Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s kvalitou a prostředím VŠ (ekonomická fakulta)

Spokojenost s kvalitou a prostředím VŠ (ekonomická fakulta)

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Marcela Jílková
Šetření:27. 02. 2011 - 17. 03. 2011
Počet respondentů:90
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.26
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,5 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:12
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

jsem studentkou 3.ročníku Fakulty managementu a ekonomiky na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Touto cestou Vás prosím o vyplnění dotazníku, jehož výsledky použiji ve své bakalářské práci, která se zaměřuje na analýzu vysokých škol se zaměřením na ekonomii.

Dotazník je určen zejména pro studenty i absolventy studijního programu Hospodářská politika a správa, budu však velmi ráda i za odpovědi studentů a absolventů jiných ekonomických studijních programů.

Dotazník je zcela anonymní a zabere Vám jen pár minut  :)

 

Předem děkuji

 

Marcela Jílková

 

 

Odpovědi respondentů

1. Vzdálenost školy od trvalého bydliště

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Do školy musím dojíždět 1h - 3h4044,44 %44,44 %  
Do školy musím dojíždět, 30min - 1h2730 %30 %  
Škola se nachází v blízkém okolí mého bydliště1314,44 %14,44 %  
Do školy musím dojíždět více než 3h1011,11 %11,11 %  

Graf

2. Jaká je dostupnost školy (dopravní spoje)?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný3437,78 %37,78 %  
výborný2527,78 %27,78 %  
dobrý2123,33 %23,33 %  
dostatečný66,67 %6,67 %  
nedostatečný44,44 %4,44 %  

Graf

3. Jste spokojeni s vybavením školy?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6471,11 %71,11 %  
ne1718,89 %18,89 %  
nevím910 %10 %  

Graf

4. Jak jsou dostupné studijní materiály(skripta, cvičebnice,..)?

Povinná otázka, respondent musel zvolit alespoň některou z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobře, na internetu5358,89 %58,89 %  
Dobře, v knižní podobě5055,56 %55,56 %  
Učím se pouze z přednášek a seminářů1921,11 %21,11 %  
Špatně1112,22 %12,22 %  

Graf

5. Jak je náročné studium?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Středně náročné6471,11 %71,11 %  
Velmi náročné1415,56 %15,56 %  
Spíše nenáročné1213,33 %13,33 %  

Graf

6. Poskytuje Vám škola dostatečné nabídky studia v zahraničí?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano”, „nevím” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6268,89 %68,89 %  
nevím1617,78 %17,78 %  
ne1213,33 %13,33 %  

Graf

7. Studoval/a jste již v rámci VŠ v zahraničí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ne, nemám zájem5763,33 %63,33 %  
Ne, ale chystám se3033,33 %33,33 %  
Ano33,33 %3,33 %  

Graf

8. Jaký je přístup a ochota pomoci vyučujících vůči studentům?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „výborný”, „chvalitebný”, „dobrý”, „dostatečný” a „nedostatečný”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
chvalitebný4651,11 %51,11 %  
dobrý2730 %30 %  
výborný910 %10 %  
dostatečný66,67 %6,67 %  
nedostatečný22,22 %2,22 %  

Graf

9. Pro absolventy: bylo pro Vás těžké najít si po ukončení studia práci?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne861,54 %8,89 %  
ano538,46 %5,56 %  

Graf

10. Pro absolventy: týká se Vaše současné zaměstnání oboru, který jste vystudoval/a?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Z části ano770 %7,78 %  
Ne220 %2,22 %  
Ano110 %1,11 %  

Graf

11. Forma studia

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Prezenční8796,67 %96,67 %  
Kombinované33,33 %3,33 %  

Graf

12. Jsem studentem:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Bakalářského studijního programu7684,44 %84,44 %  
Magisterského studijního programu1112,22 %12,22 %  
Doktorského studijního programu22,22 %2,22 %  
Jsem absolvent11,11 %1,11 %  

Graf

13. Navštěvovaná VŠ

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
VŠE1011,11 %11,11 %  
Univerzita Tomáše Bati910 %10 %  
UTB910 %10 %  
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně77,78 %7,78 %  
všb-tuo66,67 %6,67 %  
UTB ZLín44,44 %4,44 %  
VŠB-TU Ostrava44,44 %4,44 %  
Vysoká škola ekonomická v Praze33,33 %3,33 %  
FaME22,22 %2,22 %  
VŠE Praha22,22 %2,22 %  
ostatní odpovědi čzu
FaME UTB Zlín, VSRR
UTB ve Zlíně
OPF
Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně
Univerzita Tomáše Bati, FaME
UTB FAME VSRR
Veřejná správa a reg.rozvoj
Universita Tomáše Bati
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně - VSRR
Masarykova univerzita
esf mu
VŠB-TUO, EkF
VSB - Technicka univerzita Ostrava
VŠB Ekonomická fakulta
Báňská EKF
Západočeská univerzita
UTB Zlín - VSRR
VŠE, Praha
ZČU Plzeň, Fakulta ekonomická
UCM
UTB FaME
ESF Masarykova uni.
VŠPJ
UJAK
VŠO
Vysoká škola obchodní a hotelová
Univerzita Pardubice
UPOL
VŠB TUO v Uherském Hradišti
karlova univerzita
ZČU v Plzni
ZČU
3437,78 %37,78 % 

Graf

14. Zaměření na studijní program

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Hospodářská politika a správa4448,89 %48,89 %  
Ekonomika a management3235,56 %35,56 %  
Jiné1415,56 %15,56 %  

Graf

15. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena6875,56 %75,56 %  
Muž2224,44 %24,44 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Vzdálenost školy od trvalého bydliště

2. Jaká je dostupnost školy (dopravní spoje)?

3. Jste spokojeni s vybavením školy?

4. Jak jsou dostupné studijní materiály(skripta, cvičebnice,..)?

5. Jak je náročné studium?

6. Poskytuje Vám škola dostatečné nabídky studia v zahraničí?

7. Studoval/a jste již v rámci VŠ v zahraničí?

8. Jaký je přístup a ochota pomoci vyučujících vůči studentům?

11. Forma studia

12. Jsem studentem:

13. Navštěvovaná VŠ

14. Zaměření na studijní program

15. Pohlaví

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Vzdálenost školy od trvalého bydliště

2. Jaká je dostupnost školy (dopravní spoje)?

3. Jste spokojeni s vybavením školy?

4. Jak jsou dostupné studijní materiály(skripta, cvičebnice,..)?

5. Jak je náročné studium?

6. Poskytuje Vám škola dostatečné nabídky studia v zahraničí?

7. Studoval/a jste již v rámci VŠ v zahraničí?

8. Jaký je přístup a ochota pomoci vyučujících vůči studentům?

11. Forma studia

12. Jsem studentem:

13. Navštěvovaná VŠ

14. Zaměření na studijní program

15. Pohlaví

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Jílková, M.Spokojenost s kvalitou a prostředím VŠ (ekonomická fakulta) (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-s-kvalitou-a-pro.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.