Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost obyvatel Jihlavy s volnočasovými aktivitami

Spokojenost obyvatel Jihlavy s volnočasovými aktivitami

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Petra Dolejší
Šetření:05. 04. 2015 - 19. 04. 2015
Počet respondentů:48
Počet otázek (max/průměr):10 / 9.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:69 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:36
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Odpovědi respondentů

1. Vyplňte pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3572,92 %72,92 %  
muž1327,08 %27,08 %  

Graf

2. Vyplňte věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 253368,75 %68,75 %  
26 - 401122,92 %22,92 %  
41 - 6048,33 %8,33 %  

Graf

3. Vyplňte Váš aktuální statut

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec2960,42 %60,42 %  
student1837,5 %37,5 %  
nezaměstnaný12,08 %2,08 %  

Graf

4. Jste obyvatel Jihlavy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano2960,42 %60,42 %  
přechodně1225 %25 %  
ne714,58 %14,58 %  

Graf

5. Kolik času v průměru týdně věnujete volnočasovým aktivitám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2x - 3x týdně1939,58 %39,58 %  
jednou týdně1327,08 %27,08 %  
4x - 6x týdně1225 %25 %  
denně48,33 %8,33 %  

Graf

6. S kým vykonáváte volnočasové aktivity?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s přáteli2858,33 %58,33 %  
s rodinou1429,17 %29,17 %  
sám(a)612,5 %12,5 %  

Graf

7. Kolik peněz týdně jste ochotni investovat do volnočasových aktivit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
301 - 500 Kč1939,58 %39,58 %  
0 - 300 Kč1531,25 %31,25 %  
501 - 1000 Kč816,67 %16,67 %  
1001 - 5000 Kč48,33 %8,33 %  
5001 Kč a více24,17 %4,17 %  

Graf

8. Jak jste spokojeni s volnočasovými aktivitami v Jihlavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jsem spokojen (a)3164,58 %64,58 %  
jsem nespokojen (a)1735,42 %35,42 %  

Graf

9. Jaké volnočasové aktivity v Jihlavě vykonáváte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí (min. 1).

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
návštěva kin, divadel, galerií, muzeí, zoo3777,08 %77,08 %  
kulturní akce (koncerty, festivaly, apod.)3266,67 %66,67 %  
cyklostezky, cyklotrasy, inline stezky, běžecké trasy3062,5 %62,5 %  
fintess centra1837,5 %37,5 %  
sportovní zařízení (zimní stadion, fotbalový stadion)1837,5 %37,5 %  
jiné1327,08 %27,08 %  
návštěva historických památek1122,92 %22,92 %  

Graf

10. Jaké volnočasové aktivity Vám v Jihlavě chybí? (konkrétně)

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

venkovní hřište pro sportovní účely, bezplatné

.

adrenalínové sporty

Aktivity s detmi

golf

Koncerty

Koncerty, párty

koncerty, výstavy, celkový nezájem místních navštěvovat uspořádané akce

kulturní vyžití pro mladé

lepší a včasnější prezentace akcí z okolí Jihlavy.

NEchybí

nic

Park pro psy

Uvítala bych více kulturních akcí pro mladé občany.

Více hudebních akcí, rozhodně mi letos budou chybět čtvrtky v pivovaru Ježek!

Více koncertů, trhů, divadelnich představení divadel z jiných měst.

Více kulturních akcí, zvláště pro mladé lidi.

více kultury - divadla, festivaly, koncerty

více otevřených "kroužků" pro dospělé - kam si můžete jen tak přijít zatvořit (cokoli), pak taky prostor pro rodiče s dětmi, když je venku hnusně a nechcete sedět doma;

Všechno co v Jihlavě není

Workoutové hřiště. Ale prý je to na dobré cestě

Workoutové venkovní hřiště

žádné

živá hudba, kulturní akce na máměstí

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Vyplňte Váš aktuální statut

  • odpověď zaměstnanec:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi 26 - 40 na otázku 2. Vyplňte věk

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vyplňte pohlaví

2. Vyplňte věk

3. Vyplňte Váš aktuální statut

4. Jste obyvatel Jihlavy?

5. Kolik času v průměru týdně věnujete volnočasovým aktivitám?

6. S kým vykonáváte volnočasové aktivity?

7. Kolik peněz týdně jste ochotni investovat do volnočasových aktivit?

8. Jak jste spokojeni s volnočasovými aktivitami v Jihlavě?

9. Jaké volnočasové aktivity v Jihlavě vykonáváte?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vyplňte pohlaví

2. Vyplňte věk

3. Vyplňte Váš aktuální statut

4. Jste obyvatel Jihlavy?

5. Kolik času v průměru týdně věnujete volnočasovým aktivitám?

6. S kým vykonáváte volnočasové aktivity?

7. Kolik peněz týdně jste ochotni investovat do volnočasových aktivit?

8. Jak jste spokojeni s volnočasovými aktivitami v Jihlavě?

9. Jaké volnočasové aktivity v Jihlavě vykonáváte?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Dolejší, P.Spokojenost obyvatel Jihlavy s volnočasovými aktivitami (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spokojenost-obyvatel-jihlavy.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.