Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spíte dobře?

Spíte dobře?

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jaroslava Havlovicová
Šetření:22. 05. 2013 - 29. 05. 2013
Počet respondentů:314
Počet otázek (max/průměr):15 / 14.61
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:86,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:10
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Tento dotazník použiji při psaní své seminární práce na biologii. Potřebuji dostatečný vzorek, proto děkuji všem respondentům za vyplnění. Tématem práce je spánek a já se pokouším sledovat faktory ovlivňující kvalitu spánku, závislost spánku na věku, spánkové zvyklosti respondentů a také obecnou vědomost o termínech souvisejících se spánkem.

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena22872,61 %72,61 %  
muž8627,39 %27,39 %  

Graf

2. Váš věk je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18-40 let24678,34 %78,34 %  
méně než 18 let4414,01 %14,01 %  
40-60 let216,69 %6,69 %  
více než 60 let30,96 %0,96 %  

Graf

3. Kolik hodin denně průměrně spíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
6-8 hodin21066,88 %66,88 %  
více než 8 hodin6019,11 %19,11 %  
4-6 hodin4414,01 %14,01 %  

Graf

4. Spíte raději v místnosti, kde je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chladněji19963,38 %63,38 %  
tepleji7122,61 %22,61 %  
je mi to jedno4414,01 %14,01 %  

Graf

5. Máte svou oblíbenou polohu pro usínání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano27487,26 %87,26 %  
ne4012,74 %12,74 %  

Graf

6. Probouzíte se v noci často?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ne, spím velmi tvrdě a je obtížné mě probudit.otázka č. 7, Obvykle ne, jen občas kvůli silným vnějším podnětům (hluk, zima, horko...)otázka č. 7, Ano, stačí mi velice málo, abych procitlotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Obvykle ne, jen občas kvůli silným vnějším podnětům (hluk, zima, horko...)20264,33 %64,33 %  
Ne, spím velmi tvrdě a je obtížné mě probudit.5617,83 %17,83 %  
Ano, stačí mi velice málo, abych procitl5617,83 %17,83 %  

Graf

7. Jak se ráno probouzíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vstává se mi velice těžko (případně si nastavuji více budíků).12640,13 %40,13 %  
S budíkem, vstávám bez problémů.10734,08 %34,08 %  
Většinou sám v přibližně stejnou dobu.8125,8 %25,8 %  

Graf

8. Čilejší se cítíte:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
večer19461,78 %61,78 %  
ráno6520,7 %20,7 %  
nepoznávám na sobě rozdíl5517,52 %17,52 %  

Graf

9. Abyste se ráno probrali, pijete:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic11135,35 %35,35 %  
čaj7423,57 %23,57 %  
kávu6921,97 %21,97 %  
jiný nápoj4714,97 %14,97 %  
kakao134,14 %4,14 %  

Graf

10. Cítíte se ráno nevyspalí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [neotázka č. 12, anootázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano19863,06 %63,06 %  
ne11636,94 %36,94 %  

Graf

11. Důvodem nevyspalosti u vás pravděpodobně je:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
příčinu neznám9449,47 %29,94 %  
stres7640 %24,2 %  
přílišná fyzická zátěž136,84 %4,14 %  
zdravotní důvody73,68 %2,23 %  

Graf

12. Která fáze spánku je podle vás hlubší?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nevím12238,85 %38,85 %  
REM10834,39 %34,39 %  
NREM8426,75 %26,75 %  

Graf

13. Ve které fázi spánku se podle vás odehrávají sny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
REM17154,46 %54,46 %  
nevím9530,25 %30,25 %  
NREM4815,29 %15,29 %  

Graf

14. Myslíte, že při REM fázi spánku se tlak, tepová a dechová frekvence:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snižují14144,9 %44,9 %  
nevím9028,66 %28,66 %  
zvyšují8326,43 %26,43 %  

Graf

15. Trpíte některou z následujících spánkových poruch?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
netrpím19361,46 %61,46 %  
mluvení ze spaní4815,29 %15,29 %  
nespavost309,55 %9,55 %  
časté noční můry206,37 %6,37 %  
jiná porucha185,73 %5,73 %  
náměsíčnost51,59 %1,59 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Cítíte se ráno nevyspalí?

  • odpověď ano:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi přílišná fyzická zátěž na otázku 11. Důvodem nevyspalosti u vás pravděpodobně je:
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi stres na otázku 11. Důvodem nevyspalosti u vás pravděpodobně je:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi příčinu neznám na otázku 11. Důvodem nevyspalosti u vás pravděpodobně je:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Kolik hodin denně průměrně spíte?

4. Spíte raději v místnosti, kde je:

5. Máte svou oblíbenou polohu pro usínání?

6. Probouzíte se v noci často?

7. Jak se ráno probouzíte?

8. Čilejší se cítíte:

9. Abyste se ráno probrali, pijete:

10. Cítíte se ráno nevyspalí?

11. Důvodem nevyspalosti u vás pravděpodobně je:

12. Která fáze spánku je podle vás hlubší?

13. Ve které fázi spánku se podle vás odehrávají sny?

14. Myslíte, že při REM fázi spánku se tlak, tepová a dechová frekvence:

15. Trpíte některou z následujících spánkových poruch?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jste:

2. Váš věk je:

3. Kolik hodin denně průměrně spíte?

4. Spíte raději v místnosti, kde je:

5. Máte svou oblíbenou polohu pro usínání?

6. Probouzíte se v noci často?

7. Jak se ráno probouzíte?

8. Čilejší se cítíte:

9. Abyste se ráno probrali, pijete:

10. Cítíte se ráno nevyspalí?

11. Důvodem nevyspalosti u vás pravděpodobně je:

12. Která fáze spánku je podle vás hlubší?

13. Ve které fázi spánku se podle vás odehrávají sny?

14. Myslíte, že při REM fázi spánku se tlak, tepová a dechová frekvence:

15. Trpíte některou z následujících spánkových poruch?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Havlovicová, J.Spíte dobře? (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://spite-dobre.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.