Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s MHD Prostějov

Spokojenost s MHD Prostějov

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Milada Procházková
Šetření:02. 12. 2013 - 05. 12. 2013
Počet respondentů:60
Počet otázek (max/průměr):12 / 11.8
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:60,6 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.02:53
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Rádi bychom Vás požádali o vyplnění následujícího dotazníku, který poslouží pro školní účely. Na jeho základě bude vyhodnocena kvalita poskytovaných služeb městské hromadné dopravy v Prostějově.

Otázky s číselným ohodnocením vyplňte známkovací metodou, kde 1- vynikající, 3- dobré, 5- nedostatečné.

 

Odpovědi respondentů

1. Navazují podle Vás linky MHD Prostějov vzájemně na sebe? Návazností se myslí čekání na navazující spoj nejdéle 10 minut.

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3050 %50 %  
ano3050 %50 %  

Graf

Podle přepravních podmínek je tolerance +/- 2 min od jízdního řádu.

2. Jezdí podle Vás linky MHD s přihlédnutím k jízdnímu řádu...

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Přesně (+/- 2 min dle jízdního řádu)4778,33 %78,33 %  
Se zpožděním (se zpožděním víc jak 2 minuty)915 %15 %  
Předčasně (s předstihem víc jak 2 minuty)46,67 %6,67 %  

Graf

3. Jak hodnotíte šetrnost MHD v Prostějově vůči životnímu prostředí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
šetrné4575 %75 %  
nešetrné1525 %25 %  

Graf

4. Jak jste spokojeni s řidičem co se týká jeho chování a upravenosti?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
32237,29 %36,67 %  
21830,51 %30 %  
4915,25 %15 %  
1610,17 %10 %  
546,78 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.76
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:0.89
Směrodatná odchylka:0.94
Medián:3
Modus:3

Graf

5. Jak jste spokojen s informovaností o jízdním řádu na zastávkách?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
12236,67 %36,67 %  
21525 %25 %  
31220 %20 %  
4711,67 %11,67 %  
546,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:2.19
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.25
Směrodatná odchylka:1.12
Medián:2
Modus:1

Graf

Označením se myslí, zda je světelná tabule čitelná a aktuální.

6. Jak jste spokojeni s označením čísla linky na autobusu?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3”, „4” a „5”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
13355 %55 %  
21220 %20 %  
3711,67 %11,67 %  
446,67 %6,67 %  
546,67 %6,67 %  

Statistická data byla pro následující výpočty očištěna o 5 % hodnot z každé strany.

Statistická polohaHodnota
Průměr:1.78
Minimum:1
Maximum:5
Variační rozpětí:4
Rozptyl:1.12
Směrodatná odchylka:1.06
Medián:1
Modus:1

Graf

7. Považujete systém informovanosti o ztrátách a nálezech za:?

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
nedostačující3458,62 %56,67 %  
dostačující2441,38 %40 %  

Graf

8. Jak byste hodnotili korespondenci linky s pracovní dobou či začátkem vyučování.

Korespondencí se myslí příjezd autobusu na Vaši výstupní zastávku do 20 minut před pracovní dobou či začátkem výuky.

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
koresponduje3560,34 %58,33 %  
nekoresponduje2339,66 %38,33 %  

Graf

9. Jste spokojeni s podáváním informací o zpoždění linek?

Nepovinná otázka, respondent se mohl rozhodnout mezi odpověďmi „ano” a „ne”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ne3968,42 %65 %  
ano1831,58 %30 %  

Graf

10. Pohlaví

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žena3661,02 %60 %  
muž2237,29 %36,67 %  
jiná odpověď :D11,69 %1,67 %  

Graf

11. Věk

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
16 - 26 let4576,27 %75 %  
27-69 let1118,64 %18,33 %  
70 a víc23,39 %3,33 %  
6 - 15 let11,69 %1,67 %  

Graf

12. Životní situace

Nepovinná otázka, respondent mohl zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
pracující2950 %48,33 %  
žák / student2136,21 %35 %  
nezaměstnaný58,62 %8,33 %  
žena na mateřské23,45 %3,33 %  
důchodce11,72 %1,67 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Nebyly nalezeny žádné zajímavé souvislosti mezi odpovědmi.

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Navazují podle Vás linky MHD Prostějov vzájemně na sebe? Návazností se myslí čekání na navazující spoj nejdéle 10 minut.

2. Jezdí podle Vás linky MHD s přihlédnutím k jízdnímu řádu...

3. Jak hodnotíte šetrnost MHD v Prostějově vůči životnímu prostředí?

4. Jak jste spokojeni s řidičem co se týká jeho chování a upravenosti?

5. Jak jste spokojen s informovaností o jízdním řádu na zastávkách?

6. Jak jste spokojeni s označením čísla linky na autobusu?

7. Považujete systém informovanosti o ztrátách a nálezech za:?

8. Jak byste hodnotili korespondenci linky s pracovní dobou či začátkem vyučování.

9. Jste spokojeni s podáváním informací o zpoždění linek?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Životní situace

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Navazují podle Vás linky MHD Prostějov vzájemně na sebe? Návazností se myslí čekání na navazující spoj nejdéle 10 minut.

2. Jezdí podle Vás linky MHD s přihlédnutím k jízdnímu řádu...

3. Jak hodnotíte šetrnost MHD v Prostějově vůči životnímu prostředí?

4. Jak jste spokojeni s řidičem co se týká jeho chování a upravenosti?

5. Jak jste spokojen s informovaností o jízdním řádu na zastávkách?

6. Jak jste spokojeni s označením čísla linky na autobusu?

7. Považujete systém informovanosti o ztrátách a nálezech za:?

8. Jak byste hodnotili korespondenci linky s pracovní dobou či začátkem vyučování.

9. Jste spokojeni s podáváním informací o zpoždění linek?

10. Pohlaví

11. Věk

12. Životní situace

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Procházková, M.Spokojenost s MHD Prostějov (výsledky průzkumu), 2013. Dostupné online na https://spokojenost-s-mhd-prostejov.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.