Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost pacientů s nemocničními zařízeními Moravskoslezského kraje

Spokojenost pacientů s nemocničními zařízeními Moravskoslezského kraje

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ondřej Ševčík
Šetření:29. 10. 2013 - 04. 11. 2013
Počet respondentů:109
Počet otázek (max/průměr):19 / 13.5
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:63,9 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:47
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studenti oboru Marketing a obchod Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava.

Chtěli bychom Vás požádat o vyplnění anonymního dotazníku, který nám poslouží k získání podkladů pro zpracování našeho semestrálního projektu do předmětu Marketingový výzkum A. Pomůžete nám tím zjistit spokojenost občanů s nemocničním vybavením.

Dotazník je určen pouze pro osoby starší 18 let.

 

Děkujeme za Váš čas a přejeme příjemný den.

Odpovědi respondentů

1. Žijete v Moravskoslezském kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 2, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9082,57 %82,57 %  
Ne1917,43 %17,43 %  

Graf

2. Využil/a jste někdy jakýchkoli služeb nemocničního zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 3, Ne → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano8190 %74,31 %  
Ne910 %8,26 %  

Graf

3. Jak jste spokojeni s dopravní dostupností nemocnic? Zakroužkujte jednu odpověď.

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a3846,34 %34,86 %  
Spíše spokojen/a2530,49 %22,94 %  
Velmi spokojen/a910,98 %8,26 %  
Nespokojen/a910,98 %8,26 %  
Velmi nespokojen/a11,22 %0,92 %  

Graf

4. Jak se orientujete v prostředí nemocničního zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
S malými obtížemi5567,07 %50,46 %  
S většími obtížemi1518,29 %13,76 %  
Rychle, bez problému89,76 %7,34 %  
Velmi špatně44,88 %3,67 %  

Graf

5. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou zdravotnického zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a4150 %37,61 %  
Spíše spokojen/a2125,61 %19,27 %  
Velmi spokojen/a1214,63 %11,01 %  
Nespokojen/a67,32 %5,5 %  
Velmi nespokojen/a22,44 %1,83 %  

Graf

6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?

Zvolte Vámi zvolenou odpověď na škále 1 – velmi spokojen, 2 – spokojen, 3 – spíše spokojen, 4 – spíše nespokojen, 5 – nespokojen, 6 – velmi nespokojen, 0 – nemohu posoudit.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

7. Byl/a jste někdy odkázán/a z odborného pracoviště na jiné z důvodu nedostatku zdravotnického vybavení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne6175,31 %55,96 %  
Ano2024,69 %18,35 %  

Graf

8. Upřednostňujete spíše soukromá zdravotnická zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 9, Neotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5870,73 %53,21 %  
Ano2429,27 %22,02 %  

Graf

9. Z jakého důvodu navštěvujete soukromá zdravotnická zařízení?

zvolte jednu nebo více odpovědí

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Lepší kvalita služeb1982,61 %17,43 %  
Individuální přístup1669,57 %14,68 %  
Lepší kvalita vybavení1565,22 %13,76 %  
Příjemné prostředí1460,87 %12,84 %  
Prestiž521,74 %4,59 %  
Lepší dopravní dostupnost313,04 %2,75 %  

Graf

10. Jak důležité je pro Vás současné vybavení nemocnic?

Vyberte jednu odpověď na škále 1 – velmi důležité, 2 – důležité, 3 – spíše důležité, 4 – spíše nedůležité, 5 – nedůležité, 6 – velmi nedůležité, 0 – nemohu posoudit.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Máte důvěru k zdravotnímu personálu, který Vás ošetřuje?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano5264,2 %47,71 %  
Spíše ne1619,75 %14,68 %  
Ano1214,81 %11,01 %  
Ne11,23 %0,92 %  

Graf

12. Jak jste spokojen/a s:

Vyberte ke každé položce jednu odpověď na škále 1 – spokojen/a, 2 – spíše spokojen/a, 3 – spíše nespokojen/a, 4 – nespokojen/a, 0 – nemohu posoudit.

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

13. Byl/a jste již někdy hospitalizován v nemocnici? (přes noc na lůžku)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 16].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5465,85 %49,54 %  
Ne2834,15 %25,69 %  

Graf

14. Byl/a jste spokojen/a se stravováním?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1934,55 %17,43 %  
Spíše ano1425,45 %12,84 %  
Ne1221,82 %11,01 %  
Nemohu posoudit59,09 %4,59 %  
Ano59,09 %4,59 %  

Graf

15. Jak jste byl/a spokojen/a s noclehem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a1935,19 %17,43 %  
Spokojen/a1731,48 %15,6 %  
Nespokojen/a1425,93 %12,84 %  
Velmi spokojen/a35,56 %2,75 %  
Velmi nespokojen/a11,85 %0,92 %  

Graf

16. Zdají se Vám poplatky u lékaře adekvátní poskytovaným službám?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne5365,43 %48,62 %  
Ano2834,57 %25,69 %  

Graf

17. Jakého jste pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena5264,2 %47,71 %  
Muž2935,8 %26,61 %  

Graf

18. Do jaké věkové kategorie spadáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
18 – 30 let7187,65 %65,14 %  
31 – 40 let56,17 %4,59 %  
41 – 60 let44,94 %3,67 %  
61 a více let11,23 %0,92 %  

Graf

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Střední s maturitou5668,29 %51,38 %  
Vysokoškolské1417,07 %12,84 %  
Střední bez maturity78,54 %6,42 %  
Vyšší odborné44,88 %3,67 %  
Základní11,22 %0,92 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 8 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

4. Jak se orientujete v prostředí nemocničního zařízení?

 • odpověď S malými obtížemi:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ordinace=1 na otázku 6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?

6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?

 • odpověď Společenská místnost=0:
  • 5.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lůžkové oddělení=0 na otázku 6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?

7. Byl/a jste někdy odkázán/a z odborného pracoviště na jiné z důvodu nedostatku zdravotnického vybavení?

 • odpověď Ne:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ordinace=1 na otázku 6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi poskytnutými informacemi lékařem=1 na otázku 12. Jak jste spokojen/a s:

8. Upřednostňujete spíše soukromá zdravotnická zařízení?

 • odpověď Ano:
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Individuální přístup na otázku 9. Z jakého důvodu navštěvujete soukromá zdravotnická zařízení?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lepší kvalita služeb na otázku 9. Z jakého důvodu navštěvujete soukromá zdravotnická zařízení?
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lepší kvalita vybavení na otázku 9. Z jakého důvodu navštěvujete soukromá zdravotnická zařízení?
  • zobrazit další souvislosti
  • 4.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Příjemné prostředí na otázku 9. Z jakého důvodu navštěvujete soukromá zdravotnická zařízení?
 • odpověď Ne:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Lůžkové oddělení=4 na otázku 6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?

13. Byl/a jste již někdy hospitalizován v nemocnici? (přes noc na lůžku)

 • odpověď Ano:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 14. Byl/a jste spokojen/a se stravováním?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ano na otázku 14. Byl/a jste spokojen/a se stravováním?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 14. Byl/a jste spokojen/a se stravováním?
  • zobrazit další souvislosti
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespokojen/a na otázku 15. Jak jste byl/a spokojen/a s noclehem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše spokojen/a na otázku 15. Jak jste byl/a spokojen/a s noclehem?
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spokojen/a na otázku 15. Jak jste byl/a spokojen/a s noclehem?
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi spokojen/a na otázku 5. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou zdravotnického zařízení?

16. Zdají se Vám poplatky u lékaře adekvátní poskytovaným službám?

 • odpověď Ne:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Společenská místnost=1 na otázku 10. Jak důležité je pro Vás současné vybavení nemocnic?

17. Jakého jste pohlaví?

 • odpověď Žena:
  • 2.1x vetší pravděpodobnost při odpovědi Spíše ne na otázku 11. Máte důvěru k zdravotnímu personálu, který Vás ošetřuje?

18. Do jaké věkové kategorie spadáte?

 • odpověď 18 – 30 let:
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi S většími obtížemi na otázku 4. Jak se orientujete v prostředí nemocničního zařízení?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Areál nemocnice (lavičky, koše)=2 na otázku 6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi Bufet=2 na otázku 6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?
  • zobrazit další souvislosti
  • 1.5x vetší pravděpodobnost při odpovědi poskytnutými informacemi lékařem=1 na otázku 12. Jak jste spokojen/a s:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Žijete v Moravskoslezském kraji?

2. Využil/a jste někdy jakýchkoli služeb nemocničního zařízení?

3. Jak jste spokojeni s dopravní dostupností nemocnic? Zakroužkujte jednu odpověď.

4. Jak se orientujete v prostředí nemocničního zařízení?

5. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou zdravotnického zařízení?

6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?

7. Byl/a jste někdy odkázán/a z odborného pracoviště na jiné z důvodu nedostatku zdravotnického vybavení?

8. Upřednostňujete spíše soukromá zdravotnická zařízení?

9. Z jakého důvodu navštěvujete soukromá zdravotnická zařízení?

10. Jak důležité je pro Vás současné vybavení nemocnic?

11. Máte důvěru k zdravotnímu personálu, který Vás ošetřuje?

12. Jak jste spokojen/a s:

13. Byl/a jste již někdy hospitalizován v nemocnici? (přes noc na lůžku)

14. Byl/a jste spokojen/a se stravováním?

15. Jak jste byl/a spokojen/a s noclehem?

16. Zdají se Vám poplatky u lékaře adekvátní poskytovaným službám?

17. Jakého jste pohlaví?

18. Do jaké věkové kategorie spadáte?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Žijete v Moravskoslezském kraji?

2. Využil/a jste někdy jakýchkoli služeb nemocničního zařízení?

3. Jak jste spokojeni s dopravní dostupností nemocnic? Zakroužkujte jednu odpověď.

4. Jak se orientujete v prostředí nemocničního zařízení?

5. Jak jste byl/a spokojen/a s čistotou zdravotnického zařízení?

6. Jak jste spokojeni se současným vybavením nemocnic?

7. Byl/a jste někdy odkázán/a z odborného pracoviště na jiné z důvodu nedostatku zdravotnického vybavení?

8. Upřednostňujete spíše soukromá zdravotnická zařízení?

9. Z jakého důvodu navštěvujete soukromá zdravotnická zařízení?

10. Jak důležité je pro Vás současné vybavení nemocnic?

11. Máte důvěru k zdravotnímu personálu, který Vás ošetřuje?

12. Jak jste spokojen/a s:

13. Byl/a jste již někdy hospitalizován v nemocnici? (přes noc na lůžku)

14. Byl/a jste spokojen/a se stravováním?

15. Jak jste byl/a spokojen/a s noclehem?

16. Zdají se Vám poplatky u lékaře adekvátní poskytovaným službám?

17. Jakého jste pohlaví?

18. Do jaké věkové kategorie spadáte?

19. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ševčík, O.Spokojenost pacientů s nemocničními zařízeními Moravskoslezského kraje (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://spokojenost-pacientu-s-nemoc.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.