Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > spokojenost návštěvníků v Kutné Hoře

spokojenost návštěvníků v Kutné Hoře

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Dojáčková
Šetření:05. 01. 2014 - 12. 01. 2014
Počet respondentů:8
Počet otázek (max/průměr):18 / 18
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:21
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Milí respodenti, cílem mého dotazíku je spokojenost návštěvníků v Kutné Hoře. Slouží ke zkvalitnění služeb, popřípadě rozšíření o služby nové. Velice si vážím času, který vyplňováním dotazníku strávite. 

Odpovědi respondentů

1. Jakým dopravním prostředkem jste se do Kutné Hory dostal/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuálně vlakem450 %50 %  
individuálně autobusem337,5 %37,5 %  
individuálně autem112,5 %12,5 %  

Graf

2. Byl Váš výlet organizovaný?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
individuální787,5 %87,5 %  
ano, s cestovní kanceláří112,5 %12,5 %  

Graf

3. Kolik času jste v Kutné Hoře strávil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pouze 1 den450 %50 %  
déle než víkend337,5 %37,5 %  
víkendový pobyt112,5 %12,5 %  

Graf

4. S kým jste Kutnou Horu navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jiné450 %50 %  
s partnerem/ partnerkou225 %25 %  
s rodinou225 %25 %  

Graf

5. Kolikrát jste Kutnou Horu navštívil/a?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dvakrát až třikrát337,5 %37,5 %  
jedenkrát337,5 %37,5 %  
třikrát a více225 %25 %  

Graf

6. Jaké byly hlavní důvody Vaší návštěvy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
kulturní památky (UNESCO)8100 %100 %  

Graf

7. Využil jste prohlídku stříbrných dolů na Hrádku?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne, nemám v úmyslu je navštívit337,5 %37,5 %  
ano337,5 %37,5 %  
ne, ale chystám se225 %25 %  

Graf

8. Kterou památkou jste byl okouzlen nejvíce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Chrámem sv. Barbory337,5 %37,5 %  
Hřbitovním kostelem Všech svatých s kostnicí337,5 %37,5 %  
Vlašským dvorem112,5 %12,5 %  
Chrámem na Nanebevzetí Panny Marie112,5 %12,5 %  

Graf

9. Myslíte si, že vstupy do památek v Kutné Hoře jsou předražené?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne675 %75 %  
nevím225 %25 %  

Graf

10. Co vnímáte jako hlavní nedostatky v Kutné Hoře?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
značení a dostupnost turistických památek450 %50 %  
kvalita infrastruktury337,5 %37,5 %  
úroveň informačních center112,5 %12,5 %  

Graf

11. V jakých oblastech vnímáte největší potenciál ke zkvalitnění služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
značení turistických tabulí ve více jazycích225 %25 %  
možnosti využití prohlídky v cizích jazycích225 %25 %  
úroveň ubytovacích a restaurační zařízení225 %25 %  
úroveň informačních center225 %25 %  

Graf

12. Hodláte Kutnou Horu opět navštívit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nejsem si jistý/á450 %50 %  
ano450 %50 %  

Graf

13. Doporučil/a byste návštěvu Kutné Hory svým přátelům?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano787,5 %87,5 %  
ne112,5 %12,5 %  

Graf

14. Navštívil jste někdy Český Krumlov?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano562,5 %62,5 %  
ne337,5 %37,5 %  

Graf

15. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
0- 19 let450 %50 %  
20- 39 let337,5 %37,5 %  
40- 59 let112,5 %12,5 %  

Graf

16. Co v současné době děláte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
studuji675 %75 %  
pracuji225 %25 %  

Graf

17. V jakém kraji žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hlavní město Praha337,5 %37,5 %  
Středočeský kraj - Praha225 %25 %  
Zlínský225 %25 %  
Liberecký112,5 %12,5 %  

Graf

18. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
středoškolské s maturitou562,5 %62,5 %  
vysokoškolské225 %25 %  
základní112,5 %12,5 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (77,6 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dojáčková, K.spokojenost návštěvníků v Kutné Hoře (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spokojenost-navstevniku-v-ku.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.