Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost řidičů se zaměstnavatelem

Spokojenost řidičů se zaměstnavatelem

Autorská práva v prostředí internetu
Stahujete? Sdílíte? Zúčastněte se krátkého anonymního průzkumu o autorských právech na internetu.

(průzkum pro diplomovou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Veronika Obzinová
Šetření:21. 11. 2013 - 25. 11. 2013
Počet respondentů:81
Počet otázek (max/průměr):15 / 15
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:47,1 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:37
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

prosím o vyplnění mého dotazníku, týkajícího se spokojenosti řidičů s chováním svých zaměstnavatelů. Dotazník bude použit jako příloha mé absolventské práce na VOŠ Přerov. Je zcela anonymní a zabere přibližně 5 minut.

Děkuji za Váš čas.

Veronika Obzinová

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho pracujete u jmenované společnosti jako řidič?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
1 – 5 let3745,68 %45,68 %  
méně než jeden rok2227,16 %27,16 %  
6-10 let1417,28 %17,28 %  
více než 10 let89,88 %9,88 %  

Graf

2. Jste spokojený se svým platovým ohodnocením?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem spíše spokojen4960,49 %60,49 %  
Ano, jsem velmi spokojen1417,28 %17,28 %  
Ne, jsem spíše nespokojen1214,81 %14,81 %  
Ne, nejsem vůbec spokojen67,41 %7,41 %  

Graf

3. Jste nuceni porušovat bezpečností přestávky?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, vůbec nejsem5365,43 %65,43 %  
Ano, ve výjimečných případech1720,99 %20,99 %  
Ano, stále67,41 %7,41 %  
Někdy ano56,17 %6,17 %  

Graf

4. Používáte do tachografu tachografický kotouček nebo digitální kartu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Digitální kartu5770,37 %70,37 %  
Tachografický kotouček2429,63 %29,63 %  

Graf

5. Jakým způsobem jste placen za práci?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Fixní plat4454,32 %54,32 %  
Z fakturace2227,16 %27,16 %  
Od ujetých km1518,52 %18,52 %  

Graf

6. Jezdíte vždy takovým stylem, který by zaměstnavateli ušetřil náklady na provoz vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, snažím se tak jezdit5770,37 %70,37 %  
Ne, jezdím nezávisle na nákladech1417,28 %17,28 %  
Ano, jezdím ekonomicky1012,35 %12,35 %  

Graf

7. Pokud by Váš plat závisel na spotřebě nafty, byl by Váš styl jízdy ekonomičtější?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nevím, neumím odpovědět3745,68 %45,68 %  
Ano, samozřejmě3543,21 %43,21 %  
Ne, je mi to jedno911,11 %11,11 %  

Graf

8. Jste spokojený s prací dispečera? Plánováním a přerozdělováním tras?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, velmi spokojený3441,98 %41,98 %  
Ne, dispečer trasám nerozumí2429,63 %29,63 %  
Nevím, neumím posoudit2328,4 %28,4 %  

Graf

9. Jste spokojený s technickým stavem vozidel?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, jsem spíše spokojen3543,21 %43,21 %  
Ano, jsem velmi spokojen3037,04 %37,04 %  
Ne, jsem spíše nespokojen911,11 %11,11 %  
Ne, nejsem vůbec spokojen78,64 %8,64 %  

Graf

10. Tankujete někdy na vlastní náklady, v rámci udržení optimální spotřeby vozidla?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, mám spotřebu v normě5162,96 %62,96 %  
Ne, nezáleží mi na spotřebě2834,57 %34,57 %  
Ano, tankuji každý měsíc11,23 %1,23 %  
Ano, někdy tankuji11,23 %1,23 %  

Graf

11. Vyplácí Vám zaměstnavatel cestovní náhrady tzv. diety při cestě do zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, vždy a v plné výši3948,15 %48,15 %  
Ne, nikdy2227,16 %27,16 %  
Ano, ale snížené2024,69 %24,69 %  

Graf

12. Proplácí Vám zaměstnavatel zdravotní prohlídky a školení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, všechno hradí zaměstnavatel4555,56 %55,56 %  
Ano, ale pouze pravidelná školení2024,69 %24,69 %  
Ne, vše si hradím sám1113,58 %13,58 %  
Ano, ale pouze zdravotní prohlídky56,17 %6,17 %  

Graf

13. Opravuje zaměstnavatel i menší závady na vozidle nebo čeká na ty velké?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Opravuje, v závislosti na povaze závady4555,56 %55,56 %  
Opravuje, vždy každou vzniklou závadu2530,86 %30,86 %  
Opravuje, až v krajní nouzi78,64 %8,64 %  
Opravuje, více závad pohromadě44,94 %4,94 %  

Graf

14. Myslíte si, že dostáváte pouze nevhodné trasy, které významně ovlivňují spotřebu paliva?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, myslím, že trasy jsou rozvrhovány všem stejně6479,01 %79,01 %  
Ano, u některých řidičů převládají nevhodné trasy1417,28 %17,28 %  
Ano, myslím, že jezdím nevhodné trasy33,7 %3,7 %  

Graf

15. Jezdíte tak, aby bylo možno stihnout více vykládek/nakládek denně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, snažím se stihnout co nejvíce3948,15 %48,15 %  
Ano, většinou se snažím3138,27 %38,27 %  
Ne, je mi jedno kolik toho stihnu1113,58 %13,58 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho pracujete u jmenované společnosti jako řidič?

2. Jste spokojený se svým platovým ohodnocením?

3. Jste nuceni porušovat bezpečností přestávky?

4. Používáte do tachografu tachografický kotouček nebo digitální kartu?

5. Jakým způsobem jste placen za práci?

6. Jezdíte vždy takovým stylem, který by zaměstnavateli ušetřil náklady na provoz vozidla?

7. Pokud by Váš plat závisel na spotřebě nafty, byl by Váš styl jízdy ekonomičtější?

8. Jste spokojený s prací dispečera? Plánováním a přerozdělováním tras?

9. Jste spokojený s technickým stavem vozidel?

10. Tankujete někdy na vlastní náklady, v rámci udržení optimální spotřeby vozidla?

11. Vyplácí Vám zaměstnavatel cestovní náhrady tzv. diety při cestě do zahraničí?

12. Proplácí Vám zaměstnavatel zdravotní prohlídky a školení?

13. Opravuje zaměstnavatel i menší závady na vozidle nebo čeká na ty velké?

14. Myslíte si, že dostáváte pouze nevhodné trasy, které významně ovlivňují spotřebu paliva?

15. Jezdíte tak, aby bylo možno stihnout více vykládek/nakládek denně?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho pracujete u jmenované společnosti jako řidič?

2. Jste spokojený se svým platovým ohodnocením?

3. Jste nuceni porušovat bezpečností přestávky?

4. Používáte do tachografu tachografický kotouček nebo digitální kartu?

5. Jakým způsobem jste placen za práci?

6. Jezdíte vždy takovým stylem, který by zaměstnavateli ušetřil náklady na provoz vozidla?

7. Pokud by Váš plat závisel na spotřebě nafty, byl by Váš styl jízdy ekonomičtější?

8. Jste spokojený s prací dispečera? Plánováním a přerozdělováním tras?

9. Jste spokojený s technickým stavem vozidel?

10. Tankujete někdy na vlastní náklady, v rámci udržení optimální spotřeby vozidla?

11. Vyplácí Vám zaměstnavatel cestovní náhrady tzv. diety při cestě do zahraničí?

12. Proplácí Vám zaměstnavatel zdravotní prohlídky a školení?

13. Opravuje zaměstnavatel i menší závady na vozidle nebo čeká na ty velké?

14. Myslíte si, že dostáváte pouze nevhodné trasy, které významně ovlivňují spotřebu paliva?

15. Jezdíte tak, aby bylo možno stihnout více vykládek/nakládek denně?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Obzinová, V.Spokojenost řidičů se zaměstnavatelem (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://spokojenost-ridicu-se-zamest.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.