Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Splátka stavebního spoření

Splátka stavebního spoření

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Květa Sýčová
Šetření:16. 10. 2018 - 31. 10. 2018
Počet respondentů:353
Počet otázek (max/průměr):3 / 3
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:91,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:08
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-4 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Prosím o vyplnění dotazníku, jehož cílem je zjistit, kolik si bežný klent stavební spořitelny spoří a zda si bere i úvěr ze stavebního spoření.

Odpovědi respondentů

1. Kolik si měsíčně spoříte na stavebním spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2501 - 300011532,58 %32,58 %  
2001 - 25008423,8 %23,8 %  
3001 - 35006518,41 %18,41 %  
4501 - 5000329,07 %9,07 %  
1501 - 2000246,8 %6,8 %  
4001 - 4500154,25 %4,25 %  
1000 - 1500123,4 %3,4 %  
3501 - 400041,13 %1,13 %  
více20,57 %0,57 %  

Graf

2. Máte zájem vzít si úvěr ze stavebního spoření?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, chci pouze spořit a získat státní podporu19655,52 %55,52 %  
Ano, mám zájem o úvěr15744,48 %44,48 %  

Graf

3. Máte zájem současně žádát o hypoteční úvěr?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne25572,44 %72,24 %  
Ano9727,56 %27,48 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Máte zájem vzít si úvěr ze stavebního spoření?

 • odpověď Ano, mám zájem o úvěr:
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4001 - 4500 na otázku 1. Kolik si měsíčně spoříte na stavebním spoření?
  • 2.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 3. Máte zájem současně žádát o hypoteční úvěr?
 • odpověď Ne, chci pouze spořit a získat státní podporu:
  • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 1501 - 2000 na otázku 1. Kolik si měsíčně spoříte na stavebním spoření?

3. Máte zájem současně žádát o hypoteční úvěr?

 • odpověď Ano:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi 4001 - 4500 na otázku 1. Kolik si měsíčně spoříte na stavebním spoření?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Kolik si měsíčně spoříte na stavebním spoření?

2. Máte zájem vzít si úvěr ze stavebního spoření?

3. Máte zájem současně žádát o hypoteční úvěr?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Kolik si měsíčně spoříte na stavebním spoření?

2. Máte zájem vzít si úvěr ze stavebního spoření?

3. Máte zájem současně žádát o hypoteční úvěr?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Sýčová, K.Splátka stavebního spoření (výsledky průzkumu), 2018. Dostupné online na https://splatka-stavebniho-sporeni.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.