Vyplňto.cz > Průzkumy > Archiv výsledků > Spokojenost s veřejnou dopravou v kraji Vysočina

Spokojenost s veřejnou dopravou v kraji Vysočina

Víte, že... si na Vyplňto.cz můžete zdarma vytvořit vlastní dotazník?

Základní údaje o provedeném průzkumu

Autor průzkumu:Kateřina Smrčková
Šetření:20. 03. 2011 - 06. 04. 2011
Počet respondentů:162
Počet otázek (max/průměr):15 / 13.12
Použité ochrany:žádné
Zobrazení otázek:celý dotazník najednou
Návratnost dotazníků:70,3 %
Návratnost dotazníků je dána poměrem vyplněných a zobrazených dotazníků. Jedná se o orientační údaj, který nebere v potaz ty oslovené respondenty, kteří ani nezobrazili úvodní text (neklikli na odkaz na dotazník).
Průměrná doba vyplňování:00.04:05
Stáhnout surová data:XLS XLSX CSV XHTML PDF-1 PDF-2 PDF-kódy
Stáhnout grafy:Všechny grafy
odpovědi & grafy   segmentace   závislosti   zdroje   dotazník   citovat

Úvodní informace zveřejněné respondentům

 Dobrý den,

jsem studentkou Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a chtěla bych Vás poprosit o spolupráci při vyplňování následujícího dotazníku. Cílem dotazníku je zjistit spokojenost obyvatel s veřejnou dopravou v kraji Vysočina. Výsledek bude mimo jiné podkladem pro moji diplomovou práci.

Dotazník je anonymní a je určen pro všechny obyvatele kraje Vysočina, kteří jsou starší 18-ti let.

Předem děkuji za vyplnění.

Odpovědi respondentů

1. Jakým prostředkem nejčastěji cestujete?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Autem5634,57 %34,57 %  
Autobusem4930,25 %30,25 %  
Městskou hromadnou dopravou4427,16 %27,16 %  
Vlakem138,02 %8,02 %  

Graf

2. Jak často využíváte veřejnou dopravu?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Často8954,94 %54,94 %  
Občas6137,65 %37,65 %  
Vůbec127,41 %7,41 %  

Graf

3. Jak jste spokojeni s veřejnou dopravou ve svém bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Velmi spokojenotázka č. 5, Spokojenotázka č. 5, Spíše nespokojenotázka č. 4, Nespokojenotázka č. 4].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spokojen10162,35 %62,35 %  
Spíše nespokojen3622,22 %22,22 %  
Nespokojen2012,35 %12,35 %  
Velmi spokojen53,09 %3,09 %  

Graf

4. Pokud nejste spokojeni, napište, co byste změnili.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

- dopravce - množství spojů - kvalita vozidel

Aby autobysy MHD jezdily na čas a ne 8 min před odjezdem.

Bydlím v ulici Jasmínová a na zastávku je to celkem daleko, proto bych prodloužil dráhu Cčka nebo 36 až do této nově obydlené oblasti.

Celkově špatná koncepce.

Cena jízdenek je velmi vysoká u MHD Jihlava, autem je to skoro stejný, ve více lidech určitě výhodnější.

Cena nepřestupních jízdenek, neexistence nočních spojů, tzv. nočních svozů.

Cenu a intervaly mezi jednotlivými spoji.

cenu jízdného a trolejbusy by mohly jezdit v kratších intervalech.Noční linky alespoň do 2 ranní hodiny.

cenu, množství spojů, zavedla bych noční dopravu

Ceny za služby MHD v Jihlavě vzhledem ke kvalitě, rozsahu, dále poměr ceny k velikosti města a samozřejmě nečistota v prostředcích MHD.

Ceny, přesstupní jízdenky - vyjde mě laciněji pohybovat se po Jihlavě autem, o čase nemluvě..., frekvenci

častější a lepší spoje

Četnost a spolehlivost spojů. Hlavně autobusových linek a linek MHD

Dojiždím z Třebíče do Jihlavy, dojezdová doba je na tak krátkou vzdálenost velká (autobusy i vlaky), železniční nádráží v Jihlavě je zcela nevyhovující svou polohou. Uvítal bych rýchlé zlepšení komunikaci na spojnici mezi věma největšími městy kraje, aby se zkrátila dojezdová doba. Momentální situaci lze řešit pouze autem.

frekvence spojů, spoje o víkendech

Chaos v linkovém vedení a chaos v časových polohách. Některé linky jezdí ve stejných trasách a někdy jezdí dokonce ve stejném čase. Naopak některé linky zase končí moc brzo. Také se v průběhu dne mění některé trasy (a číslo linky zůstává) - to je špatně. Pro návštěvníka města nepoužitelné.

Jihlavskou kartu - často nefunguje jak má. nepochopitelný systém jízdenek v MHD jihlava - na zastávky, a tedy bez možnosti přestupu, činí to z místní dopravy jednu z nejdražších...

Komfort cestování, více spojů.

Kratší intervaly

kratší intervaly mezi spojeními, pohodlnější dopravní prostředky, levnější jízdné.

Kratší intervaly, přemrštěné ceny a hlavně neexistenci přestupního lístku.

Lepsi spoje

málo spojů, 2 ráno a 2 odpoledne ..

MHD je příliš drahá, do místě mého bydliště jezdí pouze trolejbus C.

moc mi nevyhovuje četnost spojů a cena,týká se to teda spíše vlaků

Nazpět vrátil přestupní lístky a zavedl apoň po hodinách v nočním klidu rozvoz po Jihlavě do okolí jak tomu je třeba v Brně

nedostatečné večerní a žádné noční vlakové spojení rychlíky do a ze Žďáru n.S.

Nedostatek spojů o víkendu.

Nejezdí nám autobus přímo do vsi.

Není dostatek spojů. Přidat více spojů.

nevyhovuje mi nový systém, je příliš drahá (nevyplatí se mi časová jízdenka a nemám ani kartu. Takže cestuji-li například ze zastávky S.K.Neumanna na zastávku Rybníček a zpátky, zaplatím 64,-Kč

Nižší cena jízdenek, jiný způsob jízdného, doprava nepřijíždí vždy přesně v daném intervalu na místo určení

ohleduplnost řidičů!

Platnost jízdenky na delší dobu - jak bylo, 60 minut. Větší frekvence spojů.

Počet zastávek- některé zrušit a v jiných místech (Horní Kosov) přidat. A též nespokojenost se systémem jízdenek.

připojit Vysočinu k brněnskému IDS

přístup řidičů k lidem

rozšířit trasu autobusů - např. linky č. 36

snažil se snížit cenu

Snížit cenu za jízdné

systém placení a tarifů v MHD

úroveň autobusů na dálkové trasy

vedení podniku

Veřejná doprava z místa mého bydliště do města jezdí pouze 3x denně. Je to málo.

vice a castejsi spoje

vice primych spoju do vzdalenejsich mest nez je jen brno a praha. kdyz clovek se chce dostat do olomouce ostravy tak musi presedat a nekdy to ani nenavazuje a strasne dluoho ceka. popripade vice mista ve student agency pro jihlavu a nebo pridat autobusy, aby jezdili vice do ji vsak to neni takova zajizdka...

Více víkendových spojů mezi obcí a městem.

Více zastávek, kratší časové intervaly s rozumnou návazností na ostatní spoje a hlavně dochvilnost veřejné dopravy!

vlaky - staré, pomalá trať, osklivá nádraží, spinavé záchody

vlaky, autobusy a MHD až na výjimky většinou nenavazují, o víkendech v některých lokalitách nejede vůbec nic, v pracovních dnech jezdí jen minimum autobusů, pořád se ruší vlaky a autobusy, nejsou výhody jako třeba u cestování v Jihomoravském kraji - šlo by to vyřešit vznikem IDS v kraji nebo aspoň rozšířit jihomoravský IDS na většinu území Vysočiny

Zajíždění MHD do příměstských částí

zavedení pravidelných intervalů, přehledné číslování linek a schémat linkového vedení, celodenně stejné trasy spojů téže linky, při průběžné obnově vozového parku nakupovat výhradně nízkopodlažní autobusy, zlepšit dostupnost zastávek a provázání vlaků s autobusy a s MHD

Zkrátit velké intervaly mezi jízdami, jízda busů až do 23:30.

změnit jízdní řád MHD (menší časový odstup příjezdů trolejbusů)-např. místo 15min bych dala aspoň po 5 či 8mi minutách!

zvýšení počtu spojení snížení ceny

Zvýšit frekvenci dopravních linek, dále nezdražovat lístky, trolejbusáci aby čekali na dobíhajícího člověka a ještě před nosem mu neujeli a ještě se pošklebovali!

5. Vyhovuje Vám množství spojů ve vašem bydlišti?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vyhovuje, ale ocenil bych více víkendových linek6942,59 %42,59 %  
Ano, vyhovuje4829,63 %29,63 %  
Ne, množství spojů není dostačující4527,78 %27,78 %  

Graf

6. Vyjádřete spokojenost s prostředím v prostředcích hromadné dopravy na stupnici 1 - 4 (1 - velmi spokojen, 2 - spokojen, 3 - spíše nespokojen, 4 - velmi nespokojen)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Autobus2.1730.464
Vlak2.7220.62

Graf

7. Jak hodnotíte spolehlivost hromadné dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Spolehlivá7646,91 %46,91 %  
Nemohu se vždy spolehnout7546,3 %46,3 %  
Nespolehlivá116,79 %6,79 %  

Graf

8. Uvítali byste zavedení integrovaného dopravního systému v kraji Vysočina, který mimo jiné umožňuje snadný přestup mezi autobusovou, železniční a městskou hromadnou dopravou nebo využití jednoho jízdního dokladu ve všech těchto druzích dopravy?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano12778,4 %78,4 %  
Nevím, o tomto systému jsem neslyšel2213,58 %13,58 %  
Ne138,02 %8,02 %  

Graf

9. Na stupnici 1 - 4 oznámkujte stav nádraží a zastávek v kraji. (1 - nejlepší, 4 - nejhorší)

Povinná otázka, respondent se musel u každé podotázky rozhodnout mezi odpověďmi „1”, „2”, „3” a „4”.

PodotázkaPrůměrRozptyl
Autobusová nádraží2.4440.556
Železniční nádraží2.870.656
Zastávky2.2530.547

Graf

10. Do jaké míry využíváte cyklostezky v kraji?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Vůbec7043,21 %43,21 %  
Občas7043,21 %43,21 %  
Často2213,58 %13,58 %  

Graf

11. Využíváte městskou hromadnou dopravu v Jihlavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 12, Neotázka č. 14].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano9055,56 %55,56 %  
Ne7244,44 %44,44 %  

Graf

12. Pokud jste odpověděli ano, jste spokojeni s novým odbavovacím systémem v prostředcích městské hromadné dopravy v Jihlavě?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí a podle toho se mu zobrazily další otázky [Anootázka č. 14, Neotázka č. 13].

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Ano5561,11 %33,95 %  
Ne3538,89 %21,6 %  

Graf

13. Pokud jste odpověděli ne, napište proč nejste spokojeni.

Povinná otázka, respondent musel napsat odpověď vlastními slovy.

Cena je velmi vysoká v porovnání s ostatními krajskými městy v ČR.

Cena jízdného. Nucený podpis smlouvy s dopravcem, poplatek za vystavení nového dokladu.

Cenový skok mezi určitými zastávkami není adekvátní.

ceny jízdného

Často správně nefunguje, příliš drahá cena jízdenky.

Doprava je hodně předražená. Dřív jsem hromadnou dopravou v Jihlavě jezdila, ale po zdražení chodím pěšky, navíc když zavedli cenu podle počtu zastávek. Ty co to vymysleli jsou na hlavu.

drahe, neprehledne hlavne pro seniory, zadna zmena ve sluzbach

Elektronické jízdenky zdržují při výstupu, doprava je velice nákladná! Nedostatek automatů pro dobíjení (nechápu, proč na náměstí jsou dva a na autobusovém nádraží žádný).

je příliš komplikovaný a drahý

Je to drahé, dlouhé rozestupy mezi spoji, stupidní trasy odpovídající převozu cestujících před desetiletími, absence nočních spojů.

Je to dražší a hlavně zdlouhavé, když 10 lidí nastupuje do trolejbusu a každý čeká na to, až jim čtečka přijme kartu...

Je to zbytečné.

jezdím na jízdenky, protože jezdím jen zřídka a přijdou mi drahé. navíc počítat zastávky při koupi lístku je "super"

Kdyby tento systém neplatila EU, tak by se nezaváděl. Předchozí byl dostatečný. Když už je ale systém zaveden, tak změna výše jízdného. Jeho snížení, automobil vychází už při 2 lidech levněji, což je neakceptovatelné.

Městskou hromadnou dopravou jezdím jenom málokdy, proto nemám zařízenou kartu a lístek vyjde velmi draho.

moc předražený jízdný na Jihlavu!

nepřestupní papírové jízdenky

nespolehlivé čtecí zařízení, je-li v prostředku více lidí, při výstupu se mačkají a strkají do sebe.

nevím

Poměrně složitý a především drahý, především pro cestující, kteří nevyužívají časové kupony. Zbytečně to odrazuje od většího využívání MHD

Poruchy automatů na výdej jízdenek, nespolehlivost odbavovacího zařízení ve vozech.

předražené jízdenky, nejvíc mi vadí, že nejsou přestupní

předraženo - úseky pro nepravidelné cestující 16,-Kč

příliš drahé, hlavně cvakání nové jízdenky při přestupu, často se musí přesedat

složitý a nepřehledný systém "počítání" zastávek, nepřestupní jízdenky

Systém

Systém jízdenek.

Systém preferuje využívání Jihlavské karty, pro příležitostné využívání hromadné dopravy je systém velmi nevýhodný, např. neexistují přestupní jízdenky.

trvá dlouho a ne vždy lze načíst

vadí mi, že jízdenka za 16 korun není přestupní

ve všem

Viz minulá odpověď.

viz. odpověď č. 4

Zdržuje to, člověk musí počkat, než si x lidí odpípá a přitom by člověk už mohl být dávno jinde, resp. v mém případě by stíhal jiné spoje. Hodně lidí se snaží tomuto předejít tím, že se snaží se k přístroji dostat před cílovou stanicí, z čehož vznikají zmatky a mnohdy nebezpečné situace, kdy je nějaká starší osoba nucena za jízdy a nejlépe ještě v zatáčce slézt ze svého místa.

Zvýšení cen, nespolehlivost strojů...

14. V jak velké obci bydlíte?

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
30 000 obyvatel a více9458,02 %58,02 %  
0 - 3 000 obyvatel5131,48 %31,48 %  
3 000 - 30 000 obyvatel169,88 %9,88 %  
3 000 - 30 000              3 000 - 30 000      end_of_the_skype_highlighting obyvatel10,62 %0,62 %  

Graf

15. Zařaďte se do jedné z následujících variant. Jste:

Povinná otázka, respondent musel zvolit jednu z nabízených odpovědí.

OdpověďPočetLokálně %Globálně %Akce
Student9659,26 %59,26 %  
Zaměstnaný5232,1 %32,1 %  
Nezaměstnaný74,32 %4,32 %  
Osoba samostatně výdělečně činná74,32 %4,32 %  

Graf

SEGMENTACE RESPONDENTŮ A OVĚŘOVÁNÍ HYPOTÉZ BETA

Pomocí tohoto nástroje můžete získat přepočítané výsledky pro jednotlivé segmenty respondentů a zjistit, zda se odpovědi určitého segmentu respondentů liší od „průměrného” respondenta. Funkce je v tomto momentě v testovacím režimu a zcela bez záruky, nepoužívejte ji jako jedinou metodu pro vyhodnocení hypotéz!

Metodická část této funkce se teprve připravuje, časem přibude podpora také pro chybějící typy otázek. V případě, že objevíte nějakou chybu, neváhejte mě kontaktovat.

Segmentační otázka č. 1
Segmentační otázka č. 2
Segmentační otázka č. 3

Analýza zajímavých souvislostí a závislostí (DZD)5

Byly nalezeny zajímavé souvislosti u 3 otázek.

Upozornění: V případě, že se Vám u otázky zobrazuje pouze jedna odpověď, nejedná se patrně o žádná senzační zjištění. Při interpretaci výsledků se vždy řiďte také výsledky uvedenými výše - pokud určitou odpověď zvolila většina lidí, nejsou zjištění zajímavá (např. pokud je věk 90% respondentů v rozmezí 15 - 25 lety, jsou veškeré závislosti k této odpovědi prakticky bezcenné).

Tip: Vysvětlení této funkce i s příklady naleznete v nápovědě

5. Vyhovuje Vám množství spojů ve vašem bydlišti?

 • odpověď Ne, množství spojů není dostačující:
  • 3.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Nespolehlivá na otázku 7. Jak hodnotíte spolehlivost hromadné dopravy?

11. Využíváte městskou hromadnou dopravu v Jihlavě?

 • odpověď Ano:
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ano na otázku 12. Pokud jste odpověděli ano, jste spokojeni s novým odbavovacím systémem v prostředcích městské hromadné dopravy v Jihlavě?
  • 1.8x vetší pravděpodobnost při odpovědi Ne na otázku 12. Pokud jste odpověděli ano, jste spokojeni s novým odbavovacím systémem v prostředcích městské hromadné dopravy v Jihlavě?
 • odpověď Ne:
  • 2.3x vetší pravděpodobnost při odpovědi Vůbec na otázku 2. Jak často využíváte veřejnou dopravu?

14. V jak velké obci bydlíte?

 • odpověď 30 000 obyvatel a více:
  • 1.6x vetší pravděpodobnost při odpovědi Městskou hromadnou dopravou na otázku 1. Jakým prostředkem nejčastěji cestujete?

Zjišťování závislostí odpovědí

Pomocí této funkce můžete analyzovat vztahy mezi různými odpověďmi. V části A vždy vyberte jeden výrok (odpověď na určitou otázku), který Vás zajímá. V části B poté zaškrtněte odpovědi, u kterých předpokládáte, že by mohly mít nějakou souvislost s odpovědí z části A. Po stisku tlačítka Analyzovat na konci formuláře se dozvíte sílu závislosti A na B.

Tip: Delší vysvětlení i s příklady naleznete v nápovědě

A) VYBERTE ODPOVĚĎ (VÝROK), KTERÁ VÁS ZAJÍMÁ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky tyto výroky sloučíte (logická spojka NEBO), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek docílíte vytvoření kombinovaného výroku (logická spojka A).

1. Jakým prostředkem nejčastěji cestujete?

2. Jak často využíváte veřejnou dopravu?

3. Jak jste spokojeni s veřejnou dopravou ve svém bydlišti?

5. Vyhovuje Vám množství spojů ve vašem bydlišti?

6. Vyjádřete spokojenost s prostředím v prostředcích hromadné dopravy na stupnici 1 - 4 (1 - velmi spokojen, 2 - spokojen, 3 - spíše nespokojen, 4 - velmi nespokojen)

7. Jak hodnotíte spolehlivost hromadné dopravy?

8. Uvítali byste zavedení integrovaného dopravního systému v kraji Vysočina, který mimo jiné umožňuje snadný přestup mezi autobusovou, železniční a městskou hromadnou dopravou nebo využití jednoho jízdního dokladu ve všech těchto druzích dopravy?

9. Na stupnici 1 - 4 oznámkujte stav nádraží a zastávek v kraji. (1 - nejlepší, 4 - nejhorší)

10. Do jaké míry využíváte cyklostezky v kraji?

11. Využíváte městskou hromadnou dopravu v Jihlavě?

12. Pokud jste odpověděli ano, jste spokojeni s novým odbavovacím systémem v prostředcích městské hromadné dopravy v Jihlavě?

14. V jak velké obci bydlíte?

15. Zařaďte se do jedné z následujících variant. Jste:

B) DEFINUJTE SKUPINU RESPONDENTŮ NA ZÁKLADĚ ODPOVĚDÍ:

Poznámka: Můžete zaškrtnout více výroků. Zaškrtnutím více výroků v rámci jedné otázky skupinu respondentů rozšíříte (podskupiny respondentů budou sloučeny), zaškrtnutím více výroků v rámci více otázek skupinu zúžíte (použije se podskupina respondentů vyhovující všem otázkám).

1. Jakým prostředkem nejčastěji cestujete?

2. Jak často využíváte veřejnou dopravu?

3. Jak jste spokojeni s veřejnou dopravou ve svém bydlišti?

5. Vyhovuje Vám množství spojů ve vašem bydlišti?

6. Vyjádřete spokojenost s prostředím v prostředcích hromadné dopravy na stupnici 1 - 4 (1 - velmi spokojen, 2 - spokojen, 3 - spíše nespokojen, 4 - velmi nespokojen)

7. Jak hodnotíte spolehlivost hromadné dopravy?

8. Uvítali byste zavedení integrovaného dopravního systému v kraji Vysočina, který mimo jiné umožňuje snadný přestup mezi autobusovou, železniční a městskou hromadnou dopravou nebo využití jednoho jízdního dokladu ve všech těchto druzích dopravy?

9. Na stupnici 1 - 4 oznámkujte stav nádraží a zastávek v kraji. (1 - nejlepší, 4 - nejhorší)

10. Do jaké míry využíváte cyklostezky v kraji?

11. Využíváte městskou hromadnou dopravu v Jihlavě?

12. Pokud jste odpověděli ano, jste spokojeni s novým odbavovacím systémem v prostředcích městské hromadné dopravy v Jihlavě?

14. V jak velké obci bydlíte?

15. Zařaďte se do jedné z následujících variant. Jste:

C) KLEPNUTÍM NA TLAČÍTKO SPUSŤTE ANALÝZU ZÁVISLOSTI

Analýza Vám řekne, zda má Vaše definice skupiny respondentů nějaký vliv na Vámi vybraný výrok.

Zdroje respondentů

Níže uvedený seznam obsahuje odkazy na nejvýznamnější stránky, ze kterých přišli respondenti (dle refereru):

Z bezpečnostních důvodů nejsou zobrazeny kompletní adresy, ze kterých uživatelé přišli, ani minoritní zdroje respondentů. V případě následování odkazu z outlooku, icq nebo použití firewallu obvykle není možné zdroj zjistit. Jedná se o statistiku návštěvnosti dotazníku, nikoli jeho úspěšného odeslání (z různých zdrojů mohla být úspěšnost vyplnění dotazníku různá). Údaje tedy mohou sloužit pouze pro velmi hrubou orientaci.

Citace

Smrčková, K.Spokojenost s veřejnou dopravou v kraji Vysočina (výsledky průzkumu), 2011. Dostupné online na https://spokojenost-s-verejnou-dopra.vyplnto.cz.

Licence Creative Commons   Výsledky průzkumu podléhají licenci Creative Commons Uveďte autora 3.0 Česko

Poznámky:
1) Globální procenta se počítají s ohledem na celkový počet respondentů, lokální četnost bere potaz pouze respondenty, kteří danou otázku zodpověděli.
2) U otázek typu "seznam - alespoň jedna" si mohli respondenti zvolit více odpovědí, proto součet procent u jednotlivých odpovědí nemusí dát dohromady 100 %
3) Na povinnou otázku musí respondent zodpovědět pouze v případě, kdy mu je zobrazena. Dotazník může obsahovat skoky mezi otázkami, takže lze na základě určitých odpovědí některé otázky přeskakovat.
4) Tato funkce je zatím v testovacím stadiu a je určena spíše pro zábavu - mějte na paměti, že může zobrazovat i nesmysly. V tomto momentě probíhá pouze automatická analýza dvojic výroků, zavislosti kombinací výroků můžete zatím sledovat pouze prostřednictvím funkce zjišťování závislostí odpovědí.