Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s CK Fisher

Spokojenost s CK Fisher

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Klusáková
Šetření:08. 12. 2010 - 15. 12. 2010
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.05
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky 3. ročníku VŠP Jihlava, obor Cestovní ruch.

V naší seminární práci se zabýváme marketingovým výzkumem CK Fischer. Pokud jste už někdy letěli/y s touto cestovní kanceláří, chtěly bychom Vás porosit o vyplnění následujících otázek. Výsledky budou použity pro naši seminární práci.

 

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát jste využili služeb CK Fischer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou1257,14 %57,14 %  
dvakrát419,05 %19,05 %  
vícekrát314,29 %14,29 %  
tříkrát29,52 %9,52 %  

Graf

2. Jak byste zhodnotili cenu s porovnáním se službou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný942,86 %42,86 %  
dobrý628,57 %28,57 %  
výborný314,29 %14,29 %  
nedostatečný314,29 %14,29 %  

Graf

3. Hodláte v budoucnu služby CK Fischer opět využít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1047,62 %47,62 %  
určitě ne419,05 %19,05 %  
spíše ne419,05 %19,05 %  
určitě ano314,29 %14,29 %  

Graf

4. Jak hodnotíte služby CK Fischer?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2942,86 %42,86 %  
3419,05 %19,05 %  
1314,29 %14,29 %  
5314,29 %14,29 %  
429,52 %9,52 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.63
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.36
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Co byste na CK Fischer chtěli změnit, s čím jste nebyli spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena1047,62 %47,62 %  
personál628,57 %28,57 %  
vše OK628,57 %28,57 %  
ubytování628,57 %28,57 %  
doprava314,29 %14,29 %  
jiné (vypište v následující otázce)14,76 %4,76 %  

Graf

6. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli JINÉ, vypište prosím, s čím jste nebyli spokojeni.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s cenami fakultativních zájezdů1100 %4,76 %  

Graf

7. Dostali jste se někdy do situace, že jste museli zájezd reklamovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1571,43 %71,43 %  
ano628,57 %28,57 %  

Graf

8. Odpovídaly informace poskytnuté CK Fischer skutečnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1257,14 %57,14 %  
určitě ano523,81 %23,81 %  
určitě ne314,29 %14,29 %  
spíše ne14,76 %4,76 %  

Graf

9. Jak jste byli spokojeni s rozsahem nabídky a poskytovaných služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojeni1676,19 %76,19 %  
nespokojeni314,29 %14,29 %  
velmi spokojeni29,52 %9,52 %  

Graf

10. Doporučili byste CK Fischer svým známým/přátelům/příbuzným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1152,38 %52,38 %  
určitě ano523,81 %23,81 %  
určitě ne419,05 %19,05 %  
spíše ne14,76 %4,76 %  

Graf

11. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1780,95 %80,95 %  
muž419,05 %19,05 %  

Graf

12. Vaše věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24733,33 %33,33 %  
25 - 34523,81 %23,81 %  
35 - 44523,81 %23,81 %  
60 a více29,52 %9,52 %  
45 - 5929,52 %9,52 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou1152,38 %52,38 %  
733,33 %33,33 %  
SŠ bez maturity29,52 %9,52 %  
VOŠ14,76 %4,76 %  

Graf

14. Váš průměrný měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 000 - 15 000733,33 %33,33 %  
25 000 a více523,81 %23,81 %  
15 001 - 24 999314,29 %14,29 %  
8 000 - 10 99929,52 %9,52 %  
do 5 99929,52 %9,52 %  
bez příjmu29,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Klusáková, M.Spokojenost s CK Fisher (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spokojenost-s-ck-fis.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.