Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český AV ČR

Spokojenost s jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český AV ČR

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Jana Boháčová
Šetření:28. 11. 2011 - 03. 12. 2011
Počet respondentů:19
Počet otázek (max/průměr):13 / 12.11
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:59
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, rádi bychom Vás poprosili o vyplnění následujícího dotazníku ohledně stránek Jazykové příručky spravované ústavem pro jazyk český AV ČR (http://prirucka.ujc.cas.cz/). Rádi bychom jeho prostřednictvím získali údaje, které nám pomohou při zpracovávání našeho projektu. Děkujeme za Vaši pomoc.
 

Odpovědi respondentů

1. 3. Znáte stránky Jazykové příručky (http://prirucka.ujc.cas.cz/)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Ano, znám a navštěvuji je pravidelněotázka č. 2, Ano, znám, navštěvuji je občasotázka č. 2, Ano, znám, ale nenavštěvuji je vůbecotázka č. 3, Ne, neznám jeotázka č. 3].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano, znám, navštěvuji je občas631,58 %31,58 %  
Ano, znám a navštěvuji je pravidelně631,58 %31,58 %  
Ne, neznám je421,05 %21,05 %  
Ano, znám, ale nenavštěvuji je vůbec315,79 %15,79 %  

Graf

2. Pokud ano, k jakým účelům ji používáte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
k ověření i/y a spodobě znělosti758,33 %36,84 %  
vyhledávání tvaru slova758,33 %36,84 %  
používám výkladovou část (pravopis čárek apod.)758,33 %36,84 %  

Graf

3. Jste spokojen/a s jejich funkcemi?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano1052,63 %52,63 %  
Určitě ano, jsou dostatečné526,32 %26,32 %  
Spíše ne315,79 %15,79 %  
Určitě ne, funkce rozhodně nedostačují mým požadavkům (na jazykovou příručku)15,26 %5,26 %  

Graf

4. Myslíte si, že by se na nich dalo něco zlepšit?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Myslím, že je to nutnéotázka č. 5, Dalo by se leccos zlepšit, ale není to nutnéotázka č. 5, Ne, myslím si, že by se mělo cokoli měnitotázka č. 6].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dalo by se leccos zlepšit, ale není to nutné 1473,68 %73,68 %  
Myslím, že je to nutné 315,79 %15,79 %  
Ne, myslím si, že by se mělo cokoli měnit210,53 %10,53 %  

Graf

5. Napište co by se dalo zlepšit.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
vyhledávání111,11 %5,26 %  
doplnit o další pojmy111,11 %5,26 %  
zlepšení vyhledávače111,11 %5,26 %  
původ a významy slov (etymologie)111,11 %5,26 %  
synonyma přidat111,11 %5,26 %  
přidat nějaké jednorožce a duhu111,11 %5,26 %  
uživatelské rozhraní111,11 %5,26 %  
Nelíbí se mi grafická úprava.111,11 %5,26 %  
nevím111,11 %5,26 %  

Graf

6. Myslíte, že byste využil/a funkci „našeptávače“, kterou znáte např. ze serveru google.com, seznam.cz, atd.? (systém za Vás dokončuje slovo, které píšete)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ano842,11 %42,11 %  
Určitě ano736,84 %36,84 %  
Spíše ne315,79 %15,79 %  
Určitě ne15,26 %5,26 %  

Graf

7. Myslíte, že byste využil/a funkci „nápovědy“ v případě překlepů, kterou znáte např. ze serveru google.com, seznam.cz, atd.? (když zadáte slovo špatně, systém Vám navrhne slova podobná)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano736,84 %36,84 %  
Spíše ano631,58 %31,58 %  
Spíše ne421,05 %21,05 %  
Určitě ne210,53 %10,53 %  

Graf

8. Myslíte, že byste využil/a funkci, která by Vám navrhla další varianty slova – synonyma?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano947,37 %47,37 %  
Spíše ano631,58 %31,58 %  
Spíše ne421,05 %21,05 %  

Graf

9. Myslíte si, že by výše uvedené změny pomohly přehlednosti aplikace?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano842,11 %42,11 %  
Spíše ano842,11 %42,11 %  
Spíše ne315,79 %15,79 %  

Graf

10. Myslíte si, že by Vám výše uvedené změny pomohly při vyhledávání

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Určitě ano1052,63 %52,63 %  
Spíše ano631,58 %31,58 %  
Spíše ne315,79 %15,79 %  

Graf

11. Myslíte, že byste v případě, že změny proběhnou, navštěvoval/a stránky častěji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše ne1578,95 %78,95 %  
Určitě ano210,53 %10,53 %  
Spíše ano210,53 %10,53 %  

Graf

12. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena1157,89 %57,89 %  
Muž842,11 %42,11 %  

Graf

13. Věk

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16-261368,42 %68,42 %  
27-40315,79 %15,79 %  
41-59210,53 %10,53 %  
60 a více let15,26 %5,26 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Boháčová, J.Spokojenost s jazykovou příručkou Ústavu pro jazyk český AV ČR (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-s-jazykovou-prir.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.