Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Marketingová komunikace společnosti T-Mobile

Marketingová komunikace společnosti T-Mobile

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Michala Ebertova
Šetření:21. 02. 2014 - 07. 03. 2014
Počet respondentů:111
Počet otázek (max/průměr):13 / 13
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Pokud jste zákazníkem T-Mobile (máte osobní aktivní SIM kartu), nebo jste v nedávné minulosti byl/a prosím Vás o vyplnění krátkého dotazníku, jehož cílem je zjistit spokojenost zákazníků T-Mobile s marketingovou komunikací společnosti. NEVYPŇUJTE pokud máte firemní telefonní číslo.

Všem respondetům moc děkuji!

Instrukce pro vyplnění dotazníku (nápověda)

Vyplňujte pouze v případě, že jste zákazníkem společnosti T-Mobile a máte osobní telefonní číslo. Děkuji

Odpovědi respondentů

1. Jak dlouho jste zákazníkem společnosti T-Mobile?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Více než 10 let4136,94 %36,94 %  
5-10 let3733,33 %33,33 %  
Méně než 5 let3329,73 %29,73 %  

Graf

2. Jak jste celkově spokojen/a se společností T-Mobile (nabídka produktů, zákaznický servis, další služby)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a6659,46 %59,46 %  
Nespokojen/a2018,02 %18,02 %  
Nevím1513,51 %13,51 %  
Velmi spokojen/a54,5 %4,5 %  
Velmi nespokojen/a54,5 %4,5 %  

Graf

3. Jak jste spokojen/a se společností T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejně6054,05 %54,05 %  
Více než s jinými společnostmi2724,32 %24,32 %  
Méně než s jinými společnostmi1513,51 %13,51 %  
Mnohem méně než s jinými společnostmi65,41 %5,41 %  
Mnohem více, než s jinými společnostmi32,7 %2,7 %  

Graf

4. Jak byste ohodnotil/a Váš vztah s T-Mobile?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Dobrý6962,16 %62,16 %  
Nevím2018,02 %18,02 %  
Špatný1311,71 %11,71 %  
Velmi dobrý65,41 %5,41 %  
Velmi špatný32,7 %2,7 %  

Graf

5. Jak byste ohodnotil/a Váš vztah se společností T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejný6154,95 %54,95 %  
Lepší než s jinými společnostmi2522,52 %22,52 %  
Horší než s jinými společnostmi2018,02 %18,02 %  
Mnohem lepší než s jinými společnostmi43,6 %3,6 %  
Mnohem horší než s jinými společnostmi10,9 %0,9 %  

Graf

6. Jak byste ohodnotil/a Vaší loajalitu ke společnosti T-Mobile?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Loajální5045,05 %45,05 %  
Nevím2219,82 %19,82 %  
Neloajální2118,92 %18,92 %  
Velmi loajální1311,71 %11,71 %  
Velmi neloajální54,5 %4,5 %  

Graf

7. Jak byste ohodnotil/a Vaší loajalitu k T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejná6356,76 %56,76 %  
Vyšší než k jiným společnostem2926,13 %26,13 %  
Menší než k jiným společnostem1210,81 %10,81 %  
Mnohem menší než k jiným společnostem54,5 %4,5 %  
Mnohem vyšší než k jiným společnostem21,8 %1,8 %  

Graf

8. Jak jste spokojen/a s četností marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen/a4036,04 %36,04 %  
Nespokojen/a3329,73 %29,73 %  
Nevím2522,52 %22,52 %  
Velmi spokojen/a76,31 %6,31 %  
Velmi nespokojen/a65,41 %5,41 %  

Graf

9. Jak jste spokojen/a s četností marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejně6659,46 %59,46 %  
Méně spokojen/a oproti jiným společnostem1917,12 %17,12 %  
Více spokojen/a oproti jiným společnostem1816,22 %16,22 %  
Mnohem více spokojen/a oproti jiným společnostem43,6 %3,6 %  
Mnohem méně spokojen/a oproti jiným společnostem43,6 %3,6 %  

Graf

10. Jak jste spokojen/a s relevancí marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile ? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejně4036,04 %36,04 %  
Nespokojen/a3228,83 %28,83 %  
Spokojen/a2825,23 %25,23 %  
Velmi nespokojen/a98,11 %8,11 %  
Velmi spokojen/a21,8 %1,8 %  

Graf

11. Jak jste spokojen/a s relevancí marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile v porovnání s jakýmikolv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejně6356,76 %56,76 %  
Méně oproti jiným společnostem2118,92 %18,92 %  
Více oproti jiným společnostem1715,32 %15,32 %  
Mnohem méně oproti jiným společnostem65,41 %5,41 %  
Mnohem více oproti jiným společnostem43,6 %3,6 %  

Graf

12. Jako zákazník, jak důležitý/á se cítete být pro T-Mobile?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Nedůležitý4742,34 %42,34 %  
Naprosto nedůležitý2118,92 %18,92 %  
Důležitý2018,02 %18,02 %  
Nevím2018,02 %18,02 %  
Velmi důležitý32,7 %2,7 %  

Graf

13. Jak důležitý/á se cítíte být pro T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Stejně6356,76 %56,76 %  
Méně důležitý/á než pro jiné společnosti2219,82 %19,82 %  
Důležitější než pro jiné společnosti1513,51 %13,51 %  
Mnohem méně důležitý/á než pro jiné společnosti109,01 %9,01 %  
Mnohem důležitější než pro jiné společnosti10,9 %0,9 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak dlouho jste zákazníkem společnosti T-Mobile?

2. Jak jste celkově spokojen/a se společností T-Mobile (nabídka produktů, zákaznický servis, další služby)

3. Jak jste spokojen/a se společností T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

4. Jak byste ohodnotil/a Váš vztah s T-Mobile?

5. Jak byste ohodnotil/a Váš vztah se společností T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

6. Jak byste ohodnotil/a Vaší loajalitu ke společnosti T-Mobile?

7. Jak byste ohodnotil/a Vaší loajalitu k T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

8. Jak jste spokojen/a s četností marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

9. Jak jste spokojen/a s četností marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

10. Jak jste spokojen/a s relevancí marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile ? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

11. Jak jste spokojen/a s relevancí marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile v porovnání s jakýmikolv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

12. Jako zákazník, jak důležitý/á se cítete být pro T-Mobile?

13. Jak důležitý/á se cítíte být pro T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak dlouho jste zákazníkem společnosti T-Mobile?

2. Jak jste celkově spokojen/a se společností T-Mobile (nabídka produktů, zákaznický servis, další služby)

3. Jak jste spokojen/a se společností T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

4. Jak byste ohodnotil/a Váš vztah s T-Mobile?

5. Jak byste ohodnotil/a Váš vztah se společností T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

6. Jak byste ohodnotil/a Vaší loajalitu ke společnosti T-Mobile?

7. Jak byste ohodnotil/a Vaší loajalitu k T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

8. Jak jste spokojen/a s četností marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

9. Jak jste spokojen/a s četností marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

10. Jak jste spokojen/a s relevancí marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile ? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

11. Jak jste spokojen/a s relevancí marketingových nabídek obdržených skrze SMS, e-mail, poštou, telefonem od T-Mobile v porovnání s jakýmikolv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem? (Produktové nabídky, oznámení o nových službách / produktech, obecné informace)

12. Jako zákazník, jak důležitý/á se cítete být pro T-Mobile?

13. Jak důležitý/á se cítíte být pro T-Mobile v porovnání s jakýmikoliv jinými společnostmi jichž jste zákazníkem?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Ebertova, M.Marketingová komunikace společnosti T-Mobile (výsledky průzkumu), 2014. Dostupné online na https://spokojenost-s-marketingovou.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.