Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost obyvatel s životem v ČR

Spokojenost obyvatel s životem v ČR

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Knioková
Šetření:01. 12. 2010 - 04. 12. 2010
Počet respondentů:82
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.38
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:88,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:40
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Cílem tohoto dotazníku je zjistit, jak jsou lidé spokojeni s životem v České republice. Výsledky dotazníku budou veřejně dostupné na serveru vyplnto.cz. Vyplňování Vám zabere maximálně 5 minut. Mnohokrát děkuji za čas, který mi věnujete.

Odpovědi respondentů

1. Líbí se mi město, ve kterém žiji?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím5263,41 %63,41 %  
spíše souhlasím2530,49 %30,49 %  
spíše nesouhlasím33,66 %3,66 %  
nesouhlasím11,22 %1,22 %  
nevím11,22 %1,22 %  

Graf

2. V ČR se cítím bezpečně?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3239,02 %39,02 %  
souhlasím2328,05 %28,05 %  
nevím1417,07 %17,07 %  
spíše nesouhlasím1214,63 %14,63 %  
nesouhlasím11,22 %1,22 %  

Graf

3. Jsem spokojen/a s politickou situací v ČR.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3340,24 %40,24 %  
nesouhlasím3340,24 %40,24 %  
spíše souhlasím78,54 %8,54 %  
souhlasím56,1 %6,1 %  
nevím44,88 %4,88 %  

Graf

4. Jsem spokojen/a s lékařskou péčí v ČR.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3846,34 %46,34 %  
spíše nesouhlasím2125,61 %25,61 %  
nevím910,98 %10,98 %  
nesouhlasím910,98 %10,98 %  
souhlasím56,1 %6,1 %  

Graf

5. Jsem spokojen/a s platovými podmínkami v ČR.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše nesouhlasím3036,59 %36,59 %  
spíše souhlasím1923,17 %23,17 %  
nesouhlasím1923,17 %23,17 %  
nevím1113,41 %13,41 %  
souhlasím33,66 %3,66 %  

Graf

6. Jsem spokojen se školstvím v ČR.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3643,9 %43,9 %  
spíše nesouhlasím2834,15 %34,15 %  
nesouhlasím910,98 %10,98 %  
nevím67,32 %7,32 %  
souhlasím33,66 %3,66 %  

Graf

7. Jsem spokojen/a s kvalitou svého života.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3846,34 %46,34 %  
souhlasím2328,05 %28,05 %  
spíše nesouhlasím1012,2 %12,2 %  
nevím89,76 %9,76 %  
nesouhlasím33,66 %3,66 %  

Graf

8. Chtěl/a bych žít v jiné zemi.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, NEVÍMotázka č. 10, NEotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3137,8 %37,8 %  
NEVÍM2732,93 %32,93 %  
NE2429,27 %29,27 %  

Graf

9. Uveďte v jakém zemi byste chtěl/a žít?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Itálie516,13 %6,1 %  
USA412,9 %4,88 %  
Německo26,45 %2,44 %  
Kanada26,45 %2,44 %  
Finsko, Švédsko13,23 %1,22 %  
Velká Británie13,23 %1,22 %  
To bys chtěla vědět, co?13,23 %1,22 %  
Španělsko13,23 %1,22 %  
Dominikánská republika13,23 %1,22 %  
Anglie nebo BENELUX13,23 %1,22 %  
ostatní odpovědi Japonsko
Rakousko
Švýcarsko
Irsko, Nizozemi
USA baby
někde, kde si ještě váží svobody a funguje trh
Francie, Anglie, Amerika
Švédsko
Španělsko, Švýcarsko, Británie, Belgie, Dánsko
Kanada, Švédsko
Švédsko,Švýcarsko..
Austrálie
1238,71 %14,63 % 

Graf

10. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena4858,54 %58,54 %  
muž3441,46 %41,46 %  

Graf

11. Jsem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student VŠ4352,44 %52,44 %  
Zaměstnanec1821,95 %21,95 %  
Student SŠ1012,2 %12,2 %  
OSVČ89,76 %9,76 %  
Nezaměstnaný33,66 %3,66 %  

Graf

12. Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 25 let5971,95 %71,95 %  
36 - 451012,2 %12,2 %  
méně jak 1856,1 %6,1 %  
26 - 3556,1 %6,1 %  
56 a více22,44 %2,44 %  
46 - 5511,22 %1,22 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

10. Jsem

  • odpověď žena:
    • 1.7x vetší pravděpodobnost při odpovědi Student SŠ na otázku 11. Jsem
    • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi spíše nesouhlasím na otázku 2. V ČR se cítím bezpečně?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Líbí se mi město, ve kterém žiji?

2. V ČR se cítím bezpečně?

3. Jsem spokojen/a s politickou situací v ČR.

4. Jsem spokojen/a s lékařskou péčí v ČR.

5. Jsem spokojen/a s platovými podmínkami v ČR.

6. Jsem spokojen se školstvím v ČR.

7. Jsem spokojen/a s kvalitou svého života.

8. Chtěl/a bych žít v jiné zemi.

10. Jsem

11. Jsem

12. Váš věk

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Líbí se mi město, ve kterém žiji?

2. V ČR se cítím bezpečně?

3. Jsem spokojen/a s politickou situací v ČR.

4. Jsem spokojen/a s lékařskou péčí v ČR.

5. Jsem spokojen/a s platovými podmínkami v ČR.

6. Jsem spokojen se školstvím v ČR.

7. Jsem spokojen/a s kvalitou svého života.

8. Chtěl/a bych žít v jiné zemi.

10. Jsem

11. Jsem

12. Váš věk

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Citace

Knioková, V.Spokojenost obyvatel s životem v ČR (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spokojenost-obyvatel.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.