Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s bydlením v Brně

Spokojenost s bydlením v Brně

Povědomí o značkách kvality potravin
Podle čeho si vybíráte při nakupování potraviny? Všímáte si značek kvality?

(cca 3 minuty, dotazník pro bakalářskou práci)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Lenka Pokorná
Šetření:07. 09. 2008 - 28. 09. 2008
Počet respondentů:9
Počet otázek (max/průměr):29 / 29
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:nelze zjistit
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:39
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Ahoj všichni!

Žádám Vás o účast v průzkumu na téma "Marketingový výzkum spokojenosti s bydlením v Brně a okolí". Průzkum se zabývá:

- zjištěním spokojenosti s Vašim bydlení a jeho okolím


Předem všem děkuji za spolupráci.

Lenka Pokorná

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Brno - město888,89 %88,89 %  
Brno - venkov111,11 %11,11 %  

Graf

2. Bydlíte v:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bytě v osobním vlasnictví444,44 %44,44 %  
Obecním bytě222,22 %22,22 %  
Družstevním bytě222,22 %22,22 %  
Rodinném domě111,11 %11,11 %  

Graf

3. V jak velkém bytě či rodinném domě bydlíte

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3 + 1 / 3 kk444,44 %44,44 %  
2 + 1 / 2 kk333,33 %33,33 %  
5 + 1 / 5 kk111,11 %11,11 %  
1 + 1 / 1 kk111,11 %11,11 %  

Graf

4. Vzhledem k počtu členů Vaší domácnosti jste spokojen(a) s celkovou rozlohou Vašeho bytu / domu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše nespokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše spokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

5. Bydlení v osobním vlastnictví jste získal(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Jiné financování444,44 %44,44 %  
Koupí222,22 %22,22 %  
Hypotékou222,22 %22,22 %  
Děděním111,11 %11,11 %  

Graf

6. Čistý měsíční příjem Vaší domácnosti je

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 30 000 Kč333,33 %33,33 %  
Do 40 000 Kč222,22 %22,22 %  
Do 20 000 Kč222,22 %22,22 %  
Do 10 000 Kč111,11 %11,11 %  
Více jak 40 000 Kč111,11 %11,11 %  

Graf

7. Jaké jsou Vaše měsíční náklady na bydlení (nájemné, energie)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do 6 000 Kč555,56 %55,56 %  
Do 9 000 Kč333,33 %33,33 %  
Více jak 9 000 Kč111,11 %11,11 %  

Graf

8. Do jaké míry jste spokojen(a) s Vašim bydlením

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)666,67 %66,67 %  
Spíše nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi spokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

9. Jak jste spokojen(a) s parkováním v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)666,67 %66,67 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  
Velmi spokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

10. Jak jste spokojen(a) s kvalitou ovzduší v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)555,56 %55,56 %  
Spíše nespokojen(a)333,33 %33,33 %  
Velmi spokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

11. Jak jste spokojen(a) s dostupností hromadné dopravy v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Velmi spokojen(a)555,56 %55,56 %  
Spíše spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

12. Jak jste spokojen(a) s klidem (absencí hluku) v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)444,44 %44,44 %  
Velmi nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi spokojen(a)222,22 %22,22 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

13. Jak jste spokojen(a) s bezpečností v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)444,44 %44,44 %  
Spíše nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi spokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

14. Jak jste spokojen(a) s kvalitou veřejného prostranství, ulic, chodníků v okolí Vašeho bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi spokojen(a)222,22 %22,22 %  

Graf

15. Jak jste spokojen(a) s dostupností kulturních zařízení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)555,56 %55,56 %  
Velmi spokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

16. Jak jste spokojen(a) s dostupoností základní lékařské péče?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen(a)555,56 %55,56 %  
Velmi spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

17. Pokud uvažujete o zlepšení své bytové situace, které řešení byste upřednostnil(a)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Výstavba vlastního domu444,44 %44,44 %  
Aktuálně o tom neuvažuji222,22 %22,22 %  
Výměna bytu222,22 %22,22 %  
Koupě družstevního bytu111,11 %11,11 %  

Graf

18. Kolikrát jste se v průběhu života stěhoval(a)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dvakrát444,44 %44,44 %  
Ani jednou222,22 %22,22 %  
Více jak dvakrát222,22 %22,22 %  
Jednou111,11 %11,11 %  

Graf

19. Jaký byl důvod pro stěhování?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Osamostatnění, odchod od rodičů444,44 %44,44 %  
Jiné důvody333,33 %33,33 %  
Založení rodiny, manželství222,22 %22,22 %  
Nové zaměstnání nebo změna zaměstnání222,22 %22,22 %  
Přiblížení se k místu práce nebo školy111,11 %11,11 %  

Graf

20. Jste spokojen(a) s kvalitou poskytovaných služeb a informací úřadů při vyřizování záležitostí týkajících se bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doposud jsem nevyužil(a), nemohu hodnotit333,33 %33,33 %  
Spíše spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Spíše nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Velmi nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

21. Jste spokojen(a) s přístupem (ochota, vstřícnost, vystupování) zaměstnanců úřadů při vyřizování záležitostí týkajících se bydlení

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Doposud jsem nevyužil(a), nemohu hodnoti333,33 %33,33 %  
Spíše spokojen(a)333,33 %33,33 %  
Velmi nespokojen(a)222,22 %22,22 %  
Spíše nespokojen(a)111,11 %11,11 %  

Graf

22. V souvislosti s vyřizováním záležitostí ohledně bydlení, jak často vyúžíváte služeb úřadů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Méně jak několikrát ročně555,56 %55,56 %  
Doposud jsem nevyužil(a), nemohu hodnotit333,33 %33,33 %  
Několikrát ročně111,11 %11,11 %  

Graf

23. Vyhovují Vám úřední hodiny?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne555,56 %55,56 %  
Spíše ano222,22 %22,22 %  
Ne222,22 %22,22 %  

Graf

24. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena555,56 %55,56 %  
Muž444,44 %44,44 %  

Graf

25. Jaký je Váš věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
19 - 29 let444,44 %44,44 %  
30 - 39 let222,22 %22,22 %  
Do 19 let111,11 %11,11 %  
Více jak 50 let111,11 %11,11 %  
40 - 49 let111,11 %11,11 %  

Graf

26. Jaké je Vaše dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středoškolské s maturitou666,67 %66,67 %  
Vysokoškolské222,22 %22,22 %  
Základní111,11 %11,11 %  

Graf

27. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Zaměstnanec / OSVČ666,67 %66,67 %  
Student444,44 %44,44 %  
Nezaměstnaný111,11 %11,11 %  

Graf

28. Jste

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Svobodný666,67 %66,67 %  
Vdaná / Ženatý333,33 %33,33 %  

Graf

29. Počet členů Vaší domácnosti

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
3444,44 %44,44 %  
Více jak 4222,22 %22,22 %  
2222,22 %22,22 %  
1111,11 %11,11 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

  • nezjištěno (55 %)

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pokorná, L.Spokojenost s bydlením v Brně (výsledky průzkumu), 2008. Dostupné online na https://spokojenost-s-bydlenim.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.