Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spisovný jazyk a jeho kodifikace

Spisovný jazyk a jeho kodifikace

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Hána
Šetření:19. 08. 2010 - 31. 08. 2010
Počet respondentů:216
Počet otázek (max/průměr):32 / 22.04
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:62,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.09:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jako téma pro svou seminární práci z sociolingvistiky jsme si vybrali problém kodifikace spisovného jazyka. Na tento problém upozornil jazykovědec V. Cvrček tím, že zpochybnil autoritu jazykovědců z ÚJČ AV, kteří stanovují, co je a co není spisovné, aniž by například jasně definovali, co je to spisovnost a jaká jsou její kritéria. Potažmo se pak dotýkáme problému, do jaké míry se má odrážet ve spisovném jazyce mluva "běžných" lidí a do jaké míry je možné do jazyka lidí intervenovat, je-li důležitější jazyk chránit proti novotám či jestli musí být kultivovaná mluva nutně spisovná.

A protože se jedná o práci na Pedagogické fakultě, dotazník bude obsahovat i otázky určné primárně pro učitele (praktikující i budoucí). Pokud mezi takové nepatříte, nevyplňujte je, prosím.

Odpovědi respondentů

1. Váš zájem o jazyk je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pragmatický (vždy řeším, jak vyjádřit něco tak, aby se splnilo to, co jsem zamýšlel)8137,5 %37,5 %  
studentský4922,69 %22,69 %  
profesionální - jiný4520,83 %20,83 %  
teoreticky jazyk neřeším, občas jen přemýšlím, jak něco říci co nejlépe3918,06 %18,06 %  
profesionální - pisatel3214,81 %14,81 %  
profesionální - mluvčí2913,43 %13,43 %  
rozjímavý, filosofický2712,5 %12,5 %  
akademický2411,11 %11,11 %  
minimální, téměř nad ním nepřemýšlím, prostě mluvím52,31 %2,31 %  
stavební10,46 %0,46 %  
potřebuji se vyjadřovat - přesně, věcně, korektně10,46 %0,46 %  
učím matematiku ;)10,46 %0,46 %  
vystudovala, ale dále se akademicky o čj nezajímám10,46 %0,46 %  
estétský, nelíbí se mi jeho prznění10,46 %0,46 %  

Graf

2. Myslíte, že jazykové chování je kultivované, pouze pokud je spisovné?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne15171,56 %69,91 %  
ano5023,7 %23,15 %  
nevím104,74 %4,63 %  

Graf

3. Co je podle Vás kultivovanější, vhodnější?

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Mluvčí hovoří plynně spisovně.1.2790.564
Mluvčí se snaží hovořit spisovně, ale zadrhává se či často nevědomky přechází k mateřskému jazyku (většinou interdialektu - obecná čeština, moravština...)2.4711.406
Mluvčí hovoří plynně a rozumně, ale interdialektem či dialektem.1.980.617
Mluvčí hovoří "jak mu huba naroste", nevýhýbá se ani nevhodným a vulgárním vyjádřením.3.5590.805

Graf

4. Měl by podle Vás učitel ve škole mluvit spisovně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud se nejedná jen o rozhovor mezi čtyřma očima nebo o vyhrocenou situaci.7735,81 %35,65 %  
Nezáleží mi na tom, hlavně aby uměl s žáky dobře komunikovat.6831,63 %31,48 %  
Ano, vždy.4119,07 %18,98 %  
Nemusí. Spíše naopak, aby jeho mluva nebyla zkostnatělá a aby se dostal blíž k žákům.2612,09 %12,04 %  
Nevím.31,4 %1,39 %  

Graf

5. Měl by podle Vás učitel Českého jazyka ve škole mluvit spisovně?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, pokud se nejedná jen o rozhovor mezi čtyřma očima nebo o vyhrocenou situaci.9644,86 %44,44 %  
Ano, vždy.8037,38 %37,04 %  
Nezáleží mi na tom, hlavně aby uměl s žáky dobře komunikovat.2612,15 %12,04 %  
Nemusí. Spíše naopak, aby jeho mluva nebyla zkostnatělá a aby se dostal blíž k žákům.94,21 %4,17 %  
Nevím.31,4 %1,39 %  

Graf

6. Co je podle Vás při výuce češtiny důležitější - seřaďte.

Nepovinná otázka, respondent mohl u každé z nabízených odpovědí určit jedinečné pořadí.

OdpověďPrůměrné pořadíRozptyl
Vštípit žákům správné, spisovné vyjadřování.4.1246.238
Rozvíjet komunikační schopnosti ve všech rovinách jazyka.2.2194.629
Naučit žáka rozeznat, ve kterých situacích má používat tu kterou formu komunikace.3.5576.028
Naučit žáka logicky správně a korektně argumentovat.3.1894.87
Rozvíjet žákovu (jazykovou) představivost a fantazii.4.0755.84
Naučit žáka správnou gramatiku, aby nedělal chyby v psaných projevech.3.3134.683
Pomoci žákovi, aby pochopil podstatu jazyka, jeho filosofický, sociologický a psychologický rozměr.6.0156.87
Odnaučit žáky mluvit sprostě a neslušně.6.7318.306
Připravit ho na zkoušky (na SŠ, či VŠ).6.17.512

Graf

7. Jak hodnotíte spisovnou češtinu? (co nejméně odpovědí)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jazyk pro oficiální příležitosti, pro běžnou mluvu jej nepoužívám.8239,42 %37,96 %  
Pokud chce mluvčí zvýšit svou prestiž, měl by používat spisovnou češtinu, ale kdo nechce mluvit spisovně, nemusí a mně to nevadí.8038,46 %37,04 %  
Krystalizace kvalitní češtiny, která by se bez dohledu kodifikačních autorit zkazila.3818,27 %17,59 %  
Můj přirozený jazyk3315,87 %15,28 %  
Nejlepší čeština - jediná správná104,81 %4,63 %  
Mrtvý jazyk, jen oficiální verze, kterou stejně nikdo nemluví.20,96 %0,93 %  
počítám i hovorovou realizaci spis. č.10,48 %0,46 %  
čeština je krásná a já jí ráda mluvím, ale někdy 10,48 %0,46 %  
si musím pomoci slovem, které třeba neexistuje, 10,48 %0,46 %  
respektive existuje potenciálně právě díky kráse10,48 %0,46 %  
češtiny10,48 %0,46 %  
exkluzivní řeč10,48 %0,46 %  
k ot. c.6: nevhodne srovnavat, kdyz to, co srovnav10,48 %0,46 %  
je součástí kultury národa, má sjednocující charak10,48 %0,46 %  
spisovnou češtinu užívám,ale nelpím na ní.10,48 %0,46 %  
Pro někoho již neznámá řeč.10,48 %0,46 %  
nic10,48 %0,46 %  
krásná na poslech, pokud se s ní někdo přirozeně u10,48 %0,46 %  
reprezentativní podoba jazyka, očekávám ji při ofi10,48 %0,46 %  
Meta, které se snažíme dosáhnout10,48 %0,46 %  

Graf

8. Vadí Vám, že se jazykové normy mění velmi často, i několikrát za život mluvčího?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, proto (mj.) změny kriticky hodnotím a řídím se podle vlastního úsudku.7434,74 %34,26 %  
Ano, ale stejně se změnami řídím.5224,41 %24,07 %  
Ne, podřzuji se kodifikaci.4722,07 %21,76 %  
Nevím.177,98 %7,87 %  
Ne, změny nesleduji, ani se jimi neřídím.177,98 %7,87 %  
Ano, proto (mj.) se změnami neřídím.62,82 %2,78 %  

Graf

9. Vadí mi, že se většina jazykovědců zabývá popisem spisovného jazyka (tj. normy) a studiu úzu (tj. jazykové skutečnosti) není přikládána taková důležitost.

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím8741,04 %40,28 %  
ano8238,68 %37,96 %  
ne4320,28 %19,91 %  

Graf

10. Jak se stavíte k tvrzení, že ač spisovnost není jasně definována, říkají nám kodifikační autority, co je a co není správné?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vím o tom, ale i přesto věřím, že dělají svou práci dobře.5627,45 %25,93 %  
Nevěděl jsem o tom a zarazilo mě to, přesto ale věřím, že dělají svou práci dobře.4723,04 %21,76 %  
S tímto tvrzením nesouhlasím, myslím, že spisovnost je jasně definována.3517,16 %16,2 %  
Vím o tom a vadí mi to.3115,2 %14,35 %  
Nevěděl jsem o tom a nevadí mi to.2914,22 %13,43 %  
Nevěděl jsem o tom a vadí mi to.62,94 %2,78 %  

Graf

11. Domníváte se, že práce kodifikačních autorit (zejména ÚJČ AV) je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím nebo se neodvažuji hodnotit.11655,77 %53,7 %  
Chvalitebná4119,71 %18,98 %  
Dobrá3315,87 %15,28 %  
Výborná104,81 %4,63 %  
Nedostatečná62,88 %2,78 %  
Dostatečná20,96 %0,93 %  

Graf

12. Stávající kodifikační praxi vnímám jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím.7237,11 %33,33 %  
Rozporuplná - kladně hodnotím deskriptivní část kodif. praxe, ale vadí mi míra preskripce.4824,74 %22,22 %  
Vyhovující - nevadí mi míra preskripce.4824,74 %22,22 %  
Nevyhovující - kodif. autority příliš zasahují do přirozeného vývoje jazyka, a to aniž by prováděly dostatečný výzkum stávajícího stavu úzu.168,25 %7,41 %  
nic42,06 %1,85 %  
nevím co je deskripce a preskripce10,52 %0,46 %  
Rozporuplnou - někdy kodif. autority trvají na mrt10,52 %0,46 %  
často zbytečná10,52 %0,46 %  
Je mi to jedno.10,52 %0,46 %  
jako holý fakt a nemám na ni tím pádem názor10,52 %0,46 %  
Prosím, napište tuto otázku česky!!! Neorzumím :-)10,52 %0,46 %  

Graf

13. Autorita kodifikačních autorit je pro mě:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední (nechávám se ovlivnit, ale myslím si o tom své).7638,58 %35,19 %  
Malá (kodif. praxi sleduji, ale řídím se svým jazykovým úsudkem).4522,84 %20,83 %  
Nevím.4221,32 %19,44 %  
Velká (věřím jim a nechávám se jimi ovlivňovat).3316,75 %15,28 %  
Nulová (nikdy bych se kodifikací neřídil).10,51 %0,46 %  

Graf

14. Jaké chyby si nejčastěji všimnete v novinách, časopisech apod.?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nesmyslná větná konstrukce 7434,91 %34,26 %  
chybí, či přebývá čárka4320,28 %19,91 %  
y/i 3717,45 %17,13 %  
stylistická chyba2411,32 %11,11 %  
špatná vazba slovesa 83,77 %3,7 %  
nic20,94 %0,93 %  
všech chyb bez rozdílu10,47 %0,46 %  
nejdou mi zaškrtnout všechny10,47 %0,46 %  
všechny uvedené10,47 %0,46 %  
všeho z uvedeného10,47 %0,46 %  
"je/není to o tom", nebo "zvratná substantiva"10,47 %0,46 %  
kombinace všech možností10,47 %0,46 %  
i/y, interpunkce a stylistických nedostatků10,47 %0,46 %  
chybný pád podmětu ve větě10,47 %0,46 %  
nesmyslná větná konstrukce, stylistická chyba10,47 %0,46 %  
vsechny10,47 %0,46 %  
vše výše uvedené10,47 %0,46 %  
všech10,47 %0,46 %  
všech výše jmenovaných a mnoha dalších10,47 %0,46 %  
všech, které výrazněji vybočují z normy, vadí mi v10,47 %0,46 %  
různé10,47 %0,46 %  
chyb je spousta, nedá se odpovědět jednoznačně10,47 %0,46 %  
gramatické chyby, skloňování a časování 10,47 %0,46 %  
objevují se všechny tyto chyby!10,47 %0,46 %  
všechny chyby mě hned praští do očí10,47 %0,46 %  
nepochopení rozdílu mezi ji/jí10,47 %0,46 %  
většinou všech výše uvedených10,47 %0,46 %  
všechno z toho + i jiné10,47 %0,46 %  
vsechno z toho10,47 %0,46 %  
Téměř všeho z výčtu10,47 %0,46 %  

Graf

15. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [učitel/ka (i bývalý/á)otázka č. 16, student/ka učitelství (pokud již neučíte)otázka č. 23, ostatníotázka č. 30].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
učitel/ka (i bývalý/á)9643,64 %44,44 %  
ostatní7433,64 %34,26 %  
student/ka učitelství (pokud již neučíte)5022,73 %23,15 %  

Graf

16. Jak komunikujete se studenty při hodinách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně spisovně 5559,14 %25,46 %  
většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne)2729,03 %12,5 %  
vždy spisovně (i při vyhrocených situacích)88,6 %3,7 %  
většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty)33,23 %1,39 %  

Graf

17. Jak komunikujete se studenty v soukromí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně spisovně 5156,04 %23,61 %  
většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne)2325,27 %10,65 %  
většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty)1213,19 %5,56 %  
vždy spisovně (i při vyhrocených situacích)33,3 %1,39 %  
nikdy spisovně22,2 %0,93 %  

Graf

18. Jak komunikujete s rodiči?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně spisovně 3537,23 %16,2 %  
vždy spisovně (i při vyhrocených situacích)2324,47 %10,65 %  
většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne)1920,21 %8,8 %  
většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty)1617,02 %7,41 %  
nikdy spisovně11,06 %0,46 %  

Graf

19. Kolik času strávíte průměrně diktováním a výkladem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
minimum4455,7 %20,37 %  
nic810,13 %3,7 %  
15 min.11,27 %0,46 %  
Jak kdy11,27 %0,46 %  
jak kdy, cca 50% hodiny11,27 %0,46 %  
20 min.11,27 %0,46 %  
asi třetinu výuky11,27 %0,46 %  
SŠ - převážnou část hodiny11,27 %0,46 %  
011,27 %0,46 %  
diktování0, výklad i 20 min11,27 %0,46 %  
1 hod denně11,27 %0,46 %  
těžko říct, učím cizí jazyk, jak kdy, ale minimáln11,27 %0,46 %  
jak kdy a jak ve kterém předmětu11,27 %0,46 %  
zhruba polovinu11,27 %0,46 %  
2511,27 %0,46 %  
2-3 hodiny denně11,27 %0,46 %  
výkladem většinu11,27 %0,46 %  
podle věku studentů a jejich schopností11,27 %0,46 %  
20%11,27 %0,46 %  
alespoň polovinu vyučovací hodiny11,27 %0,46 %  
individuálně11,27 %0,46 %  
dle potřeby11,27 %0,46 %  
10 min z některé vyučovací hodiny11,27 %0,46 %  
větší část vyučovací hodiny - učím na malotřídní š11,27 %0,46 %  
polovinu času11,27 %0,46 %  
úměrně tématu, není možné stanovit průměr11,27 %0,46 %  
většinu hodiny - přednášky11,27 %0,46 %  
1511,27 %0,46 %  
diktování a výklad jsou 2 rozdílné věci11,27 %0,46 %  

Graf

20. Při výkladu a diktování dáváte studentům k vypsání většinou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hesla a pojmy a k nim komentář, který si sami zapíší, jak chtějí4450,57 %20,37 %  
cokoliv - necháváte v zapisování volnost, ale zápisky vyžadujete2124,14 %9,72 %  
celé věty v přesném znění1314,94 %6,02 %  
nic - zápisky nevyžadujete ani nekontrolujete910,34 %4,17 %  

Graf

21. Vyžadujete na žácích, aby se něco učili doslova?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně4852,17 %22,22 %  
nikdy2628,26 %12,04 %  
občas1718,48 %7,87 %  
často11,09 %0,46 %  

Graf

22. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy6873,91 %31,48 %  
výjimečně1920,65 %8,8 %  
občas44,35 %1,85 %  
často11,09 %0,46 %  

Graf

23. Jak hodláte komunikovat se studenty při hodinách?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně spisovně 2347,92 %10,65 %  
většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne)1633,33 %7,41 %  
vždy spisovně (i při vyhrocených situacích)510,42 %2,31 %  
většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty)48,33 %1,85 %  

Graf

24. Jak hodláte komunikovat se studenty v soukromí?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
převážně spisovně 2654,17 %12,04 %  
většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty)1327,08 %6,02 %  
většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne)714,58 %3,24 %  
vždy spisovně (i při vyhrocených situacích)24,17 %0,93 %  

Graf

25. Jak hodláte komunikovat s rodiči?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vždy spisovně (i při vyhrocených situacích)1735,42 %7,87 %  
převážně spisovně 1225 %5,56 %  
většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty)918,75 %4,17 %  
většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne)816,67 %3,7 %  
nikdy spisovně24,17 %0,93 %  

Graf

26. Při výkladu a diktování hodláte dávát studentům k vypsání většinou:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
hesla a pojmy a k nim komentář, který si sami zapíší, jak chtějí2553,19 %11,57 %  
cokoliv - ponecháte v zapisování volnost, ale zápisky budete vyžadovat a kontrolovat1123,4 %5,09 %  
nic - zápisky nebudete vyžadovat ani kontrolovat1021,28 %4,63 %  
celé věty v přesném znění12,13 %0,46 %  

Graf

27. Budete vyžadovat na žácích, aby se něco učili doslova?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně3062,5 %13,89 %  
občas1531,25 %6,94 %  
nikdy24,17 %0,93 %  
často12,08 %0,46 %  

Graf

28. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výjimečně1430,43 %6,48 %  
nikdy1430,43 %6,48 %  
občas1328,26 %6,02 %  
často48,7 %1,85 %  
vždy12,17 %0,46 %  

Graf

29. POUZE PRO ČEŠTINÁŘE: Jak opravujete (budete opravovat) písemné práce studentů?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Kontroluji všecko a hodnotím analyticky (poměrně ze všech hledisek).4859,26 %22,22 %  
Jde mi zejména o obsah a stylistickou kvalitu textu, gramatické chyby řeším až druhotně.1518,52 %6,94 %  
Hodnotím kladně zejména stylistickou a gramatickou kvalitu, text ale musí mít nějaký smysl, "hlavu a patu".1316,05 %6,02 %  
Jde mi hlavně o obsah, gramatické i stylistické chyby řeším až druhotně.44,94 %1,85 %  
kontroluji všechno11,23 %0,46 %  

Graf

30. Pohlaví:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena15773,36 %72,69 %  
Muž5726,64 %26,39 %  

Graf

31. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11152,61 %51,39 %  
SŠ s maturitou8439,81 %38,89 %  
104,74 %4,63 %  
VOŠ apod.41,9 %1,85 %  
SŠ bez maturity20,95 %0,93 %  

Graf

32. Věk:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
23-275325 %24,54 %  
18-224822,64 %22,22 %  
45-554119,34 %18,98 %  
28-352712,74 %12,5 %  
35-452511,79 %11,57 %  
55-6594,25 %4,17 %  
17 a méně62,83 %2,78 %  
65 a více31,42 %1,39 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Měl by podle Vás učitel Českého jazyka ve škole mluvit spisovně?

 • odpověď Ano, vždy.:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano, vždy. na otázku 4. Měl by podle Vás učitel ve škole mluvit spisovně?

15. Jste:

 • odpověď ostatní:
  • 2.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi na otázku 31. Nejvyšší dosažené vzdělání:
 • odpověď student/ka učitelství (pokud již neučíte):
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 23. Jak hodláte komunikovat se studenty při hodinách?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne) na otázku 23. Jak hodláte komunikovat se studenty při hodinách?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 24. Jak hodláte komunikovat se studenty v soukromí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty) na otázku 24. Jak hodláte komunikovat se studenty v soukromí?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 25. Jak hodláte komunikovat s rodiči?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy spisovně (i při vyhrocených situacích) na otázku 25. Jak hodláte komunikovat s rodiči?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi cokoliv - ponecháte v zapisování volnost, ale zápisky budete vyžadovat a kontrolovat na otázku 26. Při výkladu a diktování hodláte dávát studentům k vypsání většinou:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi hesla a pojmy a k nim komentář, který si sami zapíší, jak chtějí na otázku 26. Při výkladu a diktování hodláte dávát studentům k vypsání většinou:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic - zápisky nebudete vyžadovat ani kontrolovat na otázku 26. Při výkladu a diktování hodláte dávát studentům k vypsání většinou:
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 27. Budete vyžadovat na žácích, aby se něco učili doslova?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjimečně na otázku 27. Budete vyžadovat na žácích, aby se něco učili doslova?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 28. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 28. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?
  • 4.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjimečně na otázku 28. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?
 • odpověď učitel/ka (i bývalý/á):
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 16. Jak komunikujete se studenty při hodinách?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne) na otázku 16. Jak komunikujete se studenty při hodinách?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 17. Jak komunikujete se studenty v soukromí?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty) na otázku 17. Jak komunikujete se studenty v soukromí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne) na otázku 17. Jak komunikujete se studenty v soukromí?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 18. Jak komunikujete s rodiči?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty) na otázku 18. Jak komunikujete s rodiči?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne) na otázku 18. Jak komunikujete s rodiči?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi vždy spisovně (i při vyhrocených situacích) na otázku 18. Jak komunikujete s rodiči?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi minimum na otázku 19. Kolik času strávíte průměrně diktováním a výkladem?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi celé věty v přesném znění na otázku 20. Při výkladu a diktování dáváte studentům k vypsání většinou:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi cokoliv - necháváte v zapisování volnost, ale zápisky vyžadujete na otázku 20. Při výkladu a diktování dáváte studentům k vypsání většinou:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi hesla a pojmy a k nim komentář, který si sami zapíší, jak chtějí na otázku 20. Při výkladu a diktování dáváte studentům k vypsání většinou:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 21. Vyžadujete na žácích, aby se něco učili doslova?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 21. Vyžadujete na žácích, aby se něco učili doslova?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjimečně na otázku 21. Vyžadujete na žácích, aby se něco učili doslova?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 22. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjimečně na otázku 22. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?

31. Nejvyšší dosažené vzdělání:

 • odpověď SŠ s maturitou:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nic - zápisky nebudete vyžadovat ani kontrolovat na otázku 26. Při výkladu a diktování hodláte dávát studentům k vypsání většinou:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjimečně na otázku 28. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?
  • 2.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 23. Jak hodláte komunikovat se studenty při hodinách?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi občas na otázku 27. Budete vyžadovat na žácích, aby se něco učili doslova?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 28. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 24. Jak hodláte komunikovat se studenty v soukromí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou ne spisovně (tj. převážně interdialekty a dialekty) na otázku 24. Jak hodláte komunikovat se studenty v soukromí?
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi hesla a pojmy a k nim komentář, který si sami zapíší, jak chtějí na otázku 26. Při výkladu a diktování hodláte dávát studentům k vypsání většinou:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 25. Jak hodláte komunikovat s rodiči?
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi výjimečně na otázku 27. Budete vyžadovat na žácích, aby se něco učili doslova?
 • odpověď :
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi celé věty v přesném znění na otázku 20. Při výkladu a diktování dáváte studentům k vypsání většinou:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi převážně spisovně na otázku 18. Jak komunikujete s rodiči?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nikdy na otázku 22. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi hesla a pojmy a k nim komentář, který si sami zapíší, jak chtějí na otázku 20. Při výkladu a diktování dáváte studentům k vypsání většinou:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne) na otázku 16. Jak komunikujete se studenty při hodinách?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi většinou spisovně (jen při vyhrocených situacích ne) na otázku 17. Jak komunikujete se studenty v soukromí?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Váš zájem o jazyk je:

2. Myslíte, že jazykové chování je kultivované, pouze pokud je spisovné?

3. Co je podle Vás kultivovanější, vhodnější?

4. Měl by podle Vás učitel ve škole mluvit spisovně?

5. Měl by podle Vás učitel Českého jazyka ve škole mluvit spisovně?

6. Co je podle Vás při výuce češtiny důležitější - seřaďte.

7. Jak hodnotíte spisovnou češtinu? (co nejméně odpovědí)

8. Vadí Vám, že se jazykové normy mění velmi často, i několikrát za život mluvčího?

9. Vadí mi, že se většina jazykovědců zabývá popisem spisovného jazyka (tj. normy) a studiu úzu (tj. jazykové skutečnosti) není přikládána taková důležitost.

10. Jak se stavíte k tvrzení, že ač spisovnost není jasně definována, říkají nám kodifikační autority, co je a co není správné?

11. Domníváte se, že práce kodifikačních autorit (zejména ÚJČ AV) je:

12. Stávající kodifikační praxi vnímám jako:

13. Autorita kodifikačních autorit je pro mě:

14. Jaké chyby si nejčastěji všimnete v novinách, časopisech apod.?

15. Jste:

16. Jak komunikujete se studenty při hodinách?

17. Jak komunikujete se studenty v soukromí?

18. Jak komunikujete s rodiči?

19. Kolik času strávíte průměrně diktováním a výkladem?

20. Při výkladu a diktování dáváte studentům k vypsání většinou:

21. Vyžadujete na žácích, aby se něco učili doslova?

22. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?

23. Jak hodláte komunikovat se studenty při hodinách?

24. Jak hodláte komunikovat se studenty v soukromí?

25. Jak hodláte komunikovat s rodiči?

26. Při výkladu a diktování hodláte dávát studentům k vypsání většinou:

27. Budete vyžadovat na žácích, aby se něco učili doslova?

28. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?

29. POUZE PRO ČEŠTINÁŘE: Jak opravujete (budete opravovat) písemné práce studentů?

30. Pohlaví:

31. Nejvyšší dosažené vzdělání:

32. Věk:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Váš zájem o jazyk je:

2. Myslíte, že jazykové chování je kultivované, pouze pokud je spisovné?

3. Co je podle Vás kultivovanější, vhodnější?

4. Měl by podle Vás učitel ve škole mluvit spisovně?

5. Měl by podle Vás učitel Českého jazyka ve škole mluvit spisovně?

6. Co je podle Vás při výuce češtiny důležitější - seřaďte.

7. Jak hodnotíte spisovnou češtinu? (co nejméně odpovědí)

8. Vadí Vám, že se jazykové normy mění velmi často, i několikrát za život mluvčího?

9. Vadí mi, že se většina jazykovědců zabývá popisem spisovného jazyka (tj. normy) a studiu úzu (tj. jazykové skutečnosti) není přikládána taková důležitost.

10. Jak se stavíte k tvrzení, že ač spisovnost není jasně definována, říkají nám kodifikační autority, co je a co není správné?

11. Domníváte se, že práce kodifikačních autorit (zejména ÚJČ AV) je:

12. Stávající kodifikační praxi vnímám jako:

13. Autorita kodifikačních autorit je pro mě:

14. Jaké chyby si nejčastěji všimnete v novinách, časopisech apod.?

15. Jste:

16. Jak komunikujete se studenty při hodinách?

17. Jak komunikujete se studenty v soukromí?

18. Jak komunikujete s rodiči?

19. Kolik času strávíte průměrně diktováním a výkladem?

20. Při výkladu a diktování dáváte studentům k vypsání většinou:

21. Vyžadujete na žácích, aby se něco učili doslova?

22. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?

23. Jak hodláte komunikovat se studenty při hodinách?

24. Jak hodláte komunikovat se studenty v soukromí?

25. Jak hodláte komunikovat s rodiči?

26. Při výkladu a diktování hodláte dávát studentům k vypsání většinou:

27. Budete vyžadovat na žácích, aby se něco učili doslova?

28. Učíte se při přípravě na hodinu text výkladu nazpamět?

29. POUZE PRO ČEŠTINÁŘE: Jak opravujete (budete opravovat) písemné práce studentů?

30. Pohlaví:

31. Nejvyšší dosažené vzdělání:

32. Věk:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Hána, O.Spisovný jazyk a jeho kodifikace (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spisovny-jazyk-a-jeho-kodifikace.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.