Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s kurzem (SAP R/3)

Spokojenost s kurzem (SAP R/3)

Dopis Ježíškovi - Vánoční dárky 2023
Jaké dárky Vám udělají pod stromečkem radost a jaké byste radši nedostávali?

(veřejné výsledky pro všechny "ježíšky" již 14. prosince ve 12:00)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Martin Lašek
Šetření:01. 03. 2009 - 04. 03. 2009
Počet respondentů:14
Počet otázek (max/průměr):9 / 8.57
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:32,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:34
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Tento dotazník byl vytvořen pro účely zjištění spokojenosti účastníků kurzu "Program SAP R/3" s tímto e-learningovým projektem; jde o zaměstnance společnosti Alpha UK CZ s. r. o. 

Odpovědi respondentů

1. Jak byste ohodnotili obsahovou kvalitu kurzu? (1-10, 10 je nejlepší)

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7428,57 %28,57 %  
8321,43 %21,43 %  
9321,43 %21,43 %  
6214,29 %14,29 %  
517,14 %7,14 %  
1017,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.58
Minimum:6
Maximum:9
Variační rozpětí:3
Rozptyl:1.17
Směrodatná odchylka:1.08
Medián:7.5
Modus:7

Graf

2. Byl kurz zajímavě připraven (nenudil Vás)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1071,43 %71,43 %  
ne428,57 %28,57 %  

Graf

3. Jak byste ohodnotili přehlednost kurzu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
7428,57 %28,57 %  
8321,43 %21,43 %  
9214,29 %14,29 %  
6214,29 %14,29 %  
10214,29 %14,29 %  
517,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:7.67
Minimum:6
Maximum:10
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.52
Směrodatná odchylka:1.23
Medián:7.5
Modus:7

Graf

4. Hodnotíte jako vhodné zařazení videoukázek?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1392,86 %92,86 %  
ne17,14 %7,14 %  

Graf

5. Jak byste zhodnotili náročnost testů? (1-nenáročné, 10-velmi náročné)

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4”, „5”, „6”, „7”, „8”, „9” a „10”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4321,43 %21,43 %  
6321,43 %21,43 %  
9321,43 %21,43 %  
8214,29 %14,29 %  
5214,29 %14,29 %  
717,14 %7,14 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o jeden extrém z každé strany - odpovědí je však příliš málo na to, aby z nich šlo cokoli vyvozovat:

Statistická polohaHodnota
Průměr:6.42
Minimum:4
Maximum:9
Variační rozpětí:5
Rozptyl:3.17
Směrodatná odchylka:1.78
Medián:6
Modus:4

Graf

6. Jak byste ohodnotili celkový přínos kurzu pro Vaši praxi?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
výborný857,14 %57,14 %  
chvalitebný428,57 %28,57 %  
dobrý17,14 %7,14 %  
dostatečný17,14 %7,14 %  

Graf

7. Splnil kurz Vaše očekávání?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano1178,57 %78,57 %  
ne321,43 %21,43 %  

Graf

8. Budete do budoucna uvažovat o dalším e-learningovém kurzu?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „nevím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím964,29 %64,29 %  
nevím428,57 %28,57 %  
nesouhlasím17,14 %7,14 %  

Graf

9. Pokud máte další připomínky ke kurzu, vyplňte je, prosím, zde.

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

dle pracovního zařazení mít či nemít přístup nějakým informacím

Do budoucna budu určitě preferovat kurzy vedené "klasickou" prezenční formou ve třídách.

kurz by mohl být více zábavný

nemam

Ocenila bych interaktivní formu výuky, kde bych na příkladech zkoušela nabyté znalosti.

určitě by kurz chtěl rozšířit i do jiných oblastí systému sap

vhodné by bylo uvést praktickou část nejen ve videoukázkách ale i ve formě dokumentů.

Výborný kurs! Velký přínos pro mou praxi skladníka!

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Citace

Lašek, M.Spokojenost s kurzem (SAP R/3) (výsledky průzkumu), 2009. Dostupné online na https://spokojenost-s-kurzem-sap-r-3.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.