Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost neslyšících klientů se službami průvodce

Spokojenost neslyšících klientů se službami průvodce

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Matějovicová
Šetření:14. 04. 2016 - 01. 05. 2016
Počet respondentů:54
Počet otázek (max/průměr):21 / 9.02
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:61,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:26
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který bude součástí mé bakalářské práce. Jsem studentkou Vysoké školy obchodní v Praze, kde studuji obor Průvodcovská činnost.

Dotazník je určen pouze osobám s postižením sluchu.

Dotazník je anonymní a bude využit pouze pro účely mé bakalářské práce.

Velmi děkuji za ochotu a Váš čas

Odpovědi respondentů

1. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Pracující2953,7 %53,7 %  
Student1324,07 %24,07 %  
Důchodce47,41 %7,41 %  
Na mateřské/rodičovské dovolené47,41 %7,41 %  
Nezaměstnaný47,41 %7,41 %  

Graf

2. Cestujete rádi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5194,44 %94,44 %  
Ne35,56 %5,56 %  

Graf

3. Vaší formou komunikace je:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Mluvená řečotázka č. 4, Znakový jazykotázka č. 12].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Mluvená řeč2750 %50 %  
Znakový jazyk2750 %50 %  

Graf

4. Využili jste někdy služeb průvodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, 1xotázka č. 6, Ano, vícekrátotázka č. 6, Nikdyotázka č. 5].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vícekrát1760,71 %31,48 %  
Nikdy725 %12,96 %  
Ano, 1x414,29 %7,41 %  

Graf

5. Pokud ne, máte zájem o průvodcovské služby (při cestování, prohlídce hradu a památek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 20].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne571,43 %9,26 %  
Ano228,57 %3,7 %  

Graf

6. Potřebovali jste upravit řeč (zpomalit rychlost, lépe artikulovat, mluvit více nahlas)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1361,9 %24,07 %  
Ne838,1 %14,81 %  

Graf

7. Pokud ano, informovali jste o tom průvodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1285,71 %22,22 %  
Ne214,29 %3,7 %  

Graf

8. Vyhověl průvodce Vašim požadavkům a přizpůsobil Vám výklad (podávání informací)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano872,73 %14,81 %  
Ne327,27 %5,56 %  

Graf

9. Jakým způsobem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Upravil svůj projev (rychlost, hlasitost, výslovnost)675 %11,11 %  
Změnil svoji pozici, aby Vám usnadnil komunikaci (postavil se do lepšího světla, postavil se na vyšší místo, umožnil Vám lepší výhled)337,5 %5,56 %  
Doplnil výklad tištěným materiálem (text, obrazový materiál)112,5 %1,85 %  

Graf

10. Byli jste spokojeni se službami průvodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 11, Spíše anootázka č. 20, Spíše neotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1152,38 %20,37 %  
Ano628,57 %11,11 %  
Spíše ne314,29 %5,56 %  
Ne14,76 %1,85 %  

Graf

11. Pokud jste nebyli spokojeni se službami průvodce, uveďte důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyhovující forma výkladu (nerozuměli jste, průvodce mluvil potichu)4100 %7,41 %  
Nevyhovující osobnost průvodce (neochotný, nesympatický)125 %1,85 %  
je nás hodně, nevěnuje se mi individuálně. se Znakovým jazykem by už nemusel, rozumněla bych mu i v houfu lidí.125 %1,85 %  

Graf

12. Využili jste někdy služeb průvodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, 1xotázka č. 14, Ano, vícekrátotázka č. 14, Nikdyotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nikdy1760,71 %31,48 %  
Ano, vícekrát725 %12,96 %  
Ano, 1x414,29 %7,41 %  

Graf

13. Pokud ne, máte zájem o průvodcovské služby (při cestování, prohlídce hradu a památek)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano1794,44 %31,48 %  
Ne15,56 %1,85 %  

Graf

14. Byl průvodce předem informován o tom, že komunikujete znakovým jazykem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 15, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano758,33 %12,96 %  
Ne541,67 %9,26 %  

Graf

15. Pokud ano, jakou formou byl výklad připraven?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výklad byl tlumočen profesionálním tlumočníkem457,14 %7,41 %  
Tištěná forma (prospekt s popisem památek, předmětů, trasy)228,57 %3,7 %  
Průvodce sám podával výklad ve znakovém jazyce114,29 %1,85 %  

Graf

16. Byly Vám informace podávany formou, které jste rozuměli?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano758,33 %12,96 %  
Ne541,67 %9,26 %  

Graf

17. Snažil se průvodce vyjjít vstříc Vašim komunikačním možnostem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano866,67 %14,81 %  
Ne433,33 %7,41 %  

Graf

18. Byli jste spokojeni se službami průvodce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 20, Neotázka č. 19, Spíše anootázka č. 20, Spíše neotázka č. 19].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano872,73 %14,81 %  
Ne218,18 %3,7 %  
Spíše ne19,09 %1,85 %  

Graf

19. Pokud jste nebyli spokojeni se službami průvodce, uveďte důvod:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí nebo dopsat nějakou vlastní (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevyhovující forma výkladu (nerozuměli jste)3100 %5,56 %  
Nevyhovující osobnost průvodce (neochotný, nesympatický)133,33 %1,85 %  

Graf

20. Vaše pohlaví:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena3157,41 %57,41 %  
Muž2342,59 %42,59 %  

Graf

21. Váš věk:

Povinná otázka, respondent musel napsat číselnou odpověď.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2659,26 %9,26 %  
2359,26 %9,26 %  
2747,41 %7,41 %  
2447,41 %7,41 %  
3535,56 %5,56 %  
2935,56 %5,56 %  
5523,7 %3,7 %  
5423,7 %3,7 %  
3323,7 %3,7 %  
2023,7 %3,7 %  
ostatní odpovědi 22
72
21
70
16
25
15
9
36
63
19
58
42
67
48
52
45
53
38
28
31
2240,74 %40,74 %

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:33.02
Minimum:16
Maximum:67
Variační rozpětí:51
Rozptyl:170.43
Směrodatná odchylka:13.05
Medián:27
Modus:26

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Matějovicová, P.Spokojenost neslyšících klientů se službami průvodce (výsledky průzkumu), 2016. Dostupné online na https://spokojenost-neslysicich-klie.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.