Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost rodičů s úrovní mateřských škol

Spokojenost rodičů s úrovní mateřských škol

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Víchová
Šetření:31. 01. 2010 - 07. 02. 2010
Počet respondentů:17
Počet otázek (max/průměr):23 / 23
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:36 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.06:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dotazník zkoumá, jak jste jako rodiče spokojeni s vývojem svého dítěte v mateřské škole. Jeho vyplněním pomůžete k porovnání teorie a praxe. Jako rodič své dítě znáte nejlépe a jste tedy schopni nejadekvátněji posoudit, jak se dítě díky školce mění. Otázky vycházejí z koncepce Ministerstva školství a mapují všechny oblasti, ve kterých by se dítě v MŠ mělo rozvíjet. Nezabere více než 10 minut a většina otázek vyžaduje hodnocení na škále 1-5 jako ve škole.
 

Odpovědi respondentů

1. Mateřskou školu jsme vybírali podle

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
místa bydliště1058,82 %58,82 %  
podle toho, kde bylo volno529,41 %29,41 %  
Podle zaměření (klasická, montessori, step by step atd.211,76 %11,76 %  

Graf

2. Jaký byl hlavní důvod, proč jsme dítě do mateřské školy umístili:

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Aby se více pohybovalo v dětském kolektivu a socializovalo se1270,59 %70,59 %  
Aby se osamostatnilo a připravovalo na budoucí školní povinnosti635,29 %35,29 %  
Z nedostatku jiných možností hlídání (babičky..)317,65 %17,65 %  

Graf

3. Školka podle mého názoru nabízí dostatek příležitostí k těmto činnostem:chůze, běh, skoky a poskoky, lezení,základní gymnastika, turistika, sezónní činnosti, míčové hry apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný1058,82 %58,82 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý211,76 %11,76 %  

Graf

4. Školka podporuje a pomáhá dítěti ve zdokonalování se v jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti – stolování, oblékání, osobní hygiena, úklid atd.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1058,82 %58,82 %  
chvalitebný423,53 %23,53 %  
dobrý211,76 %11,76 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

5. Školka poskytuje dítěti dostatečnou nabídku těchto činností: artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky – podporující rozvoj řeči a komunikativnost dítěte

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný1164,71 %64,71 %  
chvalitebný423,53 %23,53 %  
dobrý211,76 %11,76 %  

Graf

6. Ve školce je dítě vyzýváno k samostatnému slovnímu projevu (např. recitace, zpěv)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný847,06 %47,06 %  
výborný635,29 %35,29 %  
dobrý317,65 %17,65 %  

Graf

7. Ve školce se s dětmi prohlížejí a „čtou“ knížky

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný847,06 %47,06 %  
chvalitebný529,41 %29,41 %  
dostatečný211,76 %11,76 %  
dobrý211,76 %11,76 %  

Graf

8. Dítě se ve školce celkově rozvíjí v oblasti komunikace (smysluplné vyjadřování, vedení rozhovoru a naslouchání, správná formulace, kladení otázek, nacházení synonym ke slovům

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný741,18 %41,18 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý317,65 %17,65 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

9. Děti mají ve školce možnost spontánně si hrát

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný952,94 %52,94 %  
chvalitebný529,41 %29,41 %  
dobrý317,65 %17,65 %  

Graf

10. Školka učí děti projevovat své (především kladné) city vůči ostatním a zároveň cvičí zvládání záporných emocí (hněv, vztek atd)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný635,29 %35,29 %  
dobrý423,53 %23,53 %  
výborný423,53 %23,53 %  
dostatečný211,76 %11,76 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

11. Dítě se ve školce patřičně svému věku zdokonaluje v pojetí sebe sama, uvědomění si silných a slabých stránek, umí vyjádřit svůj názor a dát najevo city a pocity

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný847,06 %47,06 %  
dobrý423,53 %23,53 %  
výborný317,65 %17,65 %  
dostatečný211,76 %11,76 %  

Graf

12. Školka nabízí hry a činnosti stimulující spolupráci ve dvojicích či skupinkách

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný952,94 %52,94 %  
chvalitebný529,41 %29,41 %  
dobrý211,76 %11,76 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

13. Ve školce děti provozují hry a činnosti, které vedou k naučení se ohleduplnosti k druhému, k ochotě rozdělit se s ním, půjčit hračku, střídat se, pomoci mu, ke schopnosti vyřešit vzájemný spor apod.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný741,18 %41,18 %  
výborný635,29 %35,29 %  
dobrý317,65 %17,65 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

14. Dítě je schopné navazovat kontakty s dospělými, překonávat stud, navazovat přátelství, uvědomovat si svá práva ve vztahu k druhým, spolupracovat s ostatními

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný635,29 %35,29 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý423,53 %23,53 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

15. Děti mají ve školce příležitost k přípravám a realizaci společných zábav a slavností (oslavy výročí, slavnosti v rámci zvyků a tradic, sportovní akce, kulturní programy apod.)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný952,94 %52,94 %  
chvalitebný423,53 %23,53 %  
dobrý317,65 %17,65 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

16. V rámci školky se uskutečňují návštěvy kulturních a uměleckých míst a akcí zajímavých pro předškolní dítě

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný741,18 %41,18 %  
výborný741,18 %41,18 %  
dobrý317,65 %17,65 %  

Graf

17. Dítě zdraví, prosí, děkuje, rozloučí se, umí požádat o pomoc, vyslechnout druhé, vzít si slovo, až když druhý domluví

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný635,29 %35,29 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý423,53 %23,53 %  
dostatečný15,88 %5,88 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

18. Školka zajišťuje přirozené pozorování blízkého prostředí a života v něm, okolní přírody, kulturních i technických objektů, vycházky do okolí, výlety

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný847,06 %47,06 %  
výborný529,41 %29,41 %  
dobrý211,76 %11,76 %  
dostatečný211,76 %11,76 %  

Graf

19. Školka nabízí aktivity zaměřené k získávání praktické orientace v obci (vycházky do ulic, návštěvy obchodů, návštěvy důležitých institucí, budov a dalších pro dítě významných objektů)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný635,29 %35,29 %  
dobrý529,41 %29,41 %  
chvalitebný529,41 %29,41 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

20. Školka nabízí smysluplné činnosti přispívající k péči o životní prostředí a okolní krajinu, pracovní činnosti, pěstitelské a chovatelské činnosti, činnosti zaměřené k péči o školní prostředí, školní zahradu a blízké okolí

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
dobrý635,29 %35,29 %  
výborný635,29 %35,29 %  
chvalitebný423,53 %23,53 %  
nedostatečný15,88 %5,88 %  

Graf

21. Jak funguje spolupráce školky a rodičů ve smyslu předávání důležitých informací?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ve školce je umístěná nástěnka, která je aktuální a hlavní se z ní dozvíme1058,82 %58,82 %  
Máme pravidelné schůzky, na kterých se vše potřebné probere635,29 %35,29 %  
Spolupráce příliš nefunguje, chceme-li nějakou informaci, musíme se přímo zeptat15,88 %5,88 %  

Graf

22. Co by se mělo ve školce zlepšit z hlediska přístupu učitelek k dětem?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

?? nevim

Jsem v celku spokojen tak, jak to ve školce funguje

měly by být pozornější k stížnostem a řešit je / dětská šikana, souded nenechá druhého spát při odpočinku, ruší ho, pošťuchuje, pozoruje druhého na toaletě .../

nedělat mezi dětmi rozdíly, pokuď je školka vícetřídní, nedělat rozdíly mezi třídami jen proto, že má jedna třída lepšího sponzora!

Některé učitelky by měly být k dětem milejší a trpělivější.

Není třeba nic zlepšovat

nevím

nic

nic

trpělivost

u nás nic, mím e výborné učitelky,ale co jinde slyším tak více se dětem věnovat,tvořit, zpívat, rytmika apod.

učitelky by hlavně práce s dětma měla bavit....měli by být trpělivý i když je to někdy asi těžký

V plné míře se věnovat dětem.

víc příhlížet na individualitu, povahu dítěte, využít své vědomosti a zkušenosti z oblasti pedagogiky a psychologie

Více jim naslouchat. Někdy je nenutit k něčemu, co opravdu nechtějí, např. dítě nechce vypít kakao - nechutná mu => nenutit jej za každou cenu kakao vypít.

více osobní přístup

Vše je v podstatě super

23. Co by se mělo ve školce zlepšit z hlediska prostředí a vybavení?

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Maju 2000€ tak nech to vyuziju

Mé děti navštěvovaly MŠ, kde jsme byli jako rodiče s prostředím a vybavením naprosto spokojeni.

Možná více kusů hračky jednoho druhu, např. více šlapacích traktůrků, některé děti je zásadně nechtějí ostatním půjčovat. Ale jinak si myslím, že je vše v pořádku.

my jsme byli celkem spokojeni, respektujeme finanční možnosti školství

my jsme byli s vybavením spokojený a s velkým hřištěm taky

nevím

nic

nic

nic

renovace tříd do modernější podoby

Školka je po celkové rekonstrukci 2009

školka je výborná

Školka, kam chodil můj syn , byla velice pěkně vybavená. Každá třída měla své motivy. Tudíž nemám žádné námitky.

ve školce, kterou navštěvovaly mé dcery, bylo na tu dobu vybavení dobré a kvalitní, také ho byl dostatek

víc prostoru pro osobní věci dětí, větší šatny

více hraček, vše je už staré

zlepšit stav zahrady a jejího vybavení, stát by měl více přispívat na vybavení a prostředky

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Víchová, T.Spokojenost rodičů s úrovní mateřských škol (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spokojenost-rodicu-s-urovni-materskych-skol.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.