Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost a loajalita bankovních klientů

Spokojenost a loajalita bankovních klientů

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Věra Nozarová
Šetření:11. 08. 2011 - 27. 08. 2011
Počet respondentů:28
Počet otázek (max/průměr):19 / 10.71
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:54,7 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:30
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

ráda bych Vás touto cestou poprosila o chvilku času věnovaného vyplnění mého dotazníku na téma Spokojenost a loajalita bankovních klientů. Výsledky tohoto průzkumu budou zpracovány ve vysokoškolské seminární práci.

Dotazník je určen osobám vě věku 35 až 50 let.

První část otázek se týká hodnocení jednotlivých faktorů týkajících se Vaší banky. Způsob hodnocení je stejný jako ve škole, tedy stupnicí od 1 do 5, kdy 1 = výborné a 5 = nedostatečné. Zbytek otázek je hodnocen standardním způsobem.

 

Děkuji a přeji hezký zbytek dne.

Věra

Odpovědi respondentů

1. Kolik je Vám let?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [do 18 let → konec dotazníku, 18 - 34 let → konec dotazníku, 35 - 50 letotázka č. 2, 51 a více let → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
35 - 50 let1657,14 %57,14 %  
18 - 34 let1035,71 %35,71 %  
51 a více let13,57 %3,57 %  
do 18 let13,57 %3,57 %  

Graf

2. Dostupnost poboček (vzdálenost od MHD, bezbariérovost, parkovací místa před pobočkou apod.):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý743,75 %25 %  
výborný637,5 %21,43 %  
chvalitebný318,75 %10,71 %  

Graf

3. Otevírací doba poboček:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný637,5 %21,43 %  
dobrý425 %14,29 %  
výborný318,75 %10,71 %  
dostatečný318,75 %10,71 %  

Graf

4. Celkový pocit z návštěvy:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný743,75 %25 %  
dobrý637,5 %21,43 %  
výborný318,75 %10,71 %  

Graf

5. Čekací doba (doba strávená v bance):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý850 %28,57 %  
chvalitebný531,25 %17,86 %  
výborný212,5 %7,14 %  
dostatečný16,25 %3,57 %  

Graf

6. Komplexnost služeb (přístup ke službám např. dceřinných společností):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný743,75 %25 %  
dobrý637,5 %21,43 %  
výborný212,5 %7,14 %  
dostatečný16,25 %3,57 %  

Graf

7. Přístup a ochota pracovníků banky:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný637,5 %21,43 %  
výborný531,25 %17,86 %  
dobrý531,25 %17,86 %  

Graf

8. Odborné znalosti pracovníků banky:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný743,75 %25 %  
chvalitebný637,5 %21,43 %  
dobrý318,75 %10,71 %  

Graf

9. Přístupnost k informačním materiálům (sazebníky, obchodní podmínky, ...):

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný637,5 %21,43 %  
dobrý425 %14,29 %  
výborný318,75 %10,71 %  
dostatečný212,5 %7,14 %  
nedostatečný16,25 %3,57 %  

Graf

10. Informace o produktech dceřinných společností:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý743,75 %25 %  
chvalitebný531,25 %17,86 %  
výborný212,5 %7,14 %  
nedostatečný212,5 %7,14 %  

Graf

11. Produkty a služby kolika bank v současné době využíváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1956,25 %32,14 %  
3425 %14,29 %  
2318,75 %10,71 %  

Graf

12. Kolikrát jste v minulosti změnili banku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ani jednou743,75 %25 %  
1x637,5 %21,43 %  
2x318,75 %10,71 %  

Graf

13. Pokud byste si měli dnes vybrat banku, do jaké míry je pravděpodobné, že byste si vybrali Vaši současnou banku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano850 %28,57 %  
nevím637,5 %21,43 %  
určitě ano16,25 %3,57 %  
spíše ne16,25 %3,57 %  

Graf

14. Jakým způsobem hovoříte o Vaší bance před Vašimi přáteli, známými nebo kolegy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše pozitivně743,75 %25 %  
neutrálně637,5 %21,43 %  
vůbec212,5 %7,14 %  
velmi pozitivně16,25 %3,57 %  

Graf

15. Jak pravděpodobné je, že v rozhovoru s Vašimi přáteli (známými, kolegy)doporučíte právě Vaši banku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano850 %28,57 %  
nevím531,25 %17,86 %  
spíše ne212,5 %7,14 %  
zcela ano16,25 %3,57 %  

Graf

16. Zvažujete v současné době změnu banky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 18, neotázka č. 17, nevímotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1381,25 %46,43 %  
ano318,75 %10,71 %  

Graf

17. Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojenost s produkty a službami646,15 %21,43 %  
náročnost přechodu k jiné bance538,46 %17,86 %  
věrnost bance323,08 %10,71 %  
spokojenost s výší poplatků215,38 %7,14 %  
nezvažuji17,69 %3,57 %  

Graf

18. Z jakého důvodu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výše poplatků266,67 %7,14 %  
úroveň internetového bankovnictví133,33 %3,57 %  
nedostatečná nabídka produktů a služeb133,33 %3,57 %  

Graf

19. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1062,5 %35,71 %  
muž637,5 %21,43 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Nozarová, V.Spokojenost a loajalita bankovních klientů (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-a-loajalita-bank.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.