Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost rodičů s úrovní mateřských škol

Spokojenost rodičů s úrovní mateřských škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Víchová
Šetření:31. 01. 2010 - 07. 02. 2010
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zkoumá, jak jste jako rodiče spokojeni s vývojem svého dítěte v mateřské škole. Jeho vyplněním pomůžete k porovnání teorie a praxe. Jako rodič své dítě znáte nejlépe a jste tedy schopni nejadekvátněji posoudit, jak se dítě díky školce mění. Otázky vycházejí z koncepce Ministerstva školství a mapují všechny oblasti, ve kterých by se dítě v MŠ mělo rozvíjet. Nezabere více než 10 minut a většina otázek vyžaduje hodnocení na škále 1-5 jako ve škole.
 

Odpovědi respondentů

1. Mateřskou školu jsme vybírali podle

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
místa bydliště1058,82 %58,82 %  
podle toho, kde bylo volno529,41 %29,41 %  
Podle zaměření (klasická, montessori, step by step atd.211,76 %11,76 %  

Graf

2. Jaký byl hlavní důvod, proč jsme dítě do mateřské školy umístili:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby se více pohybovalo v dětském kolektivu a socializovalo se1270,59 %70,59 %  
Aby se osamostatnilo a připravovalo na budoucí školní povinnosti635,29 %35,29 %  
Z nedostatku jiných možností hlídání (babičky..)317,65 %17,65 %  

Graf

3. Školka podle mého názoru nabízí dostatek příležitostí k těmto činnostem:chůze, běh, skoky a poskoky, lezení,základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1058,82 %58,82 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý211,76 %11,76 %  

Graf

4. Školka podporuje a pomáhá dítěti ve zdokonalování se v jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – stolování, oblékání, osobní hygiena, úklid atd.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1058,82 %58,82 %  
chvalitebný423,53 %23,53 %  
dobrý211,76 %11,76 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

5. Školka poskytuje dítěti dostatečnou nabídku těchto činností: artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky – podporující rozvoj řeči a komunikativnost dítěte

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1164,71 %64,71 %  
chvalitebný423,53 %23,53 %  
dobrý211,76 %11,76 %  

Graf

6. Ve školce je dítě vyzýváno k samostatnému slovnímu projevu (např. recitace, zpěv)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný847,06 %47,06 %  
výborný635,29 %35,29 %  
dobrý317,65 %17,65 %  

Graf

7. Ve školce se s dětmi prohlížejí a „čtou“ knížky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný847,06 %47,06 %  
chvalitebný529,41 %29,41 %  
dostatečný211,76 %11,76 %  
dobrý211,76 %11,76 %  

Graf

8. Dítě se ve školce celkově rozvíjí v oblasti komunikace (smysluplné vyjadřování, vedení rozhovoru a naslouchání, správná formulace, kladení otázek, nacházení synonym ke slovům

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný741,18 %41,18 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý317,65 %17,65 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

9. Děti mají ve školce možnost spontánně si hrát

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný952,94 %52,94 %  
chvalitebný529,41 %29,41 %  
dobrý317,65 %17,65 %  

Graf

10. Školka učí děti projevovat své (především kladné) city vůči ostatním a zároveň cvičí zvládání záporných emocí (hněv, vztek atd)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný635,29 %35,29 %  
dobrý423,53 %23,53 %  
výborný423,53 %23,53 %  
dostatečný211,76 %11,76 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

11. Dítě se ve školce patřičně svému věku zdokonaluje v pojetí sebe sama, uvědomění si silných a slabých stránek, umí vyjádřit svůj názor a dát najevo city a pocity

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný847,06 %47,06 %  
dobrý423,53 %23,53 %  
výborný317,65 %17,65 %  
dostatečný211,76 %11,76 %  

Graf

12. Školka nabízí hry a činnosti stimulující spolupráci ve dvojicích či skupinkách

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný952,94 %52,94 %  
chvalitebný529,41 %29,41 %  
dobrý211,76 %11,76 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

13. Ve školce děti provozují hry a činnosti, které vedou k naučení se ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný741,18 %41,18 %  
výborný635,29 %35,29 %  
dobrý317,65 %17,65 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

14. Dítě je schopné navazovat kontakty s dospělými, překonávat stud, navazovat přátelství, uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhým, spolupracovat s ostatními

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný635,29 %35,29 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý423,53 %23,53 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

15. Děti mají ve školce příležitost k přípravám a realizaci společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný952,94 %52,94 %  
chvalitebný423,53 %23,53 %  
dobrý317,65 %17,65 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

16. V rámci školky se uskutečňují návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný741,18 %41,18 %  
výborný741,18 %41,18 %  
dobrý317,65 %17,65 %  

Graf

17. Dítě zdraví, prosí, děkuje, rozloučí se, umí požádat o pomoc, vyslechnout druhé, vzít si slovo, až když druhý domluví

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný635,29 %35,29 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý423,53 %23,53 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

18. Školka zajišťuje přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný847,06 %47,06 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý211,76 %11,76 %  
dostatečný211,76 %11,76 %  

Graf

19. Školka nabízí aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný635,29 %35,29 %  
dobrý529,41 %29,41 %  
chvalitebný529,41 %29,41 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

20. Školka nabízí smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý635,29 %35,29 %  
výborný635,29 %35,29 %  
chvalitebný423,53 %23,53 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

21. Jak funguje spolupráce školky a rodičů ve smyslu předávání důležitých informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve školce je umístěná nástěnka, která je aktuální a hlavní se z ní dozvíme1058,82 %58,82 %  
Máme pravidelné schůzky, na kterých se vše potřebné probere635,29 %35,29 %  
Spolupráce příliš nefunguje, chceme-li nějakou informaci, musíme se přímo zeptat15,88 %5,88 %  

Graf

22. Co by se mělo ve školce zlepšit z hlediska přístupu učitelek k dětem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?? nevim

Jsem v celku spokojen tak, jak to ve školce funguje

měly by být pozornější k stížnostem a řešit je / dětská šikana, souded nenechá druhého spát při odpočinku, ruší ho, pošťuchuje, pozoruje druhého na toaletě .../

nedělat mezi dětmi rozdíly, pokuď je školka vícetřídní, nedělat rozdíly mezi třídami jen proto, že má jedna třída lepšího sponzora!

Některé učitelky by měly být k dětem milejší a trpělivější.

Není třeba nic zlepšovat

nevím

nic

nic

trpělivost

u nás nic, mím e výborné učitelky,ale co jinde slyším tak více se dětem věnovat,tvořit, zpívat, rytmika apod.

učitelky by hlavně práce s dětma měla bavit....měli by být trpělivý i když je to někdy asi těžký

V plné míře se věnovat dětem.

víc příhlížet na individualitu, povahu dítěte, využít své vědomosti a zkušenosti z oblasti pedagogiky a psychologie

Více jim naslouchat. Někdy je nenutit k něčemu, co opravdu nechtějí, např. dítě nechce vypít kakao - nechutná mu => nenutit jej za každou cenu kakao vypít.

více osobní přístup

Vše je v podstatě super

23. Co by se mělo ve školce zlepšit z hlediska prostředí a vybavení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Maju 2000€ tak nech to vyuziju

Mé děti navštěvovaly MŠ, kde jsme byli jako rodiče s prostředím a vybavením naprosto spokojeni.

Možná více kusů hračky jednoho druhu, např. více šlapacích traktůrků, některé děti je zásadně nechtějí ostatním půjčovat. Ale jinak si myslím, že je vše v pořádku.

my jsme byli celkem spokojeni, respektujeme finanční možnosti školství

my jsme byli s vybavením spokojený a s velkým hřištěm taky

nevím

nic

nic

nic

renovace tříd do modernější podoby

Školka je po celkové rekonstrukci 2009

školka je výborná

Školka, kam chodil můj syn , byla velice pěkně vybavená. Každá třída měla své motivy. Tudíž nemám žádné námitky.

ve školce, kterou navštěvovaly mé dcery, bylo na tu dobu vybavení dobré a kvalitní, také ho byl dostatek

víc prostoru pro osobní věci dětí, větší šatny

více hraček, vše je už staré

zlepšit stav zahrady a jejího vybavení, stát by měl více přispívat na vybavení a prostředky

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Víchová, T.Spokojenost rodičů s úrovní mateřských škol (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spokojenost-rodicu-s-urovni-materskych-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.