Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost občanů s úředníky

Spokojenost občanů s úředníky

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michaela Šulová
Šetření:27. 08. 2015 - 10. 09. 2015
Počet respondentů:42
Počet otázek (max/průměr):4 / 4
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69,4 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:17
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem dotazníku je zjistit spokojenost občanů s úředníky při běžných návštěvách jaýchkoliv úřadů v České republice. Určen je jak pro občany navštěvující úřady k vyřízení svých osobních záležitostí, tak pro právnické osoby docházející na úřady k vyřízení svých pracovních záležitosí (zakázek).

Odpovědi respondentů

1. Na úřad docházím průměrně:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1x ročně a méně1433,33 %33,33 %  
1x pololetí1228,57 %28,57 %  
Častěji jak 1x měsíčně1126,19 %26,19 %  
1x měsíčně511,9 %11,9 %  

Graf

2. Z důvodu:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
osobního2969,05 %69,05 %  
profesního1330,95 %30,95 %  

Graf

3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):

Nepovinná otázka, respondent se mohl u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „0”, „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
chování úředníka2.3811.474
odborná znalost2.3571.849
vstřícnost2.3331.794
rychlost práce2.6672.175
plnění svých povinností v rámci pravomocí2.0952.515
výkon práce úředníka jako služby veřejnosti2.5711.959
ochota2.5711.769
objektivnost2.0712.019
schopnost komunikace2.191.821
poučení občana ze strany úředníka2.6671.698
úrověň českého jazyka21.524
úprava písemností2.191.868

Graf

4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
ochotný2.3571.468
vstřícný2.4051.336
příjemný2.51.536
rychlý2.6191.664
profesionální2.2141.311
slušný1.9521.379
hrubý3.9521.617
urážlivý4.1671.472
komunikativní2.2381.086
povýšený3.2621.86
neupravený3.8811.581

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 2 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):

 • odpověď chování úředníka=1:
  • 3x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochota=1 na otázku 3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):
 • odpověď schopnost komunikace=1:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochota=1 na otázku 3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi vstřícný=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
 • odpověď úrověň českého jazyka=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi úprava písemností=1 na otázku 3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochotný=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vstřícný=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
 • odpověď vstřícnost=1:
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochota=1 na otázku 3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):
  • 2.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi rychlost práce=1 na otázku 3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi chování úředníka=1 na otázku 3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):

4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):

 • odpověď ochotný=1:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi vstřícný=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
 • odpověď slušný=1:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi profesionální=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi objektivnost=1 na otázku 3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochotný=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi vstřícný=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
 • odpověď urážlivý=5:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi hrubý=5 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi slušný=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochotný=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi profesionální=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi objektivnost=2 na otázku 3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi vstřícný=1 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
 • odpověď vstřícný=2:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochotný=2 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):
 • odpověď vstřícný=3:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi ochotný=3 na otázku 4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Na úřad docházím průměrně:

2. Z důvodu:

3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):

4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Na úřad docházím průměrně:

2. Z důvodu:

3. Spokojenost s úředníky (známkování jako ve škole, 0-nedokážu posoudit):

4. Stalo se mi někdy, že úředník byl (1-vždy, 2-často, 3-občas, 4-výjimečně, 5-nikdy):

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Šulová, M.Spokojenost občanů s úředníky (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spokojenost-obcanu-s-urednik.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.