Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s CK Fisher

Spokojenost s CK Fisher

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marta Klusáková
Šetření:08. 12. 2010 - 15. 12. 2010
Počet respondentů:21
Počet otázek (max/průměr):14 / 13.05
Použité ochrany:unikátní IP
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:39,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:48
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsme studentky 3. ročníku VŠP Jihlava, obor Cestovní ruch.

V naší seminární práci se zabýváme marketingovým výzkumem CK Fischer. Pokud jste už někdy letěli/y s touto cestovní kanceláří, chtěly bychom Vás porosit o vyplnění následujících otázek. Výsledky budou použity pro naši seminární práci.

 

Odpovědi respondentů

1. Kolikrát jste využili služeb CK Fischer?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
jednou1257,14 %57,14 %  
dvakrát419,05 %19,05 %  
vícekrát314,29 %14,29 %  
tříkrát29,52 %9,52 %  

Graf

2. Jak byste zhodnotili cenu s porovnáním se službou?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný942,86 %42,86 %  
dobrý628,57 %28,57 %  
výborný314,29 %14,29 %  
nedostatečný314,29 %14,29 %  

Graf

3. Hodláte v budoucnu služby CK Fischer opět využít?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1047,62 %47,62 %  
určitě ne419,05 %19,05 %  
spíše ne419,05 %19,05 %  
určitě ano314,29 %14,29 %  

Graf

4. Jak hodnotíte služby CK Fischer?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
2942,86 %42,86 %  
3419,05 %19,05 %  
1314,29 %14,29 %  
5314,29 %14,29 %  
429,52 %9,52 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.63
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.36
Směrodatná odchylka:1.16
Medián:2
Modus:2

Graf

5. Co byste na CK Fischer chtěli změnit, s čím jste nebyli spokojeni?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
cena1047,62 %47,62 %  
personál628,57 %28,57 %  
vše OK628,57 %28,57 %  
ubytování628,57 %28,57 %  
doprava314,29 %14,29 %  
jiné (vypište v následující otázce)14,76 %4,76 %  

Graf

6. Pokud jste v předchozí otázce odpověděli JINÉ, vypište prosím, s čím jste nebyli spokojeni.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
s cenami fakultativních zájezdů1100 %4,76 %  

Graf

7. Dostali jste se někdy do situace, že jste museli zájezd reklamovat?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne1571,43 %71,43 %  
ano628,57 %28,57 %  

Graf

8. Odpovídaly informace poskytnuté CK Fischer skutečnosti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1257,14 %57,14 %  
určitě ano523,81 %23,81 %  
určitě ne314,29 %14,29 %  
spíše ne14,76 %4,76 %  

Graf

9. Jak jste byli spokojeni s rozsahem nabídky a poskytovaných služeb?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spokojeni1676,19 %76,19 %  
nespokojeni314,29 %14,29 %  
velmi spokojeni29,52 %9,52 %  

Graf

10. Doporučili byste CK Fischer svým známým/přátelům/příbuzným?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše ano1152,38 %52,38 %  
určitě ano523,81 %23,81 %  
určitě ne419,05 %19,05 %  
spíše ne14,76 %4,76 %  

Graf

11. Vaše pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena1780,95 %80,95 %  
muž419,05 %19,05 %  

Graf

12. Vaše věková kategorie

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 24733,33 %33,33 %  
25 - 34523,81 %23,81 %  
35 - 44523,81 %23,81 %  
60 a více29,52 %9,52 %  
45 - 5929,52 %9,52 %  

Graf

13. Vaše nejvyšší dosažené vzdělání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SŠ s maturitou1152,38 %52,38 %  
733,33 %33,33 %  
SŠ bez maturity29,52 %9,52 %  
VOŠ14,76 %4,76 %  

Graf

14. Váš průměrný měsíční příjem

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
11 000 - 15 000733,33 %33,33 %  
25 000 a více523,81 %23,81 %  
15 001 - 24 999314,29 %14,29 %  
8 000 - 10 99929,52 %9,52 %  
do 5 99929,52 %9,52 %  
bez příjmu29,52 %9,52 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Klusáková, M.Spokojenost s CK Fisher (výsledky průzkumu), 2010. Dostupné online na https://spokojenost-s-ck-fis.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.