Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s menzou ČZU

Spokojenost s menzou ČZU

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Zuzana Pojerová
Šetření:05. 11. 2011 - 14. 11. 2011
Počet respondentů:120
Počet otázek (max/průměr):12 / 10.99
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:76,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:56
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

 

prosím Vás o vyplnění dotazníku, který se týka spokojenosti studentů České zemědělské univerzity s menzou. Dotazník je součástí seminární práce ze statistiky.

Moc děkuji za vyplnění

Odpovědi respondentů

1. Jak jste spokojen/a s chutí pokrmů v menze ČZU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spíše spokojen/a7461,67 %61,67 %  
Spíše nespokojen/a2722,5 %22,5 %  
Velmi spokojen/a1411,67 %11,67 %  
Velmi nespokojen/a54,17 %4,17 %  

Graf

2. Jsou podle Vás porce dostatečně velké?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8167,5 %67,5 %  
ne3932,5 %32,5 %  

Graf

3. Odpovídá podle Vás cena jídel jejich kvalitě?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano8671,67 %71,67 %  
ne3428,33 %28,33 %  

Graf

4. Myslíte si, že nabídka hlavních jídel v menze je dostatečná?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano9579,17 %79,17 %  
ne2520,83 %20,83 %  

Graf

5. V této otázce označte, jak jste spokojen/a se šíří nabídky následujících pokrmů:(1-velmi spokojen/a, 5-velmi nespokojen/a)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Hlavní jídla2.3831.353
Polévky2.8170.9
Moučníky2.6831.1
Saláty2.2671.096

Graf

6. Zaznamenal/a jste změnu v provozovateli menzy ČZU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 7, Neotázka č. 9, Nevímotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano6856,67 %56,67 %  
Ne3025 %25 %  
Nevím2218,33 %18,33 %  

Graf

7. Zaznamenal/a jste, že by se kvalita poskytovaných služeb během Vašich návštěv změnila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 8, Neotázka č. 9].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5175 %42,5 %  
Ne1725 %14,17 %  

Graf

8. Jakým způsobem se kvalita poskytovaných služeb změnila?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
K lepšímu4282,35 %35 %  
K horšímu917,65 %7,5 %  

Graf

9. Jak jste spokojen/a s následujícími službami v menze? (1-velmi spokojen/a, 5-velmi nespokojen/a)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi na dané škále.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Personál2.3170.933
Kapacita3.0171.416
Čistota2.4750.966
Dekorace3.2751.483

Graf

10. Jaké je Vaše pohlaví?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Žena8974,17 %74,17 %  
Muž3125,83 %25,83 %  

Graf

11. Jak dlouho již studujete na ČZU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
4 roky4739,17 %39,17 %  
3 roky3226,67 %26,67 %  
2 roky1815 %15 %  
5 a více let1310,83 %10,83 %  
1 rok108,33 %8,33 %  

Graf

12. Chodíte při studiu i do práce?

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ano7764,17 %64,17 %  
ne4335,83 %35,83 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. V této otázce označte, jak jste spokojen/a se šíří nabídky následujících pokrmů:(1-velmi spokojen/a, 5-velmi nespokojen/a)

 • odpověď Hlavní jídla=1:
  • 3.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Velmi spokojen/a na otázku 1. Jak jste spokojen/a s chutí pokrmů v menze ČZU?

6. Zaznamenal/a jste změnu v provozovateli menzy ČZU?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 7. Zaznamenal/a jste, že by se kvalita poskytovaných služeb během Vašich návštěv změnila?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 7. Zaznamenal/a jste, že by se kvalita poskytovaných služeb během Vašich návštěv změnila?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi K lepšímu na otázku 8. Jakým způsobem se kvalita poskytovaných služeb změnila?

7. Zaznamenal/a jste, že by se kvalita poskytovaných služeb během Vašich návštěv změnila?

 • odpověď Ano:
  • 2.4x vetší pravděpodobnost při odpovědi K lepšímu na otázku 8. Jakým způsobem se kvalita poskytovaných služeb změnila?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jak jste spokojen/a s chutí pokrmů v menze ČZU?

2. Jsou podle Vás porce dostatečně velké?

3. Odpovídá podle Vás cena jídel jejich kvalitě?

4. Myslíte si, že nabídka hlavních jídel v menze je dostatečná?

5. V této otázce označte, jak jste spokojen/a se šíří nabídky následujících pokrmů:(1-velmi spokojen/a, 5-velmi nespokojen/a)

6. Zaznamenal/a jste změnu v provozovateli menzy ČZU?

7. Zaznamenal/a jste, že by se kvalita poskytovaných služeb během Vašich návštěv změnila?

8. Jakým způsobem se kvalita poskytovaných služeb změnila?

9. Jak jste spokojen/a s následujícími službami v menze? (1-velmi spokojen/a, 5-velmi nespokojen/a)

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jak dlouho již studujete na ČZU?

12. Chodíte při studiu i do práce?

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jak jste spokojen/a s chutí pokrmů v menze ČZU?

2. Jsou podle Vás porce dostatečně velké?

3. Odpovídá podle Vás cena jídel jejich kvalitě?

4. Myslíte si, že nabídka hlavních jídel v menze je dostatečná?

5. V této otázce označte, jak jste spokojen/a se šíří nabídky následujících pokrmů:(1-velmi spokojen/a, 5-velmi nespokojen/a)

6. Zaznamenal/a jste změnu v provozovateli menzy ČZU?

7. Zaznamenal/a jste, že by se kvalita poskytovaných služeb během Vašich návštěv změnila?

8. Jakým způsobem se kvalita poskytovaných služeb změnila?

9. Jak jste spokojen/a s následujícími službami v menze? (1-velmi spokojen/a, 5-velmi nespokojen/a)

10. Jaké je Vaše pohlaví?

11. Jak dlouho již studujete na ČZU?

12. Chodíte při studiu i do práce?

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Pojerová, Z.Spokojenost s menzou ČZU (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-s-menzou-czu.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.