Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s kvalitou života v obci Nižbor

Spokojenost s kvalitou života v obci Nižbor

Průzkum průměrné mzdy / příjmu v různých oborech
Zúčastněte se zcela ANONYMNÍHO průzkumu ohledně výše mzdy. Ovlivňuje ji pohlaví, věk, nebo třeba vzdělání?

(veřejné výsledky 18. prosince)

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Tereza Voříšková
Šetření:04. 03. 2015 - 18. 03. 2015
Počet respondentů:93
Počet otázek (max/průměr):22 / 19.97
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:78,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:09
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den, jmenuji se Tereza Voříšková a jsem studentka České zemědělské univerzity v Praze. Tento dotazník byl vytvořen pro potřeby mé diplomové práce na téma Rozvoj obce Nižbor a její perspektivy. Dotazník je určen pro občany obce Nižbor (popř. jeho spádových části Žloukovice a Stradonice);
 je zcela anonymní a jeho vyplnění je dobrovolné.  Vaše hodnocení by mělo obsahovat vaše subjektivní názory na občanskou vybavenost, ale i celkově vyjadřovat Vaši spokojenost či nespokojenost s kvalitou života v obci. Zpracované výsledky dotazníku budou použity v praktické části mé diplomové práce, a dále budou poskytnuty obecnímu úřadu, kde budou v případě Vašeho zájmu k nahlédnutí

Odpovědi respondentů

1. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena5356,99 %56,99 %  
muž4043,01 %43,01 %  

Graf

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
27-60 let4649,46 %49,46 %  
61 a více let2526,88 %26,88 %  
18-26 let2223,66 %23,66 %  

Graf

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4649,46 %49,46 %  
vyučen/a2425,81 %25,81 %  
1516,13 %16,13 %  
55,38 %5,38 %  
bez vzdelání11,08 %1,08 %  
VoŠ11,08 %1,08 %  
VÚSO11,08 %1,08 %  

Graf

4. Do jaké skupiny z hlediska ekonomické aktivity se řadíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
zaměstnanec5053,76 %53,76 %  
v důchodu1920,43 %20,43 %  
student1010,75 %10,75 %  
podnikatel, OSVČ88,6 %8,6 %  
nezaměstnaný44,3 %4,3 %  
na rodičovské dovolené22,15 %2,15 %  

Graf

5. V jaké části obce žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nižbor4851,61 %51,61 %  
Žloukovice3133,33 %33,33 %  
Stradonice1415,05 %15,05 %  

Graf

6. Jak dlouho zde žijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
více než 20 let5356,99 %56,99 %  
11-20 let1819,35 %19,35 %  
5-10 let1212,9 %12,9 %  
méně než 5 let1010,75 %10,75 %  

Graf

7. Jakým způsobem se nejčastěji dopravujete do zaměstnání/školy?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
automobilem3946,99 %41,94 %  
autobusem2226,51 %23,66 %  
pěšky1315,66 %13,98 %  
vlakem56,02 %5,38 %  
na lodi11,2 %1,08 %  
nejezdí11,2 %1,08 %  
kolo11,2 %1,08 %  
nezaměstnaný11,2 %1,08 %  

Graf

8. Jste spokojeni s frekvencí spojů autobusů Vaší části obce s okolím?

v případě, že nevyužíváte spoje autobusů, označte, prosím odpověď "nedokážu posoudit"

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano3437,78 %36,56 %  
spíše ano2831,11 %30,11 %  
nedokážu posoudit1718,89 %18,28 %  
spíše ne66,67 %6,45 %  
ne55,56 %5,38 %  

Graf

9. Jste spokojeni s frekvencí spojů vlaků Vaší části obce s okolím?

v případě, že nevyužíváte spoje vlaků, označte, prosím odpověď "nedokážu posoudit"

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit4347,78 %46,24 %  
spíše ano1820 %19,35 %  
ano1718,89 %18,28 %  
ne66,67 %6,45 %  
spíše ne66,67 %6,45 %  

Graf

10. Ohodnoťte, prosím, následující oblasti ve Vaší obci:

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

Automatizované zpracování této otázky zatím není podporováno, odpovědi je nutné zpracovat "ručně" na základě exportu surových dat (xls/xlsx/csv apod.)

Graf

11. Myslíte si, že je v obci zajištěna dostatečná nabídka pořádaných kulturních akcí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6974,19 %74,19 %  
ne2425,81 %25,81 %  

Graf

12. Účastníte se kulturních akcí pořádaných v obci?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5964,13 %63,44 %  
ne3335,87 %35,48 %  

Graf

13. Pokud se neúčastníte kulturních akcí, z jakého důvodu?

v případě, že se účastníte, na tuto otázku, prosím neodpovídejte

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nezajímavá témata akcí1336,11 %13,98 %  
nezájem o kulturní akce všeobecně1130,56 %11,83 %  
nedostatek času925 %9,68 %  
a, b12,78 %1,08 %  
nuda12,78 %1,08 %  
nemoc12,78 %1,08 %  

Graf

14. Myslíte si, že jsou občané dobře informováni o pořádaných akcích?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7883,87 %83,87 %  
ne1516,13 %16,13 %  

Graf

15. Zajímáte se o hospodaření obce?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne4851,61 %51,61 %  
ano4548,39 %48,39 %  

Graf

16. Myslíte si, že obec dobře hospodaří s financemi?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedokážu posoudit3235,56 %34,41 %  
ano3134,44 %33,33 %  
spíše ano2123,33 %22,58 %  
spíše ne44,44 %4,3 %  
ne22,22 %2,15 %  

Graf

17. Cítíte se v obci bezpečně?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8389,25 %89,25 %  
ne1010,75 %10,75 %  

Graf

18. Co je podle Vás největším nedostatkem obce?

prosím, vypište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

absence centra - náves, náměstí

alkoholici a feťáci a vandalové, beníznka v centru a nepřítomnost náměstí

bankomat

bankomat

bankomat

cesty, silnice na druhém břehu, osvětlení

chybějící kanalizace a obchod

chybí bankomat a lékárna

chybí tradiční náves (náměstí), rozdělení obyvatel na starousedlíky a tzv. náplavy

chybí vodovod a kanalizace

chybí zubní ordinace, lékárna, bankomat

jen řada drobností

jsem spokojená

kouřící komíny, špatné spalování

lékárna, bankomat

Lidé

malá soudržnost mezi obyvateli, absence centra

mnoho lidí v létě

na žloukovice toho moc nezbývá

nebezpečná dopravní situace díky špatnému zaparkování aut u hotelu praha (keltovna) ale to není vina obce

nedostatečná informace o řemeslnických službách zde dostupných

nedostatečný signál mobilních operátorů

nedostatek financí a dotací

nedostatek stravovacích zarideni v okoli

neexistence vodovodu

Největším nedostatkem obce je pouze jeden obchod s potravinami.

někteří lidé, kteří soustavně škodí okolí

není možnost nákupu potravin

není nekuřácká restaurace s celoročním provozem

není samoobsluha

není vodovod, plyn v části obce Nižbor - Žloukovice

nevím myslím,že je vše v pořádku

Nic zásadního, možná dětské hřiště?

nic, mně se tu líbí

nulová možnost nákupu

obchod

obchod, kanalizace, dětské hřiště

obchod, konektivita na rychlý internet

pálení plastů v kamnech - někteří občané, štěkot psů

prodejna

průjezd velkých nákladních aut po místních silnicích

rozsáhlé území, okraj okresu

řeka-rozlitá, bahnitá

sportovní využití pro mládež 10-17 let (venku)

špatná dostupnost dětských volnočasových aktivit

úprava komunikací v zimě, sypání a odklízení sněhu, hlavně silnice z nižbora do žloukovic

vandalové (zničený kříž a popsané dopravní značky)

vandalství, vztahy mezi občany

večerní autobusové spoje po 10 hodině

vodovod, ČOV, prodejna potravin (i pojízdná)

zásobování

zubní ordinace, bankomat

žádný nedostatek necítím, v obci jsem spokojen

žádný vážný

žádný závažný problém tu není

19. Co je podle Vás největší předností obce?

prosím, vypište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Autobusová zastávka

dobrá dostupnost, poloha (blízko Berouna, Prahy, přesto krásná příroda, levnější bydlení), dobré dopravní zajištění, schopné a vstřícné vedení obce

dobrá starostka

dobré podmínky k životu, blízkost prahy a krásná poloha

dobří lidé ve vedení obce

dopravní obslužnost

dopravní obslužnost

dostupnos (dráhy-doprava), internet

geografické umístění a kvalitní práce obecního úřadu

je tu hezky

klid

klid

klid a hezká příroda

klidné prostředí, bez přivandrovalců z měst a přitom snadná dostupnost větších měst

klidné životní prosředí v relativní blízkosti hlavního města Prahy

kontinuita rozvoje, péče o veřejná prostranství, rozvoj vybavenosti (kanalizace, voda apod.)

KPŽ

krajina, dopravní dostupnost

krajina, poloha, dobrá lokalita

krajina, výborná dostupnost do hlavního města

krásná krajina, příroda

krásná poloha u berounky, lesy, voda

krásná poloha uprostřed lesů podél řeky berounky, zámek nižbor, dopravní obslužnost a blízkost PRahy

krásná poloha, dobré podmínky k bydlení

krásná příroda v okolí

krásné procházky přírodou

krásné prostředí

kulturní akce

málo lidí v zimě

nedovedu posoudit

nejvetsi přednosti obce je funkcni zastupitelstvo.

neprůjezdná obec - menší množsví aut a krásné okolí

nižborský zámek, hezká příroda, příjemné procházky kolem řeky

p. starostka

paní starostka a obecní zastupitelstvo

paní starostka a zastupitelstvo obcc

pěkné okolí

pěkné prostředí, opravený zámek

poloha

poloha

Poloha vzhledem k Berounu (resp. Praze), velmi dobrá dopravní dostupnost ale zároveň v přírodě. Jako plus obce považuji její koncepční vedení (jeden člověk po dlouhou dobu dokáže směřovat k určitým cílům lépe než pokud by se vedení po 4 letech měnilo)

poloha, cyklostezka

Poloha, Zamek

pracovitá starostka a členové rady

předností obce je že žijeme v krásné krajině plné lesů a je tu řeka

příjemné prosředí, čistota ovzduší, lesy, řeka

příroda a životní prostředí

příroda na dosah, klid

příroda, houby, Berounka, KPŽ

Přírodní prostředí a klid

rozumné vedení starostkou

rozvoj vybavenosti, péče o veřejné prostranství, kanalizace, voda, oprava silnic, celková péče o obec

slepá komunikace

snad doprava bus, vlak, krásná lokalita

Sympatická paní starostka

šikovní lidé, například ve vedení obce

údržba prostor a zkrášlení zámku

většina obyvatel se dobře zná a proto je tu bezpečno

viz. 8,9

x

zadne nejsou

zámek a akce v něm

zámek, hezké okolí

zdárně zaměřené dotace

Zlepšující se vzhled obce.

životní prostředí a péče o památky

20. Na co by se podle Vašeho názoru mělo vedení obce do budoucna zaměřit?

prosím, vypište

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

asi nic

další dobré vedení obce

dát do pořádku cesty na druhé straně řeky a nějaké osvětlení

dodělat (dofinancovat) rozdělané plány - zámek, rekonstrukce školy a půdy atd

dodržování obecních vyhlášek

dokončení opravy zámku

funkčnost místního rozhladu

internetové připojení, alespoň pojízdná prodejna

komunikace s občany, nebezpečnost cyklostezky v obci

kvalitní zajištění služeb, zdravotnictví, doprava, škoství, obchod

likvidace odpadu v chatových oblastech a jejich okolí

Na uklizeni Zlubince

na životní prostředí

nárůst obyvatel a problémy s tím související

nedostatek parkovacích míst a údržba komunikací v zimě

nevím

Nevím, uzpůsobila jsem svůj život obci a když jsem se sem stěhovala, věděla jsem do jakých podmínek jdu. Určitě bych ráda využívala více hromadou dopravu, ale chápu, že zavádět vlaky nebo autobusy kvůli mé občasné pozdní cestě z práce nikdo nebude, kdyby však měl ještě někdo zájem, tak vlak v "23" by mohl jezdit i o víkendu, aby od tud mohl člověk za kulturou do Berouna nebo jinam a dostal se domu jinak než autem i autobusy z Prahy do Berouna jezdí ještě o půlnoci, ale dál už nikdy nic. Asi by nebyli moc využité...ale občas by se hodili...

nic mě nenapadá

nic podstatného mě nenapadá

Obce by se měla zaměřit na větší pořádání kulturních akcích.

obchod, alespoň pojízdná prodejna

odstranit benzínu, postavit náměstí

poctivě pracova, spravedlivě uvažovat a otevřenost k lidem

pokračovat jako dosud, jsem spokojena s prací vedení obce. Působit na povodí, aby řeku upravilo

pokračovat v dosavadní práci na rozvoji obce

prioritní postavení řetězce Coop

prodejna

realizace kanalizace ve Stradonicích, přetíženost silnic vedoucích obcí, zástavba nových rozvojových ploch

rozmístění kontejnerů na zahradní a jiný odpad a zimní údržba komunikací

školství

údržba komunikací v zimních měsících

úprava veřejného prostoru

vedení obce by se mělo zaměřit na zásobování potravinami ve žloukovicích

vodovod, ČOV, prodejna potravin (i pojízdná)

vodovody a kanalizace ve Stradonicích a Žloukovicích

vybudování chodníku pro pěší od zdravotního střediska na šňárovou

vyřešit centrum obce

x

zajištění zásobování

Zaměřit by se mělo hlavně na autobusové spojení ve Žloukovicích. Zařadit spoje i v dopoledních hodinách.

zapojení mladé generace do veřejného života

zařídit lékárnu a zubní ordinaci

zásobování

zásobování, hlavně potravinami

zavedení individuální dopravy důchodců k lékaři

Zavedení kanalizace a vodovodu do části obce Stradonice Zamezení zbytečnému a bezúčelnému kácení stromů podél cest Zpřísnění pravidel chování majitelů psů a psů samotných na veřejných komunikacích (včetně cyklostezek)

zavedení vodovodu

Zavést těžký průmysl v blízkosti obce

Zlepšení spojů s okolními obcemi.

zlepšit nabídku služeb a sortimentu (např. krejčovské opravy, správka obuvi, galanterie)

zřízení lékárny

21. Doporučili byste obec k bydlení?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano5255,91 %55,91 %  
spíše ano2830,11 %30,11 %  
spíše ne55,38 %5,38 %  
ne44,3 %4,3 %  
nevím44,3 %4,3 %  

Graf

22. Plánujete bydlet v obci i do budoucna?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano6675 %70,97 %  
ne1517,05 %16,13 %  
nevím77,95 %7,53 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 4 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

 • odpověď 18-26 let:
  • 4.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi student na otázku 4. Do jaké skupiny z hlediska ekonomické aktivity se řadíte?

9. Jste spokojeni s frekvencí spojů vlaků Vaší části obce s okolím?

 • odpověď nedokážu posoudit:
  • 2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nedokážu posoudit na otázku 8. Jste spokojeni s frekvencí spojů autobusů Vaší části obce s okolím?

10. Ohodnoťte, prosím, následující oblasti ve Vaší obci:

 • odpověď možnosti nakupování=zcela nedostačující:
  • 3.2x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídka školských zařízení=zcela nedostačující na otázku 10. Ohodnoťte, prosím, následující oblasti ve Vaší obci:
 • odpověď údržba vzhledu veřejných prostor=dostačující:
  • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídka školských zařízení=nedostačující na otázku 10. Ohodnoťte, prosím, následující oblasti ve Vaší obci:
 • odpověď zdravotní a sociální služby=zcela nedostačující:
  • 5x vetší pravděpodobnost při odpovědi nabídka školských zařízení=zcela nedostačující na otázku 10. Ohodnoťte, prosím, následující oblasti ve Vaší obci:

12. Účastníte se kulturních akcí pořádaných v obci?

 • odpověď ne:
  • 2.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi nezajímavá témata akcí na otázku 13. Pokud se neúčastníte kulturních akcí, z jakého důvodu?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Do jaké skupiny z hlediska ekonomické aktivity se řadíte?

5. V jaké části obce žijete?

6. Jak dlouho zde žijete?

7. Jakým způsobem se nejčastěji dopravujete do zaměstnání/školy?

8. Jste spokojeni s frekvencí spojů autobusů Vaší části obce s okolím?

9. Jste spokojeni s frekvencí spojů vlaků Vaší části obce s okolím?

10. Ohodnoťte, prosím, následující oblasti ve Vaší obci:

11. Myslíte si, že je v obci zajištěna dostatečná nabídka pořádaných kulturních akcí?

12. Účastníte se kulturních akcí pořádaných v obci?

13. Pokud se neúčastníte kulturních akcí, z jakého důvodu?

14. Myslíte si, že jsou občané dobře informováni o pořádaných akcích?

15. Zajímáte se o hospodaření obce?

16. Myslíte si, že obec dobře hospodaří s financemi?

17. Cítíte se v obci bezpečně?

21. Doporučili byste obec k bydlení?

22. Plánujete bydlet v obci i do budoucna?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jaké je Vaše pohlaví?

2. Do jaké věkové kategorie patříte?

3. Jaké je Vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

4. Do jaké skupiny z hlediska ekonomické aktivity se řadíte?

5. V jaké části obce žijete?

6. Jak dlouho zde žijete?

7. Jakým způsobem se nejčastěji dopravujete do zaměstnání/školy?

8. Jste spokojeni s frekvencí spojů autobusů Vaší části obce s okolím?

9. Jste spokojeni s frekvencí spojů vlaků Vaší části obce s okolím?

10. Ohodnoťte, prosím, následující oblasti ve Vaší obci:

11. Myslíte si, že je v obci zajištěna dostatečná nabídka pořádaných kulturních akcí?

12. Účastníte se kulturních akcí pořádaných v obci?

13. Pokud se neúčastníte kulturních akcí, z jakého důvodu?

14. Myslíte si, že jsou občané dobře informováni o pořádaných akcích?

15. Zajímáte se o hospodaření obce?

16. Myslíte si, že obec dobře hospodaří s financemi?

17. Cítíte se v obci bezpečně?

21. Doporučili byste obec k bydlení?

22. Plánujete bydlet v obci i do budoucna?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Voříšková, T.Spokojenost s kvalitou života v obci Nižbor (výsledky průzkumu), 2015. Dostupné online na https://spokojenost-s-kvalitou-zivot.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.