Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost se společností Česká pošta

Spokojenost se společností Česká pošta

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lukáš Kývala
Šetření:31. 10. 2015 - 10. 11. 2015
Počet respondentů:258
Počet otázek (max/průměr):22 / 22
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:84,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:02
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-3 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník je realizován v rámci předmětu Řízení jakosti A. Za každý vyplněný dotazník budeme vděční.

Odpovědi respondentů

1. Vyberte prosím Vaši věkovou kategorii:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
20 - 29 let17367,05 %67,05 %  
30 - 39 let249,3 %9,3 %  
15 - 19 let238,91 %8,91 %  
40 - 49 let197,36 %7,36 %  
50 - 59 let166,2 %6,2 %  
60 - 69 let31,16 %1,16 %  

Graf

2. Jak často využíváte služby České pošty?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
několikrát ročně13552,33 %52,33 %  
1 - 5x za měsíc10641,09 %41,09 %  
1 - 6x za týden114,26 %4,26 %  
většinou každý den62,33 %2,33 %  

Graf

3. Jak moc je pro Vás důležitá spolehlivost doručování (tzn. dopravce neztrácí zásilky/psaní)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mimořádně důležitá19073,64 %73,64 %  
důležitá6525,19 %25,19 %  
méně důležitá20,78 %0,78 %  
nedůležitá10,39 %0,39 %  

Graf

4. Jak je na tom Česká pošta se spolehlivostí (tzn. neztrácí zásilky)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře12146,9 %46,9 %  
snesitelně6424,81 %24,81 %  
výtečně5521,32 %21,32 %  
špatně186,98 %6,98 %  

Graf

5. Jak moc je pro Vás důležitá cena poštovních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležitá17467,44 %67,44 %  
mimořádně důležitá5320,54 %20,54 %  
méně důležitá3011,63 %11,63 %  
nedůležitá10,39 %0,39 %  

Graf

6. Jak je na tom Česká pošta s cenami poštovních služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snesitelně13853,49 %53,49 %  
špatně6826,36 %26,36 %  
dobře4918,99 %18,99 %  
výtečně31,16 %1,16 %  

Graf

7. Jak moc je pro Vás důležitá rychlost dodání zásilky/psaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležitá15258,91 %58,91 %  
mimořádně důležitá6324,42 %24,42 %  
méně důležitá4316,67 %16,67 %  

Graf

8. Jak je na tom Česká pošta obecně s rychlostí dodání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře11544,57 %44,57 %  
snesitelně9034,88 %34,88 %  
špatně2911,24 %11,24 %  
výtečně249,3 %9,3 %  

Graf

9. Jak moc jsou pro Vás důležití ochotní a přátelští doručovatelé zásilek/psaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležité11845,74 %45,74 %  
méně důležité9637,21 %37,21 %  
mimořádně důležité3413,18 %13,18 %  
nedůležité103,88 %3,88 %  

Graf

10. Jak je na tom Česká pošta s ochotnými a přátelskými doručovateli zásilek/psaní?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře13150,78 %50,78 %  
snesitelně8131,4 %31,4 %  
špatně3413,18 %13,18 %  
výtečně124,65 %4,65 %  

Graf

11. Jak moc je pro Vás důležité rychlé obsloužení na pobočkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležité13451,94 %51,94 %  
mimořádně důležité9235,66 %35,66 %  
méně důležité3212,4 %12,4 %  

Graf

12. Jak je na tom Česká pošta s rychlostí obsloužení na pobočkách?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snesitelně10440,31 %40,31 %  
špatně10239,53 %39,53 %  
dobře5119,77 %19,77 %  
výtečně10,39 %0,39 %  

Graf

13. Jak moc je pro Vás důležitá dostupnost a lokalita poboček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležitá15861,24 %61,24 %  
mimořádně důležitá6324,42 %24,42 %  
méně důležitá3413,18 %13,18 %  
nedůležitá31,16 %1,16 %  

Graf

14. Jak je na tom Česká pošta s dostupností a lokalitou poboček?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře14154,65 %54,65 %  
snesitelně5822,48 %22,48 %  
výtečně4718,22 %18,22 %  
špatně124,65 %4,65 %  

Graf

15. Jak moc je pro Vás důležitá volba času doručování zásilek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležitá12146,9 %46,9 %  
méně důležitá6625,58 %25,58 %  
mimořádně důležité5722,09 %22,09 %  
nedůležitá145,43 %5,43 %  

Graf

16. Jak je na tom Česká pošta s volbou času doručování zásilek?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře9536,82 %36,82 %  
snesitelně8532,95 %32,95 %  
špatně7328,29 %28,29 %  
výtečně51,94 %1,94 %  

Graf

17. Jak moc je pro Vás důležité zacházení s Vašimi zásilkami (tzn. zboží není poškozené)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
mimořádně důležité19475,19 %75,19 %  
důležité6023,26 %23,26 %  
méně důležité41,55 %1,55 %  

Graf

18. Jak je na tom Česká pošta se zacházením se zásilkami (tzn. zboží není poškozené)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře11745,35 %45,35 %  
snesitelně7529,07 %29,07 %  
špatně3714,34 %14,34 %  
výtečně2911,24 %11,24 %  

Graf

19. Jak moc je pro Vás důležitá technická vybavenost zaměstnanců a poboček (např. modernost poboček, vozů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
méně důležitá14756,98 %56,98 %  
nedůležitá5320,54 %20,54 %  
důležitá5019,38 %19,38 %  
mimořádně důležitá83,1 %3,1 %  

Graf

20. Jak je na tom Česká pošta s vybaveností zaměstnanců a poboček (např. modernost poboček, vozů)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobře14355,43 %55,43 %  
snesitelně8633,33 %33,33 %  
špatně249,3 %9,3 %  
výtečně51,94 %1,94 %  

Graf

21. Jak moc je pro Vás důležitý individuální přístup k potřebám zákazníků?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
důležitý15560,08 %60,08 %  
méně důležitý5320,54 %20,54 %  
mimořádně důležitý4015,5 %15,5 %  
nedůležitý103,88 %3,88 %  

Graf

22. Jak je na tom Česká pošta s individuálním přístupem k zákazníkům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
snesitelně11042,64 %42,64 %  
dobře9737,6 %37,6 %  
špatně4918,99 %18,99 %  
výtečně20,78 %0,78 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyberte prosím Vaši věkovou kategorii:

2. Jak často využíváte služby České pošty?

3. Jak moc je pro Vás důležitá spolehlivost doručování (tzn. dopravce neztrácí zásilky/psaní)?

4. Jak je na tom Česká pošta se spolehlivostí (tzn. neztrácí zásilky)?

5. Jak moc je pro Vás důležitá cena poštovních služeb?

6. Jak je na tom Česká pošta s cenami poštovních služeb?

7. Jak moc je pro Vás důležitá rychlost dodání zásilky/psaní?

8. Jak je na tom Česká pošta obecně s rychlostí dodání?

9. Jak moc jsou pro Vás důležití ochotní a přátelští doručovatelé zásilek/psaní?

10. Jak je na tom Česká pošta s ochotnými a přátelskými doručovateli zásilek/psaní?

11. Jak moc je pro Vás důležité rychlé obsloužení na pobočkách?

12. Jak je na tom Česká pošta s rychlostí obsloužení na pobočkách?

13. Jak moc je pro Vás důležitá dostupnost a lokalita poboček?

14. Jak je na tom Česká pošta s dostupností a lokalitou poboček?

15. Jak moc je pro Vás důležitá volba času doručování zásilek?

16. Jak je na tom Česká pošta s volbou času doručování zásilek?

17. Jak moc je pro Vás důležité zacházení s Vašimi zásilkami (tzn. zboží není poškozené)?

18. Jak je na tom Česká pošta se zacházením se zásilkami (tzn. zboží není poškozené)?

19. Jak moc je pro Vás důležitá technická vybavenost zaměstnanců a poboček (např. modernost poboček, vozů)?

20. Jak je na tom Česká pošta s vybaveností zaměstnanců a poboček (např. modernost poboček, vozů)?

21. Jak moc je pro Vás důležitý individuální přístup k potřebám zákazníků?

22. Jak je na tom Česká pošta s individuálním přístupem k zákazníkům?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyberte prosím Vaši věkovou kategorii:

2. Jak často využíváte služby České pošty?

3. Jak moc je pro Vás důležitá spolehlivost doručování (tzn. dopravce neztrácí zásilky/psaní)?

4. Jak je na tom Česká pošta se spolehlivostí (tzn. neztrácí zásilky)?

5. Jak moc je pro Vás důležitá cena poštovních služeb?

6. Jak je na tom Česká pošta s cenami poštovních služeb?

7. Jak moc je pro Vás důležitá rychlost dodání zásilky/psaní?

8. Jak je na tom Česká pošta obecně s rychlostí dodání?

9. Jak moc jsou pro Vás důležití ochotní a přátelští doručovatelé zásilek/psaní?

10. Jak je na tom Česká pošta s ochotnými a přátelskými doručovateli zásilek/psaní?

11. Jak moc je pro Vás důležité rychlé obsloužení na pobočkách?

12. Jak je na tom Česká pošta s rychlostí obsloužení na pobočkách?

13. Jak moc je pro Vás důležitá dostupnost a lokalita poboček?

14. Jak je na tom Česká pošta s dostupností a lokalitou poboček?

15. Jak moc je pro Vás důležitá volba času doručování zásilek?

16. Jak je na tom Česká pošta s volbou času doručování zásilek?

17. Jak moc je pro Vás důležité zacházení s Vašimi zásilkami (tzn. zboží není poškozené)?

18. Jak je na tom Česká pošta se zacházením se zásilkami (tzn. zboží není poškozené)?

19. Jak moc je pro Vás důležitá technická vybavenost zaměstnanců a poboček (např. modernost poboček, vozů)?

20. Jak je na tom Česká pošta s vybaveností zaměstnanců a poboček (např. modernost poboček, vozů)?

21. Jak moc je pro Vás důležitý individuální přístup k potřebám zákazníků?

22. Jak je na tom Česká pošta s individuálním přístupem k zákazníkům?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Kývala, L.Spokojenost se společností Česká pošta (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spokojenost-ceska-posta.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.