Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s bydlením v Brně

Spokojenost s bydlením v Brně

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pokorná
Šetření:07. 09. 2008 - 28. 09. 2008
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):29 / 29
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Marketingový výzkum spokojenosti s bydlením v Brně a okolí". Průzkum se zabývá:

- zjištěním spokojenosti s Vašim bydlení a jeho okolím


Předem všem děkuji za spolupráci.

Lenka Pokorná

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brno - město888,89 %88,89 %  
Brno - venkov111,11 %11,11 %  

Graf

2. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bytě v osobním vlasnictví444,44 %44,44 %  
Obecním bytě222,22 %22,22 %  
Družstevním bytě222,22 %22,22 %  
Rodinném domě111,11 %11,11 %  

Graf

3. V jak velkém bytě či rodinném domě bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 + 1 / 3 kk444,44 %44,44 %  
2 + 1 / 2 kk333,33 %33,33 %  
5 + 1 / 5 kk111,11 %11,11 %  
1 + 1 / 1 kk111,11 %11,11 %  

Graf

4. Vzhledem k počtu členů Vaší domácnosti jste spokojen(a) s celkovou rozlohou Vašeho bytu / domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše nespokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše spokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

5. Bydlení v osobním vlastnictví jste získal(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné financování444,44 %44,44 %  
Koupí222,22 %22,22 %  
Hypotékou222,22 %22,22 %  
Děděním111,11 %11,11 %  

Graf

6. Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 000 Kč333,33 %33,33 %  
Do 40 000 Kč222,22 %22,22 %  
Do 20 000 Kč222,22 %22,22 %  
Do 10 000 Kč111,11 %11,11 %  
Více jak 40 000 Kč111,11 %11,11 %  

Graf

7. Jaké jsou Vaše měsíční náklady na bydlení (nájemné, energie)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 6 000 Kč555,56 %55,56 %  
Do 9 000 Kč333,33 %33,33 %  
Více jak 9 000 Kč111,11 %11,11 %  

Graf

8. Do jaké míry jste spokojen(a) s Vašim bydlením

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)666,67 %66,67 %  
Spíše nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi spokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

9. Jak jste spokojen(a) s parkováním v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)666,67 %66,67 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  
Velmi spokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

10. Jak jste spokojen(a) s kvalitou ovzduší v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)555,56 %55,56 %  
Spíše nespokojen(a)333,33 %33,33 %  
Velmi spokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

11. Jak jste spokojen(a) s dostupností hromadné dopravy v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi spokojen(a)555,56 %55,56 %  
Spíše spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

12. Jak jste spokojen(a) s klidem (absencí hluku) v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)444,44 %44,44 %  
Velmi nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi spokojen(a)222,22 %22,22 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

13. Jak jste spokojen(a) s bezpečností v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)444,44 %44,44 %  
Spíše nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi spokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

14. Jak jste spokojen(a) s kvalitou veřejného prostranství, ulic, chodníků v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi spokojen(a)222,22 %22,22 %  

Graf

15. Jak jste spokojen(a) s dostupností kulturních zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)555,56 %55,56 %  
Velmi spokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

16. Jak jste spokojen(a) s dostupoností základní lékařské péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)555,56 %55,56 %  
Velmi spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

17. Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste upřednostnil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výstavba vlastního domu444,44 %44,44 %  
Aktuálně o tom neuvažuji222,22 %22,22 %  
Výměna bytu222,22 %22,22 %  
Koupě družstevního bytu111,11 %11,11 %  

Graf

18. Kolikrát jste se v průběhu života stěhoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvakrát444,44 %44,44 %  
Ani jednou222,22 %22,22 %  
Více jak dvakrát222,22 %22,22 %  
Jednou111,11 %11,11 %  

Graf

19. Jaký byl důvod pro stěhování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osamostatnění, odchod od rodičů444,44 %44,44 %  
Jiné důvody333,33 %33,33 %  
Založení rodiny, manželství222,22 %22,22 %  
Nové zaměstnání nebo změna zaměstnání222,22 %22,22 %  
Přiblížení se k místu práce nebo školy111,11 %11,11 %  

Graf

20. Jste spokojen(a) s kvalitou poskytovaných služeb a informací úřadů při vyřizování záležitostí týkajících se bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doposud jsem nevyužil(a), nemohu hodnotit333,33 %33,33 %  
Spíše spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

21. Jste spokojen(a) s přístupem (ochota, vstřícnost, vystupování) zaměstnanců úřadů při vyřizování záležitostí týkajících se bydlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doposud jsem nevyužil(a), nemohu hodnoti333,33 %33,33 %  
Spíše spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Velmi nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

22. V souvislosti s vyřizováním záležitostí ohledně bydlení, jak často vyúžíváte služeb úřadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně jak několikrát ročně555,56 %55,56 %  
Doposud jsem nevyužil(a), nemohu hodnotit333,33 %33,33 %  
Několikrát ročně111,11 %11,11 %  

Graf

23. Vyhovují Vám úřední hodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne555,56 %55,56 %  
Spíše ano222,22 %22,22 %  
Ne222,22 %22,22 %  

Graf

24. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena555,56 %55,56 %  
Muž444,44 %44,44 %  

Graf

25. Jaký je Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 29 let444,44 %44,44 %  
30 - 39 let222,22 %22,22 %  
Do 19 let111,11 %11,11 %  
Více jak 50 let111,11 %11,11 %  
40 - 49 let111,11 %11,11 %  

Graf

26. Jaké je Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou666,67 %66,67 %  
Vysokoškolské222,22 %22,22 %  
Základní111,11 %11,11 %  

Graf

27. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec / OSVČ666,67 %66,67 %  
Student444,44 %44,44 %  
Nezaměstnaný111,11 %11,11 %  

Graf

28. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný666,67 %66,67 %  
Vdaná / Ženatý333,33 %33,33 %  

Graf

29. Počet členů Vaší domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3444,44 %44,44 %  
Více jak 4222,22 %22,22 %  
2222,22 %22,22 %  
1111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Pokorná, L.Spokojenost s bydlením v Brně (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://spokojenost-s-bydlenim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.