Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s prací

Spokojenost s prací

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Ivan Godunov
Šetření:26. 02. 2012 - 04. 03. 2012
Počet respondentů:66
Počet otázek (max/průměr):11 / 10
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,8 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.01:15
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,

chtěl bych vás požádat o vyplňování dotazníku ohledně spokojenosti s prací.

 

Předem děkuji.

Odpovědi respondentů

1. Pohlaví

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
žádné odpovědi

2. Celkem jsem spokojený se svým zaměstnáním:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2436,36 %36,36 %  
souhlasím2030,3 %30,3 %  
spíše nesouhlasím1522,73 %22,73 %  
nesouhlasím57,58 %7,58 %  
nevím23,03 %3,03 %  

Graf

3. Celkově dobře vycházím s kolegy:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3248,48 %48,48 %  
spíše souhlasím2537,88 %37,88 %  
spíše nesouhlasím46,06 %6,06 %  
nevím46,06 %6,06 %  
nesouhlasím11,52 %1,52 %  

Graf

4. Jsem spokojený se svou schopností vyrovnat se s problémy při práci:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3857,58 %57,58 %  
souhlasím1421,21 %21,21 %  
spíše nesouhlasím69,09 %9,09 %  
nevím69,09 %9,09 %  
nesouhlasím23,03 %3,03 %  

Graf

5. Mohu lehce překonat nepříjemnou atmosféru v práci:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2537,88 %37,88 %  
nevím1725,76 %25,76 %  
spíše nesouhlasím1319,7 %19,7 %  
souhlasím812,12 %12,12 %  
nesouhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

6. Mohu říct, že ostatní kolegové mě mají rádi:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím3451,52 %51,52 %  
souhlasím1522,73 %22,73 %  
nevím1218,18 %18,18 %  
spíše nesouhlasím57,58 %7,58 %  

Graf

7. Vím, že budu schopen/(-a) se vyrovnat s prací tak dlouho, jak se mi bude chtít:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2537,88 %37,88 %  
souhlasím1827,27 %27,27 %  
nevím1522,73 %22,73 %  
spíše nesouhlasím812,12 %12,12 %  

Graf

8. Mám dobrý vztah s nadřízeným v práci:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3045,45 %45,45 %  
spíše souhlasím2233,33 %33,33 %  
nevím69,09 %9,09 %  
spíše nesouhlasím57,58 %7,58 %  
nesouhlasím34,55 %4,55 %  

Graf

9. Jsem přesvědčen/(-a), že mohu vykonávat svou práci bez stálé pomoci:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
spíše souhlasím2943,94 %43,94 %  
souhlasím2537,88 %37,88 %  
nevím710,61 %10,61 %  
spíše nesouhlasím57,58 %7,58 %  

Graf

10. Mám pocit, že v práci přinaším užitek:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím3045,45 %45,45 %  
spíše souhlasím2943,94 %43,94 %  
spíše nesouhlasím34,55 %4,55 %  
nevím34,55 %4,55 %  
nesouhlasím11,52 %1,52 %  

Graf

11. Mohu říct, že moje spolupracovníky mě respektují:

Povinná otázka, respondent se musel rozhodnout mezi odpověďmi „souhlasím”, „spíše souhlasím”, „nevím”, „spíše nesouhlasím” a „nesouhlasím”.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
souhlasím2537,88 %37,88 %  
spíše souhlasím2537,88 %37,88 %  
nevím1218,18 %18,18 %  
spíše nesouhlasím46,06 %6,06 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u jedné otázky.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

3. Celkově dobře vycházím s kolegy:

  • odpověď souhlasím:
    • 1.9x vetší pravděpodobnost při odpovědi souhlasím na otázku 6. Mohu říct, že ostatní kolegové mě mají rádi:

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

2. Celkem jsem spokojený se svým zaměstnáním:

3. Celkově dobře vycházím s kolegy:

4. Jsem spokojený se svou schopností vyrovnat se s problémy při práci:

5. Mohu lehce překonat nepříjemnou atmosféru v práci:

6. Mohu říct, že ostatní kolegové mě mají rádi:

7. Vím, že budu schopen/(-a) se vyrovnat s prací tak dlouho, jak se mi bude chtít:

8. Mám dobrý vztah s nadřízeným v práci:

9. Jsem přesvědčen/(-a), že mohu vykonávat svou práci bez stálé pomoci:

10. Mám pocit, že v práci přinaším užitek:

11. Mohu říct, že moje spolupracovníky mě respektují:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

2. Celkem jsem spokojený se svým zaměstnáním:

3. Celkově dobře vycházím s kolegy:

4. Jsem spokojený se svou schopností vyrovnat se s problémy při práci:

5. Mohu lehce překonat nepříjemnou atmosféru v práci:

6. Mohu říct, že ostatní kolegové mě mají rádi:

7. Vím, že budu schopen/(-a) se vyrovnat s prací tak dlouho, jak se mi bude chtít:

8. Mám dobrý vztah s nadřízeným v práci:

9. Jsem přesvědčen/(-a), že mohu vykonávat svou práci bez stálé pomoci:

10. Mám pocit, že v práci přinaším užitek:

11. Mohu říct, že moje spolupracovníky mě respektují:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Godunov, I.Spokojenost s prací (výsledky průzkumu), 2012. Dostupné online na https://spokojenost-s-praci.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.