
úplně mě to vystihuje4216,28 %16,28 %  
něco mezi, nevím4015,5 %15,5 %  

Graf

113. Někdy celé mé nitro naplní touha změnit svůj život a "začít znovu":

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje7529,07 %29,07 %  
úplně mě to vystihuje6926,74 %26,74 %  
to mě spíše nevystihuje4718,22 %18,22 %  
něco mezi, nevím3714,34 %14,34 %  
tohle mě vůbec nevystihuje3011,63 %11,63 %  

Graf

114. Cítil/a jsem někdy, že jsem v kontaktu s poslední či nejvyšší skutečností:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje9536,82 %36,82 %  
to mě spíše nevystihuje5320,54 %20,54 %  
to mě spíše vystihuje4316,67 %16,67 %  
něco mezi, nevím3915,12 %15,12 %  
úplně mě to vystihuje2810,85 %10,85 %  

Graf

115. Mívám chuť obejmout strom jako svého bratra nebo sestru:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje10942,25 %42,25 %  
to mě spíše vystihuje4718,22 %18,22 %  
to mě spíše nevystihuje4316,67 %16,67 %  
něco mezi, nevím3312,79 %12,79 %  
úplně mě to vystihuje2610,08 %10,08 %  

Graf

116. Prožil jsem odpuštění, které jako by zázračně změnilo něčí život nebo lidské vztahy:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje8532,95 %32,95 %  
to mě spíše nevystihuje6224,03 %24,03 %  
to mě spíše vystihuje5922,87 %22,87 %  
úplně mě to vystihuje2610,08 %10,08 %  
něco mezi, nevím2610,08 %10,08 %  

Graf

117. Když jsem s lidmi, prožiju někdy s překvapivou intenzitou, že jsem jedním/jednou z nich:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje6324,42 %24,42 %  
to mě spíše nevystihuje6224,03 %24,03 %  
to mě spíše vystihuje5922,87 %22,87 %  
něco mezi, nevím4818,6 %18,6 %  
úplně mě to vystihuje2610,08 %10,08 %  

Graf

118. Stalo se mi, že pro mě čas, prostor a vzdálenost ztratily jakýkoli smysl:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše nevystihuje6324,42 %24,42 %  
tohle mě vůbec nevystihuje6023,26 %23,26 %  
to mě spíše vystihuje5521,32 %21,32 %  
úplně mě to vystihuje4316,67 %16,67 %  
něco mezi, nevím3714,34 %14,34 %  

Graf

119. Někdy se děsím toho, jak strašně bych mohl/a zkazit svůj život:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje6023,26 %23,26 %  
to mě spíše vystihuje5722,09 %22,09 %  
to mě spíše nevystihuje4918,99 %18,99 %  
úplně mě to vystihuje4818,6 %18,6 %  
něco mezi, nevím4417,05 %17,05 %  

Graf

120. Smrt je návrat někam „domů“:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje7830,23 %30,23 %  
to mě spíše vystihuje5722,09 %22,09 %  
něco mezi, nevím4818,6 %18,6 %  
úplně mě to vystihuje4517,44 %17,44 %  
to mě spíše nevystihuje3011,63 %11,63 %  

Graf

121. Odpovědnost za přírodu je naším nejvyšším posvátným závazkem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje10339,92 %39,92 %  
úplně mě to vystihuje4517,44 %17,44 %  
něco mezi, nevím4417,05 %17,05 %  
to mě spíše nevystihuje3513,57 %13,57 %  
tohle mě vůbec nevystihuje3112,02 %12,02 %  

Graf

122. Někdy mě zaplaví soucit se všemi bytostmi, jež trpí:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje8231,78 %31,78 %  
úplně mě to vystihuje6224,03 %24,03 %  
to mě spíše nevystihuje5019,38 %19,38 %  
něco mezi, nevím4115,89 %15,89 %  
tohle mě vůbec nevystihuje238,91 %8,91 %  

Graf

123. Často toužím plně se otevřít tomu, co přijde:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje7328,29 %28,29 %  
něco mezi, nevím5621,71 %21,71 %  
úplně mě to vystihuje4417,05 %17,05 %  
to mě spíše nevystihuje4316,67 %16,67 %  
tohle mě vůbec nevystihuje4216,28 %16,28 %  

Graf

124. Měl/a jsem někdy pocit, že se mé Já noří do nějaké větší skutečnosti, než jsem sám:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje8231,78 %31,78 %  
to mě spíše nevystihuje5320,54 %20,54 %  
něco mezi, nevím5320,54 %20,54 %  
to mě spíše vystihuje3814,73 %14,73 %  
úplně mě to vystihuje3212,4 %12,4 %  

Graf

125. Existuje dost věcí, které bych nikdy neudělal/a, protože cítím,že by to zničilo moji lidskou podstatu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje8834,11 %34,11 %  
úplně mě to vystihuje7027,13 %27,13 %  
něco mezi, nevím4216,28 %16,28 %  
to mě spíše nevystihuje3011,63 %11,63 %  
tohle mě vůbec nevystihuje2810,85 %10,85 %  

Graf

126. Měl/a jsem někdy pocit, že jsem naplněn/a něčím lepším nebo vyšším, než jsem já sám/sama:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje7227,91 %27,91 %  
tohle mě vůbec nevystihuje7127,52 %27,52 %  
něco mezi, nevím4718,22 %18,22 %  
to mě spíše nevystihuje4216,28 %16,28 %  
úplně mě to vystihuje2610,08 %10,08 %  

Graf

127. Někdy hluboce prožívám, že Země je mou matkou:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje10841,86 %41,86 %  
to mě spíše nevystihuje5521,32 %21,32 %  
to mě spíše vystihuje3714,34 %14,34 %  
něco mezi, nevím3312,79 %12,79 %  
úplně mě to vystihuje259,69 %9,69 %  

Graf

128. Někdy cítím, že podstatou mého života je předat dál to, co jsem získal díky druhým:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje8733,72 %33,72 %  
úplně mě to vystihuje5320,54 %20,54 %  
něco mezi, nevím4316,67 %16,67 %  
to mě spíše nevystihuje4115,89 %15,89 %  
tohle mě vůbec nevystihuje3413,18 %13,18 %  

Graf

129. Často prožívám chvíle tiché radosti, která mě naplňuje tak, že se mi chce jásat, zpívat nebo plakat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje7328,29 %28,29 %  
úplně mě to vystihuje5621,71 %21,71 %  
něco mezi, nevím4918,99 %18,99 %  
to mě spíše nevystihuje4417,05 %17,05 %  
tohle mě vůbec nevystihuje3613,95 %13,95 %  

Graf

130. Prožil/a jsem někdy úplné sjednocení se Zemí a veškerým životem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje10942,25 %42,25 %  
to mě spíše nevystihuje5320,54 %20,54 %  
něco mezi, nevím4818,6 %18,6 %  
to mě spíše vystihuje2710,47 %10,47 %  
úplně mě to vystihuje218,14 %8,14 %  

Graf

131. Mívám chvíle, kdy se mi hnusí zlo ve mně i mimo mě:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje7027,13 %27,13 %  
něco mezi, nevím5521,32 %21,32 %  
úplně mě to vystihuje4617,83 %17,83 %  
tohle mě vůbec nevystihuje4517,44 %17,44 %  
to mě spíše nevystihuje4216,28 %16,28 %  

Graf

132. Silně cítím, že existuje nejvyšší Pravda, i když ji nemůžeme plně poznat:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje7227,91 %27,91 %  
to mě spíše vystihuje6725,97 %25,97 %  
úplně mě to vystihuje6224,03 %24,03 %  
něco mezi, nevím2911,24 %11,24 %  
to mě spíše nevystihuje2810,85 %10,85 %  

Graf

133. I neživé přírodě náleží nejvyšší respekt a úcta:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje9034,88 %34,88 %  
úplně mě to vystihuje7428,68 %28,68 %  
něco mezi, nevím4818,6 %18,6 %  
to mě spíše nevystihuje259,69 %9,69 %  
tohle mě vůbec nevystihuje218,14 %8,14 %  

Graf

134. Někdy toužím věnovat celý svůj život boji dobra proti zlu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje6826,36 %26,36 %  
něco mezi, nevím5521,32 %21,32 %  
to mě spíše nevystihuje5220,16 %20,16 %  
tohle mě vůbec nevystihuje4918,99 %18,99 %  
úplně mě to vystihuje3413,18 %13,18 %  

Graf

135. Rozmanitost lidí, kteří dohromady i přes všechny rozdíly tvoří jednotu a dokonalost, mi připadá úžasná:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje8532,95 %32,95 %  
něco mezi, nevím5320,54 %20,54 %  
úplně mě to vystihuje5320,54 %20,54 %  
to mě spíše nevystihuje3513,57 %13,57 %  
tohle mě vůbec nevystihuje3212,4 %12,4 %  

Graf

136. Měl/a jsem zkušenost, jako bych nahlédl/a do hlubiny toho, co je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje7930,62 %30,62 %  
to mě spíše nevystihuje5521,32 %21,32 %  
něco mezi, nevím5320,54 %20,54 %  
to mě spíše vystihuje4316,67 %16,67 %  
úplně mě to vystihuje2810,85 %10,85 %  

Graf

137. Setkal/a jsem se s takovou obětavou statečností, že jsem se zastyděl/a za vlastní zbabělost:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje8532,95 %32,95 %  
něco mezi, nevím4517,44 %17,44 %  
tohle mě vůbec nevystihuje4316,67 %16,67 %  
úplně mě to vystihuje4316,67 %16,67 %  
to mě spíše nevystihuje4216,28 %16,28 %  

Graf

138. Smrt je pro mě bránou k nejvyššímu tajemství:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje8733,72 %33,72 %  
něco mezi, nevím5922,87 %22,87 %  
to mě spíše vystihuje4216,28 %16,28 %  
to mě spíše nevystihuje4115,89 %15,89 %  
úplně mě to vystihuje2911,24 %11,24 %  

Graf

139. Někdy mám pocit, že i po kamenech v lese mám našlapovat opatrně, protože možná mají duši:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje10540,7 %40,7 %  
to mě spíše nevystihuje5420,93 %20,93 %  
něco mezi, nevím4316,67 %16,67 %  
to mě spíše vystihuje3513,57 %13,57 %  
úplně mě to vystihuje218,14 %8,14 %  

Graf

140. Jsou chvíle, kdy celou svou bytostí toužím po tom, aby všechny bytosti byly šťastné:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje7227,91 %27,91 %  
úplně mě to vystihuje6926,74 %26,74 %  
něco mezi, nevím4216,28 %16,28 %  
to mě spíše nevystihuje3814,73 %14,73 %  
tohle mě vůbec nevystihuje3714,34 %14,34 %  

Graf

141. Ve společnosti lidí, s nimiž mě něco důležitého spojuje a s nimiž si rozumím, cítím hluboké souznění duší:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
to mě spíše vystihuje9336,05 %36,05 %  
úplně mě to vystihuje6023,26 %23,26 %  
něco mezi, nevím4517,44 %17,44 %  
to mě spíše nevystihuje3613,95 %13,95 %  
tohle mě vůbec nevystihuje249,3 %9,3 %  

Graf

142. Prožil/a jsem setkání s takovou mocí a vznešeností, že jsem se toho až zděsil/a:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje8432,56 %32,56 %  
to mě spíše nevystihuje6424,81 %24,81 %  
něco mezi, nevím5019,38 %19,38 %  
to mě spíše vystihuje3714,34 %14,34 %  
úplně mě to vystihuje238,91 %8,91 %  

Graf

143. Pocítil/a jsem někdy z druhého člověka takovou čistotu, že jsem se sám cítil/a špinavý/á:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje8131,4 %31,4 %  
to mě spíše vystihuje5922,87 %22,87 %  
to mě spíše nevystihuje5420,93 %20,93 %  
něco mezi, nevím3915,12 %15,12 %  
úplně mě to vystihuje259,69 %9,69 %  

Graf

144. Pocítil/a jsem někdy, že jsem zahrnut/a v lásce, která objímá veškeré tvorstvo:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
tohle mě vůbec nevystihuje7729,84 %29,84 %  
to mě spíše vystihuje5822,48 %22,48 %  
něco mezi, nevím4417,05 %17,05 %  
úplně mě to vystihuje4316,67 %16,67 %  
to mě spíše nevystihuje3613,95 %13,95 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 45 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Věk:

 • odpověď 16-25 let:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi jen brigáda na otázku 5. Povolání, profese:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenu):

 • odpověď vysokoškolské:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi psychologie na otázku 4. Uveďte konkrétní obor, který jste vystudovali nebo právě studujete:

9. Byl(a) jsem vychováván(a) v duchovně založené rodině:

 • odpověď ne:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi obchodní na otázku 5. Povolání, profese:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

10. Považuji se za věřícího člověka:

 • odpověď ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi křesťanství katolické na otázku 12. Pokud ano, uveďte k jakému:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi křesťanství protestantské na otázku 12. Pokud ano, uveďte k jakému:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 47. Pěstuji osobní vztah s Bohem a zakouším od něj bezpodmínečné přijetí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 62. Vnímám a prožívám Boha jako živou inteligentní bytost a zakouším interakci s ním jako dvoustranný rozhovor:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 83. Jsem přesvědčen(a) o existenci stvořitele světa jako inteligentního prvotního hybatele:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 23. Hlásím se ke konkrétní víře, náboženství, či k určitému specifickému typu či druhu spirituality:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím, často na otázku 47. Pěstuji osobní vztah s Bohem a zakouším od něj bezpodmínečné přijetí:
 • odpověď ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):

11. Hlásím se ke konkrétnímu vyznání/náboženství/spiritualitě:

 • odpověď ano:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi křesťanství katolické na otázku 12. Pokud ano, uveďte k jakému:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi křesťanství protestantské na otázku 12. Pokud ano, uveďte k jakému:
  • 2.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 47. Pěstuji osobní vztah s Bohem a zakouším od něj bezpodmínečné přijetí:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 23. Hlásím se ke konkrétní víře, náboženství, či k určitému specifickému typu či druhu spirituality:
 • odpověď ne:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 23. Hlásím se ke konkrétní víře, náboženství, či k určitému specifickému typu či druhu spirituality:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 36. Dokážu se nadchnout pro ideály a věci, které přesahují běžnou každodennost:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:

20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

 • odpověď rozhodně souhlasím, mnohdy:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně mě to vystihuje na otázku 130. Prožil/a jsem někdy úplné sjednocení se Zemí a veškerým životem:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně mě to vystihuje na otázku 127. Někdy hluboce prožívám, že Země je mou matkou:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně mě to vystihuje na otázku 142. Prožil/a jsem setkání s takovou mocí a vznešeností, že jsem se toho až zděsil/a:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 28. Pravidelně provozuji meditaci, rozjímání a jiná duchovní cvičení směřující k osobnímu a duchovnímu růstu:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 49. Mívám intenzivní pocity vnitřního očištění, odpuštění, smazání viny či přijetí "milosti":

22. Mívám pocit tajemného sjednocení a sepjetí s vesmírem, přírodou a s celým bytím:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 4.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

23. Hlásím se ke konkrétní víře, náboženství, či k určitému specifickému typu či druhu spirituality:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
 • odpověď rozhodně souhlasím, mnohdy:
  • 3.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi křesťanství protestantské na otázku 12. Pokud ano, uveďte k jakému:

28. Pravidelně provozuji meditaci, rozjímání a jiná duchovní cvičení směřující k osobnímu a duchovnímu růstu:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:

 • odpověď rozhodně souhlasím, mnohdy:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně mě to vystihuje na otázku 114. Cítil/a jsem někdy, že jsem v kontaktu s poslední či nejvyšší skutečností:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 62. Vnímám a prožívám Boha jako živou inteligentní bytost a zakouším interakci s ním jako dvoustranný rozhovor:

34. Zažil(a) jsem silný prožitek duchovního vysvobození, záchrany či "spasení":

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:

41. Dokážu zakoušet prožitky jakéhosi všeobsahujícího božství přebývajícího uvnitř mě a uvědomuji si svou božskou podstatu:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 37. Dokážu v rozmanitosti, protikladech a paradoxech vidět jednotu (vnímat je jako součást jednoho většího bezrozporného celku):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 36. Dokážu se nadchnout pro ideály a věci, které přesahují běžnou každodennost:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:

47. Pěstuji osobní vztah s Bohem a zakouším od něj bezpodmínečné přijetí:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 36. Dokážu se nadchnout pro ideály a věci, které přesahují běžnou každodennost:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 80. Uvědomuji si posvátnost života, případně i vlastního těla:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 59. Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 74. Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 79. Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 44. Jsem pevně přesvědčen(a), že vše na světě se děje z nějakého dobrého důvodu a má to svůj účel:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 27. Jsem velmi náročný(á) sám(sama) na sebe, mám jasné vyšší životní cíle a priority, pro které stojí za to napnout veškeré své úsilí:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 42. Dokážu radikálně změnit své smýšlení, postoje, náhledy na svět i své chování, když se přesvědčím o neužitečnosti starých přesvědčení:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Považuji se za věřícího člověka:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 144. Pocítil/a jsem někdy, že jsem zahrnut/a v lásce, která objímá veškeré tvorstvo:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 75. Mým konzistentním životním postojem vůči druhým lidem je altruismus, tedy přání všeho dobrého a snaha pro ně něco udělat:

49. Mívám intenzivní pocity vnitřního očištění, odpuštění, smazání viny či přijetí "milosti":

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 42. Dokážu radikálně změnit své smýšlení, postoje, náhledy na svět i své chování, když se přesvědčím o neužitečnosti starých přesvědčení:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 111. Vědomí sounáležitosti s druhými lidmi mi pomáhá překonávat životní nepříjemnosti:

50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):

 • odpověď rozhodně souhlasím, mnohdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně mě to vystihuje na otázku 126. Měl/a jsem někdy pocit, že jsem naplněn/a něčím lepším nebo vyšším, než jsem já sám/sama:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 106. Mám prožitky změněných stavů vědomí (např. halucinací, vidění živých mentálních obrazů či slyšení hlasů):

53. Vnímám smrt jako určitý druh návratu domů a mám pevnou naději na život po smrti:

 • odpověď rozhodně souhlasím, mnohdy:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně mě to vystihuje na otázku 120. Smrt je návrat někam „domů“:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rozhodně souhlasím, mnohdy na otázku 49. Mívám intenzivní pocity vnitřního očištění, odpuštění, smazání viny či přijetí "milosti":

54. V konkrétní věci jsem zakusil(a) moc a sílu duchovní autority jiného člověka nade mnou (ať již v podobě "požehnání," či "prokletí"):

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:

60. Při setkání s druhými lidmi mívám prožitek božství, které v nich a v našem vzájemném setkání vnímám:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 88. Mívám silné přesahující city a emoce, bývám přemožen(a) prožitky krásy a harmonie:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 135. Rozmanitost lidí, kteří dohromady i přes všechny rozdíly tvoří jednotu a dokonalost, mi připadá úžasná:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 141. Ve společnosti lidí, s nimiž mě něco důležitého spojuje a s nimiž si rozumím, cítím hluboké souznění duší:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 59. Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 111. Vědomí sounáležitosti s druhými lidmi mi pomáhá překonávat životní nepříjemnosti:

61. Mívám prožitky pobytu mimo vlastní tělo či promítnutí svého života před očima jako filmu:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:

62. Vnímám a prožívám Boha jako živou inteligentní bytost a zakouším interakci s ním jako dvoustranný rozhovor:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 59. Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 53. Vnímám smrt jako určitý druh návratu domů a mám pevnou naději na život po smrti:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 74. Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 44. Jsem pevně přesvědčen(a), že vše na světě se děje z nějakého dobrého důvodu a má to svůj účel:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 144. Pocítil/a jsem někdy, že jsem zahrnut/a v lásce, která objímá veškeré tvorstvo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 79. Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 83. Jsem přesvědčen(a) o existenci stvořitele světa jako inteligentního prvotního hybatele:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 126. Měl/a jsem někdy pocit, že jsem naplněn/a něčím lepším nebo vyšším, než jsem já sám/sama:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím, zřídka na otázku 50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 77. Zajímám se o filozofii a zkoumám vše, co nějak souvisí s Bohem a s hlubšími duchovními otázkami:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 120. Smrt je návrat někam „domů“:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 49. Mívám intenzivní pocity vnitřního očištění, odpuštění, smazání viny či přijetí "milosti":
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 110. Pocítil jsem někdy, že jsem jakoby očištěn od něčeho, co mě vnitřně pošpinilo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 10. Považuji se za věřícího člověka:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 75. Mým konzistentním životním postojem vůči druhým lidem je altruismus, tedy přání všeho dobrého a snaha pro ně něco udělat:

64. Mám dojem, že jsem prožil(a) reálné setkání s nějakou duchovní bytostí či s jinou nadpřirozenou entitou:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 36. Dokážu se nadchnout pro ideály a věci, které přesahují běžnou každodennost:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 33. V hovoru nebo ve filmu vnímám sílu metafor, symbolických vyjádření či obrazů a umím je také sám(sama) aktivně používat pro oživení svého vyprávění:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 59. Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 48. Disponuji dobrou fantazií, obrazotvorností a schopností tvořivé imaginace:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 112. Měl/a jsem někdy pocit, že se mi otvírá tajemství vesmíru a existence:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 74. Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:

67. Cítím se být ve své psychice nějak tajemně propojen(a) se všemi ostatními lidmi, a to i s těmi, kteří žili v dávné minulosti:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 36. Dokážu se nadchnout pro ideály a věci, které přesahují běžnou každodennost:

74. Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:

 • odpověď rozhodně souhlasím, mnohdy:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše souhlasím, často na otázku 92. Zakusil(a) jsem prožitky ztotožnění se, sjednocení, spojení a splynutí s Bohem:

79. Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

83. Jsem přesvědčen(a) o existenci stvořitele světa jako inteligentního prvotního hybatele:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 80. Uvědomuji si posvátnost života, případně i vlastního těla:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

91. Mívám zkušenosti s vlastními prožitky mimosmyslového vnímání, telepatie či šestého smyslu:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:

92. Zakusil(a) jsem prožitky ztotožnění se, sjednocení, spojení a splynutí s Bohem:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 80. Uvědomuji si posvátnost života, případně i vlastního těla:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 74. Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 42. Dokážu radikálně změnit své smýšlení, postoje, náhledy na svět i své chování, když se přesvědčím o neužitečnosti starých přesvědčení:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 144. Pocítil/a jsem někdy, že jsem zahrnut/a v lásce, která objímá veškeré tvorstvo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 44. Jsem pevně přesvědčen(a), že vše na světě se děje z nějakého dobrého důvodu a má to svůj účel:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 59. Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 111. Vědomí sounáležitosti s druhými lidmi mi pomáhá překonávat životní nepříjemnosti:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 79. Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 110. Pocítil jsem někdy, že jsem jakoby očištěn od něčeho, co mě vnitřně pošpinilo:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 76. Mezi svými zážitky mám i takové, které by bylo možné nazvat zázrakem nebo nadpřirozenou shodou okolností (synchronicitou):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 88. Mívám silné přesahující city a emoce, bývám přemožen(a) prožitky krásy a harmonie:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 126. Měl/a jsem někdy pocit, že jsem naplněn/a něčím lepším nebo vyšším, než jsem já sám/sama:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 122. Někdy mě zaplaví soucit se všemi bytostmi, jež trpí:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím, zřídka na otázku 50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 112. Měl/a jsem někdy pocit, že se mi otvírá tajemství vesmíru a existence:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 136. Měl/a jsem zkušenost, jako bych nahlédl/a do hlubiny toho, co je:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 43. Mám zkušenosti se silnými prožitky bytí tady a teď, dokážu žít v přítomném okamžiku a vychutnat si jej:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 83. Jsem přesvědčen(a) o existenci stvořitele světa jako inteligentního prvotního hybatele:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 135. Rozmanitost lidí, kteří dohromady i přes všechny rozdíly tvoří jednotu a dokonalost, mi připadá úžasná:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 132. Silně cítím, že existuje nejvyšší Pravda, i když ji nemůžeme plně poznat:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 93. Mívám silnou intuici a dokážu získat přístup k nečekaným zdrojům vnitřní moudrosti:

94. Mám silné zážitky osvícení, nečekaného prozření, osobního zjevení či duchovního vhledu:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

97. Prožívám až mystické sjednocení všech částí své bytosti - mého ducha, duše a těla (např. při meditaci, duchovním cvičení nebo při sexu):

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 122. Někdy mě zaplaví soucit se všemi bytostmi, jež trpí:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 43. Mám zkušenosti se silnými prožitky bytí tady a teď, dokážu žít v přítomném okamžiku a vychutnat si jej:

99. Ve vlivu vnějších okolností a událostí na můj život vidím určité řízení osudu a beru je za součást vedení a směrování na mé cestě:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 4.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

105. Mám opakující se zkušenost se zážitkem hlubokého až spirituálního společenství s druhými lidmi:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:

106. Mám prožitky změněných stavů vědomí (např. halucinací, vidění živých mentálních obrazů či slyšení hlasů):

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:

107. Mám zážitky oslovení vnitřním hlasem, vedení vyšší moudrostí nebo přímo Bohem:

 • odpověď nesouhlasím, téměř nikdy:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 59. Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 74. Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 76. Mezi svými zážitky mám i takové, které by bylo možné nazvat zázrakem nebo nadpřirozenou shodou okolností (synchronicitou):
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 79. Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena:

115. Mívám chuť obejmout strom jako svého bratra nebo sestru:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 133. I neživé přírodě náleží nejvyšší respekt a úcta:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 121. Odpovědnost za přírodu je naším nejvyšším posvátným závazkem:

116. Prožil jsem odpuštění, které jako by zázračně změnilo něčí život nebo lidské vztahy:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:

124. Měl/a jsem někdy pocit, že se mé Já noří do nějaké větší skutečnosti, než jsem sám:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

126. Měl/a jsem někdy pocit, že jsem naplněn/a něčím lepším nebo vyšším, než jsem já sám/sama:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

127. Někdy hluboce prožívám, že Země je mou matkou:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 135. Rozmanitost lidí, kteří dohromady i přes všechny rozdíly tvoří jednotu a dokonalost, mi připadá úžasná:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 133. I neživé přírodě náleží nejvyšší respekt a úcta:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 121. Odpovědnost za přírodu je naším nejvyšším posvátným závazkem:

130. Prožil/a jsem někdy úplné sjednocení se Zemí a veškerým životem:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 133. I neživé přírodě náleží nejvyšší respekt a úcta:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 121. Odpovědnost za přírodu je naším nejvyšším posvátným závazkem:
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:

133. I neživé přírodě náleží nejvyšší respekt a úcta:

 • odpověď úplně mě to vystihuje:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi úplně mě to vystihuje na otázku 139. Někdy mám pocit, že i po kamenech v lese mám našlapovat opatrně, protože možná mají duši:

136. Měl/a jsem zkušenost, jako bych nahlédl/a do hlubiny toho, co je:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

139. Někdy mám pocit, že i po kamenech v lese mám našlapovat opatrně, protože možná mají duši:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 121. Odpovědnost za přírodu je naším nejvyšším posvátným závazkem:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 133. I neživé přírodě náleží nejvyšší respekt a úcta:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:

142. Prožil/a jsem setkání s takovou mocí a vznešeností, že jsem se toho až zděsil/a:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

143. Pocítil/a jsem někdy z druhého člověka takovou čistotu, že jsem se sám cítil/a špinavý/á:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi tohle mě vůbec nevystihuje na otázku 141. Ve společnosti lidí, s nimiž mě něco důležitého spojuje a s nimiž si rozumím, cítím hluboké souznění duší:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

144. Pocítil/a jsem někdy, že jsem zahrnut/a v lásce, která objímá veškeré tvorstvo:

 • odpověď tohle mě vůbec nevystihuje:
  • 3.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi nesouhlasím, téměř nikdy na otázku 87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenu):

4. Uveďte konkrétní obor, který jste vystudovali nebo právě studujete:

5. Povolání, profese:

7. Národnost:

8. Aktuální stav:

9. Byl(a) jsem vychováván(a) v duchovně založené rodině:

10. Považuji se za věřícího člověka:

11. Hlásím se ke konkrétnímu vyznání/náboženství/spiritualitě:

12. Pokud ano, uveďte k jakému:

13. Vyznávám konkrétní životní filozofii/přístup k životu:

18. Mám bohatý vnitřní svět a schopnost intenzívního prožívání, takže se sám se sebou nenudím:

19. Pozoruji u sebe schopnosti, které by bylo možné označit za "nadpřirozené," nebo za tzv. "duchovní dary":

20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

21. Jsem přesvědčen(a), že při řešení všech složitých otázek a problémů jistě existuje objektivně správný postup, který povede ke správným výsledkům:

22. Mívám pocit tajemného sjednocení a sepjetí s vesmírem, přírodou a s celým bytím:

23. Hlásím se ke konkrétní víře, náboženství, či k určitému specifickému typu či druhu spirituality:

24. Mohu uvést konkrétní zkušenosti, kdy jsem přijal(a) zásadní oslovení a nasměrování do svého dalšího života od konkrétních pro mě inspirativních osobností:

25. Dokážu si bez problémů udržet nadhled a odstup od záležitostí běžného každodenního života:

26. Mám zkušenost s intenzivními pocity vnitřního znečištění a špatného svědomí:

27. Jsem velmi náročný(á) sám(sama) na sebe, mám jasné vyšší životní cíle a priority, pro které stojí za to napnout veškeré své úsilí:

28. Pravidelně provozuji meditaci, rozjímání a jiná duchovní cvičení směřující k osobnímu a duchovnímu růstu:

29. Mívám nevysvětlitelné pocity absurdity a nereálnosti svého každodenního fungování na světě:

30. Obdivuji ty, kdo konají dobro a nějak výrazně slouží lidstvu:

31. Mívám mystické zkušenosti, které jsou nevysvětlitelné a slovy nepopsatelné:

32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:

33. V hovoru nebo ve filmu vnímám sílu metafor, symbolických vyjádření či obrazů a umím je také sám(sama) aktivně používat pro oživení svého vyprávění:

34. Zažil(a) jsem silný prožitek duchovního vysvobození, záchrany či "spasení":

35. Zakusil(a) jsem silný zážitek posvátné hrůzy, úděsu, úžasu, či bázně:

36. Dokážu se nadchnout pro ideály a věci, které přesahují běžnou každodennost:

37. Dokážu v rozmanitosti, protikladech a paradoxech vidět jednotu (vnímat je jako součást jednoho většího bezrozporného celku):

38. Převládá u mě přesvědčení, že nakonec vše dobře dopadne a ve světě zvítězí dobro nad zlem:

39. Dokážu se ztotožnit s mytickým, pohádkovým, filmovým nebo jiným silným příběhem a vzít si z něj inspiraci, oslovení či životní nasměrování:

40. Mívám hluboký vnitřní pocit vděčnosti za nezasloužená životní dobra:

41. Dokážu zakoušet prožitky jakéhosi všeobsahujícího božství přebývajícího uvnitř mě a uvědomuji si svou božskou podstatu:

42. Dokážu radikálně změnit své smýšlení, postoje, náhledy na svět i své chování, když se přesvědčím o neužitečnosti starých přesvědčení:

43. Mám zkušenosti se silnými prožitky bytí tady a teď, dokážu žít v přítomném okamžiku a vychutnat si jej:

44. Jsem pevně přesvědčen(a), že vše na světě se děje z nějakého dobrého důvodu a má to svůj účel:

45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:

46. Zažívám pocity naprosté extáze a nekontrolovatelné radosti:

47. Pěstuji osobní vztah s Bohem a zakouším od něj bezpodmínečné přijetí:

48. Disponuji dobrou fantazií, obrazotvorností a schopností tvořivé imaginace:

49. Mívám intenzivní pocity vnitřního očištění, odpuštění, smazání viny či přijetí "milosti":

50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):

51. Nemohu se ubránit aktivitám, které by se daly označit za naivní snahu změnit svět k lepšímu:

52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:

53. Vnímám smrt jako určitý druh návratu domů a mám pevnou naději na život po smrti:

54. V konkrétní věci jsem zakusil(a) moc a sílu duchovní autority jiného člověka nade mnou (ať již v podobě "požehnání," či "prokletí"):

55. Zažívám extatické pocity vnitřní svobody:

56. Jsem schopen(na) se pokořit a smýšlet o sobě jako o někom menším, než jsou druzí:

57. Umím se přimět k jednání na základě poslušnosti základním principům a hodnotám, kterým věřím, i když by pro mě bylo jednodušší udělat něco jiného:

58. Mívám pocity téměř nadpozemského štěstí a radosti:

59. Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:

60. Při setkání s druhými lidmi mívám prožitek božství, které v nich a v našem vzájemném setkání vnímám:

61. Mívám prožitky pobytu mimo vlastní tělo či promítnutí svého života před očima jako filmu:

62. Vnímám a prožívám Boha jako živou inteligentní bytost a zakouším interakci s ním jako dvoustranný rozhovor:

63. Mám tak silnou představivost, že jsem schopen(na) i v bdělém stavu vidět pohyblivé vnitřní obrazy a rozmlouvat s vnitřními hlasy:

64. Mám dojem, že jsem prožil(a) reálné setkání s nějakou duchovní bytostí či s jinou nadpřirozenou entitou:

65. Mám schopnost vnímat zvláštní sílu a energii nějakého místa - např. určité posvátné nebo kultovní lokality:

66. Mám vypěstovaný silný cit pro nespravedlnost ve světě a vnímám u sebe touhu po dokonalosti a absolutní pravdě:

67. Cítím se být ve své psychice nějak tajemně propojen(a) se všemi ostatními lidmi, a to i s těmi, kteří žili v dávné minulosti:

68. Jsem přesvědčen(a) o existenci absolutní objektivní pravdy:

69. Dám na výklad snů, zkoumání věšteb a proroctví, či na jiné metody odhalování budoucnosti při hledání dalšího směru ve svém životě:

70. Mám pevné přesvědčení o své vlastní síle, schopnosti překonávat překážky a o svém konečném vítězství v životě:

71. Mám vědomí a prožitek svého skutečného "já", které se odlišuje od všeho, co o sobě a o okolí poznávám:

72. Mám schopnost dobře snášet a překonávat utrpení, dokážu se na svůj úkor obětovat pro něco většího nebo pro někoho jiného:

73. Zažívám až nadpozemský pocit klidu a pokoje:

74. Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:

75. Mým konzistentním životním postojem vůči druhým lidem je altruismus, tedy přání všeho dobrého a snaha pro ně něco udělat:

76. Mezi svými zážitky mám i takové, které by bylo možné nazvat zázrakem nebo nadpřirozenou shodou okolností (synchronicitou):

77. Zajímám se o filozofii a zkoumám vše, co nějak souvisí s Bohem a s hlubšími duchovními otázkami:

78. Ve vyprávěných, hraných či čtených příbězích vnímám paralely se svým vlastním životem, které mě oslovují:

79. Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena:

80. Uvědomuji si posvátnost života, případně i vlastního těla:

81. Jsem si silně vědom(a) absolutní prioritnosti nemateriálních hodnot v životě:

82. V rozmanitých životních situacích si dokážu zachovat integritu své osobnosti - ve svých postojích se nenechám příliš ovlivňovat okolnostmi, ani okolím:

83. Jsem přesvědčen(a) o existenci stvořitele světa jako inteligentního prvotního hybatele:

84. Zásadně se obklopuji hluboce inspirativními lidmi, v mnoha ohledch se jimi nechávám ovlivnit a dám na jejich rady:

85. Disponuji zdravým a silným sebevědomím a dostatečnou sebejistotou:

86. Jsem spokojen(a) s tím, kým jsem a se vším, co ke mně patří:

87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:

88. Mívám silné přesahující city a emoce, bývám přemožen(a) prožitky krásy a harmonie:

89. Dobře znám strach ze smrti a z vlastní neexistence:

90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:

91. Mívám zkušenosti s vlastními prožitky mimosmyslového vnímání, telepatie či šestého smyslu:

92. Zakusil(a) jsem prožitky ztotožnění se, sjednocení, spojení a splynutí s Bohem:

93. Mívám silnou intuici a dokážu získat přístup k nečekaným zdrojům vnitřní moudrosti:

94. Mám silné zážitky osvícení, nečekaného prozření, osobního zjevení či duchovního vhledu:

95. Přitahuje mě vše tajemné a neprobádané, přistihuji se, že bývám fascinován(a) tajemstvími existence, láká mě nadpřirozeno:

96. Umím se ztotožnit s určitým idolem, identifikovat se s nějakým vzorem a dokážu být oddán(a) svému ideálu:

97. Prožívám až mystické sjednocení všech částí své bytosti - mého ducha, duše a těla (např. při meditaci, duchovním cvičení nebo při sexu):

98. Věřím ve funkčnost různých rituálů a talismanů a prožívám na sobě sílu jejich působení:

99. Ve vlivu vnějších okolností a událostí na můj život vidím určité řízení osudu a beru je za součást vedení a směrování na mé cestě:

100. Uvědomuji si existenci hlubokého prázdného místa ve svém nitru, našel(la) jsem funkční způsoby jeho naplňování a pravidelně je praktikuji:

101. Mám silný pocit vlastní jedinečnosti, hodnoty a ceny:

102. Vyznačuji se silnou snahou odstraňovat své charakterové vady a překonávat své sklony k nesprávnému jednání:

103. Dokážu si uvědomovat život v bezprostřední přítomnosti bez neustálého odvádění zaměření mé mysli do minulosti či budoucnosti:

104. Jsem si jasně vědom(a) mého vlastního životního určení a cíle a dělám vše pro to, abych jej neminul(a):

105. Mám opakující se zkušenost se zážitkem hlubokého až spirituálního společenství s druhými lidmi:

106. Mám prožitky změněných stavů vědomí (např. halucinací, vidění živých mentálních obrazů či slyšení hlasů):

107. Mám zážitky oslovení vnitřním hlasem, vedení vyšší moudrostí nebo přímo Bohem:

109. Silně cítím, že naše Země patří zvířatům stejně jako lidem:

110. Pocítil jsem někdy, že jsem jakoby očištěn od něčeho, co mě vnitřně pošpinilo:

111. Vědomí sounáležitosti s druhými lidmi mi pomáhá překonávat životní nepříjemnosti:

112. Měl/a jsem někdy pocit, že se mi otvírá tajemství vesmíru a existence:

113. Někdy celé mé nitro naplní touha změnit svůj život a "začít znovu":

114. Cítil/a jsem někdy, že jsem v kontaktu s poslední či nejvyšší skutečností:

115. Mívám chuť obejmout strom jako svého bratra nebo sestru:

116. Prožil jsem odpuštění, které jako by zázračně změnilo něčí život nebo lidské vztahy:

117. Když jsem s lidmi, prožiju někdy s překvapivou intenzitou, že jsem jedním/jednou z nich:

118. Stalo se mi, že pro mě čas, prostor a vzdálenost ztratily jakýkoli smysl:

119. Někdy se děsím toho, jak strašně bych mohl/a zkazit svůj život:

120. Smrt je návrat někam „domů“:

121. Odpovědnost za přírodu je naším nejvyšším posvátným závazkem:

122. Někdy mě zaplaví soucit se všemi bytostmi, jež trpí:

123. Často toužím plně se otevřít tomu, co přijde:

124. Měl/a jsem někdy pocit, že se mé Já noří do nějaké větší skutečnosti, než jsem sám:

125. Existuje dost věcí, které bych nikdy neudělal/a, protože cítím,že by to zničilo moji lidskou podstatu:

126. Měl/a jsem někdy pocit, že jsem naplněn/a něčím lepším nebo vyšším, než jsem já sám/sama:

127. Někdy hluboce prožívám, že Země je mou matkou:

128. Někdy cítím, že podstatou mého života je předat dál to, co jsem získal díky druhým:

129. Často prožívám chvíle tiché radosti, která mě naplňuje tak, že se mi chce jásat, zpívat nebo plakat:

130. Prožil/a jsem někdy úplné sjednocení se Zemí a veškerým životem:

131. Mívám chvíle, kdy se mi hnusí zlo ve mně i mimo mě:

132. Silně cítím, že existuje nejvyšší Pravda, i když ji nemůžeme plně poznat:

133. I neživé přírodě náleží nejvyšší respekt a úcta:

134. Někdy toužím věnovat celý svůj život boji dobra proti zlu:

135. Rozmanitost lidí, kteří dohromady i přes všechny rozdíly tvoří jednotu a dokonalost, mi připadá úžasná:

136. Měl/a jsem zkušenost, jako bych nahlédl/a do hlubiny toho, co je:

137. Setkal/a jsem se s takovou obětavou statečností, že jsem se zastyděl/a za vlastní zbabělost:

138. Smrt je pro mě bránou k nejvyššímu tajemství:

139. Někdy mám pocit, že i po kamenech v lese mám našlapovat opatrně, protože možná mají duši:

140. Jsou chvíle, kdy celou svou bytostí toužím po tom, aby všechny bytosti byly šťastné:

141. Ve společnosti lidí, s nimiž mě něco důležitého spojuje a s nimiž si rozumím, cítím hluboké souznění duší:

142. Prožil/a jsem setkání s takovou mocí a vznešeností, že jsem se toho až zděsil/a:

143. Pocítil/a jsem někdy z druhého člověka takovou čistotu, že jsem se sám cítil/a špinavý/á:

144. Pocítil/a jsem někdy, že jsem zahrnut/a v lásce, která objímá veškeré tvorstvo:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Pohlaví:

2. Věk:

3. Nejvyšší dosažené vzdělání (studenti uvedou úroveň, kterou právě studují, i když ji ještě nemají ukončenu):

4. Uveďte konkrétní obor, který jste vystudovali nebo právě studujete:

5. Povolání, profese:

7. Národnost:

8. Aktuální stav:

9. Byl(a) jsem vychováván(a) v duchovně založené rodině:

10. Považuji se za věřícího člověka:

11. Hlásím se ke konkrétnímu vyznání/náboženství/spiritualitě:

12. Pokud ano, uveďte k jakému:

13. Vyznávám konkrétní životní filozofii/přístup k životu:

18. Mám bohatý vnitřní svět a schopnost intenzívního prožívání, takže se sám se sebou nenudím:

19. Pozoruji u sebe schopnosti, které by bylo možné označit za "nadpřirozené," nebo za tzv. "duchovní dary":

20. Prožívám okamžiky fascinace hvězdnou oblohou, přírodou, nebo řádem světa, které mě vedou k zamýšlení se nad podstatou a smyslem existence:

21. Jsem přesvědčen(a), že při řešení všech složitých otázek a problémů jistě existuje objektivně správný postup, který povede ke správným výsledkům:

22. Mívám pocit tajemného sjednocení a sepjetí s vesmírem, přírodou a s celým bytím:

23. Hlásím se ke konkrétní víře, náboženství, či k určitému specifickému typu či druhu spirituality:

24. Mohu uvést konkrétní zkušenosti, kdy jsem přijal(a) zásadní oslovení a nasměrování do svého dalšího života od konkrétních pro mě inspirativních osobností:

25. Dokážu si bez problémů udržet nadhled a odstup od záležitostí běžného každodenního života:

26. Mám zkušenost s intenzivními pocity vnitřního znečištění a špatného svědomí:

27. Jsem velmi náročný(á) sám(sama) na sebe, mám jasné vyšší životní cíle a priority, pro které stojí za to napnout veškeré své úsilí:

28. Pravidelně provozuji meditaci, rozjímání a jiná duchovní cvičení směřující k osobnímu a duchovnímu růstu:

29. Mívám nevysvětlitelné pocity absurdity a nereálnosti svého každodenního fungování na světě:

30. Obdivuji ty, kdo konají dobro a nějak výrazně slouží lidstvu:

31. Mívám mystické zkušenosti, které jsou nevysvětlitelné a slovy nepopsatelné:

32. Považuji duchovno a spiritualitu za důležitou a zásadní součást svého života:

33. V hovoru nebo ve filmu vnímám sílu metafor, symbolických vyjádření či obrazů a umím je také sám(sama) aktivně používat pro oživení svého vyprávění:

34. Zažil(a) jsem silný prožitek duchovního vysvobození, záchrany či "spasení":

35. Zakusil(a) jsem silný zážitek posvátné hrůzy, úděsu, úžasu, či bázně:

36. Dokážu se nadchnout pro ideály a věci, které přesahují běžnou každodennost:

37. Dokážu v rozmanitosti, protikladech a paradoxech vidět jednotu (vnímat je jako součást jednoho většího bezrozporného celku):

38. Převládá u mě přesvědčení, že nakonec vše dobře dopadne a ve světě zvítězí dobro nad zlem:

39. Dokážu se ztotožnit s mytickým, pohádkovým, filmovým nebo jiným silným příběhem a vzít si z něj inspiraci, oslovení či životní nasměrování:

40. Mívám hluboký vnitřní pocit vděčnosti za nezasloužená životní dobra:

41. Dokážu zakoušet prožitky jakéhosi všeobsahujícího božství přebývajícího uvnitř mě a uvědomuji si svou božskou podstatu:

42. Dokážu radikálně změnit své smýšlení, postoje, náhledy na svět i své chování, když se přesvědčím o neužitečnosti starých přesvědčení:

43. Mám zkušenosti se silnými prožitky bytí tady a teď, dokážu žít v přítomném okamžiku a vychutnat si jej:

44. Jsem pevně přesvědčen(a), že vše na světě se děje z nějakého dobrého důvodu a má to svůj účel:

45. Mám silné sociální cítění a soucit s jinými lidmi i s dalšími bytostmi:

46. Zažívám pocity naprosté extáze a nekontrolovatelné radosti:

47. Pěstuji osobní vztah s Bohem a zakouším od něj bezpodmínečné přijetí:

48. Disponuji dobrou fantazií, obrazotvorností a schopností tvořivé imaginace:

49. Mívám intenzivní pocity vnitřního očištění, odpuštění, smazání viny či přijetí "milosti":

50. Mám respekt a úctu k něčemu většímu, než jsem sám(sama):

51. Nemohu se ubránit aktivitám, které by se daly označit za naivní snahu změnit svět k lepšímu:

52. Ve věcech a dějích mívám tendenci vidět spíše celek a souvislosti, než dílčí detaily:

53. Vnímám smrt jako určitý druh návratu domů a mám pevnou naději na život po smrti:

54. V konkrétní věci jsem zakusil(a) moc a sílu duchovní autority jiného člověka nade mnou (ať již v podobě "požehnání," či "prokletí"):

55. Zažívám extatické pocity vnitřní svobody:

56. Jsem schopen(na) se pokořit a smýšlet o sobě jako o někom menším, než jsou druzí:

57. Umím se přimět k jednání na základě poslušnosti základním principům a hodnotám, kterým věřím, i když by pro mě bylo jednodušší udělat něco jiného:

58. Mívám pocity téměř nadpozemského štěstí a radosti:

59. Jsem přesvědčen(a) o existenci životního poslání a specifického úkolu pro každého člověka:

60. Při setkání s druhými lidmi mívám prožitek božství, které v nich a v našem vzájemném setkání vnímám:

61. Mívám prožitky pobytu mimo vlastní tělo či promítnutí svého života před očima jako filmu:

62. Vnímám a prožívám Boha jako živou inteligentní bytost a zakouším interakci s ním jako dvoustranný rozhovor:

63. Mám tak silnou představivost, že jsem schopen(na) i v bdělém stavu vidět pohyblivé vnitřní obrazy a rozmlouvat s vnitřními hlasy:

64. Mám dojem, že jsem prožil(a) reálné setkání s nějakou duchovní bytostí či s jinou nadpřirozenou entitou:

65. Mám schopnost vnímat zvláštní sílu a energii nějakého místa - např. určité posvátné nebo kultovní lokality:

66. Mám vypěstovaný silný cit pro nespravedlnost ve světě a vnímám u sebe touhu po dokonalosti a absolutní pravdě:

67. Cítím se být ve své psychice nějak tajemně propojen(a) se všemi ostatními lidmi, a to i s těmi, kteří žili v dávné minulosti:

68. Jsem přesvědčen(a) o existenci absolutní objektivní pravdy:

69. Dám na výklad snů, zkoumání věšteb a proroctví, či na jiné metody odhalování budoucnosti při hledání dalšího směru ve svém životě:

70. Mám pevné přesvědčení o své vlastní síle, schopnosti překonávat překážky a o svém konečném vítězství v životě:

71. Mám vědomí a prožitek svého skutečného "já", které se odlišuje od všeho, co o sobě a o okolí poznávám:

72. Mám schopnost dobře snášet a překonávat utrpení, dokážu se na svůj úkor obětovat pro něco většího nebo pro někoho jiného:

73. Zažívám až nadpozemský pocit klidu a pokoje:

74. Mívám silné povědomí, že život má vyšší smysl a že v něm jde o něco víc:

75. Mým konzistentním životním postojem vůči druhým lidem je altruismus, tedy přání všeho dobrého a snaha pro ně něco udělat:

76. Mezi svými zážitky mám i takové, které by bylo možné nazvat zázrakem nebo nadpřirozenou shodou okolností (synchronicitou):

77. Zajímám se o filozofii a zkoumám vše, co nějak souvisí s Bohem a s hlubšími duchovními otázkami:

78. Ve vyprávěných, hraných či čtených příbězích vnímám paralely se svým vlastním životem, které mě oslovují:

79. Mívám zkušenosti osobní víry, která se mi v praxi reálně osvědčila a kdy má modlitba byla "zázračně" vyslyšena:

80. Uvědomuji si posvátnost života, případně i vlastního těla:

81. Jsem si silně vědom(a) absolutní prioritnosti nemateriálních hodnot v životě:

82. V rozmanitých životních situacích si dokážu zachovat integritu své osobnosti - ve svých postojích se nenechám příliš ovlivňovat okolnostmi, ani okolím:

83. Jsem přesvědčen(a) o existenci stvořitele světa jako inteligentního prvotního hybatele:

84. Zásadně se obklopuji hluboce inspirativními lidmi, v mnoha ohledch se jimi nechávám ovlivnit a dám na jejich rady:

85. Disponuji zdravým a silným sebevědomím a dostatečnou sebejistotou:

86. Jsem spokojen(a) s tím, kým jsem a se vším, co ke mně patří:

87. Mám vášnivou touhu po sebezdokonalování a osobním růstu:

88. Mívám silné přesahující city a emoce, bývám přemožen(a) prožitky krásy a harmonie:

89. Dobře znám strach ze smrti a z vlastní neexistence:

90. Mám schopnost vžít se do druhých lidí a za žádných okolností je nesoudit:

91. Mívám zkušenosti s vlastními prožitky mimosmyslového vnímání, telepatie či šestého smyslu:

92. Zakusil(a) jsem prožitky ztotožnění se, sjednocení, spojení a splynutí s Bohem:

93. Mívám silnou intuici a dokážu získat přístup k nečekaným zdrojům vnitřní moudrosti:

94. Mám silné zážitky osvícení, nečekaného prozření, osobního zjevení či duchovního vhledu:

95. Přitahuje mě vše tajemné a neprobádané, přistihuji se, že bývám fascinován(a) tajemstvími existence, láká mě nadpřirozeno:

96. Umím se ztotožnit s určitým idolem, identifikovat se s nějakým vzorem a dokážu být oddán(a) svému ideálu:

97. Prožívám až mystické sjednocení všech částí své bytosti - mého ducha, duše a těla (např. při meditaci, duchovním cvičení nebo při sexu):

98. Věřím ve funkčnost různých rituálů a talismanů a prožívám na sobě sílu jejich působení:

99. Ve vlivu vnějších okolností a událostí na můj život vidím určité řízení osudu a beru je za součást vedení a směrování na mé cestě:

100. Uvědomuji si existenci hlubokého prázdného místa ve svém nitru, našel(la) jsem funkční způsoby jeho naplňování a pravidelně je praktikuji:

101. Mám silný pocit vlastní jedinečnosti, hodnoty a ceny:

102. Vyznačuji se silnou snahou odstraňovat své charakterové vady a překonávat své sklony k nesprávnému jednání:

103. Dokážu si uvědomovat život v bezprostřední přítomnosti bez neustálého odvádění zaměření mé mysli do minulosti či budoucnosti:

104. Jsem si jasně vědom(a) mého vlastního životního určení a cíle a dělám vše pro to, abych jej neminul(a):

105. Mám opakující se zkušenost se zážitkem hlubokého až spirituálního společenství s druhými lidmi:

106. Mám prožitky změněných stavů vědomí (např. halucinací, vidění živých mentálních obrazů či slyšení hlasů):

107. Mám zážitky oslovení vnitřním hlasem, vedení vyšší moudrostí nebo přímo Bohem:

109. Silně cítím, že naše Země patří zvířatům stejně jako lidem:

110. Pocítil jsem někdy, že jsem jakoby očištěn od něčeho, co mě vnitřně pošpinilo:

111. Vědomí sounáležitosti s druhými lidmi mi pomáhá překonávat životní nepříjemnosti:

112. Měl/a jsem někdy pocit, že se mi otvírá tajemství vesmíru a existence:

113. Někdy celé mé nitro naplní touha změnit svůj život a "začít znovu":

114. Cítil/a jsem někdy, že jsem v kontaktu s poslední či nejvyšší skutečností:

115. Mívám chuť obejmout strom jako svého bratra nebo sestru:

116. Prožil jsem odpuštění, které jako by zázračně změnilo něčí život nebo lidské vztahy:

117. Když jsem s lidmi, prožiju někdy s překvapivou intenzitou, že jsem jedním/jednou z nich:

118. Stalo se mi, že pro mě čas, prostor a vzdálenost ztratily jakýkoli smysl:

119. Někdy se děsím toho, jak strašně bych mohl/a zkazit svůj život:

120. Smrt je návrat někam „domů“:

121. Odpovědnost za přírodu je naším nejvyšším posvátným závazkem:

122. Někdy mě zaplaví soucit se všemi bytostmi, jež trpí:

123. Často toužím plně se otevřít tomu, co přijde:

124. Měl/a jsem někdy pocit, že se mé Já noří do nějaké větší skutečnosti, než jsem sám:

125. Existuje dost věcí, které bych nikdy neudělal/a, protože cítím,že by to zničilo moji lidskou podstatu:

126. Měl/a jsem někdy pocit, že jsem naplněn/a něčím lepším nebo vyšším, než jsem já sám/sama:

127. Někdy hluboce prožívám, že Země je mou matkou:

128. Někdy cítím, že podstatou mého života je předat dál to, co jsem získal díky druhým:

129. Často prožívám chvíle tiché radosti, která mě naplňuje tak, že se mi chce jásat, zpívat nebo plakat:

130. Prožil/a jsem někdy úplné sjednocení se Zemí a veškerým životem:

131. Mívám chvíle, kdy se mi hnusí zlo ve mně i mimo mě:

132. Silně cítím, že existuje nejvyšší Pravda, i když ji nemůžeme plně poznat:

133. I neživé přírodě náleží nejvyšší respekt a úcta:

134. Někdy toužím věnovat celý svůj život boji dobra proti zlu:

135. Rozmanitost lidí, kteří dohromady i přes všechny rozdíly tvoří jednotu a dokonalost, mi připadá úžasná:

136. Měl/a jsem zkušenost, jako bych nahlédl/a do hlubiny toho, co je:

137. Setkal/a jsem se s takovou obětavou statečností, že jsem se zastyděl/a za vlastní zbabělost:

138. Smrt je pro mě bránou k nejvyššímu tajemství:

139. Někdy mám pocit, že i po kamenech v lese mám našlapovat opatrně, protože možná mají duši:

140. Jsou chvíle, kdy celou svou bytostí toužím po tom, aby všechny bytosti byly šťastné:

141. Ve společnosti lidí, s nimiž mě něco důležitého spojuje a s nimiž si rozumím, cítím hluboké souznění duší:

142. Prožil/a jsem setkání s takovou mocí a vznešeností, že jsem se toho až zděsil/a:

143. Pocítil/a jsem někdy z druhého člověka takovou čistotu, že jsem se sám cítil/a špinavý/á:

144. Pocítil/a jsem někdy, že jsem zahrnut/a v lásce, která objímá veškeré tvorstvo:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Bobek, I.Spirituální aspekty rozvoje osobnosti (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://spiritualni-aspekty-osobnost.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.