Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost a upřímnost v partnerských vztazích

Spokojenost a upřímnost v partnerských vztazích

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Barbora Pazderová
Šetření:14. 05. 2012 - 31. 05. 2012
Počet respondentů:261
Počet otázek (max/průměr):11 / 11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:75,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Jen pro zadané.

Dotazník zaměřený na partnerské vztahy. Snažíme se zjistit především to, jak jsou k sobě partneři upřímní a všeobecně spokojeni ve svém vztahu.

Průzkum je pro účely projektu do zsv.

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena21080,46 %80,46 %  
muž5119,54 %19,54 %  

Graf

2. V jakém vztahu jste se svým partnerem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze "chození"13451,34 %51,34 %  
společné soužití bez manželství - ("bydlíme spolu")8632,95 %32,95 %  
manželství4115,71 %15,71 %  

Graf

3. Jste spokojen(a) se vzhledem svého partnera?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, jsem naprosto spokojen(a)12648,28 %48,28 %  
má malé nedostatky, které mi ale příliš nevadí9636,78 %36,78 %  
něco bych změnil3312,64 %12,64 %  
nevnímám ho atraktivně51,92 %1,92 %  
nevnímám ho atrktivně10,38 %0,38 %  

Graf

4. Kolik let jste se svým partnerem?

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď (pouze nezáporná čísla).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16725,67 %25,67 %  
24918,77 %18,77 %  
3238,81 %8,81 %  
5197,28 %7,28 %  
4155,75 %5,75 %  
6134,98 %4,98 %  
0103,83 %3,83 %  
7103,83 %3,83 %  
1083,07 %3,07 %  
0.551,92 %1,92 %  
ostatní odpovědi 20
9
8
18
2.5
17
1.5
14
16
0.03
0.08
2.75
3.5
0.6
23
6.5
0.3
12
15
0.2
32
13
24
123
4216,09 %16,09 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:3.53
Minimum:0.3
Maximum:17
Variační rozpětí:16.7
Rozptyl:10.34
Směrodatná odchylka:3.22
Medián:2
Modus:1

Graf

5. Podvedl(a) jste někdy svého partnera/ku, pokud ano, přiznal(a) jste se?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nikdy jsem ho/ji nepodvedl(a)20377,78 %77,78 %  
ano, ale neřekl(a) jsem mu to4316,48 %16,48 %  
ano, a řekl(a) jsem mu to155,75 %5,75 %  

Graf

6. Mluvíte se svým partnerem/kou o věcech, které byste na něm chtěl(a) změnit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas12447,51 %47,51 %  
vždy, když mám problém10239,08 %39,08 %  
nedostatečně nebo vůbec3513,41 %13,41 %  

Graf

7. Máte pocit, že se můžete svému partnerovi/ce svěřit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano23288,89 %88,89 %  
ne2911,11 %11,11 %  

Graf

8. Lžete svému partnerovi/ce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zásadně ne13652,11 %52,11 %  
občas6725,67 %25,67 %  
občas, když je to důležité4617,62 %17,62 %  
ano, často124,6 %4,6 %  

Graf

9. Vadí-li Vám některý příbuzný nebo kamarád Vašeho partnera/ky, řeknete mu to?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano, ale jen když s daným příbuzným nebo kamarádem nemám příliš vřelý vztah9937,93 %37,93 %  
ano, vždy7729,5 %29,5 %  
ještě se mi to nestalo6524,9 %24,9 %  
ne, nikdy mu to neříkám207,66 %7,66 %  

Graf

10. Chce Váš partner/ka, abyste mu za každou cenu říkal(a) pravdu, nebo v některých případech dává přednost milosrdné lži?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ještě jsem to nezkoumal11544,06 %44,06 %  
vždy pravdu10841,38 %41,38 %  
milosrdná lež3814,56 %14,56 %  

Graf

11. Ad předchozí otázka, o Vás:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dávám přednost pravdě20578,54 %78,54 %  
preferuji milosrdnou lež5621,46 %21,46 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. V jakém vztahu jste se svým partnerem?

3. Jste spokojen(a) se vzhledem svého partnera?

4. Kolik let jste se svým partnerem?

5. Podvedl(a) jste někdy svého partnera/ku, pokud ano, přiznal(a) jste se?

6. Mluvíte se svým partnerem/kou o věcech, které byste na něm chtěl(a) změnit?

7. Máte pocit, že se můžete svému partnerovi/ce svěřit?

8. Lžete svému partnerovi/ce?

9. Vadí-li Vám některý příbuzný nebo kamarád Vašeho partnera/ky, řeknete mu to?

10. Chce Váš partner/ka, abyste mu za každou cenu říkal(a) pravdu, nebo v některých případech dává přednost milosrdné lži?

11. Ad předchozí otázka, o Vás:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. V jakém vztahu jste se svým partnerem?

3. Jste spokojen(a) se vzhledem svého partnera?

4. Kolik let jste se svým partnerem?

5. Podvedl(a) jste někdy svého partnera/ku, pokud ano, přiznal(a) jste se?

6. Mluvíte se svým partnerem/kou o věcech, které byste na něm chtěl(a) změnit?

7. Máte pocit, že se můžete svému partnerovi/ce svěřit?

8. Lžete svému partnerovi/ce?

9. Vadí-li Vám některý příbuzný nebo kamarád Vašeho partnera/ky, řeknete mu to?

10. Chce Váš partner/ka, abyste mu za každou cenu říkal(a) pravdu, nebo v některých případech dává přednost milosrdné lži?

11. Ad předchozí otázka, o Vás:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pazderová, B.Spokojenost a upřímnost v partnerských vztazích (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spokojenost-a-uprimnost-v-pa.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.