Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s projekty financovanými z EU na Třebíčsku

Spokojenost s projekty financovanými z EU na Třebíčsku

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Monika Maule
Šetření:18. 03. 2011 - 25. 03. 2011
Počet respondentů:38
Počet otázek (max/průměr):15 / 11.34
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:72,2 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.03:19
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

Dobrý den,
Do rukou se Vám dostává dotazník týkající se povědomí a spokojenosti občanů žijících v mikroregionu Třebíčsko s projekty, na které byly uděleny dotace z EU. Dotazník vznikl a bude sloužit pouze pro účely mé bakalářské práce na Fakultě regionálního rozvoje a mezinárodních studií na Mendelově univerzitě v Brně.
Prosím věnujte pár minut na vyplnění tohoto anonymního dotazníku.

Děkuji
Monika Doležalová
 

Odpovědi respondentů

1. Bydlíte v Třebíči či v některé z obcí: Čechočovice, Kožichovice, Krahulov, Mastník, Okřešice, Stařeč, Střítež, Trnava?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 2, NE → konec dotazníku].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO3386,84 %86,84 %  
NE513,16 %13,16 %  

Graf

2. Víte o nějakých projektech ve vaší obci nebo okolí, na které byly přiděleny dotace z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano slyšel jsem o nějakém1545,45 %39,47 %  
Ano, vím jistě o několika takových projektech1545,45 %39,47 %  
O žádném takovém nevím26,06 %5,26 %  
Nejspíš nějaký takový byl, ale nevybavuji si žádný13,03 %2,63 %  

Graf

3. Myslíte si, že máte dostatek informací o projektech financovaných z EU ve vašem okolí?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NE1751,52 %44,74 %  
SPÍŠE ANO1236,36 %31,58 %  
NE39,09 %7,89 %  
ANO13,03 %2,63 %  

Graf

4. Myslíte si, že pokud by nebyly dotace z EU, vznikal by stejný počet nových projektů?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE NE1854,55 %47,37 %  
NE1236,36 %31,58 %  
SPÍŠE ANO26,06 %5,26 %  
NEVÍM13,03 %2,63 %  

Graf

5. Myslíte si, že projekty financované z EU mají pozitivní vliv na okolí a prostředí kde žijete? (zvýšení turismu, snížení nezaměstnanosti, zlepšení životního prostředí, zvýšení komfortu pro život ….)

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 6, SPÍŠE ANOotázka č. 6, SPÍŠE NEotázka č. 7, NEotázka č. 7, NEVÍMotázka č. 7].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1339,39 %34,21 %  
SPÍŠE ANO1339,39 %34,21 %  
SPÍŠE NE412,12 %10,53 %  
NE26,06 %5,26 %  
NEVÍM13,03 %2,63 %  

Graf

6. V čem vidíte zlepšení?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Díky financím z evropských fondů může docházet k rozvoji venkova a mohou se plánovat takové projekty, které by samotné vesnice svépomoci jen těžko finančně zvládly.

Estetická a dunkční stránka

Lepší prostředí, kanalizace,....

stavba kanalizace záchrana památek

v rozvoji vesnice a ve více možností, jak trávit volný čas

zlepšení kvality parků regenerace sídlišť

zlepšení životního prostředí

Zlepšení životního prostředí, bohatší kulturní život...

zlepšení ŽP, zlepšení vzhledu okolí, zlepšení stavu silnic na vybraných úsecích.

zvýšení komfortu pro život

7. V jakém časovém horizontu si myslíte, že je reálné, že nějaký projekt či více projektů financovaných z EU bude mít pozitivní vliv na okolí, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
DO 3 LET1648,48 %42,11 %  
KOLEM 5 LET1339,39 %34,21 %  
NIKDY26,06 %5,26 %  
10 LET A VÍCE26,06 %5,26 %  

Graf

8. Využili jste, nebo myslíte, že v budoucnu využijete nějaký projekt, který byl financován z EU?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 9, SPÍŠE ANOotázka č. 9, SPÍŠE NEotázka č. 10, NEotázka č. 10, NEVÍMotázka č. 10].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ANO1133,33 %28,95 %  
SPÍŠE ANO824,24 %21,05 %  
NEVÍM721,21 %18,42 %  
SPÍŠE NE721,21 %18,42 %  

Graf

9. Jaký projekt jste využili nebo si myslíte, že v budoucnu využijete?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

cyklostezka

Erasmus

hřiště

kanalizace autobusová zastávka

Kanalizace v obci Kožichovice!

kanalizace, silnice, koupání v rybníce

kanalizaci a cyklostezku

kanalizaci...ano i já pravidelně vylučuji, tudíž i mé hovno si najde cestu do nové kanalizace.

Nová kanalizace, nové zastávky v obci...

OPLLZ

Počítačový kurz financovaný z ESF

silnice, ulice, chodníky, zateplení bytových domů

vzdělávání zaměstnanců na počítači

10. Jste spokojeni se současnou situací v obci, kde žijete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [ANOotázka č. 12, SPÍŠE ANOotázka č. 12, SPÍŠE NEotázka č. 11, NEotázka č. 11].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
SPÍŠE ANO2163,64 %55,26 %  
SPÍŠE NE927,27 %23,68 %  
ANO39,09 %7,89 %  

Graf

11. Co byste zlepšili?

Nepovinná otázka, respondent mohl napsat odpověď vlastními slovy.

Dodělal bych konečně tu kanalizaci :-)

koordinaci prací při realizaci kanalizace

Kultura, venkovní prostory pro trávení volného času

nic

počet hřišť

silnice a chodníky jsou v hrozném stavu chybí stavební pozemky

stav silnice, stavební pozemky, kulturní akce

12. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
ŽENA1957,58 %50 %  
MUŽ1442,42 %36,84 %  

Graf

13. Jste?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí nebo napsat odpověď vlastními slovy.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
STUDENT1957,58 %50 %  
PRACUJÍCÍ1133,33 %28,95 %  
mateřská dovolená13,03 %2,63 %  
V DŮCHODU13,03 %2,63 %  
NEZAMĚSTNANÝ13,03 %2,63 %  

Graf

14. Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
STŘEDOŠKOLSKÉ S MATURITOU1854,55 %47,37 %  
VYSOKOŠKOLSKÉ1030,3 %26,32 %  
STŘEDOŠKOLSKÉ S VÝUČNÍ LISTEM39,09 %7,89 %  
ZÁKLADNÍ26,06 %5,26 %  

Graf

15. Kolik je vám let

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
15 - 252266,67 %57,89 %  
26 - 601030,3 %26,32 %  
nad 60 let13,03 %2,63 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Tento dotazník byl vyhodnocen jako nevhodný pro úlohu DZD (s největší pravdědpodobností jej zodpovědělo příliš málo respondentů).

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Maule, M.Spokojenost s projekty financovanými z EU na Třebíčsku (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-s-projekty-finan.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.