Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost cestujících vlakem

Spokojenost cestujících vlakem

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:monika pálková
Šetření:02. 01. 2014 - 09. 01. 2014
Počet respondentů:151
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.00:57
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Vážení respondenti,

studuji SPŠS a OA v Kladně a ráda bych vás poprosila o vyplnění následujícího dotazníku, který bude sloužit k vypracování mé maturitní práce.

Dotazník se týká železniční dopravy.

 

Předem vám děkuji za váš strávený čas.

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Z možností vyberte hodící se odpověď

Odpovědi respondentů

1. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena11173,51 %73,51 %  
muž4026,49 %26,49 %  

Graf

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 2610972,19 %72,19 %  
27 - 504127,15 %27,15 %  
50 a víc10,66 %0,66 %  

Graf

3. Používáte ke své přepravě vlak?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano14294,04 %94,04 %  
ne95,96 %5,96 %  

Graf

4. Kam vlakem cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výlety6543,05 %43,05 %  
škola6543,05 %43,05 %  
práce2113,91 %13,91 %  

Graf

5. Jak často vlakem cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
občas10569,54 %69,54 %  
denně2617,22 %17,22 %  
skoro vůbec2013,25 %13,25 %  

Graf

6. Kolik času vám cesta zabere?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více11274,17 %74,17 %  
30 min3019,87 %19,87 %  
10 min95,96 %5,96 %  

Graf

7. Jste spokojeni se zařízením vlakových stanic a nádraží?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
průměrně7750,99 %50,99 %  
ne5234,44 %34,44 %  
ano2214,57 %14,57 %  

Graf

8. Je zařízení toalet ve vlaku dostačující?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8958,94 %58,94 %  
průměrně3825,17 %25,17 %  
ano2415,89 %15,89 %  

Graf

9. Myslíte si, že cena jízdného je relevantní k poskytovaným službám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne8052,98 %52,98 %  
průměrně3925,83 %25,83 %  
ano3221,19 %21,19 %  

Graf

10. Když vlakem cestujete, víte, jakou společností?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano13488,74 %88,74 %  
ne1711,26 %11,26 %  

Graf

11. Znáte některé zahraniční společnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8958,94 %58,94 %  
ne6241,06 %41,06 %  

Graf

12. Přijdou vám zahraniční dopravci kvalitnější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9160,26 %60,26 %  
netuším4932,45 %32,45 %  
ne117,28 %7,28 %  

Graf

13. Myslíte si, že se prolomuje monopol Českých drah?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8656,95 %56,95 %  
ne6543,05 %43,05 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

11. Znáte některé zahraniční společnosti?

  • odpověď ano:
    • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi ne na otázku 12. Přijdou vám zahraniční dopravci kvalitnější?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Používáte ke své přepravě vlak?

4. Kam vlakem cestujete?

5. Jak často vlakem cestujete?

6. Kolik času vám cesta zabere?

7. Jste spokojeni se zařízením vlakových stanic a nádraží?

8. Je zařízení toalet ve vlaku dostačující?

9. Myslíte si, že cena jízdného je relevantní k poskytovaným službám?

10. Když vlakem cestujete, víte, jakou společností?

11. Znáte některé zahraniční společnosti?

12. Přijdou vám zahraniční dopravci kvalitnější?

13. Myslíte si, že se prolomuje monopol Českých drah?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakého jste pohlaví?

2. Do jaké věkové skupiny patříte?

3. Používáte ke své přepravě vlak?

4. Kam vlakem cestujete?

5. Jak často vlakem cestujete?

6. Kolik času vám cesta zabere?

7. Jste spokojeni se zařízením vlakových stanic a nádraží?

8. Je zařízení toalet ve vlaku dostačující?

9. Myslíte si, že cena jízdného je relevantní k poskytovaným službám?

10. Když vlakem cestujete, víte, jakou společností?

11. Znáte některé zahraniční společnosti?

12. Přijdou vám zahraniční dopravci kvalitnější?

13. Myslíte si, že se prolomuje monopol Českých drah?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

pálková, m.Spokojenost cestujících vlakem (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spokojenost-cestujicich-vlak.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.