Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > SPOKOJENOST A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

SPOKOJENOST A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Vojtěch Pohludka
Šetření:12. 06. 2011 - 16. 06. 2011
Počet respondentů:22
Počet otázek (max/průměr):16 / 15.23
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:25,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:41
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento krátký průzkum všeobecné motivace a spokojenosti zaměstnanců bude sloužit k porovnání s konkrétním podnikem.

 

Předem moc děkuji z vyplnění!

Odpovědi respondentů

1. Je pro Vás důležitá příležitost k rozvoji své osobnosti v zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano940,91 %40,91 %  
ano, velmi940,91 %40,91 %  
spíše ne418,18 %18,18 %  

Graf

2. Máte u svého stávajícího zaměstnavatele možnosti k osobnímu růstu?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše žádné731,82 %31,82 %  
ano, ale minimální627,27 %27,27 %  
žádné522,73 %22,73 %  
ano, dostatečné418,18 %18,18 %  

Graf

3. Vztahy s přímým nadřízeným byste hodnotil(a) jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré1463,64 %63,64 %  
výborné418,18 %18,18 %  
spíše špatné418,18 %18,18 %  

Graf

4. Vztahy s nejvyšším vedením byste hodnotil(a) jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré1045,45 %45,45 %  
žádné vztahy nemám418,18 %18,18 %  
spíše špatné418,18 %18,18 %  
výborné418,18 %18,18 %  

Graf

5. Vztahy se svými spolupracovníky byste hodnotil(a) jako:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobré1359,09 %59,09 %  
výborné940,91 %40,91 %  

Graf

6. Hodnocení Vás a Vašich spolupracovníků nadřízeným je pro Vás?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležité1047,62 %45,45 %  
spíše důležité1047,62 %45,45 %  
spíše zbytečné14,76 %4,55 %  

Graf

7. Jste spokojen(a) s pracovním prostředím na Vašem pracovišti?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1672,73 %72,73 %  
ano, velmi522,73 %22,73 %  
ne14,55 %4,55 %  

Graf

8. Jste spokojen(a) s platem?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne836,36 %36,36 %  
spíše ano731,82 %31,82 %  
ne627,27 %27,27 %  
ano, velmi14,55 %4,55 %  

Graf

9. Bojíte se ztáty svého zaměstnání?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ne731,82 %31,82 %  
ne731,82 %31,82 %  
spíše ano627,27 %27,27 %  
ano, velmi29,09 %9,09 %  

Graf

10. Důvodem pro práci ve vašem zaměstnání jsou pro vás: (vyberte tři nejdůležitější)

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit více z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jistota zaměstnání1359,09 %59,09 %  
pracovní doba1045,45 %45,45 %  
přátelský kolektiv940,91 %40,91 %  
lepší práci jsem nenašel836,36 %36,36 %  
dobrý plat vzhledem k ostatním organizacím731,82 %31,82 %  
práce je pro mě nedelitelnou součástí života731,82 %31,82 %  
dobré vztahy s nadřízenými313,64 %13,64 %  
reputace organizace313,64 %13,64 %  
práce je pro mě hoby313,64 %13,64 %  
pracovní výzvy313,64 %13,64 %  
pracovní prostředí29,09 %9,09 %  
možnost karierního rozvoje14,55 %4,55 %  
dostávám dost zaměstnaneckých výhod14,55 %4,55 %  

Graf

11. Využívá zaměstnavatel spíše pozitivní druhy motivace (dobré pracovní podmínky, pochvala) nebo negativní druhy motivace (např. hrozba snížení platu nebo nižší pracovní pozice) ?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nic1045,45 %45,45 %  
pozitivní836,36 %36,36 %  
negativní418,18 %18,18 %  

Graf

12. Jste spokojen/a s benefity (stravenky, mobilní telefon, flexibilní pracovní doba ...)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [anootázka č. 14, spíše anootázka č. 14, spíše neotázka č. 13, neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1150 %50 %  
ne522,73 %22,73 %  
ano313,64 %13,64 %  
spíše ne313,64 %13,64 %  

Graf

13. Pokud ne, jaké Vám chybí?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

jakékoli

Nemám žádné benefity.

stravenky, flexibilní pracovní doba

stravenky, přípěvek na regeneraci

všechny

vzdělávání v rámci profese, stravenky, mobilní telefon, flexibiln pracovní doba

vzdělávání, poukázky na kulturu nebo sport

14. Jsem:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1361,9 %59,09 %  
muž838,1 %36,36 %  

Graf

15. Patřím do věkové kategorie:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20-30 let1568,18 %68,18 %  
30-40 let418,18 %18,18 %  
40-50 let313,64 %13,64 %  

Graf

16. Nejvyšší dosažené vzdělání:

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské940,91 %40,91 %  
magisterské836,36 %36,36 %  
bakalářské (Bc. i Dis.)522,73 %22,73 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pohludka, V.SPOKOJENOST A MOTIVACE ZAMĚSTNANCŮ (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-a-motivace-zames.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.